Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Виконання завдань та реалізація пріоритетних напрямів Стратегії буде здійснюватись за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інвестицій в основний капітал та прямих іноземних інвестицій, а також інших джерел фінансування.

         Для виконання та фінансування завдань  Стратегії  органами виконавчої влади та місцевого самоврядування  будуть розроблятись районні та місцеві програми та заходи, в яких у межах бюджетних призначень передбачатимуться обсяги фінансування, що є підставою для врахування  їх в  районному та місцевих бюджетах на відповідний рік.

         Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на договірних засадах беруть участь у співфінансуванні окремих пріоритетних напрямів Стратегії.

         Фінансування заходів здійснюватиметься також за рахунок коштів інвесторів, які залучаються для реалізації конкретних інвестиційних проектів та програм, міжнародних фінансових організацій, інших джерел. Пріоритетним залишається формування фінансових ресурсів на основі державно-приватного партнерства.