Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Реалізація у регіонах завдань та соціальних ініціатив Президента України щодо залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом

19.06.2013

  На виконання ініціатив Президента України щодо залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом Громадська гуманітарна рада при Президентові України 30 вересня 2010 року  прийняла рішення про пріоритетні напрями розвитку фізичного виховання, масового спорту та профілактики захворювань різних верств населення країни засобами фізичної культури і спорту.

   31 серпня 2011 року Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту.

   Розроблено проект Закону України "Про Загальнодержавну соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки", у якій передбачається будівництво 50 плавальних басейнів, 2500 спортивних майданчиків, 27 спортивних комплексів.

   У травні 2013 року Президент України ініціював проведення щорічних змагань з футболу серед дітей з фіналом у Міжнародному дитячому центрі «Артек». З цією метою було доручено Кабінету Міністрів України забезпечувати сприяння в організації та проведенні у 2013 та наступних роках відповідних змагань з футболу серед дітей.

  З метою підготовки узгоджених пропозицій щодо утвердження здорового способу життя населення, вдосконалення системи дитячо-юнацьких та спеціалізованих спортивних закладів Президентом України у травні 2013 року прийнято розпорядження про утворення робочої групи з питань розроблення концепції державної підтримки та розвитку фізичної культури і масового спорту в Україні.

  В Україні діє 106361 спортивна споруда (в 2009 р. – 104617), у тому числі: 555 басейнів (в 2009 р. – 545); 65197 площинних споруд, з яких 40697 спортивних майданчиків (в 2009 р. 63484 та 38718 відповідно); 1102 стадіони з трибунами на 1500 місць і більше (в 2009 р. – 1101).

   Збільшилася мережа центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" до 270 (2009 р. – 193).Загальне фінансування центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" склало у 2010 – 41768,6 тис. грн.; 2011 – 35548,2 тис. грн.; 2012 –  68950,2 тис. грн.

   На виконання  Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" затверджено Державний соціальний стандарт у сфері фізичної культури і спорту та типові штатні нормативи спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

  За дорученням Президента України Кабінетом Міністрів України 31 жовтня 2012 року проведено засідання, яке було присвячене подальшому розвитку дитячо-юнацького і резервного спорту.

  Станом на 01.01.2013 року в Україніфункціонує 1664 дитячо-юнацьких спортивних шкіл різної форми власності та підпорядкування(у 2009 році – 1690).

  До систематичних занять у спортивних школах залучено 601,9 тисяч   дітей та підлітків шкільного віку (у 2009 році – 625,7 тис.).

   На скорочення мережі спортивних шкіл та загальної кількості їх вихованців впливає загальне зменшення чисельності дітей віком від 6 до 18 років. Водночас у 7 регіонах (Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Сумська, Хмельницька області та місто Київ) кількість спортивних шкіл збільшилась.

   Загальна кількість працюючих у спортивних школах України – 37696 осіб, у тому числі 22660 штатних тренерів-викладачів, та тренерів-викладачів, що працюють за сумісництвом (у 2009 році – відповідно 34472 та 22776 осіб).

   Загальне фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 2012 році склало 1,39 млрд. грн. (у 2009 році – 0,94 млрд. грн.).

    Менше 2% видатків виділяється на придбання спортивного обладнання і спортивного інвентарю, що складає 36 грн. на рік на одного вихованця        (у 2009 році – 2% або 30 грн.).

Пріоритетні завдання для регіонів:

    З метою виконання на належному рівні ініціатив Президента України щодо залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом необхідно внести зміни до регіональних програм та забезпечити неухильне їх виконання.

   У регіональних програмах необхідно передбачити заходи, зокрема: будівництво сучасної спортивної інфраструктури; подальший розвиток мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та широке залучення населення до занять фізичної культури і спорту; створення та забезпечення функціонування у навчальних закладах всіх рівнів спортивних клубів учнівської та студентської молоді; модернізація матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, облаштування їх необхідним спортивним інвентарем та спортивним обладнанням; збільшення видатків на забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, особливо на навчально-тренувальну роботу та придбання обладнання та інвентарю; реалізація положень Державних соціальних стандартів у сфері фізичної культури і спорту щодо розвитку мережі закладів.

     На місцевому рівні необхідно вжити заходів з підтримки та проведення щорічних змагань з футболу серед дітей, фінал яких проходитиме у Міжнародному дитячому центрі «Артек».


« Повернутись