Шановні відвідувачі сайту Козятинської РДА! Сайт працює в тестовому режимі. Актуалізація даних займає певний час. Приносимо свої вибачення за незручності
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Про структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон (код 04342 ) 2-24-26, 2-01-86

Телефон гарячої лінії (код 04342 ) 2-24-26

Електронна адреса kozrda_uszn@vin.gov.ua

Поштова адреса 
м. Козятин, вул. В.Стуса, 25, Вінницької області, 22100

Графік роботи
Понеділок – четвер:
Початок роботи 8-00
Обідня перерва 13-00 – 14-00
Закінчення роботи 17-15
П’ятниця:
Початок роботи 8-00
Без обідньої  перерви 
Закінчення роботи 15-00
Субота, неділя– вихідні дні

Начальник Гнатюк Володимир Миколайович

телефон (код 04342 ) 2-24-26

Електронна адреса  volodymyr.gnatyuk@vin.gov.ua
ЗАТВЕРДЖЕНО
            Розпорядження голови Козятинської
                                                                       районної державної адміністрації 
                                                                    від 01.11.2016 р.  №  377 
                       
ПОЛОЖЕННЯ
            про управління соціального  захисту населення Козятинської районної державної адміністрації 

1. Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом  районної державної адміністрації, утворюється головою цієї адміністрації, входить до її складу і в межах Козятинського району забезпечує виконання покладених на управління завдань.

2. Управління підпорядковане голові Козятинської районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціальної та молодіжної політики  обласної держадміністрації.

3. Управління є неприбутковою організацією, доходи якої використовуються виключно для фінансування видатків на утримання управління, реалізації завдань та напрямків діяльності, визначених цим положенням.

4. Управлінню забороняється здійснювати розподіл доходів, або їх частин серед працівників управління (крім оплати їхньої праці та нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

5. Управління  може передавати  активи одній або кільком неприбутковим установам (організаціям відповідного виду) або  зараховувати до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

6. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі – Мінсоцполітики), розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також положенням про управління.

7. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Козятинського району у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, охорони праці;

2) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

3) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання;

4) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

5) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

8. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України з питань, що належить до компетенції управління та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил та норм у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціального розвитку Козятинського району та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належить до компетенції управління;

10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в управлінні;

14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

15) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

17) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

18) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

20) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

21) забезпечує захист персональних даних;

22) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

23) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

24) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

25) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення, охорони праці:

- здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання;

- здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

- забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

- бере участь у розробленні районної програми зайнятості населення та реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

- забезпечує діяльність районної комісії у справах альтернативної (невійськової служби);

- бере участь у розроблені та забезпечує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації здійснення заходів районної програми з питань поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- здійснює  державний  контроль за охороною праці,  додержанням чинного законодавства з охорони праці на підприємствах, установах, організаціях району, своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру виплатою  заробітної    плати;

- бере участь у розслідуванні групових, а також смертельних нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до законодавства, здійснює облік та аналіз нещасних випадків невиробничого характеру.

26) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

- організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;

- здійснює призначення та виплату:

 • державної допомоги сім’ям з дітьми;
 • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
 • державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
 • державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;
 • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
 • одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам;
 • державної допомоги особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;
 • компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;
 • державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;
 • допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи, або особою, яка досягла 80-річного віку;
 • одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „Мати-героїня”;
 • будь-якої допомоги, що надається за місцевими програмами за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 • одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам;
 • щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
 • одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 • державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”;
 • матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;
 • допомоги на поховання.

  -  бере участь у роботі комісій, утворених при районній раді та державній адміністрації з питань соціального захисту населення;

- сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

- проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

- здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

- здійснює нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за  отримувачів державних соціальних допомог;

- проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

- організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

- здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

- організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

27) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

- організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

- здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

- організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг інвалідам, ветеранам війни та праці та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

- аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством України пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань;

- видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

28) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

- забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

- співпрацює з районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козятинської районної ради та іншими установами, закладами та службами в реалізації законодавства України;

- подає пропозиції районній держадміністрації та районній раді під час формування проекту районного бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

- бере участь у розгляді питань щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена;

- сприяє благодійним, релігійним, волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та малозабезпеченим сім’ям;

- вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

29) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

- здійснює облік осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- здійснює роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

- здійснює направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

- здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

- визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації;

- інформує осіб з інвалідністю про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання;

- бере участь у розгляді питань щодо створення безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

30) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб, інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

31) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

32) здійснює інші передбачені законом повноваження.

9. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у сфері соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на виробничих об’єктах, видавати керівникам об’єкта, що перевіряється обов’язкові для виконання подання щодо усунення виявлених недоліків;

7) вимагати від посадових осіб усунення від роботи працівників які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують вимоги нормативно – правових актів про охорону праці;

8) подавати органам державного нагляду за охороною праці пропозиції про притягнення до відповідальності працівників підприємств, установ та організацій, які не дотримуються вимог нормативно – правових актів про охорону праці;

9) ) здійснювати контроль за своєчасним  проведенням  атестації робочих  місць  працівників,  зайнятих  на  підземних роботах,  на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці.

10. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

11. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором департаменту соціальної та молодіжної політики в установленому законодавством порядку.

12. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

5) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

6) може входити до складу колегії районної держадміністрації;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з департаментом соціальної та молодіжної політики обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної держадміністрації;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

10) подає на затвердження голови районної держадміністрації, проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою держадміністрації кошторису управління;

12) здійснює добір кадрів;

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

15) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

13. Начальник управління, утвореного як юридична особа публічного права, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників управління.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, директором департаменту соціальної та молодіжної політики обласної держадміністрації.

11. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором департаменту соціальної та молодіжної політики і головою районної державної адміністрації.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної держадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

                                                                                                                                   

        Структура управління  соціального захисту населення

                Козятинської районної державної адміністрації

 

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посади

Кількість посад на 01.01.2018 року

                     Апарат управління                                                                   2

 

Начальник управління

Гнатюк Володимир Миколайович

1

 

Заступник начальника управління

Ольбішевська Інна Станіславівна

1

Відділ з питань персоналу,документообігу та контролю                            3

 

Начальник відділу

Гончарук Світлана Степанівна

1

 

Головні спеціалісти відділу :

Воробйова Тетяна Вікторівні,

Міськов Сергій Валентинович

2

            Відділ фінансового забезпечення                                                   3

 

Начальник відділу,головний бухгалтер

Лотоцька Леся Ігорівна

1

 

Заступник начальника  відділу, головного бухгалтера

Трончук Тамара Василівна

1

 

Головний спеціаліст

Білінська Аліна Григорівна

1

Відділ  соціально-трудових відносин та праці                                         3

 

Начальник відділу

Пилявець Любов Василівна

1

 

Головні спеціалісти :

Горбаль Ігор Петрович

Лісова Марина Володимирівна

2

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення     7

 

Начальник відділу

Гунько Ірина Валеріївна

1

 

Головні спеціалісти :

Безнощук Лесі Володитмирівна

Бондар Лілія Іванівна

Іванисько Марія Анатоліїхвна

3

 

Спеціаліст

1

 

Сектор  обслуговування осіб з інвалідністю

Завідувач сектору

Пасічко Валентина Степанівна

Головний спеціаліст

Солодюк Ольга Іванівна

2

                 Відділ соціальних допомог                                                         8

 

Начальник відділу

Рябчинська Наталія Володимирівна

1

 

Головні спеціалісти:

Крищук Олена Володимирівна

Ошарська Тетяна Станіславівна

Рудик Сергій Миколайович

Рослюк Тетяна Василівна

4

Відділ з формування виплат соціальних допомог                                 4

 

Начальник відділу

Добржанська Світлана Анатоліївна

1

 

Головні спеціалісти :

Андрух Людмила Петрівна

Іваненко Таїса Павлівна

Сич Ірина Михайлівна

3

Відділ державних соціальних інспекторів                                                3

 

Начальник відділу

Гончарук Юлія Миколаївна

1

 

Головний державний соціальний інспектор

Матейко Галина Петрівна

1

 

Головний спеціаліст

Путишина Дар’я Валеріївна

1

            Господарська група                                                                            4

Завідувач господарством                                                                                  1

Прибиральниця                                                                                                 1

Сторож                                                                                                            2

 

 

                                                                                                                                              ГРАФІК

особистого прийому громадян
в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації

Хто приймає

Дні та години прийому

Місце прийому

Гнатюк
Володимир
Миколайович
Начальник управління Четвер
з 9.00 до 12.00
Кабінет начальника управління
Ольбішевська Інна Станіславівна Заступник начальника управління Понеділок
з 14.00 до 16.00
Вівторок
з 9.00 до 12.00
Кабінет заступника начальника управління
Пилявець Любов Василівна начальник відділу соціально – трудових відносин та праці П’ятниця
з 9.00 до 12.00
Вівторок
з 14.00 до 16.00
Кабінет №15
Гунько Ірина Валеріївна Начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення Понеділок
з 9.00 до 12.00
Середа
з 14.00 до 16.00
Кабінет №9
Добржанська Світлана Анатоліївна Начальник відділу виплат соціальних допомог Середа
з 9.00 до 12.00
Кабінет №5
Рябчинська Наталія Володимирівна Начальник відділу соціальних допомог Четвер
з 14.00 до 16.00
Кабінет №1