Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Звернення за І кв. 2019р. на 02.05.

Інформація про роботу із зверненнями громадян та організацію

виконання Указу Президента України №109/2008 від 07.02.2008 р.

у Козятинській райдержадміністрації протягом І кварталу 2019 року

                                                                                                                                                                                 

       Для забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення у Козятинському районі й, зокрема, у Козятинській районній державній адміністрації реалізується комплекс заходів на виконання ст.40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 р. №109/2008 (далі – Указ), з урахуванням вимог чинних Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» від 24 вересня 2008 року №858, Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року №630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади», «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», документів, що регламентують взаємодію з Державною установою «Урядовий контактний центр», розпоряджень та доручень керівництва облдержадміністрації, райдержадміністрації тощо.

               Протягом І кварталу 2019 року Козятинською райдержадміністрацією отримано 114 звернень (з них 2 колективних) від 263 громадян, якими порушено 117 питань. За аналогічний період 2018 року було 107 звернень від 206 громадян, якими порушено 109 питань.

 

Динаміка надходження звернень у І кварталі 2009-2019 років

          Зростання кількості звернень у 2016 році було пов’язане, в основному, зі збільшенням надходження заяв на урядову «гарячу лінію» щодо пришвидшення призначення субсидій, а також стосовно виплати допомог пільговим категоріям населення. У І кварталі 2017-2019 років відбулась певна стабілізація надходження звернень. Найбільше звернень досі надходить з питань соціального захисту населення. 

 

Основні показники відображені в порівняльній таблиці:

 

 

І квартал

2018 р.

І квартал

2019 р.

Порівняння

(2019р.

проти 2018р.)

Усього звернень

107

114

+7

Кількість заявників

206

263

+57

Кількість питань

109

117

+8

I. Характеристика звернення

 

 

 

1. За формою надходження

 

 

 

- Поштою

13

10

-3

- За допомогою засобів ТФ-зв’язку

3

6

+3

- На особистому прийомі

15

21

+6

- Через органи влади

76

77

+1

- Інші шляхи надходження

0

0

0

2. Повторне

0

0

0

3.1. Пропозиція (зауваження)

0

1

+1

3.2. Заява (клопотання)

100

113

+13

3.3. Скарга

7

0

-7

4. Колективне

3

2

-1

5. Від громадян пільгових категорій

26

37

+11

II. Найпоширеніші питання:

 

 

 

Соціальна політика. Соціальний захист населення                                  

48

71

+23

Комунальне господарство                                 

10

11

+1

Транспорт і зв'язок

4

10

+6

Охорона здоров'я                                       

12

9

-3

Аграрна політика і земельні відносини                  

11

9

-2

Праця і заробітна плата

9

0

-9

 

          У порівнянні з відповідним періодом 2018 року звернень отримано на 7 одиниць більше.

          Відбулися певні зміни в структурі найпоширеніших питань.

 

          Із  117 питань, порушених з початку 2019 року, найчастіше звернення надходили з 5 категорії питань (110 одиниць, або 94% від загальної кількості):

 • соціальний захист населення (71 одиниця, або 60,7%; у т.ч. отримання соціальних виплат, субсидій – 49 одиниць, надання матеріальної допомоги – 16 одиниць);
 • комунальне господарство (11 одиниць, або 9,4 %);       
 • транспорт і зв'язок (10 одиниць, або 8,5 %);                  
 • охорона здоров'я (9 одиниць, або 7,7%);
 • аграрна політика і земельні відносини (9 одиниць, або 7,7%).

          Для порівняння:  із  109 питань, порушених у І кварталі 2018 року, найчастіше громадяни зверталися з питань:

 • соціальний захист населення (48 одиниць, або 44%);  
 • охорона здоров'я (12 одиниць, або 11%);                                      
 • аграрна політика і земельні відносини (11 одиниць, або 10%);     
 • комунальне господарство (10 одиниць, або 9%);
 • праці та заробітної плати (9 одиниць, або 8%).

           Найбільше звернень отримано від заявників з сіл Махнівка (11), Йосипівка (8) та Козятин (8), здебільшого, з питань соціального захисту.

Отримано 113 заяв та 1 пропозицію (щодо національно-патріотичного виховання).

Повторні звернення не надходили; отримано 9 неодноразових звернень. 

Протягом січня-березня  2019 р. загалом звернулося 263 громадянина (за аналогічний період 2018 р. – 206).

57% заявників (151 громадянин) – з числа тих, які звернулись колективно шляхом подання 2 звернень (за аналогічний період 2018 р. було 3 колективні звернення від 105 громадян).

Колективні звернення І кварталу 2019 року стосувалися:

 • відновлення роботи фельдшерського пункту в с.Прушинка (109 підписів, надано роз’яснення щодо порядку вирішення питання);
 • врегулювання маршруту автобусу Козятин-Кашперівка /через с.Білопілля/ (42 підписи жителів с.Білопілля; направлено за належністю Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації, з яким у перевізника угода; залишено на продовженому контролі).

Із усіх 114 звернень, отриманих райдержадміністрацією і І кварталі, станом на 02.05.2019 р. вирішено 40 (35%). У більшості, це питання соціального захисту, пов’язані з субсидіями, виплатами допомог. На 64 звернення (56%) надано роз’яснення відповідно до повноважень райдержадміністрації, 6 направлено за належністю; 2 не підлягали розгляду; 2 звернень перебувають на продовженому контролі.

Звернення розглядаються своєчасно, відповіді надаються повні, з обґрунтуванням нормативними документами, заявникам роз’яснюється порядок оскарження прийнятих рішень, на розгляд іншим органам звернення передаються лише за наявності підстав.

