Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"

Нормативна база


ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"
 

  1. Інформація про місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти райдержадміністрації
  2. Інформація про прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації
    Декларації керівництва Козятинської райдержадміністрації 
  3. Інформація про основні завдання та нормативно-правові засади діяльності районної державної адміністрації
  4. Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери оперативного управління райдержадміністрації та її структурних підрозділів, та прізвищ, імен і по батькові їх керівників
  5. Перелік та умови отримання послуг, що надаються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, форми і зразки документів, правила їх заповнення
  6. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що підлягають обговоренню
  7. Розпорядження голови райдержадміністрації
  8. Порядок подання в районну державну адміністрацію запиту на інформацію

9. Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються в апараті районної державної адміністрації за запитом на інформацію


10. Інформація про основні функції структурних підрозділів райдержадміністрації


11. Плани проведення та порядки денних засідань колегії облдержадміністрації, регіональної ради з питань діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

12. Інформація про фінансові ресурси, головним розпорядником та розпорядником яких є райдержадміністрація.

13. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації

14. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб райдержадміністрації з питань надання публічної інформації.


15.Види публічної інформації, яка знаходиться у володінні Козятинської районної державної адміністрації, та система її обліку


16. Інформація про розміщення та номери кабінетів районної державної адміністрації, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки для подання у письмовому вигляді інформаційного запиту


17. Щомісячні звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію


 Звіт про діяльність Вінницької обласної державної адміністрації у сфері зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності (2 рази на рік)


 Звіт про реалізацію в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (щокварталу)

 Звіти про витрачання бюджетних коштів

18. Правила внутрішнього трудового розпорядку облдержадміністрації та графік роботи райдержадміністрації.

19. Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на зміщення вакантних посад.


20. Графік прийому громадян керівництвом райдержадміністрації


21. Система обліку (реєстр) публічної інформації

Реєстр публічної інформації, розпорядниками якої є районні державні адміністрації

 

22. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф "Для службового користування" 

Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в облдержадміністрації 

23. Оприлюднені проекти рішень громадських експертиз


24. Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних