Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

СТРАТЕГІЯ

Стратегія  розвитку Козятинського району на період до 2020 року (далі по тексту – Стратегія) є стратегічним планом розвитку,  який визначає пріоритети,  цілі, завдання  розвитку району та шляхи їх досягнення.

Необхідність підготовки та прийняття Стратегії  розвитку району викликана зміною соціально-економічної ситуації як в Україні, так і області, ухваленням  Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», який визначив основні підходи щодо розроблення та прийняття стратегій регіонального розвитку.

Відповідно до ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.3   ч.1  ст.1 та п.1 глави 2 ст.17  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1186 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку»,  п.п. 3,3.1.  Рішення  координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної ради від 4 жовтня 2012 року №13 «Про стратегічне планування розвитку територіальних громад Вінницької області на період до 2020 року», рішення 10 сесії Вінницької обласної ради 6 скликання від 14.02.2012 № 277 «Про розроблення стратегій розвитку територіальних громад Вінницької області на період до 2020 року»,  враховуючи клопотання районної державної адміністрації, Козятинська районна рада 16 сесією 6 скликання Рішення № 01-16-06 від 27.12.2013року затвердила стратегію розвитку Козятинського району на період до 2020 року.

Мета  Стратегії полягає у формуванні комплексної системи заходів, які, виходячи із розуміння поточної ситуації та рівня розвитку  Козятинського району, зможуть  забезпечити динаміку економічних перетворень у напрямку формування  в районі  економіки з високою доданою вартістю.

Стратегію  розвитку побудовано таким чином, що у процесії реалізації вона впливатиме на поточне формування проектів щорічних  програм економічного і соціального розвитку району  на період до та після 2020 року.

Стратегія регіонального розвитку чітко вказує на те, що органи місцевого самоврядування та виконавчої влади відіграють ключову роль у визначенні напрямків розвитку  району.

Стратегія  має на меті не перегляд чинних районних програм,  а перегляд підходів до комплексного та координованого розвитку. Саме уповноважені органи влади будуть ухвалювати рішення про те, чи будуть реалізовуватися ці програми та як саме їх реалізовувати.

Стратегія регіонального розвитку розглядається, як плановий документ найвищого  рівня  в  районі, а  отже,  її  реалізація  вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських ресурсів. Очікується, що всі зусилля адміністративних органів, громадськості  і  громадян будуть націлені на успішну реалізацію пріоритетів та заходів, передбачених Стратегією. Таким чином, зосередження та належна координація наявних фінансових ресурсів, залучених із надходжень районного та обласного рівнів, державного бюджету, із коштів донорів та з приватних джерел, дасть змогу забезпечити досягнення цілей, визначених у цій Стратегії.      

Очікується, що реалізація основних положень Стратегії дасть можливість створити реальні умови для піднесення життєвого рівня населення, вирішення соціальних проблем на основі зростання економіки, підвищення ефективності роботи господарського комплексу, використання наявних природних, сировинних та трудових ресурсів, забезпечення екологічної та техногенної безпеки.