Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Звернення громадян

Звернення громадянами до служби у справах дітей Козятинської районної державної адміністрації (індивідуальне або колективне) може подаватися особисто, письмово, електронною поштою на вибір заявника:

  • Особисто (з наданням консультації): площа Героїв Майдану, 20; кабінет 9, 10.
  • поштою на адресу: 22100, м. Козятин, площа Героїв Майдану, б.20, службі у справах дітей Козятинської районної державної адміністрації;
  • електронною поштою ssdkozrda@ukr.net;
  • факс –відсутній ;
  • телефоном - (04342) 2 – 35 – 69;
  • телефон «гарячої лінії» - відсутній.

Розпорядок роботи: з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 13.45, дні та часи прийому: вівторок, четвер – 830 – 13˚˚, вихідні дні – субота, неділя.

 

 

           КОЗЯТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

                                                          

НАКАЗ

 

11 лютого 2019 року                                   м. Козятин                                       № 12
 

 

                                                               Зареєстровано в Головному

                                                                територіальному управлінні

                                                                               юстиції у Вінницькій області

  26 лютого 2019 року за № 17/1641

 

 

 

Про затвердження Порядку

організації та проведення особистого

прийому громадян в службі у справах дітей

Козятинської районної державної адміністрації

 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою забезпечення та реалізації права кожного на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування:

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в службі у справах дітей Козятинської районної державної адміністрації, що додається.

2. Головному спеціалісту-бухгалтеру служби у справах дітей райдержадміністрації (Маслюк Т.О.) подати даний наказ на державну реєстрацію до  Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Начальник служби у справах дітей                                                                                                                                                                                                                                            Є. ВІТКО

 

Погоджено:

Головний спеціаліст-бухгалтер

11 лютого 2019 року                                                                                                                                                                                                                                                     Т. Маслюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  начальника служби у справах дітей Козятинської

районної державної адміністрації

11 лютого 2019 року № 12

 

                                                                         Зареєстровано в Головному

                                                                         територіальному управлінні юстиції

                                                                     у Вінницькій області

                                                                         26 лютого 2019 року № 17/1671

 

 

 

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян

в службі у справах дітей Козятинської районної державної адміністрації

 

  1. Цей  Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в службі у справах дітей Козятинської районної державної адміністрації (далі – служба).

 

  1. Особистий прийом громадян проводиться начальником служби, завідувачем сектору з питань опіки, піклування, усиновлення дітей служби (далі – керівництво служби) відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок прийому та розгляду звернень громадян.

 

  1. Особистий прийом громадян керівництвом служби здійснюється у кабінетах №9 та №10 приміщення Козятинської районної державної адміністрації за адресою: площа Героїв Майдану, 20, м. Козятин, Вінницька область, відповідно до цього Порядку, у дні та години визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом начальника служби.

 

  1. Інформація про порядок і графік особистого прийому опубліковується у місцевих засобах масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті служби, а  також в її приміщеннях в доступному для ознайомлення місці.

 

5. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

Герої України;

інваліди Великої Вітчизняної війни;

Герої Соціалістичної Праці;

Герої Радянського Союзу;

жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

учасники антитерористичної операції.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

6.  Особистий прийом громадян керівництвом служби проводиться за попереднім записом, для здійснення якого особа звертається до спеціаліста служби, на якого покладені обов’язки по роботі зі зверненнями відповідно до посадової інструкції, з 830 до 1300  години у робочі дні тижня за адресою: площа Героїв Майдану, 20, м. Козятин, Вінницька область або за телефоном 2-35-69.

 

7. Для запису на особистий прийом громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.

Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, соціальний (пільговий) статус (за наявності), зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів він звертався і яке було прийнято рішення, за потреби  підбираються матеріали попередніх звернень, визначається посадова особа чи державний орган, до компетенції яких належить вирішення питання, порушеного заявником, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

 

8. Список громадян на особистий прийом до керівництва служби із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові подається відповідній посадовій особі разом з матеріалами, необхідними для розгляду зазначеного питання не пізніше ніж за 3 дні до прийому.

 

9. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

 

10. За потреби, що визначається посадовою особою, яка проводить прийом громадян, для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань, до їх розгляду залучаються працівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери їх управління і до компетенції яких належить порушене питання або за відповідним запитом надається ними інформація,  необхідна для обґрунтованого розгляду звернення. 

 

11. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмового звернення.

Подане громадянином на особистому прийомі звернення розглядається у порядку встановленому чинним законодавством.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

 

12. Якщо питання, порушені в зверненні громадянина, не входять до компетенції служби, таке звернення у строк не більше п’яти днів з дня реєстрації надсилається за належністю відповідному органові чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, у той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

 

13. Відповідно до чинного законодавства, з урахуванням рішення, прийнятого під час особистого прийому, працівники служби, яким доручено опрацювання звернення, зобов’язані в установлені законодавством або резолюцією начальника служби терміни, підготувати заявнику відповідь по суті питання за підписом особи, що проводила особистий прийом, або за власним підписом з інформуванням посадової особи, доручення якої виконувалося.

 

14. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються спеціалісту служби, на якого покладені обов’язки по роботі зі зверненнями, для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами).

 

15. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються спеціалістом служби, на якого покладені обов’язки по роботі зі зверненнями. За відсутності спеціаліста, на якого покладені обов’язки по роботі із зверненнями громадян, робота по організації та проведенню особистого прийому громадян, здійснюється іншими працівниками служби за усним або письмовим дорученням начальника служби.

 

 

Начальник служби у справах дітей

Козятинської районної державної адміністрації                                                                                                                                                                                                                  Є. ВІТКО