Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Доступ до публічної інформації

Всі матеріали, що розміщені на офіційному веб-сайті Козятинської районної державної адміністрації розташовані на умовах вільної ліцензії.

 

Ви можете вільно:

Ділитися — копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі

Змінювати — реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу для будь-яких цілей, навіть комерційних

Ліцензіар не може відкликати ці дозволи поки ви дотримуєтесь умов ліцензії.

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Указ Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами влади доступу до публічної інформації» покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
Козятинською райдержадміністрацією доступ громадян до публічної інформації забезпечується шляхом оприлюднення такої інформації в ЗМІ та надання громадянам інформації за їхніми інформаційними запитами.

Запит на отримання інформації складається в довільній формі (можна скористатись зразком ), однак обов’язково має містити:

1) дані про запитувача (прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб; назву юридичної особи), поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (телефон, факс), якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).

Для оперативного відокремлення Вашого інформаційного запиту від інших видів діловодства просимо в запиті зазначати, що він подається відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Пропонуємо ознайомитись з порядком доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація; переліком відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф «Для службового користування».

 

Запит на доступ до публічної інформації до Козятинської районної державної адміністрації може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою):

 

поштою на адресу: 22100, м.Козятин, площа Героїв Майдану, 20, Козятинська районна державна адміністрація (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

особисто (з наданням консультації): 22100, м.Козятин, площа Героїв Майдану, 20, Козятинська районна державна адміністрація (ІІ поверх, сектор розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації);

факсом - (04342) 2-00-68;

телефоном - (04342) 2-04-63;

електронною поштою – rda_kozyatyn@vin.gov.ua (зазначити «Запит на публічну інформацію»).

     Розпорядок роботи: у понеділок-четвер з 8.00 до 17.15 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), у п’ятницю з 8:00 до 15:00, вихідні дні – субота, неділя.

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації, подаються на реєстрацію до сектору розгляду громадян та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

 

 

Розпорядження голови Козятинської районної державної адмінінстрації з питань публічної інформації:

від 18 квітня 2016 року №125 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф «Для службового користування»;

від 31 січня 2014 року №28 "Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є  Козятинська райдержадміністрація та її структурні підрозділи";


від 6 червня 2011 р. № 232 «Про доступ до публічної інформації»;


від 25 червня 2011 року № 246 «Про деякі питання організації забезпечення доступу до публічної інформації».

 

___________________________________________________________

 

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"


1. Інформація про місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти райдержадміністрації 

2. Інформація про прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови, першого заступника голови, заступників голови райдержадміністрації

3. Інформація про основні завдання та нормативно-правові засади діяльності районної державної адміністрації

4. Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери оперативного управління райдержадміністрації та її структурних підрозділів, та прізвищ, імен і по батькові їх керівників

5. Перелік та умови отримання послуг, що надаються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, форми і зразки документів, правила їх заповнення

6. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що підлягають обговоренню

7. Розпорядження голови райдержадміністрації

8. Порядок подання в районну державну адміністрацію запиту на інформацію 

9. Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються в апараті районної державної адміністрації за запитом на інформацію

10. Інформація про основні функції структурних підрозділів райдержадміністрації

11. Плани проведення та порядки денних засідань колегії райдержадміністрації.

12. Інформація про фінансові ресурси, головним розпорядником та розпорядником яких є райдержадміністрація.

13. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадкість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації.

14. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб райдержадміністрації з питань надання публічної інформації.

15. Види інформації, якою володіє райдержадміністрація

16. Інформація про розміщення та номери кабінетів районної державної адміністрації де надаються необхідні запитувачам форми і бланки для подання у письмовому вигляді інформаційного запиту 

(зразок запиту)

17. Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

18. Правила внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації та графік роботи райдержадміністрації.

19. Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на зміщення вакантних посад.

20. Графік прийому громадян керівництвом райдержадміністрації

21. Реєстр публічної інформації

22. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

23. Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних