Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Про стан виконавської дисципліни за І квартал 2019 року

Про стан виконавської дисципліни

за  перший квартал 2019 року

 

        На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 13 березня 2019 року № 193 «Про додаткові заходи з організації контролю за виконанням завдань, встановлених актами  та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими документами Уряду та центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів місцевих рад» управліннями, відділами райдержадміністрації, службами району протягом першого кварталу 2019 року  була проведена відповідна робота по виконанню законів України, актів Президента України, Уряду, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації.

    

З метою зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення контролю за виконанням документів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, районною державною адміністрацією постійно здійснюються заходи, спрямовані на забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань, визначених директивними документами, ефективної діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, підвищення рівня виконавської дисципліни.

Дане питання постійно розглядається на засіданнях колегії райдержадміністрації та систематично на оперативних нарадах у голови райдержадміністрації з метою підвищення персональної відповідальності в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації. Так, у першому кварталі 2019 року (21.02.2019) на черговому засіданні колегії райдержадміністрації заслухано питання щодо стану виконавської дисципліни в управліннях, відділах райдержадміністрації, деяких установах району за підсумками 2018 року.

 

   Аналіз стану своєчасності  інформування про виконання контрольних документів разом із проблемними питаннями, питаннями іншого характеру  було висвітлено начальником відділу документообігу, контролю та інформаційних технологій апарату райдержадміністрації також на семінарі-навчанні із працівниками апарату, управлінь, відділів райдержадміністрації 25.01.2019 року.

З метою дотримання належного стану  виконавської дисципліни відділом документообігу, контролю та інформаційних технологій: постійно надаються попереджувальні матеріали виконавцям щодо термінів виконання вимог доручень, готуються щомісячні статистичні звіти про стан надходження інформацій на виконання контрольних документів органів виконавчої влади, про що доповідається керівництву райдержадміністрації.

 

      Протягом звітного періоду здійснювався контроль за виконанням 4 законів України, 14 указів та 6 доручень Президента України, 45 розпоряджень та 17 постанов Кабінету Міністрів України. На виконання зазначених актів головою райдержадміністрації видані розпорядження, доручення, дані також доручення заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, проведено наради, відбулись засідання комісій, комітетів.

 

Здійснювався також контроль за станом роботи з реагування на запити і звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України, депутатів обласної Ради та депутатів місцевих рад. За звітний період до райдержадміністрації надійшло 9 депутатських звернень, запитів. Всього на контролі (разом із минулорічними) перебувало  12 депутатських звернень (запитів) народних депутатів України (депутатів місцевих рад).  У встановлені законодавством терміни структурними підрозділами райдержадміністрації надано депутатам та заявникам 16 відповідей. Звернення розглядались з питань: фінансування – 1, охорони здоров’я – 2, правові – 1, соціальні – 2, освіти  – 1, культури та туризму – 1, транспорт – 1, екологічної безпеки – 1, захисту дітей - 2.

  

Упродовж кварталу на виконання законів України, актів Президента України, Уряду України головою райдержадміністрації видано 90  розпоряджень з основної діяльності та 3 – з адміністративно-господарських питань, разом – 93. З них, та виданих головою у попередніх роках, на контролі станом на 01.04.2019 року рахується 33 розпорядження (в тому числі минулорічні). З початку року на контроль виконання поставлено 10 розпоряджень. Головою адміністрації видано 1 розпорядження, яким 2 визнано як виконані та зняті з подальшого контролю, термін дії контролю за виконанням 1-го розпорядження продовжено.

 

За звітний період головою райдержадміністрації,  його заступником, керівником апарату проведено 8 нарад:  1 – із сільськими, селищними головами, 4 - з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій району, 1 – семінар-навчання з державними службовцями управлінь, відділів райдержадміністрації, 2 – з керівниками структурних підрозділів апарату райдержадміністрації.

         Про виконання всіх розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, які поставлені на контроль, протягом кварталу структурними підрозділами райдержадміністрації, установами, організаціями району забезпечено своєчасне інформування (відповідно 29 та 10 інформацій). Більшість розпорядчих документів (в тому числі минулорічні) стосуються боротьби з корупцією, спортивної тематики, розподілу земельних ділянок, захисту прав дітей, соціальної реабілітації учасників АТО, благоустрою території району, виконання бюджету, розроблення містобудівної документації тощо та видані : на виконання Указу Президента України від 30.01.2019 №22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році» - розпорядження голови райдержадміністрації від 26.02.2019 № 48; на виконання розпорядження  Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів» - розпорядження від 15.02.2019 № 36; на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» - розпорядження від 24.01.2019 № 2; на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 12.02.2019 № 108 «Про заходи щодо боротьби з нелегальними перевезеннями» - розпорядження від 21.02.2019 № 45; розпорядження голови облдержадміністрації від 13.03.2019 № 193 – розпорядження голови від 26.03.2019 № 86 тощо.

