Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА

25.03.2019

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАЦІЇ (СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ), ОРІЄНТОВНОЮ ПЛОЩЕЮ ПРОЕКТУВАННЯ 10,000 ГА, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕЖАХ ПЛЯХІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ, ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 

На виконання Закону України №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» (з останніми змінами та доповненнями), інформуємо:

- розміщення нового будівництва сонячної електростанції на території земельної ділянки комунальної форми власності, що знаходиться в адміністративних межах Пляхівської сільської ради, Вінницької області, Козятинського району, за межами населених пунктів, не підпадає під сферу застосування оцінки впливу на довкілля.

Згідно із ч. 1 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Запланована діяльність з будівництва та експлуатації сонячної електростанції на території земельної ділянки комунальної форми власності, що знаходиться в адміністративних межах Пляхівської сільської ради, Вінницької області, Козятинського району, за межами населених пунктів, не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Згідно із ч. 4 ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». Розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Разом з тим, згідно із ч. 1 ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Згідно із розділом IV «ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СЕО» Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №296 від 10.08.2018 р., стратегічна екологічна оцінка обов’язково проводиться для документів державного планування, які відповідають одночасно двом критеріям, зазначеним у ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а у випадку, якщо проект документу державного планування відповідає лише одному із таких критеріїв, то рішення щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки замовник приймає самостійно. Зважаючи на вказане та на можливі наслідки розміщення нового будівництва сонячної електростанції для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодії цих факторів, здійснення стратегічної екологічної оцінки здійснюватися не буде. В той же час, розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації, який є звітом про стратегічну екологічну оцінку у розумінні Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» - розроблений, з ним можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Козятинської районній державній адміністрації Вінницької області https://kazatin-rda.gov.ua або в Козятинській районній державній адміністрації Вінницької області за адресою: 22100, площа Героїв Майдану, 20, місто Козятин.


« Повернутись