Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Нормативно–правові акти

Основне законодавство,

яким керуються працівники сектору житлово-комунального господарства та інфраструктури

Козятинської районної державної адміністрації під час своєї роботи

 

Конституцією України   http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 

Житловим Кодексом Української РСР   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

 

ЗУ Про місцеві державні адміністрації   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14

 

ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні    http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

 

ЗУ Про державну службу     http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19

 

ЗУ Про засади запобігання і протидії корупції   http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3206-17

 

ЗУ Про запобігання корупції    http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

 

ЗУ Про житлово-комунальні послуги   http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2189-19

 

ЗУ  Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення    http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2918-14

 

ЗУ Про благоустрій населених пунктів    http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2807-15

 

ЗУ Про відходи   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80

 

ЗУ Про енергозбереження    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80

 

ЗУ Про альтернативні джерела енергії    http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/555-15

 

ЗУ Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-14

 

ЗУ Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку    http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/417-19

 

ЗУ Про автомобільний транспорт      http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-14

 

ЗУ Про поховання та похоронну справу       http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1102-15

 

ЗУ Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності   http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/147/98-%D0%B2%D1%80

 

ЗУ Про доступ до публічної інформації        http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 

ЗУ Про звернення громадян       http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-2012-%D0%BF

 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. №1070  «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»      http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1070-2008-%D0%BF

 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-%D0%BF

 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-%D0%BF/print

 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. №631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/631-2005-%D0%BF

 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2003 р. №1253 «Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників»    http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1253-2003-%D0%BF

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

наказом  Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 10.12.2008  №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1310-08

 

наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14.01.1999року  №12 «Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів»   http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0060-99

 

наказом  Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 року №435 «Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1307-10

 

наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015р. №285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання»   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»

 

ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування»

 

ДБН Б.2.2-6_2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту»

 

 

Завідувач сектором житлово-комунального

господарства та інфраструктури                                                                   О. Хоменко