Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

ЕКОНОМІКА

Промисловість

Промисловий сектор економіки представляють  6  підприємств основного кола, в т.ч.: 4 – підприємства добувної галузі, 2 – підприємства переробної галузі.

Наявність в районі значних покладів каолінів первинних обумовила активний розвиток промислових підприємств з іноземним капіталом: ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» і  ПрАТ «Глуховецький гірничо-збагачуваальний каоліновий комбінат»; ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» входить до складу компанії  AKWUKRAINIANKAOLINCOMPANY. З 2007 року власником активів AKWUKRAINIANKAOLINCOMPANY стала компанія AMBERGER  KAOLINWERKEяка входить у всесвітньо відому групу підприємств QuarzwerkeGroup. ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» – сучасне підприємство добувної промисловості, що спеціалізується на видобутку каоліну-сирцю, виробництві збагачених марок каоліну та фракціонуванні  кварцових пісків. В останні роки інтенсивно впроваджуються інвестиційні проекти з реконструкції та модернізації існуючого обладнання, що в свою чергу  дає можливість підприємству бути  конкурентоздатним на зовнішніх ринках.

З 2015 року в основне коло промислових підприємств увійшло:

- ТОВ «Жежелівський каолін»;

- ПАТ «Жежелівський кар’єр» – спеціалізується на видобутку гранітів  та виробництві  фракціонованої щебеневої продукції;

 - ПрАТ «КСП «Агромаш» –нове підприємствов основному колі, підприємство створене за участі російського капіталу. Здійснює діяльність з обробкиприродногокаменю, та виготовлення виробів з граніту.  80% продукції поставляється в Росію, 20% – реалізується на внутрішньому ринку. Щорічно нарощують обсяги промислового виробництва; 

-  ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК» – цукрова галузь, стабільно працююче  підприємство, активно впроваджуються заходи з модернізації основного процесу виробництва.

Сільське господарство

В районі  нараховується 95,7 тис.га с/г угідь, із них  рілля – 81,7 тис.га, в.т. чорноземи складають 88%.

В сфері с/г виробництва працюють 148 суб’єктів господарської діяльності, в т.ч. діючі фермерські господарства – 105.

Структура валового виробництва сільського господарства:                          рослинництво – 77%; тваринництво – 23 %.

За показниками 2015 року район займає 2 місце в області по кількості поголів’я ВРХ, в т.ч. 6 місце по поголів’ю корів. По вирощуванню м’яса в живій вазі район обіймає 5 місце, по виробництву молока – 8.

Структура посівних площ 2016 року забезпечує оптимально-допустимі норми співвідношення культур у сівозміні: зерновий клин  складає 52%; технічні культури – 33%, картопля і овочі – 7%,  кормові культури – 8%.

Мале підприємництво

Станом на 1 січня 2016 року в районі нараховується 1533 суб’єктів господарювання, з яких – 239 мають статус юридичної особи та  1294 –  фізичні особи підприємці. В структурі малого та середнього бізнесу  фізичні особи підприємці складають понад 62,6%.

За роки свого існування мале підприємництво  району  вже сформувалось структурно і тому не спостерігається суттєвого  зростання кількості суб’єктів. В першу чергу це пов’язано з тим, що значна кількість населення зайнята в сфері сільськогосподарського виробництва в  таких  структурах, як фермерські господарства та  особисті селянські господарства. Так на початок 2016 року облікова кількість  особистих селянських господарств  становила 18,3 тис.од., кількість  діючих фермерських господарств – 105.

На території району зареєстровано також 239 малих підприємств, кількість зайнятих працівників на них становить  3437 чол.

Загалом в сфері малого та середнього  підприємництва зайнято понад  70,1%  від загальної чисельності  штатних працівників, що працюють в усіх сферах  економічної діяльності.

За 2015 рік загальна сума надходжень до бюджетів всіх рівнів склала 68,1 млн. грн., в тому числі від суб’єктів малого підприємництва 27,3 млн. грн., або 40,1% від загальних. По області цей показник складає  майже 30,8%.

В приміщенні Козятинської ОДПІ створено та успішно діє Центр обслуговування платників податків (ЦОПП). Щорічно Центром надається понад  20 тис.одиниць адміністративних послуг за переліком.

На  поліпшення підприємницького середовища району, впровадження шляхів і механізмів вдосконалення та спрощення дозвільної системи спрямована робота дозвільного Центру.

Відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» в  м. Козятині діє Центр надання адміністративних послуг, що утворений за узгодженим рішенням з райдержадміністрацією та Козятинською міською радою, як постійно діючий орган.

Центр розпочав свою роботу з 1 січня 2014 року. 

В структурі райдержадміністрації створений сектор надання адміністративних послуг, який забезпечує виконання норм Закону України «Про адміністративні послуги.»

Декретом надання адміністративних послуг райдержадміністрації за участю керівництва Центру проводяться навчальні заходи з адміністраторами з метою належної організації та надання у визначені терміни адмінпослуг через Центр.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр адміністративних послуг м. Козятин затверджені рішенням виконавчого комітету Козятинської міської ради № 439 від 26.12.2013 року, а також розпорядженням голови Козятинської РДА  від 05.09.2014  року № 227. 

Структурними підрозділами райдержадміністрації – суб’єктами надання адміністративних послуг на поточний момент надається  27 видів адміністративних послуг. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2014 року № 523-р укладено угоду про співпрацю з управлінням Держземагенства у Козятинському районі від 13 жовтня 2014 року № 19. В результаті підписання угоди в приміщенні Центру працюють два представники управління Держземагенства. Послуги даного управління надаються через Сектор (4 послуги).

Також згідно  даного розпорядження укладено угоду про співпрацю з міграційною службою № 104 від 27 серпня 2014 року, в результаті підписання угоди Козятинським районним сектором управління державної міграційної служби були передані інформаційні і технологічні картки у кількості 1 послуги.

Реєстраційною службою в  Козятинському районі передані інформаційні, технологічні картки та зразки заяв для надання адміністративних послуг через Центр. Керівництвом Центру виділено місце для розміщення представників реєстраційної служби в приміщенні ЦНАПу, але на даний час угоду про співпрацю так і не укладено.

Станом на 01.01.2016 року через Центр надано 5203 послуги, з них 2068 послуги надано по району.

Торгівля та сфера послуг

Станом на 01.01.2016 року торгівельна мережа  району нараховує  332 об’єкти, з них магазини – 234 од., кіоски – 60 од., підприємств ресторанного господарства – 38.

Питома вага підприємства приватної форми власності становить понад 80%. 

На 10 тисяч населення району припадає 81 підприємство роздрібної торгівлі.

Обсяг роздрібного товарообороту за 2015 рік становить 28,5 млн.грн., що складає 98,4 % до минулорічного показника. 

На 1 особу реалізовано товарів на загальну суму 707,35 грн., значення показника лишається на рівні відповідного періоду минулого року.

Загальний обсяг реалізованих по району послугза січень-грудень 2015 року становить 36,8 млн.грн.

Побутове обслуговування населення здійснюють 32 суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи.

Житлово-комунальне господарство

На території Козятинського району працює п’ять комунальних підприємства (“Глухівціводоканал” – сел.Глухівці; “Темп” – сел.Бродецьке; Комсомольський ККП – с.Комсомольське, “Забава” – с.Вернигородок та КП “Жежелівський оберіг”), які надають послуги з водопостачання, водовідведення, вивезення і захоронення ТПВ та утримання житлового фонду і прибудинкових територій.

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг  за січень-липнь 2015 року становить – 100 4%.