Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Нормативно–правові акти

Перелік нормативних документів

 

1.1  Закон  України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» № 3815-XII ( 3815-12 ) від 24 грудня 1993 року

1.2 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно - розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003.

1.3 «Перелік  типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших  установ, підприємств і організацій, із зазначенням строків зберігання» (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за                 № 571/20884), зі змінами

1.4 «Перелік типових документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій» (затверджено наказом  Міністерства юстиції України  від 22 липня 2014 року № 1188/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2014 року за                 № 873/25650), зі змінами

1.5  «Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за  № 736/27181).

1.6 «Типова  інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»  (затверджено постановою Кабінету Міністрів України       від 30.11.2011 року № 1242), зі змінами

1.7 «Інструкція про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства» (затверджено наказом Міністерством юстиції України та Міністерством закордонних справ України від 21.09.2015 року № 1786/5/272, зареєстровано в  Міністерстві юстиції України 21.09.2015 за № 1117/27562).

1.8 «Типове положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого  самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації» (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5, зареєстровано в  Міністерстві юстиції України       25 червня 2013 року за № 1062/23594), зі змінами

1.9 «Типове положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації» (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012  року  № 232/5,  зареєстровано в Міністерстві юстиції України  10.02.2012 року за №202/20515), зі змінами

1.10 «Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів» (затверджено постановою  Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004),  зі змінами

1.11 «Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання»  (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року  за         № 1421/26198).

 

Список розпорядчих документів,

які використовуються в роботі діловодною службою та архівним підрозділом юридичної особи        

1.1  Номенклатура справ (зведена)

1.2  Інструкція з діловодства організації

1.3  Положення про архівний підрозділ організації

1.4  Положення про ЕК (експертну комісію) організації

1.5  Протоколи засідання експертної комісії

1.6  Наказ про відповідального за діловодство в установі

1.7  Наказ про відповідальних за діловодство в структурних підрозділах установи

1.8  Наказ про відповідального за архів

1.9  Наказ про створення ЕК (експертної комісії) та її склад

1.10 План роботи архівного підрозділу на рік

1.11 План роботи ЕК (експертної комісії) на рік

1.12 Паспорт архівного підрозділу організації (станом на 01 грудня поточного  року)

1.13 Посадова інструкція відповідального за архів