Забезпечуються дотримання прав громадян при розгляді звернень, належне ведення відповідного діловодства, дотримання термінів розгляду та направлення за належністю і т.д. Громадянам постійно роз’яснюється право на звернення та особистий прийом, заявникам надаються роз’яснення щодо права брати участь у перевірці поданих ними заяв чи скарг, знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень.

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 6 березня 2008 р. №206 «Про утворення постійно діючої комісії райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян» (із змінами) проведено 3 засідання комісії, за наслідками розгляду готувалися відповіді.

Головою райдержадміністрації взято під особистий контроль розгляд звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів ІІ Світової війни та ін. Так на звернення жінки із званням «Матери-героїня» стосовно надання матеріальної допомоги на лікування доньки надано допомогу в межах можливостей.

Належна увага приділяється вирішенню проблем громадян пільгових категорій, які були авторами 37 звернень: 1 – учасник війни, 3 – дитина війни, 1– учасники бойових дій, 2 – ветерани праці, 23 – особи з інвалідністю загального захворювання, 3 – одинокі матері, 1 – Мати-героїня, 3 – з багатодітних родин, 1 – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У більшості, порушувалися питання соціального захисту та охорони здоров’я.

 Серед осіб, які зазначили свій соціальний стан, 39 пенсіонерів.

Значна частина порушених цими громадянами питань вирішена.

Відповідна робота проводиться також структурними підрозділами райдержадміністрації. Так управлінням соціального захисту населення розглянуто 71 звернення (у т.ч. 16 – на особистих прийомах), з яких 35 вирішено, на 36 надані роз’яснення. За рахунок коштів державного бюджету виплачено одноразову матеріальну допомогу непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю – 3 особам на суму 2245,5 грн. Відповідно до розпоряджень голови Козятинської районної державної адміністрації була виплачена матеріальна допомога 10 особам на суму 7 800 грн.

Організація  роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян перебуває на постійному контролі. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови виконкомів сільських та селищних рад щоквартально готують статистичну (згідно Класифікатора звернень громадян) та аналітичну інформацію з питань роботи із зверненнями громадян. Проводиться робота з попередження випадків порушення прав і свобод громадян при розгляді звернень, безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму. У разі неналежного виконання службових обов'язків при розгляді звернень винні особи притягуватимуться у встановленому порядку до відповідальності.

Відповідно до п.2.4. розпорядження голови райдержадміністрації від 29 лютого 2008 р. № 183 «Про виконання Указу Президента України „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”», яким передбачено щомісяця проводити день контролю, проведено 3 «дні контролю».

У березні 2019 р. проведено перевірку стану роботи із зверненнями громадян у Жежелівській сільській раді.

Систематично проводиться аналітична робота по з'ясуванню та усуненню причин, що породжують звернення (у т.ч. повторні, колективні, до вищих органів влади та ін.).

         Розпорядженнями голови райдержадміністрації від 22.11.2018 р. №303  «Про затвердження графіків особистого та особистого виїзного  прийому громадян, графіку проведення телефонних «гарячих ліній» головою Козятинської районної державної адміністрації та заступником голови районної державної адміністрації» передбачено щотижневе проведення особистого прийому головою райдержадміністрації та його заступником в приміщенні райдержадміністрації; щомісячно по 2 виїзних прийоми та по 1 телефонній «гарячій лінії». Порядок організації й проведення особистого прийому громадян, телефонних «гарячих ліній» у Козятинській районній державній адміністрації» затверджено розпорядженням голови  райдержадміністрації від 15 вересня 2014 р. №244 (зареєстроване в Козятинському міськрайонному управлінні юстиції 24 вересня 2014р. №5/140). Прийоми проводяться відповідно до затверджених Порядку та  графіків.

Також через сектор розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації громадяни можуть подати в телефонному режимі звернення, розгляд яких належить до компетенції райдержадміністрації, надіслати звернення електронною поштою.

Керівництвом райдержадміністрації протягом І кварталу 2019 р. особисто було прийнято 21 звернення (10 – під час особистих прийомів, 11 – на виїзних прийомах). 

У телефонному режимі надійшло 6 звернень.

Графіки та порядок прийому і проведення «гарячих ліній» опубліковані в засобах масової інформації, розміщені на офіційному сайті, надіслані до виконавчих комітетів сільських рад; наглядно оформлені і розміщені на інформаційному стенді «Звернення громадян» у приміщенні райдержадміністрації. На стенді також розміщені інші матеріали (зразок заяви, бланк для запиту на інформацію, роз’яснювальні листівки та ін.).

З початку року через органи влади отримано 77 звернень (на 1 більше, ніж у І кварталі 2018 р.), у т.ч. 70 – з Державної установи «Урядовий контактний центр» (у переважній більшості – з питань призначення субсидій, виплати соціальних допомог; загалом звернення, отримані через дану установу, склали  61% від усіх звернень, отриманих райдержадміністрацією), 2 – з Адміністрації Президента України, 1 – з Верховної Ради України, 1 – з міністерства, 2 – від інших органів влади. 

У ЗМІ (газети «Вісник Козятинщини»), на офіційному веб-сайті Козятинської райдержадміністрації ( https://kazatin-rda.gov.ua/rda/ ) систематично розміщуються матеріали про роботу із зверненнями громадян (https://kazatin-rda.gov.ua/rda/zvernennya-gromadyan/zvitnist/), оприлюднюються відповідні графіки (https://kazatin-rda.gov.ua/rda/zvernennya-gromadyan/), а також публікації, спрямовані на забезпечення правової освіти населення.

Належна робота із зверненнями громадян проводиться також структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами органів місцевого самоврядування району.

 

Завідувач сектору розгляду

звернень громадян та доступу

до публічної інформації

апарату райдержадміністрації                                                            Лілія Саленко

 

 

02.05.2019 р.