Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Новини та оголошення

03.05.2019 р. 

Про стан виконавської дисципліни

за  перший квартал 2019 року

 

        На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 13 березня 2019 року № 193 «Про додаткові заходи з організації контролю за виконанням завдань, встановлених актами  та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими документами Уряду та центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів місцевих рад» управліннями, відділами райдержадміністрації, службами району протягом першого кварталу 2019 року  була проведена відповідна робота по виконанню законів України, актів Президента України, Уряду, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації.

    

З метою зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення контролю за виконанням документів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, районною державною адміністрацією постійно здійснюються заходи, спрямовані на забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань, визначених директивними документами, ефективної діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, підвищення рівня виконавської дисципліни.

Дане питання постійно розглядається на засіданнях колегії райдержадміністрації та систематично на оперативних нарадах у голови райдержадміністрації з метою підвищення персональної відповідальності в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації. Так, у першому кварталі 2019 року (21.02.2019) на черговому засіданні колегії райдержадміністрації заслухано питання щодо стану виконавської дисципліни в управліннях, відділах райдержадміністрації, деяких установах району за підсумками 2018 року.

 

   Аналіз стану своєчасності  інформування про виконання контрольних документів разом із проблемними питаннями, питаннями іншого характеру  було висвітлено начальником відділу документообігу, контролю та інформаційних технологій апарату райдержадміністрації також на семінарі-навчанні із працівниками апарату, управлінь, відділів райдержадміністрації 25.01.2019 року.

З метою дотримання належного стану  виконавської дисципліни відділом документообігу, контролю та інформаційних технологій: постійно надаються попереджувальні матеріали виконавцям щодо термінів виконання вимог доручень, готуються щомісячні статистичні звіти про стан надходження інформацій на виконання контрольних документів органів виконавчої влади, про що доповідається керівництву райдержадміністрації.

 

      Протягом звітного періоду здійснювався контроль за виконанням 4 законів України, 14 указів та 6 доручень Президента України, 45 розпоряджень та 17 постанов Кабінету Міністрів України. На виконання зазначених актів головою райдержадміністрації видані розпорядження, доручення, дані також доручення заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, проведено наради, відбулись засідання комісій, комітетів.

 

Здійснювався також контроль за станом роботи з реагування на запити і звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України, депутатів обласної Ради та депутатів місцевих рад. За звітний період до райдержадміністрації надійшло 9 депутатських звернень, запитів. Всього на контролі (разом із минулорічними) перебувало  12 депутатських звернень (запитів) народних депутатів України (депутатів місцевих рад).  У встановлені законодавством терміни структурними підрозділами райдержадміністрації надано депутатам та заявникам 16 відповідей. Звернення розглядались з питань: фінансування – 1, охорони здоров’я – 2, правові – 1, соціальні – 2, освіти  – 1, культури та туризму – 1, транспорт – 1, екологічної безпеки – 1, захисту дітей - 2.

  

Упродовж кварталу на виконання законів України, актів Президента України, Уряду України головою райдержадміністрації видано 90  розпоряджень з основної діяльності та 3 – з адміністративно-господарських питань, разом – 93. З них, та виданих головою у попередніх роках, на контролі станом на 01.04.2019 року рахується 33 розпорядження (в тому числі минулорічні). З початку року на контроль виконання поставлено 10 розпоряджень. Головою адміністрації видано 1 розпорядження, яким 2 визнано як виконані та зняті з подальшого контролю, термін дії контролю за виконанням 1-го розпорядження продовжено.

 

За звітний період головою райдержадміністрації,  його заступником, керівником апарату проведено 8 нарад:  1 – із сільськими, селищними головами, 4 - з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій району, 1 – семінар-навчання з державними службовцями управлінь, відділів райдержадміністрації, 2 – з керівниками структурних підрозділів апарату райдержадміністрації.

         Про виконання всіх розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, які поставлені на контроль, протягом кварталу структурними підрозділами райдержадміністрації, установами, організаціями району забезпечено своєчасне інформування (відповідно 29 та 10 інформацій). Більшість розпорядчих документів (в тому числі минулорічні) стосуються боротьби з корупцією, спортивної тематики, розподілу земельних ділянок, захисту прав дітей, соціальної реабілітації учасників АТО, благоустрою території району, виконання бюджету, розроблення містобудівної документації тощо та видані : на виконання Указу Президента України від 30.01.2019 №22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році» - розпорядження голови райдержадміністрації від 26.02.2019 № 48; на виконання розпорядження  Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів» - розпорядження від 15.02.2019 № 36; на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» - розпорядження від 24.01.2019 № 2; на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 12.02.2019 № 108 «Про заходи щодо боротьби з нелегальними перевезеннями» - розпорядження від 21.02.2019 № 45; розпорядження голови облдержадміністрації від 13.03.2019 № 193 – розпорядження голови від 26.03.2019 № 86 тощо.

 

   Протягом першого кварталу до райдержадміністрації надійшло (всіх) 1128 документів (2018р. – 1177, 2017р. – 1237, 2016р. – 1204), з них   1085 - листів центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації, районних установ, організацій та 43 розпорядження голови облдержадміністрації. На виконання цих та надісланих у минулих роках документів, а також створених власних, управліннями, відділами райдержадміністрації, службами району підготовлено 662 - інформацій, листів, довідок у вищі органи влади, підприємства, організації, установи області, району (2018р. – 713, 2017р.  – 802, 2016р. - 760).

  

     Упродовж звітного періоду на контролі знаходилось 300 документів центральних   органів    виконавчої   влади,   53  розпорядження  голови обласної державної адміністрації, 76 – листів, доручень облдержадміністрації. Всього -  429 документів ( 2018р. – 471, 2017р. – 544, 2016р. – 492, 2015р. - 437).  

      

На виконання контрольних документів структурними підрозділами райдержадміністрації, установами району надано 626 інформацій (2018р. – 701, 2017р. – 855, 2016р. – 788, 2015р. – 726). Порушень контрольних термінів інформування немає.

 

         Дієвим інструментом впливу на стан виконавської дисципліни є заслуховування звітів керівників управлінь, відділів райдержадміністрації, установ, організацій району на засіданнях колегії адміністрації, на нарадах про виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів голів обласної та районної  державних адміністрацій. Протягом кварталу  заслухано 22 звіти, з них 8 – на виконання законів України, 3 – актів та доручень Президента України, 5 – актів та доручень Кабінету Міністрів України, 3 – розпорядчих документів голови облдержадміністрації.

 

За звітний період п. р. проведено 1 засідання колегії райдержадміністрації (21.02.2019), на якому розглянуто  в порядку контролю 3 питання:

       - про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку Козятинського району у 2018 році та основні завдання і перспективи на 2019 рік (на виконання Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);

- про роботу із зверненнями громадян за 2018 рік (на виконання Указу Президента України від 07.02.2008р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»);

- про стан виконавської дисципліни (на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 16.02.2010 року № 68 «Про додаткові заходи з організації контролю за виконанням актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших документів Уряду та центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів місцевих рад»).

 

         За результатами засідання колегії райдержадміністрації прийнято 3 рішення. Взагалі за результатами засідання колегії та проведених нарад на виконання контрольних завдань вищестоящих органів виконавчої влади прийнято 4 власних рішення, в т.ч. 1 – на виконання Закону України, 2 – на виконання розпоряджень та доручень Президента України, 2 – на виконання розпорядчих документів голови облдержадміністрації.

       

З метою вивчення стану справ в структурних підрозділах райдержадміністрації та у виконкомах сільських, селищних рад    начальником відділу документообігу, контролю  була здійснена перевірка щодо дотримання порядку та правил роботи з документами вищестоящих органів виконавчої влади, здійснення контролю за виконанням документів, надісланих з визначеними термінами інформування, власних, в управління соцзахисту населення райдержадміністрації та в Жежелівській сільській раді. Під час перевірок звернуто увагу на загальний стан діловодства, проходження контрольних документів, постановку їх на контроль, доведення до виконавців, на своєчасність та якість надання відповідей на виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших документів з контрольними термінами інформування тощо.

 

Відмічаючи високий рівень виконавської дисципліни в структурних підрозділах райдержадміністрації, слід відмітити і деякі проблемні питання. Так, є потреба покращити дисципліну в питаннях оперативності, системності і якості звітності на поставлені завдання та інформування про їх виконання відповідно до регламентуючих документів. До цього часу не вдається позбутися або мінімізувати тенденцію щодо подання документів на підпис керівництву та їх реєстрацію в останній день строку виконання документів. Слід відмітити й те, що деякими  працівниками апарату райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації не завжди вчасно надаються матеріали (пропозиції) на зняття з контролю окремих розпоряджень голови райдержадміністрації.

     Отже, аналіз стану виконавської дисципліни за підсумками звітного періоду засвідчує, що Козятинська райдержадміністрація продовжує здійснювати заходи, спрямовані на поліпшення управлінської діяльності, зміцнення виконавської дисципліни, акцентуючи увагу на виконанні актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій.

02.05.2019 р.  

ПРЕС-ЦЕНТР РДА ПОВІДОМЛЯЄ

 

 

Запитували протягом І кварталу 2019 року

 

           

Також відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» райдержадміністрацією протягом І кварталу 2019 року отримано 6 запитів на інформацію, у т.ч.: 5 – від юридичних осіб, 1 – від фізичної особи. Запити стосувались довідкової (6) та правової (1) інформації.

4 запити задоволено в межах повноважень райдержадміністрації  безоплатно, 2 направлені належним розпорядникам.

 

 

                                                                                                                                      ПРЕС-ЦЕНТР РДА

 

Саленко 2-04-63

 

02.05.2019 р.  

Інформація про роботу із зверненнями громадян та організацію

виконання Указу Президента України №109/2008 від 07.02.2008 р.

у Козятинській райдержадміністрації протягом І кварталу 2019 року

                                                                                                                                                                                 

       Для забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення у Козятинському районі й, зокрема, у Козятинській районній державній адміністрації реалізується комплекс заходів на виконання ст.40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 р. №109/2008 (далі – Указ), з урахуванням вимог чинних Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» від 24 вересня 2008 року №858, Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року №630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади», «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», документів, що регламентують взаємодію з Державною установою «Урядовий контактний центр», розпоряджень та доручень керівництва облдержадміністрації, райдержадміністрації тощо.

               Протягом І кварталу 2019 року Козятинською райдержадміністрацією отримано 114 звернень (з них 2 колективних) від 263 громадян, якими порушено 117 питань. За аналогічний період 2018 року було 107 звернень від 206 громадян, якими порушено 109 питань.

 

Динаміка надходження звернень у І кварталі 2009-2019 років

          Зростання кількості звернень у 2016 році було пов’язане, в основному, зі збільшенням надходження заяв на урядову «гарячу лінію» щодо пришвидшення призначення субсидій, а також стосовно виплати допомог пільговим категоріям населення. У І кварталі 2017-2019 років відбулась певна стабілізація надходження звернень. Найбільше звернень досі надходить з питань соціального захисту населення. 

 

Основні показники відображені в порівняльній таблиці:

 

 

І квартал

2018 р.

І квартал

2019 р.

Порівняння

(2019р.

проти 2018р.)

Усього звернень

107

114

+7

Кількість заявників

206

263

+57

Кількість питань

109

117

+8

I. Характеристика звернення

 

 

 

1. За формою надходження

 

 

 

- Поштою

13

10

-3

- За допомогою засобів ТФ-зв’язку

3

6

+3

- На особистому прийомі

15

21

+6

- Через органи влади

76

77

+1

- Інші шляхи надходження

0

0

0

2. Повторне

0

0

0

3.1. Пропозиція (зауваження)

0

1

+1

3.2. Заява (клопотання)

100

113

+13

3.3. Скарга

7

0

-7

4. Колективне

3

2

-1

5. Від громадян пільгових категорій

26

37

+11

II. Найпоширеніші питання:

 

 

 

Соціальна політика. Соціальний захист населення                                  

48

71

+23

Комунальне господарство                                 

10

11

+1

Транспорт і зв'язок

4

10

+6

Охорона здоров'я                                       

12

9

-3

Аграрна політика і земельні відносини                  

11

9

-2

Праця і заробітна плата

9

0

-9

 

          У порівнянні з відповідним періодом 2018 року звернень отримано на 7 одиниць більше.

          Відбулися певні зміни в структурі найпоширеніших питань.

 

          Із  117 питань, порушених з початку 2019 року, найчастіше звернення надходили з 5 категорії питань (110 одиниць, або 94% від загальної кількості):

 • соціальний захист населення (71 одиниця, або 60,7%; у т.ч. отримання соціальних виплат, субсидій – 49 одиниць, надання матеріальної допомоги – 16 одиниць);
 • комунальне господарство (11 одиниць, або 9,4 %);       
 • транспорт і зв'язок (10 одиниць, або 8,5 %);                  
 • охорона здоров'я (9 одиниць, або 7,7%);
 • аграрна політика і земельні відносини (9 одиниць, або 7,7%).

          Для порівняння:  із  109 питань, порушених у І кварталі 2018 року, найчастіше громадяни зверталися з питань:

 • соціальний захист населення (48 одиниць, або 44%);  
 • охорона здоров'я (12 одиниць, або 11%);                                      
 • аграрна політика і земельні відносини (11 одиниць, або 10%);     
 • комунальне господарство (10 одиниць, або 9%);
 • праці та заробітної плати (9 одиниць, або 8%).

           Найбільше звернень отримано від заявників з сіл Махнівка (11), Йосипівка (8) та Козятин (8), здебільшого, з питань соціального захисту.

Отримано 113 заяв та 1 пропозицію (щодо національно-патріотичного виховання).

Повторні звернення не надходили; отримано 9 неодноразових звернень. 

Протягом січня-березня  2019 р. загалом звернулося 263 громадянина (за аналогічний період 2018 р. – 206).

57% заявників (151 громадянин) – з числа тих, які звернулись колективно шляхом подання 2 звернень (за аналогічний період 2018 р. було 3 колективні звернення від 105 громадян).

Колективні звернення І кварталу 2019 року стосувалися:

 • відновлення роботи фельдшерського пункту в с.Прушинка (109 підписів, надано роз’яснення щодо порядку вирішення питання);
 • врегулювання маршруту автобусу Козятин-Кашперівка /через с.Білопілля/ (42 підписи жителів с.Білопілля; направлено за належністю Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації, з яким у перевізника угода; залишено на продовженому контролі).

Із усіх 114 звернень, отриманих райдержадміністрацією і І кварталі, станом на 02.05.2019 р. вирішено 40 (35%). У більшості, це питання соціального захисту, пов’язані з субсидіями, виплатами допомог. На 64 звернення (56%) надано роз’яснення відповідно до повноважень райдержадміністрації, 6 направлено за належністю; 2 не підлягали розгляду; 2 звернень перебувають на продовженому контролі.

Звернення розглядаються своєчасно, відповіді надаються повні, з обґрунтуванням нормативними документами, заявникам роз’яснюється порядок оскарження прийнятих рішень, на розгляд іншим органам звернення передаються лише за наявності підстав.

Забезпечуються дотримання прав громадян при розгляді звернень, належне ведення відповідного діловодства, дотримання термінів розгляду та направлення за належністю і т.д. Громадянам постійно роз’яснюється право на звернення та особистий прийом, заявникам надаються роз’яснення щодо права брати участь у перевірці поданих ними заяв чи скарг, знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень.

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 6 березня 2008 р. №206 «Про утворення постійно діючої комісії райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян» (із змінами) проведено 3 засідання комісії, за наслідками розгляду готувалися відповіді.

Головою райдержадміністрації взято під особистий контроль розгляд звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів ІІ Світової війни та ін. Так на звернення жінки із званням «Матери-героїня» стосовно надання матеріальної допомоги на лікування доньки надано допомогу в межах можливостей.

Належна увага приділяється вирішенню проблем громадян пільгових категорій, які були авторами 37 звернень: 1 – учасник війни, 3 – дитина війни, 1– учасники бойових дій, 2 – ветерани праці, 23 – особи з інвалідністю загального захворювання, 3 – одинокі матері, 1 – Мати-героїня, 3 – з багатодітних родин, 1 – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У більшості, порушувалися питання соціального захисту та охорони здоров’я.

 Серед осіб, які зазначили свій соціальний стан, 39 пенсіонерів.

Значна частина порушених цими громадянами питань вирішена.

Відповідна робота проводиться також структурними підрозділами райдержадміністрації. Так управлінням соціального захисту населення розглянуто 71 звернення (у т.ч. 16 – на особистих прийомах), з яких 35 вирішено, на 36 надані роз’яснення. За рахунок коштів державного бюджету виплачено одноразову матеріальну допомогу непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю – 3 особам на суму 2245,5 грн. Відповідно до розпоряджень голови Козятинської районної державної адміністрації була виплачена матеріальна допомога 10 особам на суму 7 800 грн.

Організація  роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян перебуває на постійному контролі. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, голови виконкомів сільських та селищних рад щоквартально готують статистичну (згідно Класифікатора звернень громадян) та аналітичну інформацію з питань роботи із зверненнями громадян. Проводиться робота з попередження випадків порушення прав і свобод громадян при розгляді звернень, безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму. У разі неналежного виконання службових обов'язків при розгляді звернень винні особи притягуватимуться у встановленому порядку до відповідальності.

Відповідно до п.2.4. розпорядження голови райдержадміністрації від 29 лютого 2008 р. № 183 «Про виконання Указу Президента України „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”», яким передбачено щомісяця проводити день контролю, проведено 3 «дні контролю».

У березні 2019 р. проведено перевірку стану роботи із зверненнями громадян у Жежелівській сільській раді.

Систематично проводиться аналітична робота по з'ясуванню та усуненню причин, що породжують звернення (у т.ч. повторні, колективні, до вищих органів влади та ін.).

         Розпорядженнями голови райдержадміністрації від 22.11.2018 р. №303  «Про затвердження графіків особистого та особистого виїзного  прийому громадян, графіку проведення телефонних «гарячих ліній» головою Козятинської районної державної адміністрації та заступником голови районної державної адміністрації» передбачено щотижневе проведення особистого прийому головою райдержадміністрації та його заступником в приміщенні райдержадміністрації; щомісячно по 2 виїзних прийоми та по 1 телефонній «гарячій лінії». Порядок організації й проведення особистого прийому громадян, телефонних «гарячих ліній» у Козятинській районній державній адміністрації» затверджено розпорядженням голови  райдержадміністрації від 15 вересня 2014 р. №244 (зареєстроване в Козятинському міськрайонному управлінні юстиції 24 вересня 2014р. №5/140). Прийоми проводяться відповідно до затверджених Порядку та  графіків.

Також через сектор розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації громадяни можуть подати в телефонному режимі звернення, розгляд яких належить до компетенції райдержадміністрації, надіслати звернення електронною поштою.

Керівництвом райдержадміністрації протягом І кварталу 2019 р. особисто було прийнято 21 звернення (10 – під час особистих прийомів, 11 – на виїзних прийомах). 

У телефонному режимі надійшло 6 звернень.

Графіки та порядок прийому і проведення «гарячих ліній» опубліковані в засобах масової інформації, розміщені на офіційному сайті, надіслані до виконавчих комітетів сільських рад; наглядно оформлені і розміщені на інформаційному стенді «Звернення громадян» у приміщенні райдержадміністрації. На стенді також розміщені інші матеріали (зразок заяви, бланк для запиту на інформацію, роз’яснювальні листівки та ін.).

З початку року через органи влади отримано 77 звернень (на 1 більше, ніж у І кварталі 2018 р.), у т.ч. 70 – з Державної установи «Урядовий контактний центр» (у переважній більшості – з питань призначення субсидій, виплати соціальних допомог; загалом звернення, отримані через дану установу, склали  61% від усіх звернень, отриманих райдержадміністрацією), 2 – з Адміністрації Президента України, 1 – з Верховної Ради України, 1 – з міністерства, 2 – від інших органів влади. 

У ЗМІ (газети «Вісник Козятинщини»)на офіційному веб-сайті Козятинської райдержадміністрації ( https://kazatin-rda.gov.ua/rda/ ) систематично розміщуються матеріали про роботу із зверненнями громадян (https://kazatin-rda.gov.ua/rda/zvernennya-gromadyan/zvitnist/), оприлюднюються відповідні графіки (https://kazatin-rda.gov.ua/rda/zvernennya-gromadyan/), а також публікації, спрямовані на забезпечення правової освіти населення.

Належна робота із зверненнями громадян проводиться також структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами органів місцевого самоврядування району.

 

Завідувач сектору розгляду

звернень громадян та доступу

до публічної інформації

апарату райдержадміністрації                                                            Лілія Саленко

 

 

 

Спостережна комісія

 

 3 квітня відбулось засідання Спостережної комісії при Козятинській райдержадміністрації, під головуванням першого заступника голови адміністрації  Сергія Прохорова

Порядок денний засідання інформація про затвердження нового складу Спостережної комісії.

Одними із завдань спостережної комісії є:

- організація громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів

засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання;

- організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом не відбутої частини покарання;

- надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

Звертаємо увагу, що сільським, селищним радам спостережною комісією

запропоновано вирішити питання щодо здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

Членами спостережної комісії без відриву від роботи проводиться особистий прийом колишніх засуджених, які мешкають на території Козятинського району, їх близьких та рідних, в будь-який робочий час тижня.

За довідками можна звернутись за номерами телефонів 2-61-17, 2-21-45.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.04.2018 року

Відбулось навчання державних службовців.

6 квітня  у залі засідань райдержадміністрації відбулось  щомісячне  навчання начальників управлінь, відділів та працівників апарату райдержадміністрації, під головуванням керівника апарату райдержадміністрації Юрія Студоляка,

Про інструменти оцінювання результатів службової діяльності державних службовці інформувала начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації  Людмила Галяс. Людмила Василівна ознайомила присутніх зі змінами які внесені до основних ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовці який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», правилами оцінювання керівником виконання завдання державного службовця.

Про доповідну записку Державного секретаря кабінету Міністрів України від 20.03.2018 року,щодо підготовки та проведення вивчення на місцях діяльності відповідних державних адміністрацій та правила складання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації  інформувала начальник відділу документообігу, контролю та інформаційних технологій апарату райдержадміністрації Наталія Любарець.  Наталія Василівна внесла пропозицію заслуховувати на наступних навчаннях державних службовців про стан виконавської дисципліни в управліннях, відділах  райдержадміністрації.

Підвів підсумки навчання керівник апарату райдержадміністрації Юрій Студоляк

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02.04.2018 року

2 квітня 2018 року під головуванням керівника апарату райдержадміністрації Юрія  Студоляка  проведена  щотижнева  апаратна нарада.

Керівник апарату  звернув увагу на наповненні  деяких розділів сайту, що стосуються  роботи апарату райдержадміністрації.

Про проходження навчання  у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування Вінницької області з питань «Впровадження електронного урядування та  електронної демократії розповіла  головний спеціаліст відділу організаційної роботи  Альона Мотіна , а Людмила Галяс  - начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації  поділилася інформацією про проходження навчання у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування   по питанню «Інноваційні технології управління персоналом».

Також були обговорені наступні питання:

-  проведення навчання  працівників апарату та структурних  підрозділів райдержадміністрації, що відбудеться  6 квітня 2018 року;

-  подання на сайт  інформації про оголошення   конкурсу  на заміщення  вакантних посад державних службовців.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

26.03.2018 року

26 березня 2018 року під головуванням керівника апарату райдержадміністрації Юрія  Студоляка  проведена  щотижнева  апаратна нарада на якій були обговорені наступні питання:

- підготовка матеріалів на розгляд  бюджетної комісії районної  ради;

- підготовка планів роботи райдержадміністрації  на квітень та на 2-й квартал 2018 року;

- підготовка звітів за 1-й квартал: по класифікатору звернень громадян, запитах  на публічну інформацію, по  виконанню  контрольних документів, фінансовій звітності і т.і.

-  про  внесення змін до Колективного договору  та  регламенту роботи райдержадміністрації.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

05.03.2018 року

5 березня 2018 року під головуванням керівника апарату райдержадміністрації Юрія  Студоляка  проведена  щотижнева  апаратна нарада на якій були підведені підсумки роботи апарату за минулий тиждень  та   визначені завдання на поточний період.

З основними  організаційними  заходами на березень місяць та  підготовку до їх проведення поінформувала  начальник відділу організаційної роботи Валентина Павлюк.

Начальник відділу управління персоналом Людмила Галяс доповіла про   проведення моніторингу подачі Декларацій  державними службовцями структурних підрозділів райдержадміністрації.

Про  завершення роботи по  внесенню  змін до Регламенту роботи райдержадміністрації та Інструкції з діловодства доповіла  начальник відділу документообігу, контролю та інформаційних технологій  Наталія Любарець. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Декларування доходів державних службовців обговорено на апаратній нараді

26 лютого 2018 року під головуванням керівника апарату райдержадміністрації Юрія  Студоляка  проведена  щотижнева  апаратна нарада.

Були обговорені питання   підготовки  проведення  02 березня 2018 року навчання   з працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, щодо декларування доходів державних службовців, уточнення та коригування страхового пенсійного  стажу. Що стосується декларування то Юрій Дмитрович наголосив на необхідності до 31 березня 2018 року всім  державним службовцям  заповнити  електронну декларацію за 2017 рік на офіційному сайті НАЗК.

Також  керівник апарату  звернув увагу на заповненні  структурним підрозділами  розділів оновленого сайту райдержадміністрації.