Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Адміністративна послуга відділів ДРАЦС реєстраційних служб України

29.10.2013

       Одним із різновидів послуг, що надають відділи ДРАЦС реєстраційних служб України  відповідно до закону України  „Про адміністративні послуги”    №5203-УІ,  що вступив в дію 06 вересня 2012 року є послуга  по внесенню виправлень та змін в актові записи цивільного стану громадян в разі неправильних відомостей, що містяться в архівних документах, перекручення або неповноти інформації, а також у випадках поновлення актових записів цивільного стану, що втрачені.  

 Відповідно до вищезазначеного закону, суб’єктом надання адміністративної  послуги  по  місту Козятину  і  Козятинському району –  є відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби  Козятинського міськрайонного управління юстиції у Вінницькій області , що знаходиться за адресою: м. Козятин, вул. П.Орлика, 5

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

заява встановленої форми;

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості, або відомості, які підлягають зміні;

  інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті, крім тих, які знаходяться у володінні відділу або у володінні державних органів, від яких відділ має право їх витребовувати;

           документ, що підтверджує сплату державного мита  за видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян  (0,34 грн.).

Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі до подання відповідної заяви.

Від сплати державного мита звільняються:

 громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

 громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

 інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

 інваліди I та II групи.

Видача суб’єкту звернення свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану здійснюється  при внесеннізмін, доповнень, виправлень до актових записів цивільного стану чи складенні поновленого актового запису цивільного стану.

Строк розгляду заяви про внесення змін, доповнень, виправлень чи поновлення актових записів цивільного стану становить три місяці та може бути продовжений керівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану вищого рівня (Головного управління юстиці) , не більше ніж ще на  три місяці .

Після внесення виправлення, якщо це можливо зробити і це не суперечить чинному законодавству суб’єкт отримує , або свідоцтво встановленого державою зразка, або інший документ (Витяг з Державного Реєстру, плата за який здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  і  складає 73 гривні ).

 Отримання свідоцтва  чи витягу засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення .

Начальник відділу ДРАЦС

РС Козятинського МРУЮ у   Вінницькій області                                                                                        Крейдіна І. В.


« Повернутись