Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"

Нормативна база

 

Як подати запит на доступ до публічної інформації

 до управління соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації

 

Згідно статей 1 та 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Запит на доступ до публічної інформації до управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

  • особисто (з наданням консультації): 22100, м.Козятин, вулиця Василя Стуса, 25, Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації (ІІ поверх, кабінет 15);
  • поштою на адресу: 22100, м.Козятин, вулиця Василя Стуса, 25, Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
  • телефоном: (04342) 2-24-26;
  • електронною поштою:  kozrda_uszn@vin.gov.ua (зазначити «Запит на публічну інформацію»).

При поданні запиту можна скористатися зразком .

 

     Розпорядок роботи: у понеділок-четвер з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8:00 до 15:00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, вихідні дні – субота, неділя.

 

 

При поданні запиту слід дотримуватися вимог, визначених у статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Форми запитів на інформацію можна отримати в кабінеті 15 управління соціального захисту населення  Козятинської райдержадміністрації (22100, м.Козятин, вулиця Василя Стуса, 25, Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації ІІ поверх). При поданні запиту можна скористатися зразком .

 

Відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк

Якщо запитувана запитувачем інформація передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, то відповідно до пунктів 2, 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Місце роботи запитувачів інформації з документами та їхніми копіями. 

Кабінет 15 управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації (м.Козятин, вулиця Василя Стуса, 25,; тел. 2-24-26).

 

Згідно статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17  рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.