Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

03.10.2013

З 5 вересня 2013 року вступили в дію зміни до Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків.

  У ст.17 частину другу доповнити двома абзацами такого змісту:

Дата подання заяви щодо обрання  спрощеної системи оподаткування, податкова адреса суб’єкта господарювання, місце провадження господарської діяльності, обрана група платників єдиного податку, дата надсилання електронної копії такої заяви до органу доходів і зборів, якщо така заява  подана як додаток до реєстраційної картки;

    Дата подання реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, дата надсилання  електронної копії такої заяви до органу доходів і зборів, якщо така заява подана як додаток до реєстраційної картки; 

     Частину четверту доповнити двома абзацами такого змісту:

 Дата подання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування, податкова адреса суб’єкта господарювання, місце провадження господарської діяльності, обрана група платників єдиного податку, обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:210 ( для платників єдиного податку  першої та другої груп), дата  надсилання електронної копії такої заяви  до органу доходів і зборів, якщо така заява подана як додаток до реєстраційної картки;

     Дата подання реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість,  дата надсилання  електронної копії такої заяви до органу доходів і зборів, якщо така заява подана як додаток до реєстраційної картки;

      Абзац другий частини першої статті 24 викласти в такій редакції:

«заповнену реєстраційну картку  на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява  щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або  реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість  за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує  державну податкову і митну політику»;

      Частину  першу статті 26 доповнити абзацом другим такого змісту:

 « До відповідного органу доходів і зборів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором передається електронна копія  заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або  реєстраційної заяви  про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, виготовлена шляхом скасування, якщо такі заяви були подані як додаток до реєстраційної картки»;

     Абзац другий частини першої статті 42 викласти в такій редакції:

«заповнену реєстраційну картку  на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або  реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість  за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує  державну податкову і митну політику»;

   Частину пяту статті 43 доповнити абзацом другим такого змісту:

«До відповідного органу доходів і зборів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця  державним реєстратором передається електронна копія  заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або  реєстраційної заяви  про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, виготовлена шляхом скасування, якщо такі заяви були подані як додаток до реєстраційної картки»;

 

Начальник Козятинського МРУЮ                                      О. С. Комар


« Повернутись