Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"

Нормативна база

УВАГА! 

На виконання рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на період карантину

в райдержадміністрації відвідувачі не прийматимуться. 

Заяви та запити можна направити:

поштою: 22100, м.Козятин, площа Героїв Майдану, 20;

електронною поштою – rda_kozyatyn@vin.gov.ua; 

телефоном - (04342) 2-04-63;

факсом - (04342) 2-00-68

 

Як подати запит на доступ до публічної інформації  до Козятинської райдержадміністрації

 

Згідно статей 1 та 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Запит на доступ до публічної інформації до Козятинської районної державної адміністрації (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

 • особисто (з наданням консультації): 22100, м.Козятин, площа Героїв Майдану, 20, Козятинська районна державна адміністрація (ІІ поверх, сектор розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації);
 • поштою на адресу: 22100, м.Козятин, площа Героїв Майдану, 20, Козятинська районна державна адміністрація (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
 • факсом: (04342) 2-00-68 (відділ документообігу, контролю та інформаційних технологій апарату Козятинської районної державної адміністрації);
 • телефоном: (04342) 2-04-63;
 • електронною поштою:  rda_kozyatyn@vin.gov.ua (зазначити «Запит на публічну інформацію»).

При поданні запиту можна скористатися зразком .

 

     Розпорядок роботи: у понеділок-четвер з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8:00 до 15:00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, вихідні дні – субота, неділя.

 

 

При поданні запиту слід дотримуватися вимог, визначених у статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Форми запитів на інформацію можна отримати в секторі розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації апарату Козятинської райдержадміністрації (22100, м.Козятин, площа Героїв Майдану, 20, Козятинська районна державна адміністрація, ІІ поверх). При поданні запиту можна скористатися зразком .

 

Відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк

Якщо запитувана запитувачем інформація передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, то відповідно до пунктів 2, 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від 31 січня 2014 року №28 "Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є  Козятинська райдержадміністрація та її структурні підрозділи" (зареєстровано в Козятинському міськрайонному управлінні юстиції "12" лютого 2014 р. за №1/136) http://kazatin-rda.gov.ua/rda/normativnopravovi-dokumenti/rozporyadzhennya-golovi-rajderzhadministracii/2014-rik/, оприлюдненому в газеті «Вісник Козятинщини» 20.02.2014 року.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Місце роботи запитувачів інформації з документами та їхніми копіями. 

Кабінет відділу документообігу, контролю та інформаційних технологій апарату Козятинської районної державної адміністрації (м.Козятин, площа Героїв Майдану, 20, 1-й поверх адміністративного будинку райдержадміністрації; тел. та  факс 2-00-68).

 

Згідно статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17  рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"

 1. Інформація про місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти райдержадміністрації
 2. Інформація про прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації
  Декларації керівництва Козятинської райдержадміністрації 
 3. Інформація про основні завдання та нормативно-правові засади діяльності районної державної адміністрації
 4. Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери оперативного управління райдержадміністрації та її структурних підрозділів, та прізвищ, імен і по батькові їх керівників
 5. Перелік та умови отримання послуг, що надаються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, форми і зразки документів, правила їх заповнення
 6. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що підлягають обговоренню
 7. Розпорядження голови райдержадміністрації
 8. Порядок подання в районну державну адміністрацію запиту на інформацію

9. Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються в апараті районної державної адміністрації за запитом на інформацію


10. Інформація про основні функції структурних підрозділів райдержадміністрації


11. Плани проведення та порядки денних засідань колегії райдержадміністрації
12. Інформація про фінансові ресурси, головним розпорядником та розпорядником яких є райдержадміністрація.

13. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації

14. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб райдержадміністрації з питань надання публічної інформації.


15.Види публічної інформації, яка знаходиться у володінні Козятинської районної державної адміністрації, та система її обліку


16. Інформація про розміщення та номери кабінетів районної державної адміністрації, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки для подання у письмовому вигляді інформаційного запиту


17. Щомісячні звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію


18. Правила внутрішнього трудового розпорядку облдержадміністрації та графік роботи райдержадміністрації.


19. Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на зміщення вакантних посад.


20. Графік прийому громадян керівництвом райдержадміністрації


21. Система обліку (реєстр) публічної інформації

Реєстр публічної інформації, розпорядниками якої є районні державні адміністрації

 

22. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф "Для службового користування" 

Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в райдержадміністрації 

23. Оприлюднені проекти рішень громадських експертиз


24. Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних