Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Політика розвитку Козятинського району реалізуватиметься на основі чинного законодавства із застосуванням європейської практики за наступними основними принципами:

- Програмування: реалізація Стратегії буде здійснюватись на основі взаємопов’язаних довгострокових стратегій, середньо- та короткострокових програм економічного і соціального розвитку району. Цей принцип передбачає щорічне планування необхідних витрат з бюджетів всіх рівнів.

- Концентрації: у зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів,  під час виконання завдань ресурси будуть концентруватися на вирішенні стратегічних завдань, що відповідають пріоритетним напрямкам розвитку району та державним пріоритетам.

- Синхронізації дій: передбачається узгодження пріоритетів та дій із  місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо місцевого розвитку.

- Збалансованого розвитку: застосування диференційованого підходу при вирішені питань надання фінансової підтримки територіальним громадам з урахуванням їх потенціалу.

- Партнерства: передбачається співпраця між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, суб’єктами господарювання в процесі реалізації Стратегії, проведення моніторингу та оцінки виконання визначених завдань.

Також основні стратегічні напрямки, конкретизовані цим Планом реалізації, включають:

·          диверсифікацію економіки через підтримку нових нетрадиційних секторів шляхом використання порівняльних переваг району;

·          покращення соціального добробуту сільського населення й подолання залежності від монокультурного сільськогосподарського виробництва;

·          підтримку економічних ініціатив в районі з метою активізації розвитку всіх секторів економіки.

Цей План реалізації розроблено для всього району з особливим наголосом на сільську місцевість і полюси зростання. Принципи сталого розвитку інтегровані в усі його компоненти. У ході впровадження Плану зацікавленим сторонам процесу регіонального розвитку слід ураховувати необхідність інтеграції економічних, соціальних та екологічних завдань і досягнення балансу між ними, щоб забезпечити сталість розвитку. Стратегію та Стратегічні рамки реалізації Стратегії необхідно переглядати кожні три роки, підсумовуючи результати впровадження та ставити цілі впровадження на наступний період із урахуванням змін, що сталися у середовищі.

Впровадження Плану реалізації слід контролювати впродовж усього періоду впровадження шляхом моніторингу виконання передбачених проектів.