Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Закон України "Про запобігання корупції"

Особливості Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII"Про запобігання корупції"

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Основні інноваційні положення нового антикорупційного законодавства

Відповідальність за корупційні правопорушення

Декларування майна, доходів та видатків службових осібяк превентивний антикорупційний захід

Етична поведінка службових осіб, недопущення та врегулювання конфлікту інтересів  - новація нового антикорупційного законодавства

ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА – ВАГОМА СКЛАДОВА РЕФОРМ, СПРЯМОВАНИХ НА ПІДВИЩЕННЯ АВТОРИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Реалізація нового антикорупційного законодавства у контексті реформування державної служби

Спецперевірка як фактор якісного відбору кандидатів на публічну службу

СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ - ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ДІЙ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Антикорупційне законодавство

 

1.Закон України «Про запобігання корупції» вступив у дію у:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» прикінцеві положення

 

2.Незалежно від спільності проживання з суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення членами його сім’ї є:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» стаття 1.

 

3.За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень суб’єкти відповідальності притягаються до:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» стаття 65.

 

4.Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до неправомірної вигоди належить:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» стаття 1.

 

5.Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» правопорушенням, пов’язаним з корупцією є:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» стаття 1.

 

6.Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до близьких осіб суб’єкта відповідальності за корупційне правопорушення відносяться:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» стаття 1.

 

7.Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції відносяться:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» стаття 1

 

8.Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» реальним конфліктом інтересів є:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» стаття 1.

 

9.Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» подарунком вважається:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» стаття 1.

 

10.Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктом корупційного правопорушення в центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи є:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 3

 

11.Національного агентства з питань запобігання корупції утворюється:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 4

 

12.До повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції належать:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 11

 

13.Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) визначаються:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 18

 

14.Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» щодо участі в заходах запобігання корупції, представники громадськості мають право:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 21

 

15.Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 22

 

16.Щодо обмежень пов’язаних з одержанням дарунків, суб’єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:

 Джерело: Закон України від 07.04.2014 р. № 1700-VIІ “Про запобігання корупції” cтаття 23

 

17.Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» суб’єкти відповідальності за корупційне правопорушення можуть приймати одноразовий подарунок, вартість якого не перевищує:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 23

 

18.Вартість одноразового подарунку, який можуть приймати суб’єкти відповідальності за корупційне правопорушення від близьких осіб становить:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 23

 

19.З метою запобігання одержанню неправомірної вигоди і у випадку виявлення у своєму приміщенні майна, що може бути неправомірною вигодою суб’єкт відповідальності повинен повідомити про цей факт керівника не пізніше:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 24

 

20.Щодо обмежень пов’язаних з суміщенням з іншими видами діяльності, суб’єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 25

 

21.Щодо обмежень пов’язаних з суміщенням з іншими видами діяльності, суб’єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 25

 

22.Суб’єктам відповідальності за корупційне правопорушення, які звільнилися з посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, забороняється:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 26

 

23.Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» cуб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення, забороняється:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 27

 

24.У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 28

 

25.Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 29

 

26.Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення зобов’язані подавати щорічну декларацію за попередній рік:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 45

 

27.Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави зобов’язані:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 45

 

28.Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснює:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 51

 

29.Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється з метою:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 51

 

30.Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття певних посад, визначених Національним агентством з питань запобігання корупції проводиться у строк, що не перевищує:

 Джерело: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII “Про запобігання корупції” cтаття 56