Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Звернення громадян

 

Як громадянам звернутися до Козятинської райдержадміністрації

 

Згідно Закону України  «Про звернення громадян» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80)  громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Звернення громадянами до Козятинської районної державної адміністрації (індивідуальне або колективне) може подаватися особисто, письмово, електронною поштою або телефоном «гарячої лінії» на вибір заявника:

  • особисто (з наданням консультації): 22100, м.Козятин, площа Героїв Майдану, 20, Козятинська районна державна адміністрація (ІІ поверх, сектор розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації);
  • під час особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації (Графік та порядок особистого прийому громадян наведені нижче)
  • поштою на адресу: 22100, м.Козятин, площа Героїв Майдану, 20, Козятинська районна державна адміністрація;
  • факсом: (04342) 2-00-68;
  • телефоном: (04342) 2-04-63;
  • електронною поштою: rda_kozyatyn@vin.gov.ua (зазначити «Звернення»).

Розпорядок роботи: у понеділок-четвер з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8:00 до 15:00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, вихідні дні – субота, неділя.

     Прийом та реєстрація письмових звернень громадян та звернень, які подаються в телефонному режимі, здійснюється сектором розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації в робочі дні з 8:30 до 15:00 (перерва з 13:00 до 14:00).

При поданні звернення слід дотримуватися вимог, визначених у статті 5 Закону України «Про звернення громадян»

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне)…

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

 

Порядок організації та проведення

особистого прийому громадян та телефонних «гарячих ліній»

у Козятинській районній державній адміністрації 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ГРАФІК

особистого прийому громадян

головою Козятинської районної державної адміністрації,
першим заступником та заступником голови райдержадміністрації

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ГРАФІК
проведення телефонних «гарячих ліній»
головою Козятинської районної державної адміністрації,
першим заступником та заступником голови райдержадміністрації

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Графік особистого прийому громадян в облдержадміністрації

* детальніше