 

   Протягом першого кварталу до райдержадміністрації надійшло (всіх) 1128 документів (2018р. – 1177, 2017р. – 1237, 2016р. – 1204), з них   1085 - листів центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації, районних установ, організацій та 43 розпорядження голови облдержадміністрації. На виконання цих та надісланих у минулих роках документів, а також створених власних, управліннями, відділами райдержадміністрації, службами району підготовлено 662 - інформацій, листів, довідок у вищі органи влади, підприємства, організації, установи області, району (2018р. – 713, 2017р.  – 802, 2016р. - 760).

  

     Упродовж звітного періоду на контролі знаходилось 300 документів центральних   органів    виконавчої   влади,   53  розпорядження  голови обласної державної адміністрації, 76 – листів, доручень облдержадміністрації. Всього -  429 документів ( 2018р. – 471, 2017р. – 544, 2016р. – 492, 2015р. - 437).  

      

На виконання контрольних документів структурними підрозділами райдержадміністрації, установами району надано 626 інформацій (2018р. – 701, 2017р. – 855, 2016р. – 788, 2015р. – 726). Порушень контрольних термінів інформування немає.

 

         Дієвим інструментом впливу на стан виконавської дисципліни є заслуховування звітів керівників управлінь, відділів райдержадміністрації, установ, організацій району на засіданнях колегії адміністрації, на нарадах про виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів голів обласної та районної  державних адміністрацій. Протягом кварталу  заслухано 22 звіти, з них 8 – на виконання законів України, 3 – актів та доручень Президента України, 5 – актів та доручень Кабінету Міністрів України, 3 – розпорядчих документів голови облдержадміністрації.

 

За звітний період п. р. проведено 1 засідання колегії райдержадміністрації (21.02.2019), на якому розглянуто  в порядку контролю 3 питання:

       - про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку Козятинського району у 2018 році та основні завдання і перспективи на 2019 рік (на виконання Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);

- про роботу із зверненнями громадян за 2018 рік (на виконання Указу Президента України від 07.02.2008р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»);

- про стан виконавської дисципліни (на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 16.02.2010 року № 68 «Про додаткові заходи з організації контролю за виконанням актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших документів Уряду та центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів місцевих рад»).

 

         За результатами засідання колегії райдержадміністрації прийнято 3 рішення. Взагалі за результатами засідання колегії та проведених нарад на виконання контрольних завдань вищестоящих органів виконавчої влади прийнято 4 власних рішення, в т.ч. 1 – на виконання Закону України, 2 – на виконання розпоряджень та доручень Президента України, 2 – на виконання розпорядчих документів голови облдержадміністрації.

       

З метою вивчення стану справ в структурних підрозділах райдержадміністрації та у виконкомах сільських, селищних рад    начальником відділу документообігу, контролю  була здійснена перевірка щодо дотримання порядку та правил роботи з документами вищестоящих органів виконавчої влади, здійснення контролю за виконанням документів, надісланих з визначеними термінами інформування, власних, в управління соцзахисту населення райдержадміністрації та в Жежелівській сільській раді. Під час перевірок звернуто увагу на загальний стан діловодства, проходження контрольних документів, постановку їх на контроль, доведення до виконавців, на своєчасність та якість надання відповідей на виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших документів з контрольними термінами інформування тощо.

 

Відмічаючи високий рівень виконавської дисципліни в структурних підрозділах райдержадміністрації, слід відмітити і деякі проблемні питання. Так, є потреба покращити дисципліну в питаннях оперативності, системності і якості звітності на поставлені завдання та інформування про їх виконання відповідно до регламентуючих документів. До цього часу не вдається позбутися або мінімізувати тенденцію щодо подання документів на підпис керівництву та їх реєстрацію в останній день строку виконання документів. Слід відмітити й те, що деякими  працівниками апарату райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації не завжди вчасно надаються матеріали (пропозиції) на зняття з контролю окремих розпоряджень голови райдержадміністрації.

     Отже, аналіз стану виконавської дисципліни за підсумками звітного періоду засвідчує, що Козятинська райдержадміністрація продовжує здійснювати заходи, спрямовані на поліпшення управлінської діяльності, зміцнення виконавської дисципліни, акцентуючи увагу на виконанні актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій.