Шановні відвідувачі сайту Козятинської РДА! Сайт працює в тестовому режимі. Актуалізація даних займає певний час. Приносимо свої вибачення за незручності
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт
Козятинська районна державна адміністрація
офіційний сайт

Дорожня карта АТО

Пам'ятка учасникам бойових дій АТО

Декларація нова

Заява та декларація нова  

 

Підсумкова нарада

31.01.2018

Відповідно до плану роботи управління соціального захисту населення 31.01.2018 р. під головуванням керівника установи відбулась підсумкова січнева нарада з начальниками відділів та завідуючими секторів.

На нараді підіймались питання виконавської дисципліни, висвітлення інформації на сайті райдержадміністрації та оновлення матеріалів для відвідувачів на інформаційних стендах, а також економії енергоресурсів у зв’язку з обмеженим державним фінансуванням.

Про вимоги щодо заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, яку подаватимуть державні службовці до 31.03.2018 р. розповіла Гончарук С.С., начальник відділу з питань персоналу, документообігу та контролю, яка також зупинилась на деяких нормах законодавства з питань запобігання корупції, зокрема  щодо відповідальності представників органів державної влади за корупційні правопорушення, про обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища в приватних інтересах. про державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції

Заступник начальника управління Ольбішевська І.С. напередодні прийняла участь у засіданні колегії Депратаменту соціальної та молодіжної політики, яке відбулось в приміщенні КУ «Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку» та довела до відома присутніх представлені директором Департаменту Заболотною Н.М. підсумки розвитку соціальної та молодіжної політики у Вінницькій області у 2017 році та основні завдання на 2018 рік. У зібранні взяли участь також голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій, Уповноважена Уряду з питань прав людей з інвалідністю Раїса Панасюк, заступник голови обласної Ради Михайло Кременюк, заступник Вінницького міського голови Галина Якубович, заступник голови ОДА Ігор Івасюк та представники депутатського корпусу обласної Ради.

Голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій акцентував увагу на важливості позитивних і реальних змін у соціальній сфері. Це великий комплекс питань, і тут надзвичайно важливо тримати руку на пульсі. Торкаючись питань діяльності інтернатних закладів соціального спрямування, голова облдержадміністрації висловив припущення, що вже в найближчі 10 років суспільство зіткнеться із дуже серйозною проблематикою саме в питанні захисту людей похилого віку. Ведучи мову про питання нарахування житлових субсидій населенню, голова облдержадміністрації подякував відповідальним працівникам за якісно проведену роботу в цьому напрямку.

Ольбішевська І.С. також проінформувала присутніх на нараді про оновлення офіційного сайту Козятинської райдержадміністрації, в тому числі застосовання модулю адаптації для осіб з обмеженими можливостями, а відтак потреби в поновленні інформаційного матеріалу про управління.

 

 

Управління соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації інформує:


Прийняття на роботу працівника за сумісництвом

Приймаємо на роботу працівника за сумісництвом. На які головні моменти треба звернути увагу?

Насамперед з’ясуємо, що таке сумісництво. У ст. 21 КЗпП України встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Питання роботи за сумісництвом регулюється, зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» (далі – Постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, яке затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. № 43  (далі – Положення № 43).

Сумісництвом вважається, як зазначено в Положенні № 43, виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Сумісництво може бути внутрішнім і зовнішнім. Внутрішнє сумісництво являє собою роботу працівника за основним місцем роботи та за сумісництвом на одному й тому самому підприємстві. Зовнішнє сумісництво – це робота на різних підприємствах.

Для роботи за сумісництвом згода власника або уповноваженого ним органу за місцем основної роботи не потрібна.
Втім, робота за сумісництвом має свої обмеження. Як зазначено в Постанові № 245 та Положенні № 43, працювати за сумісництвом може не кожен. Обмеження стосуються:

·         керівників держпідприємств, установ, організацій, їхніх заступників, керівників структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо), а також їхніх заступників, крім наукової, педагогічної, медичної та творчої діяльності;

·         працівників деяких професій і посад, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, які негативно позначаться на стані їхнього здоров'я або на безпеці виробництва, перелік яких встановлює колективний договір підприємства, установи, організації;

·         осіб, які не досягли 18-річного віку та вагітних жінок.

Обмеження щодо роботи за сумісництвом передбачені й у низці інших нормативно-правових актів, зокрема:

·         в Законі України «Про засади запобігання та протидії корупції» — для держчиновників (ст. 7);

·         в Законі України «Про прокуратуру» — для службових осіб прокуратури, окрім здійснення наукової та педагогічної діяльності (ст. 46);

·         в Законі України «Про нотаріат» — для нотаріусів (ст. 3).

Зверніть увагу! Щодо роботи за сумісництвом керівників підприємств недержавної форми власності жодних обмежень чинне законодавство України не встановлює.

Що треба знати, приймаючи на роботу працівника-сумісника? З таким працівником, навіть якщо він уже працює у вас за основним місцем роботи, обов’язково потрібно укласти трудовий договір. Такий договір має бути оформлений наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. В ньому зазначається посада та умови оплати праці працівника. Отже, працівник пише заяву, в якій просить прийняти його на роботу за сумісництвом, на підставі заяви видається наказ про прийняття на роботу за сумісництвом.

Трудовий договір щодо сумісництва, згідно зі ст. 23 КЗпП, може бути укладений:

·         на невизначений термін (безстроковий);

·         на певний строк, встановлений за угодою сторін;

·         на час виконання певної роботи.

В постанові Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» передбачено подання роботодавцем повідомлення про прийняття працівника на роботу до територіальних органів Державної фіскальної служби до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

На працівника-сумісника ведеться особова картка типової форми П-2, навіть якщо працівник має роботу за сумісництвом на тому ж підприємстві, де його основне місце роботи.
Працівник, який приймається на роботу за сумісництвом на інше підприємство, в установу, організацію, повинен пред'явити власнику або уповноваженому ним органу паспорт. Якщо робота такого працівника потребує спеціальних знань, власник або уповноважений ним орган має право вимагати від нього пред'явити диплом або інший документ про набуту освіту або професійну підготовку.
Крім того, працівнику-суміснику, як і основному працівнику, може бути встановлено випробувальний термін.
Отже, при укладанні трудового договору про роботу за сумісництвом між роботодавцем і працівником мають бути узгоджені всі основні умови такого договору, які мають бути зазначені й у наказі про прийняття, а саме: посада, розмір і порядок оплатипраці, тривалість робочого часу, графік роботи, встановлення випробування та його тривалість.

У ст. 29 КЗпП передбачено, що до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний:

·         роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під підпис про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;

·         ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

·         визначити робоче місце працівника, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

·         проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

Усі ці правила стосуються й працівника – внутрішнього сумісника, адже з ним укладається окремий трудовий договір за іншою посадою, отже, й умови праці у нього будуть іншими. Крім того, потрібно провести інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки.

Підставою для нарахування заробітної плати сумісникам є табель обліку використання робочого часу. Внутрішнім сумісникам заробітна плата за роботу за основною посадою та за роботу за сумісництвом нараховується окремо. Тому краще таким працівникам встановити графік роботи за сумісництвом, який не збігатиметься з їх графіком за основним місцем роботи.

Зверніть увагу! Незалежно від розміру заробітної плати, надбавки та доплати, що їх працівник отримує за основним місцем роботи, за виконання обов’язків на умовах сумісництва за іншою посадою йому встановлюється оплата відповідно до цієї посади (якщо в чинному законодавстві не встановлено заборону на виплату окремих видів надбавок, доплат).

Щодо ведення особових справ на працівників-сумісників. Оскільки робота за внутрішнім сумісництвом є роботою за окремим трудовим договором, то, приймаючи на роботу за сумісництвом працівника, для нього треба оформити окремий повний комплект облікової документації.
Тож на працівника, який є сумісником, оформлюється окрема особова справа (ст. 495 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту України від 12.04.2012 № 578/5).

Необхідно звернути увагу на надання відпусток працівникам-сумісникам. Як зовнішні, так і внутрішні сумісники мають право на щорічну відпустку. Це право гарантоване ст. 2 Закону України «Про відпустки». Щорічну відпустку може бути використано одночасно і за основним місцем роботи, і на роботі за сумісництвом (у тому числі й зовнішнім).
У п. 3 Постанови № 245 зазначено, що відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Відповідно до ст. 10 Закон України «Про відпустки», за бажанням сумісника у перший рік роботи на підприємстві йому може бути надано щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну роботи.

Треба знати! Якщо тривалість відпустки за основним місцем роботи більша за час відпустки за сумісництвом, працівнику-суміснику за його бажанням надають додаткові дні відпустки без збереження заробітної плати на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи (п. 14 ст. 25 Закону України «Про відпустки»).

Щодо додаткових відпусток . Додаткова відпустка за ненормований робочий день працівникам-сумісникам не надається, оскільки вважається, що вони працюють в умовах нормованого робочого дня.

Як зазначено в листі Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06, при наданні сумісникам щорічних додаткових відпусток за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці (ст. 7 Закону України «Про відпустки»), за особливий характер праці (ст. 8 Закону України «Про відпустки») потрібно зважати на те, що ці відпустки надаються залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. У розрахунок часу, що дає право працівнику на зазначені щорічні додаткові відпустки, включають дні, коли він фактично був зайнятий на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці або з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.
Необхідно звернути увагу на оплату листка непрацездатності працівникам-сумісникам.

Згідно з частиною 1 ст. 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105), право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до п. 30 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266), у разі коли на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо.

Тепер з’ясуємо питання щодо запису в трудову книжку роботи за сумісництвом.
Згідно з п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці від 29.07.1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуть лише за місцем основної роботи. Але в п. 2.14 Інструкції № 58, зазначено, що «робота за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, в трудовій книжці зазначається окремим рядком».
Отже, якщо працівник виявив бажання, щоб у його трудовій був запис про роботу за сумісництвом, то такий запис треба зробити за основним місцем роботи, оскільки на осіб, які працюють за сумісництвом, як  вже зазначалося

, трудові книжки ведуть тільки за місцем основної роботи.

Тепер про звільнення. Якщо працівник вирішить звільнитися з основного місця роботи, але залишиться працювати за сумісництвом, йому достатньо оформити звільнення з основної роботи. У трудовій книжці робиться відповідний  запис. Але якщо такий працівник через деякий час вирішить піти і з посади за сумісництвом, запис про це в його трудову книжку вноситиме вже новий роботодавець на підставі копії наказу про звільнення з роботи за сумісництвом чи довідки з підприємства, де він працював за сумісництвом.
Можливим є і такий варіант. Для працівника-сумісника, який звільняється з основної роботи, робота за сумісництвом може стати основним місцем роботи. Оскільки робота за сумісництвом виконується на підставі трудового договору, то з працівником за його заявою такий договір розривається і укладається новий — про роботу на підприємстві на певній посаді. Про це на підприємстві має бути виданий наказ. Це підтверджує лист Мінсоцполітики України від 28.03.2013 р. № 2-1/06/187-13.
Окремо щодо звільнення працівника-сумісника. Оскільки трудові договори за основним місцем роботи і за сумісництвом є окремими трудовими договорами, то і припиняти такі трудові договори треба окремо за наявності законних підстав.
Підстави звільнення, наведені у ст. 36, 38, 39, 40, 41, 45 КЗпП, стосуються припинення трудових договорів як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.
Додаткові підстави для звільнення сумісників передбачено в ст. 431 КЗпП і п. 8 Положення № 43:

·         звільнення з роботи за сумісництвом через працевлаштування іншого робітника, який не є сумісником;

·         через обмеження роботи за сумісництвом, що передбачені в законодавстві.

Звільнення працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом може відбуватися як одночасно, так і в різний час, як за однаковими підставами, так і за різними. Важливо пам’ятати, що одночасне звільнення з роботи за сумісництвом і з основної роботи оформлюють окремими наказами.

Начальник відділу соціально- трудових відносин та праці УСЗН

Пилявець Любов Василівна

       Про зміни до порядку  надання житлових субсидій.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 №609 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" змінено період, за який враховуються доходи під час призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, з чотирьох кварталів до двох кварталів.

Передбчено під час здійснення розрахунку субсидій на наступний період у травні для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, враховувати доходи за третій –четвертий квартали попереднього року, а розрахунок субсидії на опалювальний сезон у жовтні проводити на підставі доходів за перше півріччя поточного року.

Таким чином, враховуватимуться більш актуальні доходи громадян.

Інформація про доходи отримуватиметься, як і раніше, від ДФС та Пенсійного фонду України.

Змінюється період отримання доходів лише при призначенні субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. При призначенні субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу та субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого палива, скрапленого газу і оплату житлово-комунальних послуг враховуються доходи за попередній календарний рік.

Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» в частині перегляду соціальних нормативів споживання газу для приготування їжі та підігріву води.

На газову плиту  для приготування їжі на одну особу   надається 5.4 куб.м, на газову плиту і водонагрівач – 10.5куб.м.     

Начальник відділу соціальних допомог

Управління соціального захисту населення

 

Козятинської РДА                                                                          Н.Рябчинська

 

 

Управління держпраці у Вінницькій області інформує з питань легалізації праці та оформлення трудових відносин.

головний державний інспектор Управління держпраці у Вінницькій області Круликівський Ігор Аркадійович (0971269406)

 

Інформація про звернення громадян.

До управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації за  ІІІ квартал  2017 рік надійшло 172 зверненння громадян (105  зверненнь -  надійшло з органів вищого рівня).

            Протягом ІІІ кварталу  2017 року надійшло 105 звернень з урядової «гарячої лінії».  Найбільш актуальними були питаннями   призначення державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми (40  звернень) та призначення житлових субсидій (45 звернень). Щодо даних питань особам які зверталися були надані обґрунтовані відповіді у встановлені строки.

  Облік письмових звернень ведеться у журналах встановленого зразка та в самостійно пристосованих журналах, застосована  електронна журнальна форма реєстрації і контролю за виконанням звернень громадян.

             На особистому прийомі начальником управління, заступниками начальника управління, начальниками структурних підрозділів прийнято 66 громадян.

             До відома відвідувачів в управлінні наявна інформація щодо видів та розмірів соціальних допомог, пільг, житлових субсидій, процедури їх отримання, переліку банківських установ, через які можливо отримувати нараховані виплати, переліку необхідних документів на призначення, зразки  заповнення заяв, яка систематично поновлюється.

            Роз’яснення громадянам на усні звернення в більшості випадків надаються в день звернення, у разі необхідності – після додаткового вивчення. Люди звертаються з питань надання пільг на комунальні послуги, встановлення статусу пільговика, грошової підтримки сімей, правильності призначення субсидій та допомог, надання матеріальної допомоги.

            Відповіді на звернення громадян надаються своєчасно, з урахуванням строків, установлених законодавством, громадянам надаються чіткі, обґрунтовані, повні відповіді на звернення.

            На особистому контролі начальника управління тримається розгляд звернень та забезпечення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідів ,учасників бойових дій , осіб, що перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції і тимчасово проживають на території  Козятинського району.

            Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються учасники бойових дій ,вимушено переселені особи, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

              Систематично аналізуються та узагальнюються питання, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних, для виявлення причин, що їх породжують.

              Своєчасно інформуються органи вищого рівня, з яких надійшли звернення, про їх розгляд, надаються документи та матеріали, необхідні для здійснення постійного моніторингу додержання законодавства з питань звернень громадян.

               Працівниками управління через ЗМІ проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з питань соціального захисту населення, роз’яснюються положення чинного законодавства, висвітлюється робота управління, оприлюднюється робота зі зверненнями громадян. На сторінках районної газети “Вісник  Козятинщини”, було опубліковано 17 таких матеріалів, на сторінках обласної газети « 13 округ», було опубліковано 2 матеріали, надано 33 інформаційних матеріалів на сайті райдержадміністрації та власному сайті управління 24 матеріали. 

     Що до прийому звернень громадян.

Запит на інформаціюдо управління соціального захисту населення  Козятинської районної державної адміністрації (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

-           особисто (з наданням консультації): приймальня, каб. № 12

-           поштою на адресу: 22100, м.Козятин, вул.Стуса, б.25 управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації (на конверті вказувати "Публічна інформація");

-           телефоном - (04342)  2-24-26;

-           електронною поштою - 0501uszn@ukr.net

     Розпорядок роботи: з 08.00 до 17.15, обідня перерва з 13.00 до 14.00, вихідні дні – субота, неділя.

Звернення громадянамидо управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації (індивідуальне або колективне) може подаватися особисто, письмово, електронною поштою або телефоном «гарячої лінії» на вибір заявника:

-           Особисто (з наданням консультації): приймальня , каб № 12

-           поштою на адресу: 22100, м.Козятин, вул.Стуса, б.25 , управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації;

-           електронною поштоюв інтернет-приймальню –  0501uszn@ukr.net;

-           телефоном «гарячої лінії» - (04342) 2-24-26

Розпорядок роботи: з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, вихідні дні - субота, неділя.

Виплата коштів державних

соціальних допомог за вересень 2017 року (22.09.2017).

Управлінням соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації перераховано кошти державних соціальних допомог за вересень 2017 року для виплати їх отримувачам через банківські установи та поштові відділення на загальну суму 5154,7  тис. грн., в т.ч. за видами допомог:

·допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 26,2 тис. грн.,

·допомогу при народженні дитини – 1908,0 тис.грн.,

·допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 219,7 тис.грн.,

·допомогу на дітей одиноким матерям – 796,6 тис. грн.,

·тимчасову державну допомогу дітям – 38,8 тис. грн.,

·допомогу при усиновленні дитини – 4,3 тис. грн.,

·державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 1212,5 тис. грн.,

·державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 734,8 тис. грн.,

·щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним – 110,3 тис. грн..

·державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 94,0 тис. грн.

·компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги на суму 9,5 тис.грн..

Тобто, кошти на виплату усіх видів державних соціальних допомог за вересень 2017 року жителям Козятинського району відшкодовано в повному обсязі.

Нагадування для ощадливих субсидентів!(16.08.17)

За даними підприємств – виробників послуг з газо- та електропостачання понад 6 300 домогосподарств Козятинського району не використали всю суму призначеної субсидії в опалювальний період 2016-2017. На сьогодні із заявами на виплату частини невикористаної субсидії до управління соціального захисту населення або сільських/селищних рад, які також володіють необхідною інформацією, звернулось близько 48% сімей. Нагадуємо одержувачам субсидій, які зекономили кошти, подання заяви із зазначенням способу отримання монетизованих виплат частини невикористаних сум субсидій можливе лише до 1 вересня 2017 р. Принагідно інформуємо, що невикористані суми субсидії на оплату послуг для індивідуального опалення з газо- та електропостачання в еквіваленті вартості  не більше 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт•г електричної енергії, відтепер перераховуватимуться на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплачуватимуться через поштові відділення.

Будь ласка, не зволікайте, аби згодом не шукати винних та не вигадувати «схеми» за якими субсидії нібито осіли у чийсь то кишенях.

            

Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог

 

 15.08.2017 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося планове засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 47сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 20 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послугза місцем фактичного проживання надано по 1  заяві.

 

Відновлено та призначено соціальні виплати  внутрішньо переміщеним особам  (в кількості 10)  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365. 

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги(08.08.17)

 Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги  громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що  обслуговуються соціальними службами), призначається  щомісячна компенсаційна виплата відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. № 558. 

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, та інвалідам, що надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи  з прожиткового  мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Компенсація не призначаєься:
· фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено: 

     державну  соціальну  допомогу  на догляд відповідно до Закону України  "Про  державну  соціальну  допомогу  особам, які не мають права  на пенсію, та інвалідам" або надбавку на догляд до  державної  соціальної  допомоги згідно із Законом України "Про державну    соціальну    допомогу   інвалідам   з   дитинства   та дітям-інвалідам";

     надбавку  на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно   до   Законів України "Про пенсійне забезпечення"   "Про  пенсійне  забезпечення  осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ;

     відшкодування  витрат на надання послуг по догляду відповідно до  Закону  України  "Про  загальнообов’язкове  державне соціальне страхування  від  нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

·              фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу  на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу";

·       самозайнятим особам;

·       фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

·       фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Відповідно особа, яка потребує надання соціальних послуг, повинна подати висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність до самообслуговування за винятком інвалідів Iгрупи, інвалідність яких встановлена безстроково.

Компенсація призначається і виплачується органом соціального захисту населення.

Подання заяви для отримання

частини невикористаної суми субсидії.

Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації у зв’язку із внесенням змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995р. за № 848,  інформує:

п.15 даного Положення передбачено, що частина невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення, що в еквіваленті не перевищує вартості (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб.метрів природного газу абовартості 150 кВт•г електричної енергії (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення), перераховується на особовий рахунок одержувача субсидії в Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог

 

 15.08.2017 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося планове засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 47сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 20 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послугза місцем фактичного проживання надано по 1  заяві.

Відновлено та призначено соціальні виплати  внутрішньо переміщеним особам  (в кількості 10)  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365. 

 

Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог

 

 15.08.2017 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося планове засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 47сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 20 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послугза місцем фактичного проживання надано по 1  заяві.

Відновлено та призначено соціальні виплати  внутрішньо переміщеним особам  (в кількості 10)  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365. банківській установі або виплачується через відділення поштового зв’язку ПАТ “Укрпошта”. Перерахування частини невикористаної субсидії на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплата її через відділення поштового зв’язку ПАТ “Укрпошта” здійснюється управлінням соціального захисту населення на підставі особистої заяви одержувача, поданої до 1 вересня поточного року.

У червні 2017 року управлінням соціального захисту населення проведено роботу з сільськими і селищними радами з метою максимального інформування жителів Козятинського району - одержувачів субсидії про необхідність подання вищезазначеної заяви.

 

За додатковою інформацією пропонуємо звертатись до відділу виплат соціальних допомог управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації за адресою м.Козятин вул. В.Стуса, 25 кабінет №5, контактний телефон 2-24-26. 

Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог

 12.07.2017 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося планове засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 49сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 13 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послугза місцем фактичного проживання надано по 1  заяві.

Відновлено та призначено соціальні виплати  внутрішньо переміщеним особам  (в кількості 11)  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365.

Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог

14.06.2017 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося планове засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 25сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 13 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послугза місцем фактичного проживання надано по 2  заявах.

 

Відновлено соціальні виплати  внутрішньо переміщеним особам  (в кількості 20) та припинено 4 особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365. 

 

                                 До уваги учасників АТО!

За ініціативи Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (Н Заболотна) та підтримки ТРЦ «Мегамол» (А. Андреєва) діти учасників  АТО протягом літнього періоду матимуть можливість безкоштовно відвідувати розважальні заходи, а саме : «Роликова Арена» (щовівторка з 10.00-11.00 год. до 15 дітей) та «Мегамоша - Галактика» (щосереди з 10.30-11.30 год. до 10 дітей).

З метою відвідування заходів проводиться попередній запис з 10.00 до 17.00 год. за тел.. 068-847-61-84; 063-261-40-86.

Контактна особа Ірина Войтенко

Детальна інформація щодо процесу отримання одноразовоїдержавної грошової допомоги особами, які отримали тілесні ушкодження під час участі у Революції Гідності у 2017 році

 

Державна матеріальна допомога виплачується ЩОРIЧНО.

Виплата у 2017 році одноразової грошової допомоги особам, які мали право на її отримання у 2014-2016 роках, але не отримали таку допомогу, здійснюється з урахуванням неотриманих сум допомоги.

СУМА щорічної одноразової державної грошової допомоги становить:

– у 2017 році для ТЯЖКО поранених сума виплат збільшена вдвічі i становить 100-кратний розмір прожиткового мінімуму – 160 000 грн. (відповідно у минулi роки сума виплати становила 50-кратний розмір прожиткового мінімуму: у 2016 році – 68900 грн., у 2015 та 2014 роках – 60900 грн.);

– для поранених СЕРЕДНЬОЇ тяжкості сума виплат у 2017 році також збільшена вдвічі i становить 50-кратний розмір прожиткового мінімуму – 80 000 грн. (у 2016 році – 34450 грн., у 2015 році – 30450 грн.);

– для ЛЕГКО поранених сума виплат у 2017 році також збільшена втричі i становить 30-кратний розмір прожиткового мінімуму – 48 000 грн. (у 2016 році виплата була 14500 грн.).

ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

 

Етап І. ЗВЕРНЕННЯ ОСОБИ ДО ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ із заявою про порушення кримінальної справи у зв’язку з отриманням тілесних ушкоджень під час Революції Гідності*.

1. Заяву можна подати особисто до Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури України (далі – ДСР ГПУ) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18. Домовитися про час подання заяви можна телефоном зі слідчими за епізодами розслідувань. Інформація про слідчих та їх контакти додається.

2. Також заяву можна надіслати поштою на адресу ГПУ: 01011, м. Київ, вул. Рiзницька, 13/15.

3. Якщо будуть запитання або уточнення – телефон ДСР ГПУ: (044) 200-70-35 (черговий), e-mail: rrg@gp.gov.ua .

*ПОДАЧА ЗАЯВИ ДО ГПУ, порушення кримінальної справи, процесуальне визнання особи потерпілою та висновок судово-медичної експертизи є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ умовами для подальшої виплати державної матдопомоги (тяжко, середньо- та легкопораненим). Адже, тільки ГПУ може підтвердити, що особа справді брала участь у Революції Гідності та отримала під час тих подій ушкодження здоров’я!!!

Етап ІІ. НАПРАВЛЕННЯ ОСОБИ СЛІДЧИМ НА СМЕ.

1. Після прийняття заяви від особи та визнання її потерпілою, слідчий виносить постанову та направляє особу на ДЕРЖАВНУ СУДОВО-МЕДИЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ (далі – СМЕ).

2. СМЕ, як правило, триває від 1 до 3 місяців. Після проведення СМЕ – результати експертом направляються слідчому. Особа має право отримати довідку про результати СМЕ, а в окремих випадках i копію самого Висновку СМЕ, на підставі письмового звернення до слідчого.

УВАГА – тільки висновок ДЕРЖАВНОЇ СМЕ за направленням слідчого ГПУ є підставою для включення до переліків тяжко-, середньо- та легкопоранених осіб.

Етап ІІІ. НАПРАВЛЕННЯ СПИСКІВ ОСІБ ДО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (МОЗу).

1. Щомісяця, до 10 числа поточного місяця, ДСР ГПУ направляє нові списки тяжко-, середньо- та легкоопоранених осіб, які пройшли СМЕ, до МОЗу.

Етап ІV. ФОРМУВАННЯ та УЗГОДЖЕННЯ ПЕРЕЛIКIВ ОСІБ МОЗом.

1. МОЗ формує переліки у формі відповідних проектів наказів на основі даних ДСР ГПУ та направляє на узгодження ці проекти наказів щодо затвердження новосформованих переліків – до МВС, Мінсополітики та ГПУ.

2. Цей етап триває від двох тижнів до одного місяця.

Етап V. ПІДПИСАННЯ НАКАЗІВіз новосформованими переліками осіб МОЗом та НАПРАВЛІННЯ їх ДО МІНСОЦПОЛІТИКИ НА ВИПЛАТУ.

1. Після отримання необхідних узгоджень МОЗ підписує відповідні накази із новосформованим переліками осіб та направляє їх на виплату до Мінсоцполітики.

Етап VІ. ОТРИМАННЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ НАКАЗУ із новосформованими переліками осіб.

1. Мінсоцполітики після отримання наказу МОЗу із новосформованими переліками осіб формує фінансовий запит та відправляє його до Міністерства економічного розвитку та торгівлі (далі – Мінекономіки) для підготовки проекту Розпорядження КМУ про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету згідно з новозатвердженими переліками осіб.

2. Також Мінсоцполітики розсилає відповідний наказ МОЗ із новосформованими переліками осіб до обласних та міста Києва департаментів (управлінь) соціального захисту. А тi пересилають їх далі до міських, районних (районних у містах) управлінь соціального захисту (місцевих СОЦБЕЗiв) за місцем реєстрації або проживання осіб, які є в переліках.

3. Працівники місцевого СОЦБЕЗу повинні розшукати особу, яка є в списках, та запросити написати заяву на отримання відповідної одноразової державної матдопомоги для поранених (ТЯЖКО, СЕРЕДНЬО або ЛЕГКО) під час подій Революції Гідності із зазначенням банківських реквізитів (банківської картки для соціальних виплат), куди має бути перерахована ця допомога.

4. Разом з цим, часто існують випадки, коли особа проживає не за місцем реєстрації або вона знає, що її внесли до відповідного наказу МОЗ, але відповідного запрошення з місцевого СОЦБЕЗу вона не отримала. У зв’язку з цим, прохання до ВСIХ поранених майданiвцiв, які вже внесені до переліків МОЗ, НЕ ЧЕКАТИ запрошення до місцевого СОЦБЕЗу на написання заяви, а самому звертайтеся до відділу матеріальної допомоги відповідного місцевого СОЦБЕЗу із написанням заяви з власної iнiцiативи.

5. Місцеві СОЦБЕЗи після отримання заяв від осіб, що є в новозатверджених переліках, направляють відповідний фінансовий запит до обласних, міста Києва, Департаментів (управлінь) соціального захисту, а тi в свою чергу – до Мінсоцполітики.

Етап VІІ. ПІДГОТОВКА ТА УЗГОДЖЕННЯ МІНЕКОНОМІКИпроекту Розпорядження КМУ про виділення коштів.

1. Мінекономіки готує проект Розпорядження КМУ про виділення коштів із резервного фонду держбюджету згідно з новозатвердженими переліками осіб та направляє його на погодження до Мінфіну і Мінсоцполітики.

2. Після його узгодження проект Розпорядження КМУ передається до Секретаріату КМУ та виноситься на затвердження на засідання Уряду України.

3. Після затвердження Розпорядження КМУ – воно надсилається до Мінсоцполітики на виплату.

4. Цей етап триває від одного до двох місяців.

Етап VІІI. ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ МІНСОЦПОЛІТИКИ ПОСТРАЖДАЛИМ ОСОБАМ.

1. Після отримання фінансових запитів на виплату від регіонів та ухвалення відповідного Розпорядження КМУ про виділення коштів, Мiнсоцполiтики звертається до Державного казначейства України із запитом щодо виділення коштів та після їх отримання від казначейства, направляє реєстри на виплату та фінанси до регіонів.

2. Після отримання реєстрів на виплату та відповідних коштів обласними та міста Києва департаментами (управліннями) соціального захисту, тi одразу пересилають фінанси на виплату у відповідні місцеві управління соцзахисту для зарахування коштів безпосередньо на банківські картки постраждалих осіб.

 3. Цей етап триває від двох тижнів до одного місяця.

Якщо на будь-якому етапі процесу отримання одноразової державної грошової допомоги у вас виникли проблеми або запитання, ВIДПОВIДДI НА ЯКI ВИ НЕ ОТРИМАЛИ УВАЖНО ОЗНАЙОМИВШИСЬ IЗ ЦIЄЮ ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ви можете звертатися Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані у соціальній мережі Facebook або до її координаторів – Павла Кучера (0637697677) та Павла Сидоренка (0507157710).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, що регулюють порядок отримання одноразової державної грошової допомоги особою, яка отримали ТЯЖКI, СЕРЕДНI або ЛЕГКІ поранення під час участі у Революції Гідності (далі – особа):

– Закон України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» від 21 лютого 2014 року №745;

– Постанова КМУ «Деякі питання призначення та виплати державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту і членам їх сімей» від 8 серпня 2016 року №515;

– Постанова КМУ «Про соціальний захист осіб, які отримали ТЯЖКI тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 рок» від 6 серпня 2014 року №324;

– Постанова КМУ «Про соціальний захист осіб, які отримали тілесні ушкодження СЕРЕДНЬОЇ тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року» від 29 липня 2015 року №535;

– Постанова КМУ «Про соціальний захист осіб, які отримали ЛЕГКІ тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року» від 23 грудня 2015 р. №1098;

– Постанова КМУ «Про виплату у 2017 році одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, та особам, які отримали тяжкі, середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у зазначених акціях» від 1 лютого 2017 року №35;

– Розпорядження КМУ про виділення коштів від 21 лютого 2017 року №№149-Р, 151-Р, 152-Р, 153-Р.

КОНТАКТИ керівників групи СЛІДЧИХ

за епізодами та напрямками розслідування по злочинах Революції Гідності

Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ –

Горбатюк Сергій Вікторович – тел. роб. 044-200-70-36.

Загальні питання слідства – начальник управління слiдства ДСР ГПУ –

Безщасний Юрій Михайлович, тел. роб. 044-200-70-01.

Напрямки розслідувань злочинів щодо Майдану за датами:

29-30.11.2013 – Нестеренко Дмитро Олександрович, тел. роб. 0987791600; 01.12.2013 – Котельников Іван Ігорович, тел. роб. 0442007076; 10-11.12.2013 – Каракай Вадим Вікторович, тел. роб. 0442007117; 19-22.01.2014 – Достатній Родіон Юрійович, тел. роб. 0442007046; 18-19.02.2014 – Чернов Віталій Володимирович, тел. роб. 0442007074;

Пузирко Олександр Борисович, тел.роб. 0442007011 (по  потерпілих);

20.02.2014 – Музика Віталій Миколайович, тел. роб. 0442007079; Злочини вчинені «тітушками» – Горчак Ігор Валерійович, тел. роб. 0442007012; Злочини під час проведення «АТО в Будинку Профспілок» – Рубан Андрій Геннадійович, тел. роб. 0442007082. Злочини вчинені щодо «Автомайдану» (Кріпосний провулок тощо) – Кисельов Кирило Петрович, тел. роб. 0442007081.

Якщо ви ще не подавали заяву про злочин, або у вас є запитання щодо ходу розслідування, результатів суд-мед експертизи, або ви були неправомірно затримані в цей день, або ви маєте інформацію щодо злочинів, вчинених по епізодах під час подій Революції Гідності – телефонуйте за вказаними номерами і керівники групи слідчих або інші слідчі з цієї групи нададуть вам необхідну інформацію.

Якщо ви не змогли додзвонитися за вказаними номерами, або ви отримали не повну інформацію, або взагалі не отримали – звертайтеся до Ініціативної групи поранених на Майдані, її координаторів – Павла Кучера (0637697677) та Павла Сидоренка (0507157710).

Також інформація для постраждалих під час подій Революції Гідності міститься на сайті Генеральної Прокуратури України.

 

Урядова «гаряча лінія» - 1545

«гаряча лінія» Мінсоцполітіки – 289-09-45

 

Міністерство соцiальної політики України.

 

       Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам

 25 квітня 2017 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам. На засіданні було розглянуто 10заяви одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.

Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських (селищних) рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила:

1)    4 особи взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;

2)    6 осіб взяти  на соціальне обслуговування  вдома  територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на платній основі.                                                                      

Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог

 12.04.2017 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося планове засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 47сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 18 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

Відновлено соціальні виплати  внутрішньо переміщеним особам  (в кількості 17)  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365.

 

Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам

 22 березня 2017 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам. На засіданні було розглянуто 22заяви одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.

Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських (селищних) рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила:

1)    9 осіб взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;

 

2)    13 осіб взяти  на соціальне обслуговування  вдома  територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на платній основі. 

 

Перераховано кошти державних соціальних допомог

за березень 2017 року (16.03.2017).

     До управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації (далі - управління) почастішали звернення жителів району, щодо виплати державних соціальних допомог. У зв’язку з цим для відома громадян та з метою зняття соціальної напруги управління інформує про те, що 10.03.2017 року державної казначейською службою перераховано кошти державних соціальних допомог за березень 2017 року для виплати їх отримувачам допомог на банківські установи та поштові відділення на загальну суму 5710,1  тис. грн., в т.ч. за видами допомог:

·  допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 31,5 тис. грн.,

·  допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 6,3 тис.грн.,

·  допомогу при народженні дитини – 2012,0 тис.грн.,

·  допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 251,7 тис.грн.,

·  допомогу на дітей одиноким матерям – 975,4 тис. грн.,

·  тимчасову державну допомогу дітям – 57,9 тис. грн.,

·  допомогу при усиновленні дитини – 3,4 тис. грн.,

·  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 1466,7 тис. грн.,

·  державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 700,6 тис. грн.,

·  щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним – 94,1 тис. грн.,

·  компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 7,8 тис.грн.,

·  державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 102,7 тис. грн..

Тобто, кошти на виплату усіх видів державних соціальних допомог за березень 2017 року жителям Козятинського району відшкодовано в повному обсязі.

 

Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог

15.03.2017 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося планове засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій,  надання пільг за фактичним місцем проживання, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 49сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 48 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

          Пільги за фактичним місцем проживання надано 3 сім’ям.

 

Відновлено соціальні виплати  внутрішньо переміщеним особам  (в кількості 15)  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365. 

 

Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам

 21 лютого 2017 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам. На засіданні було розглянуто 16заяв одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.

Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських (селищних) рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила:

1)    7 осіб взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;

2)    9 осіб взяти  на соціальне обслуговування  вдома  територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на платній основі. 

 

Уповноважений з прав людей з інвалідністю

  З 1 грудня 2014 року Президентом України була запроваджена посада Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, яка передбачає нагляд  за впровадженням ратифікованої Україною Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, на яку було призначено Валерія Сушкевича.

Валерій Михайлович Сушкевич - єдиний член Парламенту, який пересувається на інвалідному візку (інвалід з дитинства) серед усіх Парламентів пострадянських країн.

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Очолює найбільші громадські організації інвалідів України - Національну асамблею інвалідів України - яка займається питаннями соціального захисту інвалідів і забезпечення їх прав та Національний комітет спорту інвалідів України й Паралімпійський комітет України. Член Комітету з розвитку Європейського Паралімпійського Комітету.

Контакти:

pavlo.zhdan@apu.gov.ua

office@paralympic.org.ua

http://www.2014.paralympic.org.ua/

 

Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог

 08.02.2017 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося планове засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій,  надання пільг за фактичним місцем проживання, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 62сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначено 45 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

          Пільги за фактичним місцем проживання надано одній сім’ї.

 

Відновлено соціальні виплати  внутрішньо переміщеним особам  (в кількості 10)  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365. 

До відома колишніх  радянськіхвійськовополонених !

    Німецький Бундестаг 21 травня 2015 року ухвалив рішення про те, що колишні радянські військовополонені мають отримати символічну грошову допомогу як визнання завданої їм кривди. Військовослужбовці радянських збройних сил, які під час Другої світової війни з 22 червня 1941 року по 8 травня 1945 року перебували у німецькій неволі як військовополонені, можуть отримати одноразову виплату у розмірі 2 500 евро. На грошову допомогу не існує законної вимоги, вона не може бути виплачена третім особам чи спадкоємцям. Заяву про виплату може подати тільки потерпіла особа або уповноважена нею особа. Подробиці врегульовані Директивою, яка набула чинності 30 вересня 2015 року та була опублікована 14 жовтня 2015 року.

На Інтериет-сторінціФедерального відомства централізованих служб і невирішених майнових питань (BADV) розміщено формуляр заяви німецькою, англійською та російською мовами та подальша інформація:

(http;//>iayw.byiv,bund,

Термін подання заяв закінчується у цьому році 30 вересня 2017 року. 

 

Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог

     11.01.2017 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося планове засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій,  надання пільг за фактичним місцем проживання, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 29сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 64 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 

Відновлено соціальні виплати  внутрішньо переміщеним особам  (в кількості 4)  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365. 

 

 

 

Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам

Згідно плану роботи райдержадміністрації, 22 грудня 2016 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездат-ним громадянам. На засіданні було розглянуто 10заяв одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.

Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських (селищних) рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила:

1)    2 особи взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;

2)    8 осіб взяти  на соціальне обслуговування  вдома  територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на платній основі. 

 
Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог 
 
        14.12.2016 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося планове засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій,  надання пільг за фактичним місцем проживання, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.
         Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 29 сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.
         Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 179 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.
         Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 5 заявах . 
Відновлено соціальні виплати  внутрішньо переміщеним особам  (в кількості 7)  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365. 
 
 

Про надання житлових субсидій

 
           Субсидія є безповоротною державною допомогою, її отримання не пов’язане і не тягне за собою зміни власника житла.      
           Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до кінця опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців.
            Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та       скрапленого газу  призначається на календарний рік за зверненням громадян. 
            Особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг. У разі призначення таким особам житлової субсидії - не нараховуються відповідні пільги.
             Субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний рік, а субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг, яка призначається у І кварталі, - на підставі доходу за перші три квартали попередньою календарного року.
               У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.
                Якщо громадяни не мають доходів, то для розрахунку субсидії буде враховано умовний дохід в розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.
                 Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі несплати відповідної вартості надання субсидії припиняється за поданням надавачів послуг.
                  Якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули (могли вплинути) на право призначення субсидії або визначення її розміру субсидія припиняється.     
                   Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця  поінформувати структурний підрозділ  з питань соціального захисту населення про зміну  складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, купівлю товарів або оплату послуг, на суму яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.   

 

 

Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам

Згідно плану роботи райдержадміністрації, 24 листопада 2016 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездат-ним громадянам. На засіданні було розглянуто 16заяв одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.

Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських (селищних) рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила:

1)    3 осіб взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;

                       2)    13 осіб взяти  на соціальне обслуговування  вдома                                територіальним центром соціального обслуговування                                  Козятинського району на платній основі.                          

 Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог

 

 15.11.2016 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося позапланове засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій,  надання пільг за фактичним місцем проживання, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 44сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 245 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 4 заявах .

Відновлено соціальні виплати  внутрішньо переміщеним особам  (в кількості 28) та припинено 3 особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365.                                                                                                         Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам

Згідно плану роботи райдержадміністрації, 25 жовтня 2016 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездат-ним громадянам. На засіданні було розглянуто 8заяв одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.

Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських (селищних) рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила:

1)    1 особу взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;

2)    7 осіб взяти  на соціальне обслуговування  вдома  територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на платній основі. 

   

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ     (30.09.2016)

За ініціативи Вінницької обласної громадської організації «А- Веста» розпочато проект «Школа ветеранів», який передбачає надання правової допомоги ветеранам антитерористичної операції у Вінницькій області. Проект реалізується за підтримки Відділу преси, культури та освіти Посольства Сполучених Штатів Америки.

В рамках проекту передбачено консультації, допомогу у складанні заяв, звернень, захист прав у суді. Для ветеранів антитерористичної операції буде проведено навчання з основ прав людини та правового захисту. Навчання передбачає шість одноденних тренінгів у м. Вінниця, перший відбудеться в жовтні поточного року.

Учасників навчання буде забезпечено харчуванням та усіма необхідними навчальними матеріалами. Витрати на проїзд відшкодовуватимуться.

Просимо поширити інформацію про можливість навчання серед, міста. Про бажання взяти участь в навчанні в «Школі ветеранів»учасників бойових дій району просимо повідомляти до 4 жовтня 2016 року за адресою м. Вінниця, вул. Соборна буд. 52, оф. 203, Вінницька обласна громадська організації «А-Веста».

Контакти: (067) 700 50 76, (093) 006 76 17-Лариса Полулях.

 

Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог

 13.09.2016 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося позапланове засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій,  надання пільг за фактичним місцем проживання, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 24сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 54 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 1  заяві .

Відновлено соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам  (в кількості 19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365.

 

Компенсація фізичним особам які надають соціальні послуги

 Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги  громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які  нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги ( крім осіб, що  обслуговуються соціальними службами), призначається  щомісячна компенсаційна виплата . 

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

 15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку , та інвалідам , що надають соціальні послуги , призначається у зазначених розмірах виходячи  з прожиткового  мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 

Компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги не призначаються:
·     самозайнятим особам;
·     фізособам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
·     фізособам, що надають соцпослуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).
Відповідно особа, яка потребує надання соціальних послуг, повинна подати висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування за винятком інвалідів Iгрупи, інвалідність яких встановлена безстроково.
Компенсація призначається і виплачується управлінням соціального захисту населення

 

Вінницький міжрегіональний центр

професійної реабілітації інвалідів “Поділля”

Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів “Поділля” є державною установою сфери управління Міністерства  соціальної політики України, метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на підготовку людини з інвалідністю до професійної діяльності. Навчання людей з обмеженими можливостями є безкоштовним.

Центр зараз (вересень-жовтень) проводиться набір на такі професії:

-         Лицювальник-плиточник (6 місяців)

-         Фотограф (фотороботи) (5 місяців)

-         Візажист (5 місяців)

-         Манікюрниця (3  місяців)

-         Оператор комп’ютерного набору (5 місяців)

-         Діловод (6 місяців)

-         Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття (12 місяців)

      В групах є вільні місця, просимо направляти бажаючих пройти професійну реабілітацію.

        У минулому - 2015 році, Центр значно покращив надання послуг, та розширив їх перелік, зокрема:

-         розпочав навчання тотально незрячих людей (за професією «Оператор комп’ютерного набору»);

-         вдвічі збільшив кількість нечуючих людей, які успішно здобувають професії;

-         перевиконав державне замовлення з набору слухачів (всього навчалося 322 людини, з них 251 інвалід);

-         запровадив в навчальний процес нові технології роботи зі слухачами, щоб вони мали більше практичних навичок;

-         рівень працевлаштування випускників складав близько 50 %;

-         це єдиний Центр в Україні де проводиться інклюзивне навчання (в групі навчаються люди з інвалідністю, за власний рахунок та  безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості).

    Центр забезпечує безкоштовним 3-х разовим харчуванням та проживанням.

Для отримання детальної інформації просимо звертатись до управління соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації за адресою: м. Козятин, вул. В. Стуса, 25, телефон для довідок: 2-24-26.

 

Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог

 

 29.08.2016 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося позапланове засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій,  надання пільг за фактичним місцем проживання, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 24сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 25 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 3  заявах .

Відновлено соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам  (в кількості 20) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365. 

 

Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам

Згідно плану роботи райдержадміністрації, 19 серпня 2016 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездат-ним громадянам. На засіданні було розглянуто 5 заяв одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.

Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських (селищних) рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила:

1)    1 особу взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;

2) 4 особи взяти  на соціальне обслуговування  вдома  територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на платній основі.

Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог

 09.08.2016 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій,  надання пільг за фактичним місцем проживання, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 54сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 79 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 8  заявах .

Відновлено соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам  (в кількості 8) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365.

 

Посвідчення отримувачам державної соціальної допомоги (04.08.2016).

 

Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації у зв’язку із зверненнями жителів району, які перебувають на обліку в управлінні як отримувачі державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам і особи, які не мають права на пенсію і до цього часу не оформляли відповідні посвідчення, інформує про наявність таких посвідчень.

Для отримання посвідчення при зверненні в управління необхідно мати при собі наступні документи:

·  фото 3х4 дитини-інваліда або інваліда з дитинства;

·  фото 3х4 законного представника (опікуна) дитини-інваліда або інваліда з дитинства;

·  паспорт законного представника (опікуна) дитини-інваліда або інваліда з дитинства;

·  паспорт дитини-інваліда або інваліда з дитинства, якщо їй на момент оформлення посвідчення виповнилось 18 років.

Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» і Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», дійсне на всій території України.

За додатковою інформацією пропонуємо звертатись до відділу виплат соціальних допомог управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації за адресою м.Козятин вул. В.Стуса, 25 кабінет №5, контактний телефон 2-24-26.

 

 

Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам

Згідно плану роботи райдержадміністрації, 26 липня 2016 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездат-ним громадянам. На засіданні було розглянуто 11 заяв одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.

Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських (селищних) рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила:

1)    3 особи взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;

2)    8 осіб взяти  на соціальне обслуговування  вдома  територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на платній основі.

Про роботу комісії по вирішенню питань надання одноразової матеріальної допомоги інваліда та непрацюючим малозабезпеченим особам 

 26.07.2016 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося засідання комісії по вирішенню питань надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам. На засіданні комісії були розглянуті заяви непрацюючих малозабезпечених осіб про надання допомоги на лікування.

 Рішенням  комісії одноразову матеріальну допомогу отримали  непрацюючі малозабезпечені особи.

       Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом (18.07.2016)

17.06.2016р. Верховна  Рада Україниприйняла  Закон України № 1369 – VІІІ «Про  внесення  зміни  до  деяких законів   України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами Iгрупи», яким передбачається з 01 січня 2017 року призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А одному з батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику незалежно від факту роботи, навчання, служби. 

 

«До уваги

учасників антитерористичної операції

Козятинського району» (15.07.2016)

 

Управління соціального захисту населення Козятинської районної адміністрації інформує : на території бази відпочинку с. Рибаче Літинського району Вінницької області відкривається «Літній  сімейний наметовий кемпінг психологічного розвитку для учасників антитерористичної операції та їх родин»

В програмі  роботи табору передбачена системна робота психологів з учасниками антитерористичної операції,членам їх сімей (дружина, діти ) та спортивно-розважальні заходи, навчання віндсерфінгу, SUP-бордінгу  та ін..

Одна табірна зміна розрахована на 5 днів для 5 сімей (чоловік, дружина, діти). Заплановано 8 змін, а саме:

20.07 – 25.07, (20 чол, враховуючи дітей);

25.07 – 30.07, (20 чол, враховуючи дітей);

30.07 – 04.08, (20 чол, враховуючи дітей);

04.08 – 09.08, (20 чол, враховуючи дітей);

09.08 – 13.08, (20 чол, враховуючи дітей);

13.08 – 18.08, (20 чол, враховуючи дітей);

18.08 – 23.08, (20 чол, враховуючи дітей);

23.08 – 28.08. (20 чол, враховуючи дітей).

Контактні номери телефонів для реєстрації:

           1)0688476184 (з 9.00 до 17.00)

            2)0632614086 (з 9.00 до 17.00) 

                      

       ДО УВАГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ(15.07.2016)                            

    Кабінетом Міністрів України 8 червня 2016 року прийнято постанови № 352 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509» та № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

Відповідно до вищезазначених постанов довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана до 20 червня 2016 року, яка не скасована і строк дії якої не закінчився, є дійсною та діє безстроково, крім довідок дію яких було скасовано з наступних підстав:

1)    внутрішньо переміщена особа подала заяву про відмову від довідки;

2)    скоїла злочин;

3)    виїхала на постійне місце проживання, за кордон;

4)    подала завідома недостовірні відомості.

Виплата соціальних допомог (у т.ч. пенсій) за довідками, що були дійсними на 11.06.2016 р. дату набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України № 352, продовжуються. Для призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщена особа, а у визначених законодавством випадків- її законний представник подає відповідну заяву до органу, що здійснює соціальні виплати на території, де зазначена особа перебуває на обліку за місцем її фактичного перебування. До такої заяви додається  копія довідки про взяття на облік та оригінал.

Призначення допомоги переміщеним особам на проживання не обмежується дією довідки про взяття на облік особи, а призначається на шість місяців.

 

У разі втрати або псування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи уповноважений орган замість  неї безоплатно видає дублікат на підставі заяви особи, якій видавалася довідка.

 

До уваги учасників бойових дій в  АТО ! (14.07.2016)

Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації повідомляє про можливість вступу учасників бойових дій  в антитерористичної операції (на пільгових умовах)  до Національної академії внутрішніх справ Вінницького відділення Навчально-наукового інституту № 4 на заочну форму навчання. Оплата становить 8300,00 грн. Прийом документів на вступ проводиться до 27 липня 2016 року за адресою м. Вінниця, вул.. Ботанічна, буд. 23. Телефони для довідки:

068-860-61-79      073-038-92-05      

 

Про роботу управління щодо звернень громадян  (08.07.2016)   

  До управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації за ІІквартал  2016 рікунадійшло 181звернення  громадян (147звернень-  надійшло з органів вищого рівня).

 Протягом ІІ кварталу 2016 року надійшло 137 звернень з урядової «гарячої лінії».  Найбільш актуальними були питаннями   призначення державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми (33  звернення) та призначення житлових субсидій (102звернення). Щодо даних питань особам які зверталися були надані обґрунтовані відповіді у встановлені строки.

 Облік письмових звернень ведеться у журналах встановленого зразка та в самостійно пристосованих журналах, застосована електроннаформа реєстрації і контролю за виконанням звернень громадян.

 На особистому прийомі начальником  управління, заступником  начальника управління, начальниками відділів  прийнято 51громадян.

   До відома відвідувачів в управлінні наявна інформація щодо видів та розмірів соціальних допомог, пільг, житлових субсидій, процедури їх отримання, переліку банківських установ, через які можливо отримувати нараховані виплати, переліку необхідних документів на призначення, зразки  заповнення заяв, яка систематично поновлюється.

  Роз’яснення громадянам на усні зверення в більшості випадків надаються в день звернення, у разі необхідності – після додаткового вивчення. Люди звертаються з питань надання пільг на комунальні послуги, встановлення статусу пільговика, грошової підтримки сімей, правильності призначення субсидій та допомог.

Про роботу комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог

 08.07.2016 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося засідання районної комісії з питань призначення та виплати соціальних допомог. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій,  надання пільг за фактичним місцем проживання, а також відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 35сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 69 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 2  заявах .

Відновлено соціальні виплати  6-ти внутрішньо переміщеним особам  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365. 

 

 

Круглий стіл «Успішний бізнес – соціально відповідальний бізнес»(22.06.2016р.)

 

Начальник управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації  В.М.Гнатюк і начальник відділу виплат соціальних допомог С.А.Добржанська 22 червня 2016 року взяли участь у засіданні круглого столу «Успішний бізнес – соціально відповідальний бізнес». Ініціаторами круглого столу виступили Департамент соцільної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації, Козятинська міська рада і Козятинська районна державна адміністрація. 

Заслухавши доповіді, виступи та обговоривши питання співпраці органів державної влади, бізнесу і громадських організацій учасниками круглого столу було намічено шляхи поліпшення становища багатодітних малозабезпечених сімей проживаючих на території Козятинського району та м.Козятина.

Зокрема, управлінням намічено ряд заходів щодо покращення інформування багатодітних родин району та організації ефективного прийому вищезазначених категорій громадян і оформлення ними  державних соціальних допомог та пільг.

 

Щодо благодійної програми Чорнобильців (22.06.2016)

Благодійна Організація «Чорнобильський фонд здоров’я» (далі - Організація), відповідно до законодавства України, своєї статутної мети, в інтересах громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - Чорнобильці), юридичних осіб з числа сільських, селищних, районних, міських та обласних рад, державних або комунальних медичних установ, загальноосвітніх шкіл, дитячих садків та вищих навчальних закладів (далі - Партнери), здійснює благодійну діяльність та відкрила низку благодійних програм.

На підставі цього, з усіх регіонів України від бажаючих прийняти участь в будь-яких благодійних програмах чорнобильців, Організація отримує величезну кількість листів та особистих звернень.

Вважаючи на те, що для участі в будь-яких благодійних програмах Організація має ідентифікувати кожного чорнобильця особисто, а також отримати від нього велику кількість сканованих копій особистих документів, пропонуємо Вам відкрити на своїй території відокремлений підрозділ Громадської організації «Всеукраїнський союз чорнобильців», яка є партнером Організації у її благодійній діяльності.

В межах благодійних програм, за участю та підтримки міжнародних партнерів, Організація має можливість сприяти вирішенню на благодійних засадах питань як правового, так і фінансового характеру, які стосуються втілення в життя конституційно закріплених прав та гарантій чорнобильців, що може реально зменшити навантаження на державний і місцеві бюджети табюджети фондів загальнообов’язкового державного соціально страхування в Україні.

Сумарний розмір благодійних коштів, які за допомогою та при участі міжнародних партнерів будуть залучені нашою Організацією може буде визначений лише після надходження до нашої Організації письмових заявок від чорнобильців - набувачів благодійної допомоги.

Під час проведення спільних з органами місцевого самоврядування заходів будуть досягнуті наступні позитивні результати державного значення:

 збільшиться рівень добробуту та соціального захисту чорнобильців України за рахунок коштів міжнародної благодійної допомоги;

 буде частково реалізована програма з соціального захисту чорнобильців, яка закріплена у чинному законодавстві, без витрат коштів державного та місцевих бюджетів України;

 на регулярній основі буде здійснюватися залучення благодійної допомоги, в результаті за рахунок збільшення платоспроможного попиту збільшиться обертання коштів на внутрішньому ринку України, будуть створені додаткові робочі місця, у тому числі для чорнобильців на радіоактивно забруднених територіях України;

 будуть придбані політичні дивіденди у вигляді безумовного зростання позитивного іміджу та схвалення дій законодавчої та виконавчої влади в Державі серед громадян України, особливо серед чорнобильців, яких на цей час в Україні є більш ніж два мільйони осіб.

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ

Для державної реєстрації відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський союз чорнобильців» в адміністративно- територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, відповідно до статей 13 та 19 Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-УІ, необхідно надіслати на поштову адресу Організації обов’язково засвідчені особистим підписом кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу копій документів, а саме:

 роздруковану та заповнену заяву про призначення керівника відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський союз чорнобильців», яку можна роздрукувати з Інтернет сайту Організації www.chernobyl-people.org(«Партнери», Громадська організація

«Всеукраїнський союз чорнобильців», «Заява на посаду керівника відокремленого підрозділу»);

 копію усіх сторінок паспорту громадянина України, кандидата на посаду керівника            відокремленого        підрозділу      Громадської   організації

«Всеукраїнський союз чорнобильців»;

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особі, платнику податків, кандидата на посаду керівника відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський союз чорнобильців»;

оригінал         листа на ім’я  президента    Громадської   організації

«Всеукраїнський союз чорнобильців» від керівницьтва органу місцевого самоврядування про дозвіл викорисовувати юридичну адресу для реєстрації          відокремленого        підрозділу      Громадської            організації

«Всеукраїнський союз чорнобильців».

 

СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

Керівник відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський союз чорнобильців» та працівники у відповідній чисельності будуть прийняті на роботу з оплатою праці за конкретними завданнями Організації у вигляді матеріального заохочення.

За допомогою відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський союз чорнобильців» Організація буде контролювати та супроводжує діяльність Партнерів, оскільки існує сувора відповідна звітність про цільове використання будь-якої благодійної допомоги.

 

 

Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам

Згідно плану роботи райдержадміністрації, 22 червня 2016 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездат-ним громадянам. На засіданні було розглянуто 9 заяв одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.

Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських (селищних) рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила:

1)    4 особи взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;

2)    5 осіб взяти  на соціальне обслуговування  вдома  територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на платній основі.

 

 

Семінар-нарада

За планом роботи Козятинської районної державної адміністрації 16.06.2016 року фахівцями управління соціального захисту населення  проведено семінар-нараду з уповноваженими особами сільських, селищних рад. Основне питання наради – зміни законодавства з питань призначення населенню житлових субсидій:

-   необхідність щорічного подання  заяви та декларації для призначення субсидії на тверде паливо та скраплений газ;

-  зміни соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами;

-  зміни термінів призначення і порядку автоматичного призначення на новий період;

-  умови призначення субсидій за наявності пільг;

-  зміни порядку обчислення сукупного доходу;

-   зміни щодо щомісячної оплати послуг одержувачами субсидій.

 

Учасники семінар-наради отримували відповіді на запитання а організатори – позитивний відгук щодо її змісту.

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

 

 08.06.2016 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 23сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 38 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 6  заявах .  

 

Виплачено державні соціальні допомоги

за травень 2016 року (01.06.2016).

 

Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації інформує, що державні соціальні допомоги виплачено одержувачам допомог через банківські установи та поштові відділення на загальну суму 5324,6  тис. грн., а саме:

·  допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 32,4 тис. грн.,

·  допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 23,2 тис.грн.,

·  допомогу при народженні дитини – 1825,3 тис.грн.,

·  допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 234,7 тис.грн.,

·  допомогу на дітей одиноким матерям – 771,2 тис. грн.,

·  тимчасову державну допомогу дітям – 36,5 тис. грн.,

·  допомогу при усиновленні дитини – 1,7 тис. грн.,

·  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 1617,1 тис. грн.,

·  державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 618,1 тис. грн.,

·  щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним – 80,1 тис. грн.,

·  компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 7,5 тис.грн.,

·  державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 76,8 тис. грн..

 

 

 

До уваги внутрішньо переміщених осіб Козятинського районну!(01.06.2016)

 

   Управління соціального захисту населення  інформує, що в рамках Проекту ЄС «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області» з 1 червня 2016 року оголошується конкурс бізнес-планів, в зв’язку з появою нового механізму фінансової підтримки переселенців – надання компенсації вартості придбаного обладнання, інструментів та матеріалів.

        Усі бажаючі підприємці з числа переселенців та фізичні особи-переселенці, які бажають започаткувати власну справу, можуть подавати бізнес-плани з необхідним пакетом документів до офісу Проекту за адресою: м. Вінниця, вул. Миколи Оводова (Козицького), 38, к. 308.

         По зверненню конкурсу буде проведено засідання конкурсної комісії та прийнято рішення про надання фінансової підтримки. При цьому, обсяг наданої фінансової підтримки залежатиме від кількості робочих місць, які буде створено в результаті. Положення про конкурс бізнес-планів та перелік необхідних документів, необхідних для отримання компенсації, можна знайти у додатку на офіційному веб-сайті htt//ardvin.org.ua

        Вразі виникнення питань, звертайтеся за телефоном:

(0432) 50-88-28, 57-57-28.

 

 Конкурс триватиме до 30 червня 2016 року.

 

 

По питанню направлення

на проходження альтернативної (невійськової) служби

 

25.05.2016 року відбулося засідання районної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби. Розглядалось питання про направлення призовника, який проживає в Козятинському районі для проходження альтернативної (невійськової) служби в зв’язку з тим, що виконання військового обов’язку призовником суперечить його релігійним переконанням і віровчення не дозволяє користування зброєю.

На засіданні Комісії було вирішено направити призовника на проходження альтернативної (невійськової) служби в комунальне підприємство «Козятинська центральна районна лікарня Вінницької обласної ради» на посаду прибиральник територій відповідно до визначеного законодавством строку проходження альтернативної (невійськової) служби 27 місяців.

 

Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам 

Згідно плану роботи райдержадміністрації, 20 травня 2016 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездат-ним громадянам. На засіданні було розглянуто 9 заяв одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.

Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських (селищних) рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила:

1)   2 осіб взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;

2)   7 осіб взяти  на соціальне обслуговування  вдома  територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на платній основі. 

 

Про зміни до порядку  надання житлових субсидій

30 квітня 2016 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 №319 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України",а саме:

-        Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.1997 року № 1050, зі змінами),

-        Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389,

-        форм заяви і декларації для призначення субсидії (додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106).

-         

            Відповідно змін до порядку надання житлових субсидій:                               

1. Особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг. У разі призначення таким особам житлової субсидії їм не нараховуються відповідні пільги.

2.  До переліку послуг, на оплату яких призначається субсидія, включено послугу з управління будинком (оскільки вартість послуг з управління будинком визначається за домовленістю сторін, призначення субсидій на оплату витрат на управління будинком буде можливим після затвердження Мінрегіоном нормативно-правових документів щодо їх граничного розміру для надання субсидій.)

3. доповнено норму щодо призначення за рішенням комісії субсидії особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, умовою щодо нарахування цій особі плати за житлов о-комунальні послуги.

4. виключено норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, а також щодо врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням.

Відтепер субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний   рік,   а  субсидія   для   відшкодування   витрат   на  оплату  житлово- комунальних послуг, яка призначається у І кварталі, - на підставі доходу за перші три квартали попередньою календарного року.

5. Збільшено розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку, до:

-     двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - для платників єдиного податку першої групи;

-     трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - для платників єдиного податку другої групи,

-     чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - для платників єдиного податку третьої групи.

При цьому до сукупного доходу таких осіб не враховуються розміри доходу за кодом 157 та доходу від підприємницької діяльності (код 999), інформацію про які надає ДФС на запит органу соціального захисту населення.

Для працездатних осіб, які не працюють (крім учнів і студентів, які проживають з батьками чи іншими членами родини; військовослужбовців строкової служби) і середньомісячний дохід яких менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць тепер враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. В окремих випадках для таких осіб, які проживають у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, за рішенням комісії може враховуватися дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Для студентів денної форми навчання, які мають батьків, зареєстровані самі і не отримують стипендію, а також для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і не отримують допомогу по безробіттю, у яких середньомісячний дохід менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Надано право громадянам не підтверджувати довідками доходи, зазначені ними . у декларації, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, у разі неможливості надати відповідні довідки. За таких обставин заявник додає письмове пояснення довільної форми, в якому вказує причини неподання довідок та зазначає розмір таких доходів. Зазначені доходи враховуються до сукупного доходу.

6. субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до кінця опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців.

Оскільки згідно з Положенням опалювальний сезон закінчується 30 квітня, то субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, які будуть призначатися у травні 2016 року - квітні 2017 року (у тому числі на наступний період без звернення громадян), будуть призначені до квітня 2017 року включно.

Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу, як і раніше, призначасться на календарний рік. Постановою скасовано норму стосовно призначення субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу на наступний період без звернення громадян. У зв'язку з цим якщо субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які отримували субсидію у 2015 році, не призначена на 2016 рік до набрання чинності Постанови, для її призначення мас бути подана заява і декларація. При цьому субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з січня 2016 року.

7. Передбачено можливість подання заяви і декларації для призначення субсидії в електронному вигляді (у тому числі з використанням електронного цифрового підпису). Отримані таким чином заяви та декларації, у яких відсутній підпис громадянина, опрацьовуються лише після їх підпису протягом місяця. Якщо заявник не підписав заяву і декларацію в зазначений строк, мають бути подані нові заява і декларація.

8. Перелік випадків, у яких проводиться перерахунок субсидії без звернення громадян, доповнено наступними:

-     зміна соціальних нормативів використання житлово-комунальних послуг;

-     нарахування плати за централізоване опалення за відсутності засобів обліку теплової енергії з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря.

У зв'язку із зміною соціальних нормативів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 №317 необхідно здійснити у травні 2016 року перерахунок діючих субсидій.

9. Постановою передбачено повернення до державного бюджету після закінчення опалювального сезону виробниками/виконавцями послуг сум невикористаних субсидій на оплату опалення. При цьому не повертається частина невикористаної суми  субсидії  в еквіваленті   вартості   100  куб.   метрів  природного  газу  або  в енергії для індивідуального опалення), яка зараховується виробником/виконавцем послуги як оплата послуги, у тому числі обов'язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.

10. Відповідно до Постанови громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі несплати відповідної вартості надання субсидії припиняється за поданням надавачів послуг.

11. передбачено можливість призначати субсидію неповнолітнім студентам денної форми навчання, які зареєстровані та проживають у гуртожитках;

-     під час призначення субсидії без звернень громадян на наступний період сім'ям, яким субсидія призначалася на підставі рішення комісії, переглядати зазначені рішення комісії лише у разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) осіб або здійсненні однією із зареєстрованих (фактично проживаючих) осіб протягом 12 місяців купівлі, оплати послуг на суму понад 50 тис. гривень;

-     можливість припинення субсидії якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули (могли вплинути) на право призначення субсидії або визначення її розміру.

   Починаючи з травня 2016 року призначення субсидій (у тому числі без звернення громадян) здійснюється з урахуванням внесених змін.

 

 

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

 

 13.05.2016 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 35сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо

призначено 39 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 7  заявах 

 

 

 До відома внутрішньо переміщених осіб в Козятинському районі!(13.05.2016)

 

Управління соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації інформує, що Вінницькою обласною правозахисною організацією «Джерело надії» впроваджується проект «Розширення соціально − економічної спроможності громади Вінниччини».

Метою проекту є підвищення економічної спроможності громади Вінниччини шляхом поглиблення фінансових знань та підсилення соціально− психологічного потенціалу вразливих верств населення до ефективного працевлаштування або організації підприємницької діяльності.

Під час проекту планується проведення низки заходів: із психосоціальної підтримки родин, постраждалих від конфлікту в Україні, удосконалення навичок успішного працевлаштування, підвищення професійної майстерності і посилення конкурентоспроможності на ринку праці осіб із родин, постраждалих від конфлікту в Україні, надання базових теоретичних та практичних знань для організації само зайнятості або підприємницької діяльності.

Заходи із реалізації названого проекту відбудуться протягом травня – жовтня 2016 року в приміщенні Центру суспільної освіти та соціального партнерства за адресою м. Вінниця, вул. Стеценка, 48 (примірний план заходів додається)

План заходів "Джерело надії"

Додаткову інформацію можна отримати за адресою :

м. Козятин, вул.. Стуса,25

телефонами:

2-24-26

(098)306-97-56

 (063)744-00-21

Відначення Дня пам’яті та примирення. 

Зі словами привітання з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні та побажаннями  здоров’я і миру начальник управління соціального захисту населення Володимир Гнатюк за дорученням голови Козятинської районної державної адміністрації О.Оркуші особисто відвідав двох ветеранів Другої світової війни: Дригу Леоніда Петровича з села Кордишівка і Шостака Анатолія Микитовича з села Куманівка та вручив їм цінні подарунки та продуктові набори від імені районної влади. Ветерани були схвильовані і приємно здивовані.

В Козятинському районі цьогоріч завдяки Урядовому рішенню та виділенню відповідного державного фінансування 1567 ветеранів, сімей загиблих і померлих інвалідів та учасників війни отримали разову грошову допомогу до 9 травня на загальну суму 910,5 тис.грн. Крім того планується додаткове виділення коштів для проведення доплати сім’ям загиблих і померлих інвалідів до 500 грн. та учасникам війни до 400 грн. від вже отриманої виплати.

До відома внутрішньо переміщених осіб в громадах!

   Управління  соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації повідомляє, щоВінницькою  громадською організацією «Інформаційно-просвітницький центр «ВІСЬ» реалізовується проект, направлений на адаптацію внутрішньо переміщених осіб в громадах.

  17 травня 2016 року в м. Вінниці ( конференц-залі галереї «Інтершик») американські донори проведуть тренінг для чоловіків – як внутрішньо переміщених осіб так і місцян.

     Тренінг триватиме з 9.00 до 17.30 год.

 Пропоновані теми:трансформація конфліктів,мобілізація внутрішніх ресурсів, адаптація до нових умов,стратегічне планування.

 Учасники забезпечуються харчуванням, роздатковими матеріалами та їм відшкодовується вартість квитків (за наявності)  у межах Вінницької області.

   Реєстрація на захід відбуватиметься до 11 травня 2016 року за тел..0965886214, або на електронну адресу: visvin@meta.ua/

 

 

 

Виплачено державні соціальні допомоги

за квітень 2016 року (05.05.2016).

 

Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації інформує, що державні соціальні допомоги нараховані за квітень 2016 року виплачено одержувачам допомог через банківські установи та поштові відділення на загальну суму 5119,2  тис. грн., а саме:

·  допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 47,2 тис. грн.,

·  допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 21,7 тис.грн.,

·  допомогу при народженні дитини – 1954,5 тис.грн.,

·  допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 174,7 тис.грн.,

·  допомогу на дітей одиноким матерям – 881,2 тис. грн.,

·  тимчасову державну допомогу дітям – 50,5 тис. грн.,

·  допомогу при усиновленні дитини – 1,7 тис. грн.,

·  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 1237,4 тис. грн.,

·  державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 590,3 тис. грн.,

·  щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним – 79,7 тис. грн.,

·  компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 7,3 тис.грн.,

·  державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 73,0 тис. грн..

 

 

 

 

 

Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам

Згідно плану роботи райдержадміністрації, 26 квітня 2016 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездат-ним громадянам. На засіданні було розглянуто 20 заяв одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.

Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських (селищних) рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила (рішенні комісії від 26.04.16р. № 4):

1)    п’ять осіб взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;

2)    сім осіб взяти  на соціальне обслуговування в дома  територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на платній основі. 

«Виплата державних соціальних допомог у квітні  2016 року».(21.04.2016р.)

У зв’язку з чисельними зверненнями громадян щодо виплати соціальних допомог у квітні місяці 2016 року управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації надає наступне роз’яснення:

§             кошти соціальної допомоги, нараховані сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям і одержувачам інших видів державних допомог за квітень місяць поточного року виплачуються протягом поточного місяця.

На квітень місяць 2016 року нараховано до виплати усіх видів державних соціальних допомог на загальну суму 5119,2 тис. грн..

 

Зарахування коштів на карткові рахунки у банківських установах та доставка через поштові відділення одержувачам соціальних допомог у квітні 2016 року здійснюється відповідно до надходження субвенцій з державного бюджету.

 

 

Виплата державних соціальних допомог

внутрішньо переміщеним особам

через установу ПАТ «Державний ощадний банк України».(18.04.2016)

 

Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації у зв’язку із внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 року за № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» інформує:

§             призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312);

§             призначені починаючи з 1 травня 2016 р. внутрішньо переміщеним особам пенсії (щомісячне довічне грошове утримання), усі види соціальної допомоги та компенсації, довічні державні стипендії, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, виплачуються через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”;

§             починаючи з 1 липня 2016 р. виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, довічних державних стипендій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, що призначені внутрішньо переміщеним особам, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

Вищезазначені виплати припиняються з місяця, наступного за тим, у якому завершився строк дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. У разі продовження строку дії довідки зазначені виплати поновлюються з дати припинення їх виплати.

За додатковою інформацією вищезазначеним особам необхідно звертатись до управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації за адресою м.Козятин вул. В.Стуса, 25, контактний телефон 2-24-26.

 

 

До відома ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань!(14.04.2016)

Управління  соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації повідомляє, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 141 « Декі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченоїЗаконами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань" виплата разової грошової допомоги здійснюється у таких розмірах:

1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи — 2 975 гривень;

II групи — 2 600 гривень;

III групи — 2 310 гривень;

2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 920 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 2 975 гривень;

4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 465 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 170 гривень.

 

Виплата даної допомоги громадянам, які проживають в сільських населених пунктах району буде проведена через поштові відділення зв’язку та установи банків.

 

 

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

 

 13.04.2016 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 38сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 33 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 3  заявах .  

 

 

Про проведення суботника

08 квітня  2016 року представники колективу управління соціального захисту населення долучилися до робіт по благоустрою території Козятинського району. Під час акції  прибирали сміття по придорожній смузі напрямку с.Козятин – с.Кашперівка на відрізку дороги с.Іванківці – Вернигородок.

Частина працівників наводила лад на прибудинковій території біля будівлі управління.

 

Плани державних закупівель

Виплачено державні соціальні допомоги

за березень 2016 року.

 

Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації інформує, що державні соціальні допомоги виплачено одержувачам допомог через банківські установи та поштові відділення на загальну суму 4889,4  тис. грн., а саме:

·  допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 31,0 тис. грн.,

·  допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 20,7 тис.грн.,

·  допомогу при народженні дитини – 1776,3 тис.грн.,

·  допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 208,5 тис.грн.,

·  допомогу на дітей одиноким матерям – 957,2 тис. грн.,

·  тимчасову державну допомогу дітям – 36,3 тис. грн.,

·  допомогу при усиновленні дитини – 1,7 тис. грн.,

·  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 1122,8 тис. грн.,

·  державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 589,1 тис. грн.,

·  щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним – 65,0 тис. грн.,

·  компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 7,8 тис.грн.,

·  державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 73,0 тис. грн..

 

 

Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам

Згідно плану роботи райдержадміністрації, 24 березня 2016 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездат-ним громадянам. На засіданні було розглянуто 20 заяв одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.

Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських (селищних) рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила (рішенні комісії від 24.03.16р. № 3):

1)    шістьосіб взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;

 

2)    14осіб взяти  на соціальне обслуговування в дома  територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на платній основі. 

Про роботу комісії по вирішенню питань надання одноразової матеріальної допомоги інваліда та непрацюючим малозабезпеченим особам 

22.03.2016 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося засідання комісії по вирішенню питань надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам. На засіданні комісії були розглянуті заяви інвалідів та непрацюючих малозабезпечених осіб про надання допомоги на лікування.

 

Рішенням  комісії одноразову матеріальну допомогу отримали 3 непрацюючі малозабезпечені особи та 1 інвалід.

 

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

 

 15.03.2016 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 55сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначено 18 заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 1  заяві .

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

 

 12.02.2016 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 56сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначено 70  заявникам, які звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 2  заявах .   

 

До відома пільгових категорій населення(01.02.2016)

Згідно Закону України від 28 грудня 2014 р. №76-VIII«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» та Постанови КМУ від 04.06.2015 р. №389 «Про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»

З 1 липня 2015р. пільги нажитлово-комунальні послуги,  послуги зв’язку,  окремимкатегоріям пільговиків надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
В зв’язку з вищевказаним управління   соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації інформує:

Категорії пільговиків : учасники війни; члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; діти війни,сільські педагоги на пенсії, сільські медики на пенсії,  які працюють, являються приватними підприємцями чи отримують пенсію не за місцем реєстрації та категорії пільговиків багатодітна сім’я потрібно в період з 4 по 25січня 2016 р. подати в Управління  соціального захисту населенняКозятинської райдержадміністрації  декларацію про доходи та довідки про доходи свої та членів сім’ї (чоловік, дружина, неповнолітні діти) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

При собі мати паспорт,довідку про склад сімії з сільської ради.
В разі якщо вищеперераховані категорії пільговиків з будь-яких причин не з’являться і не подадуть документи у вказаний період (4-25січня 2016 р.), їм буде призупинена пільга з 01.01.2016 р.

Пільговикам, до сукупного доходу сім’ї  яких входить лише пенсія, що нараховується за місцем реєстрації   з’являтись в управління  соціального захисту Козятинської райдержадміністрації  не потрібно!!!

 

 За більш детальною інформацією звертатись до відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення райдержадміністрації за адресою: вул. В.Стуса, 25, м. Козятин, кабінети №7, 8, 9,

 тел. 2-24-26.

 

 

 

Профінансовано державні соціальні допомоги

за січень 2016 року.

Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації інформує, що кошти на виплату усіх видів державних соціальних допомог перераховано на банківські установи та поштові відділення для подальшого отримання готівкових сум одержувачами допомог на загальну суму 4118,9  тис. грн., а саме:

·  допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 39,5 тис. грн.,

·  допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 20,2 тис.грн.,

·  допомоги при народженні дитини – 1872,5 тис.грн.,

·  допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 178,0 тис.грн.,

·  допомоги на дітей одиноким матерям – 13,2 тис. грн.,

·  тимчасової державної допомоги дітям – 25,8 тис. грн.,

·  допомоги при усиновленні дитини – 1,7 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 1242,6 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 574,4 тис. грн.,

·  щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним – 69,6 тис. грн.,

·  компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 8,4 тис.грн.,

·  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 73,0 тис. грн..

 

 

Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам

Згідно плану роботи райдержадміністрації, 27 січня 2016 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездат-ним громадянам. На засіданні було розглянуто 7 заяв одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.

Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських (селищних) рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила(рішенні комісії від 27.01.16р. №1):

1)     4 осіб взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;

2)     документи трьох осіб направлено до територіального центру соціального обслуговування Козятинського району для подальшого розгляду та прийняття остаточного рішення про соціальне обслуговування вдома територіальним центром на платній основі (надання платних послуг).

 

 

Прес-реліз

до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року

„Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”№1181

 

На виконання Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (від 24.12.15 №911-VIII) Урядом 25 грудня  поточного року схвалено постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” № 1181.

Зазначеним нормативно-правовим актам з 1 січня 2016 року передбачено:

- надання тимчасової допомоги на дітей батьки, яких ухиляються від сплати аліментів у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.  

Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами.

У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє одержувачу про те, які документи повинні бути подані протягом місяця.

Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги приймається органом соціального захисту населення протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних документів.

Умови та розмір тимчасової допомоги, який виплачується у разі визначення судом розміру аліментів у твердій грошовій сумі залишилися незмінними та призначаються у відповідності до абзацу 2 пункту 8 постанови КМ від 22.02.2006 №189.

- скасування гарантованого розміру допомоги на дітей одиноким матерям (30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) та  надання такої допомоги у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

З метою соціального захисту дітей, які виховуються одинокими батьками  Урядовим рішенням збережено право на отримання з 1 січня 2016 року допомоги на дітей одиноким матерям та тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляється від сплати аліментів, особам, які звернуться за її продовженням за новими умовами  у періоді з січня по березень 2016 року.  Такі громадяни повинні заповнити декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї)  за 6 місяців (липень-грудень 2015 року).

Особи, які звернуться за призначення допомоги вперше вона призначатиметься з місяця звернення і доходи сім’ї визначатимуться за 6 місяців на момент звернення за допомогою. 

 

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям 

 13.01.2016 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 26сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначено 69  заявникам, які вперше звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 1  заяві .   

 

 Відкриті рахунки для благодійної допомоги(04.01.2016)

З метою надання одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах відповідно до  положень постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції» Міністерством соціальної політики відкрито рахунки для зарахування коштів від фізичних та юридичних осіб:

у національній валюті (гривні): Міністерство соціальної політики України, ЄДРПОУ 37567866, рах. 31252301178737 в Державіній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172;

в євро та доларах США: Міністерство соціальної політики України, ЄДРПОУ 37567866, рах. 25302020054709 в АТ «Укрексімбанк» м.Києва, МФО 322313.

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

 22.12.2015 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 7сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначено 63  заявникам, які вперше звернулися за призначенням субсидії.

 

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 1  заяві .   

 

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

 

 11.12.2015 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 25сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 296  заявникам, які вперше звернулися за призначенням субсидії.

 

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 2  заявах .   

Психологічна реабілітація учасників АТО(02.12.2015)

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 221 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції.

Психологічна  допомога і реабілітація надається учасникам бойових дій з метою профілактики розвитку у них посттравматичних стресових розладів, дезадаптації, конфліктів з оточуючими, зміцнення їх особистісного та соціального статусу. Будь-який учасник антитерористичної операції, який має статус учасника бойових дій чи інваліда війни (наявне відповідне посвідчення) та документ, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення - має право звернутися до управління соціального захисту населення (м.Козятин, вул..Стуса, 25) із заявою про надання послуг з психологічної реабілітації.

Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції заключні відповідні договори з такими  реабілітаційними установами, які надають послуги з психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції:

 

-         ДП «Клінічнй санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» ЗАТ «Укрпрофздоровниця»- Харківська обл., Дергачівський район, с.Березівське;

-         ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт»- Одеська обл.., Білгород-Дністровський р-н, смт.Сергіївка;

-         ТОВ «Санаторій «Феофанія»- м.Київ;

-         Менський санаторій «Остреч» - Чернігівська обл.., Менський р-н, м.Мена.

Кожною реабілітаційною установою надаються послуги з психологічної реабілітації, які включають, поряд з проведенням індивідуальних та групових зустрічей з досвідченими психологами, також відвідування різноманітних екскурсій до музеїв, пам’яток природи, які мають історико-меморіальне або культурно-естетичне значення, спортивно-оздоровчі заходи, зокрема безоплатне відвідування басейну, спортивної зали, освітньо-пізнавальних та релаксаційних заходів, включаючи концерти, спектаклі тощо, в залежності від індивідуальних побажань отримувачів послуг, матеріально-технічної бази та розташування установи, що зумовлене унікальними природними, етнічними та культурним надбанням певної місцевості.

Звертаємо увагу на те, що жодних медичних довідок щодо проходження учасниками АТО психологічної реабілітації реабілітаційна установа не надає (ні самому учаснику АТО, ні жодній лікувальній установі за місцем його проживання, а також за місцем його працевлаштування). Також реабілітаційна установа не заводить жодної медичної картки, історії хвороби тощо на учасника АТО.

 

З питань соціальної та професійної адаптації, психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції звертатися за тел..2-24-26, 2-01-86.

 

Про допомогу волонтерам (01.12.2015)

19 серпня 2015 р. Кабінетом Міністрів України постановою № 604був затверджений Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.

Даний документ передбачає виплатуодноразовоїгрошовоїдопомогиу разі:

- загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), якщо смерть/поранення волонтера настали:

1) під час надання волонтерської допомоги громадянам в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту, у тому числі в період здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги і проживають в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту;

2) під час надання волонтерської допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту.

-встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва)

Для отримання одноразової грошової допомоги члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) (далі - заявники) подають міжвідомчій комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, утвореній Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія), такі документи:

заяву кожного заявника, а якщо в загиблого залишилася малолітня чи неповнолітня дитина, - заяву подає інший з батьків, опікун або піклувальник;

довідку судово-медичної експертизи про причини смерті або довідку про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, а також у разі необхідності свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, про надання волонтером волонтерської допомоги. Також можуть додаватись інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.

До заяви додаються копії:

свідоцтва про смерть волонтера;

свідоцтва про народження волонтера - для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

сторінок паспорта заявника з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копію паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожного заявника, а якщо серед них є дитина, - одного з батьків або опікунів чи піклувальників;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дитиною загиблого волонтера);

рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого), - для виплати допомоги особі, яка не була членом сім'ї загиблого (померлого), але перебувала на його утриманні.

Волонтер, якому виплачується одноразова грошова допомога в разі настання інвалідності, подає міжвідомчій комісії такі документи:

заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку з установленням інвалідності;

копію довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;

довідку судово-медичної експертизи про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, а також у разі необхідності свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, про надання волонтером волонтерської допомоги. Також можуть додаватись інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.

До заяви додаються копії:

сторінок паспорта волонтера з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копію паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожної з осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, а якщо серед них є діти, - одного з батьків або опікунів чи піклувальників.

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється на підставі рішення міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги органами соціального захисту населення:

за місцем проживання особи, зазначеної у рішенні міжвідомчої комісії, - у разі загибелі (смерті) волонтера;

за місцем проживання волонтера - у разі настання інвалідності волонтера.

Для отримання одноразової грошової допомоги особа, зазначена у рішенні міжвідомчої комісії, подає органам соціального захисту населення такі документи:

заяву про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку;

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

 

 

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

 

 25.11.2015 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 14сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 385  заявникам, які вперше звернулися за призначенням субсидії.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 8  заявах 

 

До відома роботодавців! (17.11.2015)

 

Управління соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації повідомляє, що відповідно до частини третьої та четвертої ст.119 Кодексу законів про працю України, постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015р. №911 затверджений Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних настрокову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або)введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу  у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом.

Порядок визначає механізм виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу  за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом,  за рахунок і в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті за програмою 2501350 “Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період” (далі - бюджетні кошти).

Відповідно до Порядку бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які працювали на таких підприємствах, в установах, організаціях на час призову на військову службу. 

Для виплати компенсації підприємствам, установам або організаціям необхідно щомісяця до 08 числа подавати звіт до відділу соціально-трудових відносин та праці управління соціального захисту населення(м. Козятин, вул. Стуса, 25, каб. №15, тел. 2-24-26) звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, згідно з додатком 1 до Порядку, погоджений районним (міським) військовим комісаріатом, який здійснював призов працівника на військову службу, в частині підтвердження призову та проходження військової служби.

 

Також в Порядку зазначається, що обчислення середнього заробітку працівників здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100.

Користувачу житлової субсидії

Здавши завчасно документи та вже отримавши повідомлення про надання субсидії (далі – Повідомлення)  на опалювальний період користувачу необхідно уважно його прочитати.

Повідомлення містить таку інформацію:

опалювальна площа;

площа, на яку призначена субсидія;

період (місяці) на який розраховано субсидію.

У разі проведення перерахунків в автоматизованому режимі деякі позиції можуть бути відсутні.

Далі у вигляді уявної таблички (зліва на право):

організації (у стовпчик УГГ, РЕМ, водоканал тощо);

особові рахунки (на які зараховуються призначені суми субсидії);

соціальна норма (об’єм та повна вартість кожної послуги в межах визначеної норми);

сума субсидії за кожну окрему послугу (газ, ел.ен., вода тощо);

обов’язкова плата (суми у стовпчик за кожну окрему послугу, позначені зірочками).

Варто зауважити, що субсидія обраховується зважаючи на індивідуальні дані кожного споживача комунальних послуг та залежить від доходів, кількості зареєстрованих мешканців, побутових чинників. Тому не радимо звіряти призначені суми в Повідомленнях з сусідами та знайомими.

         Зупинимось як приклад на оплаті за природний газ.

Користувач субсидії зобов’язаний щомісячно (на кінець місяця) надати поточний показник лічильника в Козятинську дільницю Хмільницького УЕГГ по телефону 2-40-50 . У разі, якщо домогосподарством не перевищено норму зазначену в Повідомленні (це кількість кубічних метрів /куб.м/, які надруковані трохи нижче особового рахунку) - сплатити свою обов’язкову плату.Причому зазначені куби газу не обов’язкові для повного використання, це граничний об’єм на який розрахована субсидія. У разі коли вартість фактично використаного газу менша ніж обов’язкова плата, громадяни сплачують фактичну вартість. В такому випадку  сума субсидії (зазначена в Повідомленні), яка не використана внаслідок економії споживання газу зараховується підприємством газового господарства як оплата послуг на наступні розрахункові періоди і може бути відрахована у наступному місяці від вартості спожитого газу. За різницю понаднормового об’єму  потрібно буде сплачувати самостійно за діючими тарифами.

 Рекомендуємо для сільського населення у разі крайньої необхідності отримувати консультацію в уповноважених осіб сільських, селищних рад. 

 

 

Прийом заявок триває до 15 лютого

У липні 2015 року  оголошено старт Національного конкурсу «Благодійна Україна», мета якого – відзначення кращих українських благодійників, в тому числі волонтерів, і найбільш ефективних благодійних ініціатив.

У конкурсі можуть Брати участь благодійники, які надавали благодійну допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2015 року; благодійні проекти, реалізація яких (повністю або окремого етапу) була здійснена у зазначений період, благоотримувачі, представники медіа.

Оргкомітетом запроваджено спеціальні відзнаки для благодійників, які найбільш ефективно працюють у визначених сферах: культура, освіта, медицина, соціальний захист.

Для участі у конкурсі необхідно подати до Оргкомітету конкурсу конкурсну заявку відповідної форми, яку можна отримати на веб-сайті Асоціації благодійників України www.vboabu.org.ua, офіційному сайті конкурсу www.blagoukraine.org, або за запитом на адресу konkurs. blago@gmail.comЗаповнену заявку слід надіслати електронною поштою на адресу: konkurs.blago@gmail.com. До заявки доцільно додати заскановаиі фотографії, публікації, відгуки, рекомендації тощо, які характеризують діяльність благодійника або хід реалізації проекту (ініціативи).

Телефон для довідок: (044) 537-12-80.

 Кінцевий термін подачі заявок - 15 лютого 2016 року. 

 

 

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

 

 11.11.2015 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 17сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 540 заявникам, які вперше звернулися за призначенням субсидії.

 

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 2 заявах .   

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

 

 13.10.2015 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 23 сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо призначено 314 заявникам, які вперше звернулися протягом вересня – жовтня 2015р.

 

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 5 заявах .   

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

 

 11.09.2015 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання.

 Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 50 сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначено 132 заявникам, які вперше звернулися протягом серпня-вересня 2015р.

 Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 10 заявах .   

Компенсація фізичним особам які надають соціальні послуги (11.08.2015р)


 Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги  громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які  нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги ( крім осіб, що  обслуговуються соціальними службами), призначається  щомісячна компенсаційна виплата .  
Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:
 15 відсотків -  фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;
10 відсотків  - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;
7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.
Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку , та інвалідам , що надають соціальні послуги , призначається  у зазначених розмірах виходячи  з прожиткового  мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги не призначаються:
•    самозайнятим особам;
•    фізособам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
•    фізособам, що надають соцпослуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).
Відповідно особа, яка потребує надання соціальних послуг, повинна подати висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково.
Компенсація призначається і виплачується управлінням соціального захисту населення.

Профінансовано державні соціальні допомоги
за серпень 2015 року (11.08.2015).


Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації інформує, що кошти на виплату усіх видів державних соціальних допомог перераховано на банківські установи та поштові відділення для подальшого отримання готівкових сум одержувачами допомог на загальну суму 4041,1  тис. грн., а саме:
•    допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 37,3 тис. грн.,
•    допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 21,7 тис.грн.,
•    допомоги при народженні дитини – 1781,8 тис.грн.,
•    допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 182,1 тис.грн.,
•    допомоги на дітей одиноким матерям – 364,4 тис. грн.,
•    тимчасової державної допомоги дітям – 81,6 тис. грн.,
•    допомоги при усиновленні дитини – 1,7 тис. грн.,
•    державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 916,1 тис. грн.,
•    державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 504,5 тис. грн.,
•    щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним – 74,0 тис. грн.,
•    компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 6,8 тис.грн.,
•    державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 69,1 тис. грн..

Увага зміни в законодавстві! (22.07.2015)

Управління соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації повідомляє що 02.06.2015р. Верховна Рада прийняла  Закон України № 495 – VІІІ «Про  внесення  зміни  до статті 18 Закону  України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», який набуває чинності з 01.01.2016року. Зазначеним нормативним актом встановлено  щомісячну доплату до державної соціальної допомоги  інвалідам з дитинства І групи підгрупи А,зокрема

у разі  якщо  щомісячний розмір  державної соціальної допомоги з надбавкою  на догляд інвалідам з дитинства підгрупи А І групи  не досягає розміру  державної  соціальної допомоги  з надбавкою  на догляд, що виплачується на дітей-інвалідів підгрупи А віком  від 6 до 18 років, здійснюється  щомісячна доплата  у сумі , що  не вистачає  до зазначеного розміру.

Наприклад дитина-інвалід  підгрупи А віком від 6 до 18  років отримувала державну соціальну допомогу з надбавкою на догляд в розмірі 1950,30грн. до 30.06.2015р.(до досягнення нею 18років), 01.07.2015р.  встановлена інвалідність з дитинства І група підгрупа А, розмір   державної соціальної допомоги у данному випадку  становить з 01.07.2015р. 1660,75грн.

 

Державна соціальна допомога інваліду з дитинства  І групи підгрупи А враховуючи зміни в законодавстві  з 01.01.2016р.  становитиме 1950,30грн. (1660,75 грн.+289,55 грн.  щомісячна доплата  різниці  яку отримувала дитина інвалід з надбавкою на догляд) .      

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ!

Процедура лікування за державною програмою 2501460 «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

З 1 січня 2014 року відповідно до Указу Президента України від 02.09.2013 року  та розпорядження Кабінету Міністрів України  від 17 липня 2013 року № 585-р „Про передачу у 2013 році деяких бюджетних призначень Міністерству соціальної політики” за Мінсоцполітики закріплена бюджетна програма 2501460 „Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Основними напрямами бюджетної програми є:

- надання медичної допомоги громадянам, захворювання яких пов’язані з наслідками Чорнобильської катастрофи, а також лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

- придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарів спеціалізованих лікувальних закладів, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Обласною комісією з питань використання коштів державного бюджету та надання медичної допомоги громадянам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, затвердженою спільним наказом Департаменту соціальної політики та Департаменту охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації від 30 липня 2014 року №69/950, визначені заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності для забезпечення лікування постраждалих громадян по вищезазначеній програмі:

- Комунальний заклад Вінницькій регіональний клінічний лікувальний діагностичний центр серцево-судинної патології (вул.Хмельницьке шосе,96 м.Вінниця, 21029)

- Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення  (вул.В.Стуса, 11, м.Вінниця, 21000);

- Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер(вул. Хмельницьке шосе, 84, м.Вінниця, 21029);

- Вінницький обласний клінічний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни (вул.Пирогова, 109-А, м.Вінниця, 21000);

- Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова(вул.Пирогова, 46, м.Вінниця, 21018);

- Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня(вул.Хмельницьке шосе, 108, м.Вінниця, 21029).

На 2015 рік Вінницькій областіза бюджетною програмою 2501460  на вищезазначені цілі передбачено   902 760 грн.

По результатам моніторингу захворюваності проведено розподіл коштів  між лікарняними закладами, які здійснюють медичне забезпечення.

Для проходження лікування у стаціонарних закладах охорони здоров’я  за рахунок коштів, виділених на бюджетну програму 2501460, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають звернутися безпосередньо в спеціалізований медичний заклад та надати до Департаменту соціальної політики облдержадміністрації (вул.Соборна, 89, каб.№35, м.Вінниця, 21100)  відповідні документи:

- письмову заявою на ім’я   директора  Департаменту соціальної політики облдержадміністрації;

-  копію паспорта особи (1,2 і сторінка паспорту з відміткою про реєстрацію);

- копію посвідчення  особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи   категорії 1, та  копію вкладки до посвідчення;

-  копію довідки МСЕК;

- рішення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) за місцем проживання хворого  про необхідність лікування за медичними показниками;

-  виписку із медичної карти амбулаторного або стаціонарного хворого  за основним діагнозом;

-  висновок   медичного закладу з зазначенням діагнозу захворювань у заявника з обґрунтуванням необхідності надання медичної допомоги та її обсягу за підписом керівника медичного закладу, засвідченого круглою печаткою закладу.

За рахунок коштів програми громадяни мають можливість отримати медичну допомогу у Національному науковому центрі радіаційної медицини Національної академії медичних наук (04050, м. Київ, проспект Перемоги, 119/121)

В клінічних підрозділах ННЦРМ надається висококваліфікована спеціалізована консультативно-діагностична, лікувально-профілактична та експертна медична допомога наступним категоріям громадян:

- населенню України, що постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесене до встановлених груп обліку відповідно до категорії постраждалих;

- постраждалим в разі ядерної катастрофи для надання негайної медичної допомоги;

- постраждалим під час ядерних випробувань та аварій в минулі роки, які мають посвідчення встановленого зразку;

- особам, які працюють у шкідливих умовах  (вплив іонізуючого опромінення);

Госпіталізація до Клініки ННЦРМ здійснюється на підставі направлення спеціалізованого лікувального закладу:

- Поліклініки радіаційного реєстру і консультативної допомоги;

- Спеціалізованих диспансерів радіаційного захисту населення;

- МСЧ - персоналу підприємств ядерно-енергетичного комплексу;

- Направлення НАМН України;

- Направлення МОЗ України (за узгодженням);

Госпіталізація до стаціонарних відділень здійснюється на підставі необхідних документів:

- направлення;

- консультативного висновку про стан здоров’я пацієнта з обґрунтованими показниками для стаціонарного лікування (оригінал документу). Перелік необхідних обстежень затверджений додатком № 4 Положення про клініку ННЦРМ;

- паспорта (свідоцтва про народження для дітей);

- посвідчення постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС;

- виписки з амбулаторної карти поліклініки за місцем проживання з вказівкою перебування на лікарняному чи на лікуванні за останній рік;

- для дітей – довідки про проведення профілактичних щеплень, довідки про стан санітарно-епідемічного оточення;

 

Госпіталізація до Клініки ННЦРМ здійснюється у плановому порядку, відповідно до стану здоров’я пацієнта та наявності вільних місць у відділеннях. Позачерговість госпіталізації надається особам, які вперше направлені до Клініки. Пацієнти, які страждають на гематологічну патологію госпіталізуються відповідно до затверджених протоколів лікування. Пацієнти які перенесли гостру променеву хворобу госпіталізуються в клініку відповідно до потреб, обумовлених медичними показаннями.

 

Відбулося засідання комісії райдержадміністрації з питань заберзпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат (25.06.2015)

Під головуванням першого заступника РДА Павла Пойди відбулося засідання комісії райдержадміністрації з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат. У роботі комісії також взяли участь  начальник відділу соціально-трудових відносин та праці УСЗН Любов Пилявець, директор міськрайонного центру зайнятості Олексій Бокал, перший заступник начальника  відділення Пенсійного Фонду  України у м. Козятині та Козятинському районі Олександр Ясінський, начальники  управління  соціального захисту населення райдержадміністрації Володимир Гнатюк, Козятинської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Вінницькій області Геннадій Садовий, фінансового управління райдержадміністрації Світлана Вельгус тощо.

Про адміністрування податку на доходи фізичних осіб по Вінницькій області за 1 квартал інформував перший заступник голови райдержадміністрації Павло Пойда, який розповів про роботу по підвищенню рівня заробітної плати по підприємствах Вінницької області, які нараховують заробітну плату на рівні або нижче  законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

  - В першому кварталі 2015 року по області 9383 підприємства виплачували доходи у вигляді заробітної плати, з них 1224 підприємства або 13,04% виплачували заробітну плату найманим працівникам в середньому по підприємству на рівні нижчому за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, констатував Павло Петрович. - Всього таку заробітну плату отримували 11444 найманих працівника. Порівняно з IV кварталом 2014 р. кількість зазначених підприємств зменшилась на 430 підприємства або на 26% (в  IV кварталі 2014 року -1654 підприємства ). Із 1224 підприємств 801 підприємство має 1-2 найманих особи, що отримують зарплату менше мінімальної, або 64%.

  Начальник Козятинської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Вінницькій області Геннадій Садовий у своєму виступі проаналізував роботу по підвищенню рівня заробітної плати по підприємствах Козятинського району, які нараховують заробітну плату на рівні або нижче  законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати. По статистичним даним у 1 кварталі 2015 року порівняно з IV кварталом 2014 року відповідно до форми № 1ДФ  кількість підприємств, які нараховують заробітну плату на рівні або нижче  законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати зменшено на 3 підприємства з 40 до 37 підприємств, що становить 92%.

   За словами Геннадія Івановича, підприємствам району направлені рекомендаційні  листи щодо проведення своєчасних виплат по заробітній платі та  нарахування  заробітної плати більше чим   мінімальний  розмір заробітної плати.

   Також було заслухано керівників господарств, які за даними Ф №1 ДФ за 4 квартал 2014 року нарахували середньомісячну заробітну плату найманим працівникам (які працювали повний квартал) у розмірах  нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати (менше 1218 грн). 

     З метою підвищення рівня заробітної плати по підприємствах, які нараховують заробітну плату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати та своєчасної сплати поточних платежів до єдиного соціального внеску комісією були прийняті відповідні рішення. Зокрема, Козятинській об’єднаній державній податковій інспекції головного управління ДФС у Вінницькій області здійснювати контрольні заходи щодо дотримання чинного законодавства з питань оплати праці та легалізації  використання найманої робочої сили суб’єктами підприємницької діяльності, фізичними особами, управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації здійснювати постійний моніторинг щодо своєчасної виплати заробітної плати працівникам  району, а керівникам фермерських господарств рекомендовано вжити заходи щодо підвищення рівня заробітної плати найманим працівникам шляхом нарахування заробітної плати більше мінімального розміру.

Надання пільг окремим категоріям громадян
з урахуванням доходів сім’ї з 01.07.2015 року
(24.06.2015)


    Законом України від 28.12.2014 року № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» внесені зміни до Законів України в частині надання пільги окремим категоріям громадян з урахуванням доходів сім’ї.
  Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян з урахуванням доходів сім’ї відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року №389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із Законами України:
•    “Про міліцію” (звільнені із служби за віком, хворобою або вислугою років працівники міліції, особи начальницького складу податкової міліції, особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби; діти (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатні члени сімей, які перебували на їх утриманні);
•    “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 3; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи);
•    “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (учасники війни; особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною);
•    “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” (особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною);
•    “Про освіту” (пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них);
•    Основами законодавства України про охорону здоров’я (пенсіонери, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у таких населених пунктах);
•    “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (пенсіонери, які раніше працювали у бібліотеках у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них);
•    “Про захист рослин” (пенсіонери, які працювали у сфері захисту рослин у сільській місцевості і проживають там);
•    “Про жертви нацистських переслідувань”;
•    “Про охорону дитинства” (багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім’ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування);
•    “Про соціальний захист дітей війни”;
•    “Про культуру” (пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу і проживають у них);
•    Кодексом цивільного захисту України (батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків).
   Інвалідам війни, учасникам бойових дій, „чорнобильцям“ 1 та 2 категорії, пільги, як і раніше будуть надаватися без урахування доходів.
Починаючи з 01.07.2015 року пільги надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. З 01.01.2015 року податкова соціальна пільга становить 1710 гривень.
До членів сім’ї пільговика при наданні пільг належать особи, на яких згідно із вищезазначеними законодавчими актами, поширюються пільги: дружина (чоловік); їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.
Пільговики подають до управління соціального захисту населення Декларацію про доходи сім’ї пільговика, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальних допомог) за шість місяців, що передують місяцю звернення.
    Спеціалісти управління соціального захисту населення визначають середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу.
У випадку, коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу ( 1710 грн.), пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права.
Надання пільг припиняється:
— якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги;
— за заявою пільговика — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.
    Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями повертається ним за вимогою управління соціального захисту населення.
У разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.
  За більш детальною інформацією звертатись до відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення райдержадміністрації за адресою: вул. В.Стуса, 25, м. Козятин, кабінети №7, 8, 9, тел. 2-24-26.
 
Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян
управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Профінансовано державні соціальні допомоги
за червень 2015 року (19.06.2015).


Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації інформує, що кошти на виплату усіх видів державних соціальних допомог перераховано на банківські установи та поштові відділення для подальшого отримання готівкових сум одержувачами допомог на загальну суму 4021,6 тис. грн., а саме:
•    допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 23,5 тис. грн.,
•    допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 20,8 тис.грн.,
•    допомоги при народженні дитини – 1877,4 тис.грн.,
•    допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 111,0 тис.грн.,
•    допомоги на дітей одиноким матерям – 363,6 тис. грн.,
•    тимчасової державної допомоги дітям – 80,2 тис. грн.,
•    допомоги при усиновленні дитини – 1,7 тис. грн.,
•    державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 953,7 тис. грн.,
•    державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 473,0 тис. грн.,
•    щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним – 60,8 тис. грн.,
•    компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 6,9 тис.грн.,
•    державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 49,0 тис. грн..

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

11.05.2015 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося позачергове засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання. Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 32 сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.
Субсидію на тверде паливо призначено  7 заявникам. Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначено 82 заявникам, які вперше звернулися протягом травня 2015р. Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 3 заявах .  

Щодо пільгового проїзду!(05.06.2015)


На даний час управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації заключені договора «Про порядок відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування»  з трьома автоперевізниками, а саме: ПП Рудзевич О.П., ПП Антонюков Д.І., ПрАТ «Козятинське АТП-10514» та укладено дві соціальні угоди з ПП Степанюк В.М. та ПП Іванюк М.І., на підставі якої перевезення пільговиків здійснюють без відшкодування витрат з Державного бюджету. Ще з три автоперевізника не заключили відповідні договора або соціальні угоди (ПП Сульжук А.О., ПП Сульжук В.О., ПП Казмірчук)
У 2015 році на відшкодування витрат за пільгове автоперевезення з державного бюджету місцевим бюджетам виділено 110 тис. грн..
Міністерством соціальної політики України надано роз’яснення, що відповідно до Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.2014 № 76-VIII з 1 червня 2015 року скасовується право окремих категорій громадян на безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті.
Зазначені зміни стосуються ветеранів праці, дітей війни, учасників війни, жертв нацистських переслідувань, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, інвалідів III групи та інших.
Відповідно до прикінцевих положень зазначеного Закону України право на пільговий проїзд зберігається за інвалідами I та II групи (до даної категорії відносяться інваліди війни, інваліди загального захворювання та трудового каліцтва, тобто всі хто має І або ІІ групу інвалідності), дітьми-інвалідами, особами, які супроводжують інваліда I групи або дитину-інваліда(не  більше  однієї  особи,  яка супроводжує   інваліда   або  дитину-інваліда)  та учасниками бойових дій.
Також доводимо до відома, що цим Законом передбачено пільговий проїзд дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, учням із малозабезпечених сімей та особам, які їх супроводжують, однак управління не проводить відшкодування з державного бюджету витрат автоперевізникам за дані категорії громадян.
Разом з цим, постановами Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 „Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" і від 16.08.1994 № 555 „Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354" передбачено право пенсіонерів за віком і інвалідів на безоплатний проїзд на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах. На жаль на даний час не визначено порядок відшкодування витрат на пільговий проїзд пенсіонерів по віку з державного бюджету.

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

26.05.2015 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося позачергове засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм державної соціальної допомоги та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання. Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 8 сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством.
Субсидію на тверде паливо призначено  9 заявникам. Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначено 96 заявникам, які вперше звернулися протягом травня 2015р. Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 1 заяві.  

 

Отримання санаторно-курортних путівок громадянами, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. (22.05.2015)

   Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» зі змінами, відповідно до Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України від 28.12.2014 року № 76-УІІІ, встановлено, що пільги на санаторно-курортне лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поширюються тільки на дорослих громадян, віднесених до категорії 1,  та дітей-інвалідів, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою.
Забезпечення путівками проводиться згідно Порядку організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 року №261 (зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрі України  від 14.01.2015 року №8).
З метою своєчасного забезпечення та якісного оздоровлення вищезгаданої категорії осіб  управлінням проводиться робота по укладанню договорів на закупівлю санаторно-курортних путівок на 2015 рік. На даний час провести оздоровлення громадян  даної категорії запропонували слідуючі санаторії : ДП «Санаторій «Шаян», Закарпатської області, ДП «Клінічний санаторій ім.Пирогова» м.Одеса,  санаторій «Смерічка» Львівської області та ДП «Клінічний санаторій «Авангард».
Постраждалих громадян І категорії, які мають бажання оздоровитись в поточному році просимо звернутись до управління соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації каб.№7,  телефон для довідок 2-24-26. 

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

     13.05.2015 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання районної комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто   заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм соціальних допомог та  субсидій, а також надання пільг за фактичним місцем проживання. Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 36 сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством. Субсидію на тверде паливо призначено  18 заявникам. Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 3 заявах .  

Вшанування жертв Другої світової війни (12.05.2015)

Зі словами привітання ветеранів зі святом Перемоги та побажаннями  здоров’я, миру і процвітання всій українській землі від імені районної влади Флоріанівську сільську громаду відвідав начальник управління соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації Володимир Гнатюк.
9 травня 2015 року ми вшановували подвиг Українського народу, його внесок у перемогу над нацизмом у Європі.
В Козятинському районі цьогоріч завдяки Урядовому рішенню та виділенню відповідного державного фінансування 1665 ветеранів, сімей загиблих і померлих інвалідів та учасників війни отримали разову грошову допомогу на загальну суму 706 тис.грн., серед яких 27 учасників антитерористичної операції на сході країни.
Крім того сільськими, селищними радами району із залученням підприємств, господарств і організацій організовано надання допомоги у грошовій  та натуральній формі за рахунок різних джерел фінансування 623 ветеранам на загальну суму 60091 грн., а саме:
- грошовою допомогою 241 ветеранам на суму 39400 грн.;
- у натуральному вигляді 382 ветеранам на суму 20691 грн..
Колектив управління соціального захисту населення Козятинської РДА долучились до заходів, які проводилися біля меморіалу жертва Другої світової війни в м. Козятині.
Ми схиляли голови перед мужністю і героїзмом ветеранів Другої світової війни, віддаємо данину поваги всім, хто сьогодні захищає незалежність країни та нашу свободу.

 

 

 

Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам (28.04.2015)


Згідно плану роботи райдержадміністрації, 24 квітня 2015 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездат-ним громадянам. На засіданні було розглянуто 15 заяв одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.
Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських (селищних) рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила(рішенні комісії від 24.04.15р. №2):
1)    7 осіб взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;
2)    документи восьми осіб направлено до територіального центру соціального обслуговування Козятинського району для подальшого розгляду та прийняття остаточного рішення про соціальне обслуговування вдома територіальним центром на платній основі (надання платних послуг).

 

 

Призначення житлових субсидій за новим Порядком (23.04.2015)

З 1 травня призначення субсидії відбуватиметься за новим порядком згідно постанови КМУ від 28.02.2015 № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» на підставі двох документів – заяви та декларації.
     Кожне домогосподарство одночасно з рахунком за електроенергію у квітні 2015 року отримає спрощені форми заяви та декларації для звернення за призначенням субсидій.
Особам, які отримували субсидію в опалювальний період 2014/2015 років, субсидія буде надаватися до квітня включно, а з травня буде призначена за новим порядком без звернення.
У разі відсутності змін в доходах необхідність повторного звернення до органу соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період скасовується.
Для осіб, які не отримували субсидію в опалювальний період 2014/2015 років і звертатимуться у травні, субсидія розраховується на підставі відомостей про доходи, які зазначено у Декларації.
До доходів враховуватимуться: заробітна плата, пенсія, соціальна допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо.
Дані про доходи зазначаються без урахування податку з доходів фізичних осіб.
У разі, коли в Декларації заявник не задекларував якийсь вид доходу, надання раніше призначеної субсидії припиняється, і сума субсидії повертається у подвійному розмірі.
Для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів та осіб, призваних на строкову військову службу, у разі відсутності доходів не враховуватиметься дохід на рівні прожиткового мінімуму.
Положенням визначено вичерпний перелік виплат та допомог (стипендія, допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги), для отримувачів яких під час визначення сукупного доходу будуть враховуватися фактичні розміри допомог.
Якщо працездатна особа не має інших доходів, крім допомоги при народженні (усиновлені) дитини, вік якої від 3 до 6 років, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги малозабезпеченим сім’ям, і розмір такої допомоги менше прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, в дохід такої особи при призначенні субсидії враховується дохід на рівні прожиткового мінімум, встановлений для працездатних осіб.
У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх відповідним органам соціального захисту населення здійснюють уповноважені особи, визначені виконавчими органами сільських і селищних рад.
Субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг і обсягом визначеного обов’язкового відсотка платежу.
Соціальні норми житла та соціальні нормативи встановлені постановою КМУ від 6 серпня 2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».
Субсидія призначатиметься на 12 місяців. При цьому у разі коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в опалювальний період або за двоставковим тарифом, або для індивідуального опалення використовується природний газ, як у більшості домогосподарств нашого району  (електроенергія), розмір субсидії розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний періоди.


Приклади розрахунку:
На опалювальний період:

  Наприклад у індивідуальному житловому приміщенні зареєстровані та проживають 2 пенсіонери. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409  соціальну норма житла для надання субсидій встановлено у розмірі 13,65 кв. м. площі на одну особу та додатково 35,22 кв.м. на домогосподарство:   13,65 + 13,65 + 35,22 = 62,52 кв. м.
Площа їхнього будинку згідно даних управління газового господарства складає 60,0 кв.м.. Субсидія розраховується виходячи з фактичного розміру загальної, опалювальної площі, але не більше соціальної норми житла. (є виняток)
Визначаємо норму споживання природного газу для  сім’ї:
60 кв.м * 7 куб. м. газу на 1 кв.м. опалювальної площі * 1,097 коригуючий коефіцієнт = 460,74 куб.м..
Додатково додається 9 куб.м. на кожного члена сім’ї на  газову плиту  460,74 + (9*2)= 478,74 куб.м.
Вартість газу по ціні 3,60 грн. за 1 куб.м.  до 200 куб.м. становить: 200*3,60=720  грн.
Вартість газу понад  200 куб.м.   278,74 * 7,188 = 2003,58 грн.
Всього разом сплата за газ 720+2003,58=2723,58 грн.
Норма споживання електроенергії на родину:
120 кВт.год + 30 кВт.год = 150 кВт.год на місяць.
Плата за ел.ен. 150 * 0,456 = 68,40 грн.
Таким чином, розмір плати за житлово - комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 2791,98 грн.
Далі визначається розмір обов’язкової частки плати за житлово – комунальні послуги:
Обчислюється середньомісячний дохід сім’ї, наприклад він складає 3000,00 грн.  та  середньомісячний дохід на одну особу:
3000,00 : 2 = 1500,00 грн..
Визначається співвідношення середньодушового доходу до прожиткового мінімуму:   1500,00 : 1176,00 = 1,28
Отриманий результат ділиться на 2 та множиться на 15%. Таким чином отримуємо відсоток обов’язкової плати родини за житлово – комунальні послуги:   1,28 : 2 * 15% =  10 %
Обов’язковий платіж  сім’ї становить: 3000,00 * 10% = 300,00 грн.
Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 300 грн.,  решта плати є субсидією 2791,98 грн. – 300 грн. = 2491,98 грн. .
Ця сума перераховується на рахунки виконавців послуг і якщо вона  не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховуватиметься виконавцем не тільки як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства, а й в рахунок майбутніх платежів.
Розрахунок субсидії на неопалювальний період для цієї ж родини з двох пенсіонерів:
соціальна норма  споживання природного газу на неопалювальний період становить  9 куб.м на одну особу (на газову плиту):
9 куб.*2 = 18 куб.м. ( на 2 членів сім’ї).
Вартість газу  з 01.05.2015 р.   18 * 7,188 = 129,24 грн.
Норма споживання електроенергії на сім’ю з двох осіб в даному випадку 150 кВт.год:   120 кВт.год + 30 кВт.год( додатково на члена сім’ї) = 150 кВт.год
Плата за ел.ен.: 150 * 0,366 = 54,90 грн.
Розмір плати за житлово - комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 184,14 грн. (129,24 + 54,90).
Розмір обов’язкової частки плати за житлово – комунальні послуги при тих же доходах - 300 грн.
Таким чином  з 01.05.2015 р. субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг не призначається,  так як   вартість послуг у межах норм споживання 184,14 грн. не перевищує  визначеного обов’язкового  платежу сім’ї  300 грн.  .                    
За бажанням громадян, наприклад у разі коли дохід заявника зменшився порівняно з попереднім календарним роком, за який задекларовано доходи, житлова субсидія може бути призначена на підставі доходів за останні шість місяців за умови надання довідок про доходи таких осіб за цей період.
Положенням про порядок призначення субсидій визначено перелік випадків, про які заявник інформує управління соціального захисту протягом місяця з часу їх настання (зміна складу осіб, які зареєстровані, їх соціального статусу, джерел доходу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень).

 

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям(14.04.2015)

     09.04.2015 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто  43 заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм соціальних допомог та  надання пільг за фактичним місцем проживання. Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 38 сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством. Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 5 заявах .   

Зустріч з громадянами (08.04.2015)

Управлінням соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації з метою роз’яснення громадянам удосконалення порядку надання житлових субсидій, відбулись зустрічі 03 квітня 2015 року в Козятинській та Вернигородоцькій сільських громадах Козятинського району

 спеціалістами відділу соціальних допомог  управління громадянам роз’яснено що:

- призначення субсидії відбуватиметься  на підставі лише заяви та декларації форми яких суттєво спрощені;

- запроваджується надання субсидії на 12 місяців;

-встановлено автоматичний принцип надання  субсидії на новий період (скасовується  необхідність повторного звернення до органу соціального захисту населення для призначення  субсидії на новий період у разі відсутності змін);

-надаватиметься право на оформлення  субсидій особам, які орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг  на  підставі письмового договору найму (оренди ) житла;

-скасовується обмеження щодо призначення субсидії з урахуванням майнового стану сім’ї (наявність  двох та більше автомобілів, квартир чи будинків);

- скасовується обмеження щодо наявності у складі  сім’ї осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку  як безробітні ( при цьому до розрахунку доходу таких осіб враховується  дохід  на рівні  прожиткового мінімуму для працездатної особи – 1218 грн.);

 

Для призначення  субсидії сукупний дохід буде обчислюватись виходячи  з отриманих особами доходів  без врахування податку з доходів фізичних осіб, інформацію про які зазначено у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.  

Реформа системи надання житлових субсидій(01.04.2015)

Презентація
Програма житлових субсидій в Україні діє з 1995 року , Її метою є захист найменш забезпечених верств населення, які не можуть сплачувати за житлово-комунальні послуги в повному розмірі.
Протягом останніх трьох років спостеріглось збільшення кількості одержувачів житлових субсидій на житлово-комунальні послуги, що пов’язано із зменшенням відсотка обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги, зміною тарифів та низькі рівні доходів населення.
 В умовах підвищення тарифів на оплату житлово – комунальних послуг ця Програма набуває особливої актуальності і очікується подальше збільшення кількості одержувачів.

Основним принципом державної допомоги у вигляді житлової субсидії є те, щоб кожна сім'я, яка має право на її отримання, сплачувала за житлово - комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ не більше частки плати за послуги від свого сукупного доходу в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами (в залежності від складу сім'ї). Решту сплачує держава.

З 1 травня 2015 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» від 28 лютого 2015 р. № 106, якою внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива". Це Положення визначає умови призначення та порядок надання громадянам   щомісячної   адресної   безготівкової   субсидії  для відшкодування  витрат  на  оплату  користування  житлом  або  його утримання, комунальних послуг (водо-,  тепло-,  газопостачання, водовідведення,  електроенергія,  вивезення побутового  сміття  та рідких  нечистот),  а  також  один раз на рік субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

З травня запроваджується принцип призначення субсидiї на пiдставi задекларованих даних заявником. При цьому перевiрку достовiрностi цих даних здiйснюватимуть органи соцiального захисту вже пiсля призначення субсидiї, шляхом надсилання запитiв до вiдповiдних установ .      

Постановою передбачено, що до 15 квітня та до 1 листопада 2015 року підприємствами, що надають послуги з газопостачання, електропостачання централізованого опалення, будуть доставлені до споживачів бланки заяв про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати.
Таким чином, кожне домогосподарство одночасно з рахунком для оплати енергоносіїв у квітні та жовтні 2015 року має отримати відповідні бланки документів на призначення субсидії.


Субсидія буде призначатись непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла за рішеннями комісії. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів;
Субсидія буде належати на загальних підставах сім’ям:
- в яких працездатні громадяни працездатного віку не працюють та не мають доходів протягом періоду за який обчислюється субсидія;
- мають у власності більше ніж одне житлове приміщення, загальна площа яких у сумі перевищує встановлену соціальну норму житла;
- мають у своєму володінні два або більше транспортних засобів;
- якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) не перевищує 50 тис. гривень.”.

Постановою внесено зміни до пункту 6 Положення де передбачено, що субсидія буде належати особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг (далі — орендар).
Для призначення субсидії сукупний дохід буде обчислюється виходячи з отриманих особами доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, інформацію про які зазначено у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, а для призначення субсидії на наступний період — доходів, відомості про які надаються ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, вищими навчальними закладами у порядку, визначеному пунктом 13 цього Положення.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного сукупного доходу осіб, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — на основі річного доходу осіб за попередній календарний рік.
Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року, в інших випадках — за попередній календарний рік.

За бажанням громадян субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за шість місяців, що передують місяцю звернення) сукупного доходу осіб, після подання довідок про доходи таких осіб за зазначений період за формами, затвердженими Мінсоцполітики.
Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

    Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі — за місцем проживання):
- заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами;
- довідки про доходи — для громадян, які бажають звернутись за призначенням субсидії на основі середньомісячного (за шість місяців, що передують місяцю звернення) сукупного доходу осіб;
- договір найму (оренди) житла (за наявності).
Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані поштою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника (орендарі — за місцем проживання).У сiльськiй мiсцевостi приймання заяв з вiдповiдними документами для призначення субсидiй здiйснюють уповноваженi особи, визначенi виконавчими органами сiльських i селищних рад.
Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру.
У разі свідомого подання громадянином інформації з недостовірними відомостями  або  неповідомлення  громадянином  про  набуття права власності  на житло (житлове приміщення) іншою особою, яка не була в ньому зареєстрована, орендарі — про осіб, які фактично проживають, сума надміру перерахованої субсидії, повертається ним у подвійному розмірі.
Розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги,  визначається для кожної сім’ї індивідуально.


Відповідно до норм вказаної постанови, передбачено що:
•- призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише заяви та декларації форми яких суттєво спрощені,
- запроваджується надання субсидії на 12 місяців;
-•встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на новий період (скасовується необхідність повторного звернення до органу соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період у разі відсутності змін);
- надаватиметься право на оформлення субсидій особам, які орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору найму (оренди) житла;
•- скасовуються обмеження щодо призначення субсидії з урахуванням майнового стану сім’ї (наявності двох та більше автомобілів, квартир чи будинків, та інш.);
•- скасовуються обмеження щодо наявності у складі сім’ї  осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні (при цьому до розрахунку доходу таких осіб враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи – 1218 грн.).

Проводиться виплата державних соціальних допомог

за лютий 2015 року (20.02.2015).

Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації інформує, що кошти на виплату нижчеперелічених державних соціальних допомог перераховано на банківські установи та поштові відділення для подальшого отримання готівкових сум одержувачами допомог на загальну суму 3736,1 тис. грн., а саме:

·  допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 30,8 тис. грн.,

·  допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 22,1 тис.грн.,

·  допомоги при народженні дитини – 1785,8 тис.грн.,

·  допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 134,6 тис.грн.,

·  допомоги на дітей одиноким матерям – 360,4 тис. грн.,

·  тимчасової державної допомоги дітям – 68,4 тис. грн.,

·  допомоги при усиновленні дитини – 0,9 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 731,8 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 478,1 тис. грн.,

·  щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним – 64,6 тис. грн.,

·  компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 7,0 тис.грн.,

·  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 51,6 тис. грн.

 

 

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

 

   11.02.2015 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто  заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм соціальних допомог та  надання пільг за фактичним місцем проживання. Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 45 сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством. Субсидію на житлово-комунальні послуги призначено 21 сім’ї.  Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 7 заявах .   

 

 

До відома громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи(02.02.2015)

 Управління соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації звертає Вашу увагу, що Законом України від 28.12.2014 року №76-УІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» внесено зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», відповідно до якого:  

 з 01.01.2015 року відмінено пільги в частині забезпечення санаторно-курортними путівками осіб віднесених до 2,3 категорій та дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, відмінено повне державне виховання (утримання) дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у дошкільних навчальних закладах та виплату компенсацій на дітей, які перебувають, або не перебувають в обліковому складі дошкільних навчальних закладів і дітей шкільного віку; 

 з 01.06.2015 року вилучається пільга щодо безплатного проїзду у межах України на всіх видах транспорту дитині, яка має статус постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи та особі, яка супроводжує хвору дитину до місця лікування, оздоровлення та назад (за направленням медичних закладів);

з 01.07.2015 року надання пільг на медичне забезпечення особам віднесеним до 3 категорії постраждалих і дітям та пільг на житлово-комунальні послуги (дружині) чоловіку померлого громадянина з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до 3 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, буде здійснюватися з урахуванням сукупного доходу сім’ї.

Виплату компенсацій та пенсій встановлених даним Законом передбачено здійснювати з 01.01.2015 року в порядку та розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Проводиться виплата державних соціальних допомог

за січень 2015 року (26.01.2015).

Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації інформує, що кошти на виплату нищеперелічених державних соціальних допомог перераховано на банківські установи та поштові відділення для подальшого отримання готівкових сум одержувачами допомог на загальну суму 3756,1 тис. грн., а саме:

·  допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 29,1 тис. грн.,

·  допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 39,4 тис.грн.,

·  допомоги при народженні дитини – 1813,8 тис.грн.,

·  допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 126,6 тис.грн.,

·  допомоги на дітей одиноким матерям – 356,4 тис. грн.,

·  тимчасової державної допомоги дітям – 68,6 тис. грн.,

·  допомоги при усиновленні дитини – 0,9 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 744,3 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 471,3 тис. грн.,

·  щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним – 47,6 тис. грн.,

·  компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 6,5 тис.грн.,

·  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 51,6 тис. грн.

 

 

Про роботу комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам(23.01.2015)

Згідно плану роботи райдержадміністрації, 23 січня 2015 року у приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних  послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам. На засіданні було розглянуто 6 справ одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян.

Вивчивши матеріали справ, розглянувши клопотання сільських рад, причини нездатності до самообслуговування та наявних сімейних обставин заявників, комісія вирішила (рішенні комісії від 23.01.15р. №1):

1) трьох осіб взяти на обслуговування територіальним центром соціального обслуговування Козятинського району на безоплатній основі;

2) документи інших трьох осіб направлено до територіального центру соціального обслуговування Козятинського району для подальшого розгляду та прийняття остаточного рішення про соціальне обслуговування вдома територіальним центром на платній основі (надання платних послуг).

 

 

Інформація про виконану роботу

управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації

у  2014 році (17.01.2015)

Протягом 2014 року на соціальний захист населення району із передбачених 56,1 млн.грн. використано – 54,2 млн. грн., в т.ч.:

- 51,2 млн. грн. – за рахунок субвенцій з державного бюджету;

- 1,6 млн. грн. – за рахунок державного бюджету;

- 1,4  млн. грн. – обласний бюджет.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги” в автоматизованому реєстрі обліковується 11463 громадян пільгових категорій. За спожиті ними житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та пільговий проїзд перераховані кошти підприємствам-надавачам послуг в загальній сумі 4,56 млн. грн..

Відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” проведена виплата щорічної разової допомоги до 5 травня 1916 ветеранам війни на суму 716,8 тис. грн.

Оздоровлено 8 осіб, з них 6 дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та13 – з числа ветеранів війни та інвалідів.

Згідно списків для забезпечення твердим паливом  - отримали вугілля 108 чол. на 58,6 тис. грн.. Також виплачена компенсація готівкою на придбання твердого палива 333 особам на суму 185,0 тис. грн..

Крім того виплачені інші компенсації в загальній сумі 433,1 тис.грн., а саме:

·  Постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на 349,9 тис. грн.;

·  На скраплений газ готівкою 265 чол. на суму 18,4 тис. грн.;

·  На поховання 20 учасників бойових дій та інвалідів війни на 27,5 тис. грн.;

·  Бензин та транспортне обслуговування  інвалідів на 21,4 тис. грн.;

·  На санаторно-курортне лікування на суму 15,9 тис. грн..

Забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації 84 інваліда.

Регулярне фінансування, як з державного так і з обласного бюджетів, дозволило проводити соціальні виплати щомісячно та забезпечити матеріальну підтримку 4867 сімей, зокрема:

     1776 сімей – користувачів житлових субсидійна 1241,4 тис. грн.

     3091  сім’ям – отримувачів соціальних допомог на 46,8 млн.грн..

Відповідно до норм прийнятої 5 квітня 2014 року Постанови Кабінету Міністрів України № 83 «Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги» запроваджено надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг. Протягом грудня 2014 року призначено компенсації 14 сім’ям  на суму 4,0 тис.грн..

29 жінкам нараховано одноразову винагороду (по 12180 грн.) за почесне звання «Мати-героїня» на 353,2 тис.грн.

Забезпечується робота районної комісії з питань призначення та надання субсидій  і державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям з урахуванням конкретних обставин, що стались у сім’ях, комісією на 13 засіданнях розглянуто розглянуто 644 справи з яких 642 сім’ям призначені виплати.

Крім того протягом року було проведено:

- 3 засідання районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур;

- 9 засідань районної комісії з питань надання соціальних послуг інвалідам, пенсіонерам  та одиноким непрацездатним громадянам;

- 8 засідань комісії по наданню матеріальної допомоги інвалідам та одиноким громадянам, за результатами яких 21особі надана відповідна допомогана 9,9 тис.грн.;

-  2 семінар – наради з уповноваженими сільських/селищних рад;

-  1 засідання комісії по встановленню статусу учасника війни;

- засідання круглого столу на тему: «Визначення потреб населення району у соціальних послугах»;

-  нарада з представниками підприємств-надавачів послуг.

Протягом  2014 року здійснено 23 обстеження підприємств, установ та організацій по питаннях дотримання вимог чинного законодавства про працю, внесено 54 рекомендації щодо усунення виявлених порушень. Мінімальний розмір заробітної плати – 1218 грн. впроваджено на усіх підприємствах, установах, організаціях району.

Здійснено організаційне забезпечення роботи 6 засідань районної  комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, де заслухано та попереджено про персональну відповідальність 8 керівників підприємств – боржників.

Проведено 4 засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, здійснено 9 виїзних рейдів.

За даними моніторингу станом на 01.01.2015 р. створено 219 нових робочих місць, що становить 70,6% до річного завдання, яке доведено в кількості 310 осіб.

В Козятинському районі укладено 144 колективних договора. Ними охоплено 4982 осіб, що складає 98 відсотків облікової чисельності штатних працівників.

Організовано та прийнято участь у проведенні  3 –х засідань районної Координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

Самостійно та спільно з  органами що здійснюють державний контроль за охороною праці  перевірено 13 підприємств щодо виконання вимог Закону України  «Про охорону праці». Перевірками виявлено 72 порушень законодавства про охорону праці.

Станом на 01.01.2015 року атестація робочих місць зі шкідливими умовами праці проведена на 63 підприємствах району, що складає 98,4% від загальної кількості підприємств із шкідливими та важкими умовами праці. Проведено 13 обстежень стану атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах різних форм власності, де  проведено  32 експертизи.  

В порядку контролю за цільовим використанням коштів субвенції з державного бюджету на виплату соціальних допомог була перевірена  2041справа,що становить 48% від їх загальної кількості.

В результаті роботи та виявлених порушень до державного бюджету повернуто 29,7 тис. грн.надміру виплачених державних коштів.

За даними щоденного моніторингу сімей - переселенців з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції станом на  01.01.2015 р. до реєстру внесено 93 сім’ї - 183 особи з Донецької та Луганської областей.

Питання соціального захисту населення постійно висвітлюються в засобах масової інформації, за рік оприлюднено 132 матеріали, у встановлені строки розглянуто 72 письмовихзвернення громадян.

               

 

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

14.01.2015 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто  заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм соціальних допомог та  надання пільг за фактичним місцем проживання. Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 19 сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством. Субсидію на житлово-комунальні послуги призначено 41 сім’ї.  Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 3 заявах .   

Про роботу комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям

  10.12.2014 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм соціальних допомог та  надання пільг за фактичним місцем проживання. Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 25  сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством. Субсидію на житлово-комунальні послуги призначено 45 сім’ям.  Право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано по 6 заявах .   

 

До відома осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції! (24.11.2014р.)

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 затверджено Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції та передбачено створення та ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік таких осіб управління соціального захисту населення інформує наступне:

Довідка є документом, який видається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.

Для отримання довідки повнолітня особа, яка переміщується, звертається особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік, форму якої затверджує Мінсоцполітики в управління соціального захисту населення. Разом із заявою про взяття на облік особа, яка переміщується, н України  пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

У день подання заяви безоплатно видається довідка про взяття на облік.

За додатковою інформацією просимо звертатись в управліня в кабінет № 7 або за телефоном 2-24-26.

Принагідно інформуємо, що особи, які отримують будь-які соціальні виплати зобов’язані надати довідки про взяття на облік у відповідні установи в місячний термін.

На даний час в Козятинському районі зареєстровано 114 чол. переселенців, з них обліковано 68 чоловік.

 

Розгляд заяв малозабезпечених сімей

20.11.2014 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося позапланове засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто  заяви членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм соціальних допомог та  надання пільг за фактичним місцем проживання. Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 6  сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством. Субсидію на житлово-комунальні послуги призначено 42 сім’ям,  право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано одній багатодітній сім’ї .   

 

Відкриті рахунки для благодійної допомоги (20.11.2014)

З метою реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції» Міністерством соціальної політики відкрито рахунки для зарахування коштів від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Для зарахування коштів:

У національній валюті (гривні): Міністерство соціальної політики України, ЄДРПОУ 37567866, рах. 31252301178737 в Державіній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172;

В євро та доларах США: Міністерство соціальної політики України, ЄДРПОУ 37567866, рах. 25302020054709 в АТ «Укрексімбанк» м.Києва, МФО 322313.

Працівники Мінсоцполітики вирішили провести благодійну акцію, в рамках якої перерахувати свою одноденну заробітну плату для надання грошової допомоги таким особам і пропонують підтримати ініціативу та всіх небайдужих приєднатися до благодійної акції.

 

 

Розгляд заяв малозабезпечених сімей

12.11.2014 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося планове засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто 77 заяв членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм соціальних допомог та 4 заяви сімей щодо надання пільг за фактичним місцем проживання. Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 30  сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством. Субсидію на житлово-комунальні послуги призначено 43 сім’ям,  право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано чотирьом сім’ям .   

 

Проводиться виплата державних соціальних допомог

за листопад 2014 року (11.11.2014).

Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації інформує, що кошти на виплату нижчеперелічених державних соціальних допомог перераховано на банківські установи та поштові відділення для подальшого отримання готівкових сум одержувачами допомог на загальну суму 3778,4 тис. грн., а саме:

·  допомоги при народженні дитини – 1799,1 тис.грн.,

·  допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 38,7 тис. грн.,

·  допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 19,2 тис.грн.,

·  допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 187,9 тис.грн.,

·  допомоги на дітей одиноким матерям – 368,9 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 463,5 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 814,4 тис. грн.,

·  тимчасової державної допомоги дітям – 85,8 тис. грн.,

·  допомоги при усиновленні дитини – 0,9 тис. грн..

 

 

 

«Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»(10.11.2014 р.)

У жовтні 2014 року управлінням соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації 28 жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» відповідно до витягів з Указів Президента України Петра Порошенка від 23 серпня 2014р. за № 668/2014, 669/2014, 671/2014, виплачено одноразову винагороду на загальну суму 341040,00грн..

Зазначена виплата здійснюється відповідно до Указу Президента України від 25 грудня 2007р. №1254/2007«Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»та Закону України «Про державні нагороди України», у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання. У поточному році сума винагороди становить 12180,00 грн.. 

 

Допомога одиноким громадянам     

 

07.11.2014 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам у складі працівників управління та  територіального центру соціального обслуговування на чолі з заступником голови комісії – начальником управління соціального захисту населення Володимиром Гнатюком. Було розглянуто 25 заяв громадян щодо взяття їх на соціальне обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома районного територіального центру. В результаті роботи комісії 9 одиноких громадянина взято на соціальне обслуговування вдома на безоплатній основі,  по 12 заявам громадян було прийнято рішення про взяття їх на соціальне обслуговування на контрактній основі у зв’язку з тим, що заявники мають близьких родичів, зокрема працездатних дітей, зобов’язаних за законом забезпечити їм догляд і допомогу. Плата за надання соціальних послуг становитиме 12% від доходу пенсіонерів. По 1 заяві прийнято рішення запропонувати заявниці взяття її на соціальне обслуговування на контрактній основі у зв’язку з тим, що вона має сина працездатного віку, який зобов’язаний за законом забезпечувати догляд і допомогу. По 3 заявам прийнято рішення про відмову в обслуговуванні на безоплатній основі, в зв’язку з тим, що діти заявників проживають поблизу них.

 

 

 

 

16.10.2014 року в приміщенні територіального центру соціального обслуговування Козятинського району управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації проведена семінар-нарада з уповноваженими особами,визначеними виконавчими комітетами сільських/селищних рад з актуальних питань  соціального захисту населення.

Присутніх на нараді ознайомлено з вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», яка набула чинності 1 жовтня 2014 року та якою затверджені соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг для надання пільг і субсидій та внесені зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Начальник відділу соціальних допомог надала роз’яснення стосовно внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» в частині  виплати допомоги на народження дітей.

Про нарахування індексації грошових доходів громадян у 2014 році доповідала    начальник відділу  соціально-трудових відносин та праці.

На нараді також розглянуті постанови Кабінету Міністрів від 1 жовтня 2014 року №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» та від 1 жовтня 2014 року № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції».

Проводиться виплата державних соціальних допомог

за жовтень 2014 року (18.10.2014).

Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації інформує, що кошти на виплату нищеперелічених державних соціальних допомог  перераховано на банківські установи та поштові відділення для подальшого отримання готівкових сум одержувачами допомог на загальну суму 3815,8 тис. грн., а саме:

·  допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 29,6 тис. грн.,

·  допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 25,0 тис.грн.,

·  допомоги при народженні дитини – 1790,7 тис.грн.,

·  допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 137,9 тис.грн.,

·  допомоги на дітей одиноким матерям – 352,5 тис. грн.,

·  тимчасової державної допомоги дітям – 88,8 тис. грн.,

·  допомоги при усиновленні дитини – 2,4 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 812,3 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 462,1 тис. грн.,

·  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 7,0 тис.грн.,

·  компенсаційної виплати особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років – 0,7 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам – 55,2 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 51,6 тис. грн.

 

 

Доповідь про виконану роботу

управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації

за 9 місяців  2014 року

 

  Протягом 9 місяців 2014 року на соціальний захист населення району із передбачених 58,2 млн.грн. використано – 40,3 млн. грн., в т.ч.:

- 38,3 млн. грн. – за рахунок субвенцій з державного бюджету (пільги і субсидії на ЖКП та тверде паливо, оплата послуг зв’язку та компенсація витрат за пільгове перевезення, державні соціальні допомоги);

- 995,7  тис. грн. – за рахунок державного бюджету (на соціальний захист чорнобильців, виплату допомоги ветеранам війни до 5 травня, санаторно – курортне оздоровлення інвалідів, допомогу матерям – героїням);

- 1,0  млн. грн. – обласний бюджет (на виплату допомог по догляду за психічнохворими, прийомним сім’ям, особам, які надають соцпослуги, на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни, компенсації на бензин та транспортне обслуговування).      

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги” в автоматизованому реєстрі обліковується 11654 громадян пільгових категорій. За спожиті ними житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та пільговий проїзд перераховані кошти підприємствам-надавачам послуг в загальній сумі 3,4 млн. грн..

Відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” проведена виплата щорічної разової допомоги до 5 травня 1915 ветеранам війни на суму 716,7 тис. грн.

Оздоровлено 12 осіб, з них 6 дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та6 – з числа ветеранів війни та інвалідів.

Згідно списків для забезпечення твердим паливом  - отримали вугілля 73 чол. на 38,4 тис. грн.. Також виплачена компенсація готівкою на придбання твердого палива 316 особам на суму 179,1 тис. грн..

Крім того виплачені інші компенсації в загальній сумі 322,8 тис.грн., а саме:

·  Постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на 266,5 тис. грн.;

·  На скраплений газ готівкою 264 чол. на суму 18,3 тис. грн.;

·  На поховання 10 учасників бойових дій та інвалідів війни на 12,4 тис. грн.;

·  Бензин та транспортне обслуговування  інвалідів (92 чол.) на 16,8 тис. грн.;

·  На санаторно-курортне лікування 25 особам на суму 8,8 тис. грн..

Забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації 20 інвалідів.

Регулярне фінансування, як з державного так і з обласного бюджетів, дозволило проводити соціальні виплати щомісячно та забезпечити матеріальну підтримку 4040 сімей, зокрема:

1259 сімей – користувачів житлових субсидійна 728 тис. грн.

2781 сім’ям – отримувачівсоціальних допомог на 35 млн.грн...    

28 жінкам нараховано одноразову винагороду (по 12180 грн.) за почесне звання «Мати-героїня» на 341 тис.грн.

Розповсюджена інформація  щодо застосування норм Постанови Кабінету Міністрів України № 409 від 6 серпня 2014 року «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»:

в с. Велике (біля магазину), смт. Глухівці (дошка оголошень сільської ради,  приміщення відділення зв'язку, автозупинка), с. Сестринівка (біля магазину), с.Комсомольське (дошка оголошень сільської ради, дошка оголошень «Афіша»), с. Козятин ( біля магазину, будівля сільської ради), с. Іванківці (біля магазину), с. Махаринці  (дошка оголошень сільської ради, школа), с. Самгородок (дошка оголошень сільської ради), сел. Бродецьке (будівля сільської ради), Жежелів (будівля сільської ради), с.Флоріанівка (дошка оголошень сільської ради), с. Воскодавинці (дошка оголошень сільської ради), с.Непедівка (дошка оголошень сільської ради), с.Вернигородок (дошка оголошень сільської ради).

Вжиті заходи щодо проведення роз’яснювальної роботи серед населення по постанові Кабінету Міністрів України від 10.09.2014р. №428, якою внесено зміни до  постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. №558 «Про затвердження Порядку призначення  і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» та                    запровадження компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги у 2014 році.

Забезпечується робота районної комісії з питань призначення та надання субсидій  і державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям з урахуванням конкретних обставин, що стались у сім’ях, комісією на 9 засіданнях розглянуто 315 справ.   Рішенням комісії за заявами громадян призначено 86 субсидій, 216 допомог малозабезпеченим сім’ям та надано пільг за фактичним місцем проживання у 13 випадках.

       Крім того протягом року було проведено:

5 засідань комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам та інвалідам та виплачено на загальну суму 4,8 тис. грн.;

семінар – нарада з уповноваженими сільських, селищних рад з питань соціального захисту населення;

6 засідань комісії з питань надання соціальних послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам територіальним центром, розглянуто 72 заяви та клопотань сільських, селищних рад.

   Протягом  9 місяців 2014 року здійснено 19 обстежень по питаннях дотримання вимог чинного законодавства про працю, внесено 52 рекомендацій щодо усунення виявлених порушень. Мінімальний розмір заробітної плати – 1218 грн. впроваджено на усіх підприємствах, установах, організаціях району.

  Здійснено організаційне забезпечення роботи 5 засідань районної  комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, де заслухано та попереджено про персональну відповідальність 8 керівників підприємств – боржників. Крім того направлялись листи до власників товариств з вимогою погашення заборгованості із виплати заробітної плати, міжрайпрокуратури з поданням щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб за несвоєчасну виплату заробітної плати та до Вінницької обласної державної адміністрації з пропозицією заслухати керівника - боржника на засіданні обласної Комісії.

   По статистичним даним станом на 01.09.2014 року рахується заборгованість по економічно-неактивному товариству ТОВ «Техпромсервіс-ойл»- 343,2 тис.грн. На даному товариству відсутнє наявне майно для проведення його реалізації та погашення боргупо заробітній платі перед звільненими працівниками. По вищевказаному товариству Козятинською міжрайпрокуратурою у 2012 році було відкрито кримінальну справу по обвинуваченню директора товариства за ч.1 ст.175 Кримінального Кодексу України. Матеріали справи передані до суду. Розгляд кримінальної справи перебуває на стадії судового слідства.

 Також виникла заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам державного підприємстваКозятинська філія «Райавтодор» ДП «Вінниця облавтодор» с. Сигнал, яка станом на 01.10.2014 року становить 85,0 тис.грн.  Заборгованість виникла у зв’язку з відсутністю фінансування з державного бюджету Служби Автомобільних доріг у Вінницькій області, яка є замовником робіт по капітальному ремонту, будівництву, поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг у Вінницькій області.

  Проведено 4 засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, здійснено 8 виїзних рейдів.

За результатами проведених заходів у 171 підприємців-фізичних осіб виявлено 7 не легалізованих робочих місць, з них в міськрайонному центрі зайнятості зареєстровано 5 трудових договорів між найманими працівниками та фізичними особами-підприємцями.

 За даними моніторингу станом на 01.09.2014 р. створено 166 нових робочих місць, що становить 53,5% до річного завдання, яке доведено в кількості 310 осіб.

  Станом на 01.10.2014 року в Козятинському районі укладено 144 колективних договора. Ними охоплено 6370 осіб, що складає 98 відсотків облікової чисельності штатних працівників.

 Організовано та прийнято участь у проведенні  3 –х засідань районної Координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

 Самостійно та спільно з  органами що здійснюють державний контроль за охороною праці  перевірено 16 підприємств щодо виконання вимог Закону України  «Про охорону праці». Перевірками виявлено 102 порушень законодавства про охорону праці.

Станом на 01.09.2014 року атестація робочих місць зі шкідливими умовами праці проведена на 64 підприємствах району, що складає 100% від загальної кількості. Проведено 12 обстежень стану атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах різних форм власності, де  проведено  30 експертиз .         

В порядку контролю за цільовим використанням коштів субвенції з державного бюджету одержувачами соціальних допомог була перевірена  1541 справа,що становить 55% від їх загальної кількості.

В результаті роботи та виявлених порушень до державного бюджету повернуто 17,9 тис. грн.надміру виплачених державних коштів.

Також була перевірена 331 пенсійна справа, призначена та перерахована працівниками управління Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі. В ході перевірок виявлено  1 порушення, яке не  призвело до змін в розмірі пенсії.                 

Здійснюється щоденний моніторинг сімей - переселенців з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції, згідно якого станом на  01.10.2014 р. до реєстру внесено  54 сім’ї - 142 особи з Донецької та Луганської областей, в тому числі:

·   37 жінок та 11 чоловіків працездатного віку ;

·   34 особи пенсійного віку;

·   26 дітей до 6-ти річного віку;

·   32 дітей віком від 6 до 18 років;

·   2 особи- інваліди з дитинства.

   Направлено 14 запитів особових справ, 9 сімей на обліку в управлінні, які отримають нараховані суми у жовтні 2014 року.

Питання соціального захисту населення постійно висвітлюються в засобах масової інформації, за 9 місяців оприлюднено 83 матеріали, у встановлені строки розглянуто 52 письмовихзвернення громадян.               


 

Управління і в подальшій роботі забезпечуватиме виконання завдань Уряду та Президента України, вимог законодавчих, нормативно — правових актів по профілю роботи, функцій  головного  розпорядника  коштів  та дотримання чинного законодавства  в частині надання адресних соціальних допомог, житлових субсидій, пільг та компенсацій; а також мінімальних державних гарантій в оплаті праці, своєчасної виплати поточної заробітної плати.

Перший заступник начальника управління

соціального захисту населення                                             І.Ольбішевська 

 

Зміни до Порядку призначення і виплати компенсації фізособам, які надають соцпослуги  (пост. КМУ 428 від 10.09.2014р.)

 

Кабмін вніс зміни до постанови «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» від 29.04.2004 558 (далі — Постанова № 558).


 

 

Зокрема, в пункті 4 Постанови № 558 значно розширили перелік випадків, коли виплати компенсації фізособам, які надають соцпослуги не призначаються:

·   самозайнятим особам;

·   фізособам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

·  фізособам, що надають соцпослуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Камбіном також уточнено: якщо до заяв, поданих фізособою, яка надає соцпослуги, та особою, яка їх потребує, подані не всі необхідні документи, то структурний підрозділ з питань соцзахисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації письмово протягом трьох днів повідомляє заявнику, які документи слід подати додатково.

Відповідно особа, яка потребує надання соцпослуг, повинна подати висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково.

Постанову № 558 доповнено новим пунктом 6-1, у якому йдеться про те, що для підтвердження відсутності даних про доходи фізособи, яка надає соцпослуги, використовуються відомості Державного реєстру фізосіб — платників податків.

Змінами також передбачено, що структурний підрозділ з питань соцзахисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, після розгляду заяв із необхідними документами інформує заявника письмово протягом п’яти днів про призначення компенсації чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення.

Виплата компенсації провадиться щомісяця до 1 числа місяця (було до 10), що настає за тим, в якому фізособа надавала соцпослуги.

У разі досягнення фізособою, яка надає соцпослуги, пенсійного віку або настання інвалідності, вона зобов’язана в десятиденний строк повідомити структурний підрозділ з питань соцзахисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації.

Пункт 12 Постанови № 558 доповнено новим абзацом: «Сума компенсації, що нарахована фізичній особі, яка надавала соціальні послуги, і залишилася недоотриманою у зв’язку з її смертю, виплачується за весь період по день смерті включно членам її сім’ї (чоловік, дружина, діти), а у разі їх відсутності — входить до складу спадщини».

           Стосовно змін до порядку надання житлових субсидій (25.09.2014р.)

Постановою внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.1997 року № 1050) , згідно з якими:

- комісії позбавляються права приймати рішення про надання субсидії на збільшену понад норму площу житла;

- передбачається враховувати дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які зареєстровані на житловій площі і декларують відсутність доходу, або доходи яких менше прожиткового мінімуму;

- субсидія надаватиметься одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок (нині субсидія на загальних підставах призначається лише власнику житлового приміщення);

- для осіб, які перебувають у шлюбі, зареєстровані і проживають окремо субсидія призначається на соціальну норму житла (нині субсидія призначається без урахування додаткових 10,5 кв. м. на сім’ю);

- сума субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано на рахунки виконавців/виробників житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період;

- субсидія призначається виходячи із соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, і перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється;

- якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів від централізованого теплопостачання та населення для обігріву приміщень використовує побутові електроприлади, то для розрахунку субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи користування електропостачанням для індивідуального опалення. Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї та акта обстеження стану зовнішніх і внутрішньобудинкових електромереж на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів.

Стосовно визначення розміру обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ

Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 „Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії”.

Відповідно до зазначених змін:

- змінюється розрахунок відсотка обов’язкового платежу сім’ї, який визначатиметься для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу;

- виключаються положення щодо можливості зменшення обов’язкового платежу громадян внаслідок економного споживання послуг;

- перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється.

Розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидії визначатиметься у наступному порядку:

1) обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців;

2) середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;

3) дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у 2014 році – 1176 грн), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;

4) отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15% (за базовий варіант взято обов’язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

Приклад 1

У житловому приміщенні зареєстрована одна особа – пенсіонер. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 300 гривень. Пенсіонер не працює, пенсія за 6 місяців складає 12 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід становить 2 000 гривень (12 000 грн :6=2 000 грн).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 2 000:1176:2*15%=12,76%

Тобто пенсіонер повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн (2 000*12,76%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (300 грн – 255,2 грн=44,8 грн).

Приклад 2

У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з двох  пенсіонерів. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 400 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 2 500 гривень. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 250 гривень (2 500:2=1 250 гривень).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 1 250:1176:2*15%=7,97%

Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 199,3 грн (2 500*7,97%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн – 199,3 грн=200,7 грн).

Приклад 3

У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з чоловіка, дружини та двох дітей. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами  становить 400 гривень. Чоловік та дружина працюють, дохід за 6 місяців складає 24 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 4 000 гривень (24 000 грн:6=4 000 грн). Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 000 гривень (4 000:4=1 000 гривень).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%):

1 000:1176:2*15%=6,38%

Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн (4 000*6,38%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн – 255,2 грн=144,8 грн).

 

 

Інформація про  роботу робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення за 9 місяців 2014 року.

 

 На  посилення контролю за дотриманням роботодавцями чинного законодавства про працю, недопущення використання праці найманих працівників без оформлення трудових відносин тримається на  виконанні  розпорядження  голови Вінницької обласної державної адміністрації від 15 грудня 2009 року № 554 “Про заходи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення”, та розпорядження голови Козятинської районної державної адміністрації від 10.02.2014 року № 41.

 Забезпечення легальної зайнятості населення та недопущення використання роботодавцями найманої праці без належного оформлення трудових відносин ввійшли до заходів районної Програми зайнятості населення Козятинського району на період до 2017 року.

 Для забезпечення виконання розпорядження та заходів Програми зайнятості населення  створена та діє районна робоча група з легалізації зайнятості. Робота такої групи спрямована на попередження виплати заробітної плати «в конвертах», виявлення працівників, праця яких використовується без належного документального оформлення трудових відносин, і, як наслідок, на підвищення рівня зайнятості та рівня оплати праці. До її складу увійшли фахівці міськрайонного центру зайнятості, державної інспекції праці, управління Пенсійного фонду України, ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, управління соціального захисту населення, управління економіки РДА. .

 Членами робочої групи, відповідно до графіку її роботи здійснюються обстеження суб’єктів господарської діяльності з питань дотримання норм чинного законодавства щодо використання праці найманих працівників, оформлення підприємницької діяльності, сплати податків та обов’язкових платежів. Протягом січня - вересня 2014 року членами робочої групи  проведено 4 засідання  з питань легалізації зайнятості населення та виплати заробітної плати. Членами робочої групи здійснено 8 рейдів. Внаслідок проведених заходів було перевірено 171 підприємців-фізичних осіб, які використовують найману працю. Факти не оформлення належним чином трудових договорів були встановлені у 7  суб’єктів підприємництва. На даний час за інформацією центра зайнятості 5 приватних підприємців зареєстрували трудові договори з найманими працівниками.

 При реєстрації новостворених суб’єктів підприємництва страхувальникам та роботодавцям наголошено про необхідність сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та подання передбаченої нормативними актами звітності до ОДПІ ГУ Міндохолів у Вінницькій області.

 При проведенні перевірок з питання дотримання законодавства щодо обчислення та сплати страхових внесків випадків порушення встановленого  порядку оформлення роботодавцями трудових відносин з найманими працівниками не встановлено.

 Управлінням соціального захисту населення постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо додержання вимог чинного законодавства при реєстрації та знятті з реєстрації трудових договорів між фізичними особами – роботодавцями та найманими працівниками як при зверненні підприємців так і при зверненні найманих працівників. Також матеріали з питань переваг легального працевлаштування розміщуються в місцевій газеті «Вісник Козятинщини» та веб-сайтах управління та райдержадміністрації.

Робота районної комісії

 

11.09.2014р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації  відбулося чергове засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. Було розглянуто 46 заяв громадян щодо призначення їм соціальних допомог та пільг. 2 заявники, справи яких розглядалися на засіданні комісії  – пенсіонери, які звернулися за призначенням субсидії на тверде паливо та скраплений газ, не являються власниками житла.  3 особи з числа багатодітних сімей звернулися за наданням пільг на житлово-комунальні послуги за фактичним місцем проживання. 41 сім’я звернулася за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. За результатами роботи комісії по всіх заявах прийнято позитивні рішення.   

Проводиться виплата державних соціальних допомог          

за вересень 2014 року (11.09.2014).

 

Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації інформує, що станом на 11 вересня 2014 року кошти на виплату нищеперелічених державних соціальних допомог  перераховано на банківські установи та поштові відділення для подальшого отримання готівкових сум одержувачами допомог на загальну суму 3747,6 тис. грн., а саме:

·  допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 31,7 тис. грн.,

·  допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 19,4 тис. грн.,

·  допомоги при народженні дитини – 1836,3 тис. грн.,

·  допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 136,3 тис. грн.,

·  допомоги на дітей одиноким матерям – 344,2 тис. грн.,

·  тимчасової державної допомоги дітям – 73,5 тис. грн.,

·  допомоги при усиновленні дитини – 2,4 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 730,5 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 464,8 тис. грн.,

·  соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 51,6 тис. грн.,

·  компенсаційної виплати особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років – 0,7 тис. грн.,

·  державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам – 56,2 тис. грн.

 

Допомога одиноким громадянам

04.09.2014 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося засідання комісії з питань надання соціальних послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам у складі працівників управління та  територіального центру соціального обслуговування на чолі з заступником голови комісії – начальником управління соціального захисту населення Володимиром Гнатюком. Було розглянуто 16 заяв громадян щодо взяття їх на соціальне обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома районного територіального центру. В результаті роботи комісії 5 одиноких громадянина взято на соціальне обслуговування вдома на безоплатній основі,  по 9 заявам громадян було прийнято рішення про взяття їх на соціальне обслуговування на контрактній основі у зв’язку з тим, що заявники мають близьких родичів, зокрема працездатних дітей, зобов’язаних за законом забезпечити їм догляд і допомогу. Плата за надання соціальних послуг становитиме 12% від доходу пенсіонерів. По 2 заявам було прийнято рішення про відмову у взятті на соціальне обслуговування на безоплатній основі в зв’язку з тим, що дані громадяни проживають на території району без реєстрації і запропоновано взяти їх на обслуговування на контрактній основі. 

 

Шановні громадяни! (14.08.2014)

Вагомим чинником у сфері забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення – є подолання тіньової зайнятості, так званої «детінізації». Райдержадміністрацією у межах повноважень постійно  проводиться системна робота щодо захисту прав громадян пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, розроблюються пропозиції до комплексного розв’язання проблем, пов’язаних із зростанням обсягів заборгованості із заробітної плати та виявленням тіньової зайнятості населення в районі. З цією метою розпорядженням голови райдержадміністрації від 13 січня  2010 році «Про заходи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення» створено робочу групу. Робочою групою здійснюються обстеження суб’єктів господарської діяльності з питань дотримання норм чинного законодавства щодо використання праці найманих працівників, оформлення підприємницької діяльності, сплати податків та обов’язкових платежів.

Негативні наслідки неукладання трудових відносин, виплати "заробітної плати в конвертах" відчувають як самі роботодавці, працівники так і члени територіальних громад та суспільство в цілому.  

Для працівників нелегальна зайнятість, виплата заробітної плати в "конвертах" призводить до: втрати можливості користування державними гарантіями відповідно до чинного законодавства, такими як: державна допомога сім’ям з дітьми, соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, субсидії тощо; втрати трудового стажу при розрахунку розміру пенсій; відсутність внесків до фондів соціального страхування, що унеможливлює соціальний захист працівників, такі особи втрачають право на отримання гарантованої державою відпустки, своєчасно та не нижче мінімальних гарантій в оплаті праці, на здорові, безпечні умови праці та інше. Через відсутність підтверджуючих документів в разі трудового спору з роботодавцем неоформлені належним чином працівники не в змозі підтвердити свої права в судовому порядку. З цього приводу наявні звернення громадян до органів виконавчої влади з проханням допомогти у скрутній ситуації, пов'язаній із затримкою виплати заробітної плати чи відмовою у виплаті заробітної плати, виплатами допомоги при травмуванні  у разі нещасного випадку на виробництві та з інших питань, пов'язаних з захистом своїх конституційних прав. 

З метою недопущення використання робочої сили без належного оформлення трудових відносин з  суб’єктами господарювання  просимо повідомляти про  тіньову зайнятість громадян  по тел. 2-24-26. у відділ соціально-трудових відносин та праці управління  соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації.

За дорученням робочої групи  начальник УСЗН  -   В.Гнатюк

            Профінансовано державні соціальні допомоги за серпень                       2014 року (13.08.2014).

Управління соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації забезпечує матеріальну підтримку сімей з дітьми шляхом нарахування та організації виплати різних видів державних соціальних допомог. Станом на 13 серпня 2014 року кошти на виплату нищеперелічених державних соціальних допомог  перераховано на банківські установи та поштові відділення для подальшого отримання готівкових сум одержувачами допомог на загальну суму 4024,5 тис. грн., а саме:

·   допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 34,4 тис. грн.,

·  допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку –                460,1 тис. грн.,

·   допомоги при народженні дитини – 1654,3 тис. грн.,

·   допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування –                        169,7 тис. грн.,

·   допомоги на дітей одиноким матерям – 348,6 тис. грн.,

·   тимчасової державної допомоги дітям – 80,7 тис. грн.,

·   допомоги при усиновленні дитини – 2,4 тис. грн.,

·   державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 699,3 тис. грн.,

·   державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 454,7 тис. грн.,

·   компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги – 7,5 тис. грн.,

· соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 51,6 тис. грн.,

· компенсаційної виплати особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років – 0,7 тис. грн.,

· державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам – 60,5 тис. грн.

 

Розгляд заяв малозабезпечених сімей

12.08.2014 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося планове засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. На засіданні комісії було розглянуто 37 заяв членів сімей малозабезпечених родин щодо призначення їм соціальних допомог. Рішенням  комісії призначено державну соціальну допомогу 32  сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством. Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного  побутового палива надано особі, яка не є власником житла,  право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг за місцем фактичного проживання надано трьом сім’ям .   

 

Про роботу відділу соціальних допомог

за  перше півріччя 2014 року (29.07.2014)

Відділом соціальних допомог в 2014році за Iпівріччя прийнято 1717 заяв на різні види соціальних допомог, призначено 1611 ,  кількість одержувачів допомог сім’ям з дітьми у звітному місяці 2939, яким нараховано допомоги на 15462,1 тис.гр.   Перерахунки допомог  проводились  два рази на рік в січні- лютому у зв’язку з збільшенням в цих місяцях прожиткового мінімума для дітей.

Прийнято відділом соціальних допомог субсидій на опалювальний період 2013-2014 року на житлово-комунальні послуги 985  справ , призначено-960 на суму 519,9 тис.грн.

Прийнято субсидій на тверде паливо та скраплений газ  у першому півріччі 295 справ; з них призначено 254 справ на суму 178,0 тис.грн. 

Відділом на протязі 2014 року зроблено щомісячних перерахунків по фактичному споживанню природного газу та єлектроєнергії по 2368 справах.

На засіданні комісії з питань призначення та надання субсидій та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім'ям  у 2014 році було прйнято та опрацьовано 268 справ.

Відділом проведено семінар-нараду з уповноваженими особами сільських/селищних рад в березні місяці.

Проводиться інформаційоно-роз'яснювальна робота до постанови КМУ від 05.04.2014р. № 83 « Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги».

Підготовлені бюджетні запити на 2014 рік та паспорти бюджетних програм на 2014 рік.   Надруковані в газеті  «Вісник Козятинщини»  1 стаття про різні види допомог. 

 

Д О В І Д К А

Про   роботу  відділу

державних соціальних інспекторів6 місяців  2014р. (25.07.2014)

 

Відділом державних соціальних інспекторів здійснюються перевірки дотримання чинного законодавства щодо пенсійного забезпечення громадян району, цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню житлових субсидій, соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям, а також перевірки достовірності та повноти поданої громадянами, установами, підприємствами інформації, що подається для призначення та надання всіх видів допомог.

З метою недопущення переплати державних коштів налагоджено роботу з управлінням Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі, Відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в м.Козятині та Козятинському районі, з підприємствами, які здійснюють закупку молока по Козятинському районі, а саме ПАТ «Житомирський маслозавод», ПАТ «Літинський молокозавод», ПАТ «Яготинський молокозавод» та ін.

Станом на 26.06.2014року відділом державних соціальних інспекторів  було  перевірено 1154 справи одержувачів соціальних  допомог, з них :

- 304 обстежень сімей, проведених з метою підтвердження їх права на призначення допомоги;

-   762  перевірки достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан одержувачів різних видів допомог;

-  88  перевірки цільового використання коштів допомоги при народженні дитини. 

В ході перевірок цільового використання коштів та створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей одержувачів  допомоги при народженні дитини спільно з фахівцями з соціальної роботи було виявлено, що не всіма одержувачами кошти допомоги при народженні дитини використовують належним чином. За пропозиціями державних соціальних інспекторів ряд сімей взято під соціальний супровід, що на даний час значно покращило ситуацію з використання коштів.

В результаті проведеної роботи було виявлено 26 випадків порушень та фактів подачі неповної або недостовірної інформації про доходи та майновий стан одержувачів допомог,  що призвело до переплати наданих соціальних допомог на загальну суму  14899,16грн. Надміру виплачені кошти у розмірі 14899,16 грн. поверненні до бюджету

 Працівниками відділу здійснювалася підготовка справ та  розгляд їх на засіданні комісії з питань призначення та надання державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. Протягом  І півріччя 2014 р. проведено 6 засідань комісії на яких розглянуто 279 справ. Рішенням комісії призначено 79 субсидій, 189 допомог малозабезпеченим сім’ям та надано пільг за фактичним місцем проживання у 11 випадках.

 Також І півріччя 2014 р  здійснювалася підготовка справ  для розгляду їх на засіданні комісії з питань надання соціальних послуг. Впродовж звітного періоду проведено 4 засідання комісії, на яких розглянуто 44 справи одиноких та одиноко проживаючих громадян.В результаті роботи комісії за період з 01.01.2014 р. по 01.07.2014 р. територіальним центром  взято на соціальне обслуговування вдома  24 особи та 17  громадян взято на соціальне обслуговування на платній основі.

 Крім того, за зазначений період було перевірено - 210 пенсійних справ, призначених та перерахованих працівниками управління Пенсійного фонду України в м. Козятині та Козятинському районі. В ході перевірок виявлено  1 порушення, яке не  призвело до зміни  розміру пенсії.

 

 

Робота відділу соціально-трудових відносин та праці за 6 місяців 2014 р. (24.07.2014)

Відділом соціально-трудових відносин та праці відповідно до наданих повноважень забезпечується реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин, зайнятості населення, оплати праці, охорони праці, здійснюється соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживаються заходи до якісного проведення атестації робочих місць. Забезпечено виконання організаційних заходів щодо захисту конституційних прав працюючих осіб на своєчасне отримання заробітної плати та дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці.  

Фахівцями управління проводяться обстеження вивчення ситуації щодо дотримання законодавства про працюз метою контролю за своєчасною і не нижче встановленого державою мінімального розміру оплатипраці. Особлива увага звертається на дотримання вимог ст.15 Закону України «Про оплату праці» в частині здійснення оплати праці працівникам у першочерговому порядку.  Протягом  6 місяців 2014 року здійснено 16 обстежень по питаннях дотримання вимог чинного законодавства про працю, внесено 35 рекомендацій щодо усунення виявлених порушень. Постійно тримається на контролі питання впровадження мінімального розміру заробітної плати згідно чинного законодавства. З 01.12.2013 року мінімальний розмір заробітної плати – 1218грн. впроваджено на усіх підприємствах, установах, організаціях району.

Протягом поточного року здійснено організаційне забезпечення роботи  3 засідань районної  комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та  погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, за їхніми результатами заслухано та попереджено про персональну відповідальність 8 керівників підприємств – боржників також вживалися заходи впливу до цих керівників боржників.Направлялись лити до власників товариств з вимогою погашення заборгованості із виплати заробітної плати, направлялися листи до міжрайпрокуратури з поданням щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб за несвоєчасну виплату заробітної плати та листи до Вінницької обласної державної адміністрації з пропозицією заслухати керівника - боржника на засіданні обласної Комісії.

По статистичним даним станом на 01.06.2014 року рахується заборгованість по економічно-неактивному товариствуТОВ «Техпромсервіс-ойл»- 343,2 тис.грн. На даному товариству відсутнє наявне майно для проведення його реалізації та погашення боргупо заробітній платі перед звільненими працівниками. По вищевказаному товариству Козятинською міжрайпрокуратурою у 2012 році було відкрито кримінальну справу по обвинуваченню директора товариства за ч.1 ст.175 Кримінального Кодексу України. Матеріали справи передані до суду. Розгляд кримінальної справи перебуває на стадії судового слідства.

Також виникла заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам державного підприємства, яка станом на 01.06.2014 року становила 117,9тис.грн  на підприємстві Козятинської філії «Райавтодор» ДП «Вінниця облавтодор» с. Сигнал . Заборгованість виникла у зв’язку з відсутністю фінансування з державного бюджету Служби Автомобільних доріг у Вінницькій області, яка є замовником робіт по капітальному ремонту, будівництву, поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг у Вінницькій області.

Забезпечена системна діяльність робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.  З початку року проведено 4 засідань робочої групи, здійснено 5 виїзних рейдів.

За результатами проведених заходів у 118 роботодавців протягом поточного року виявлено 3 не легалізованих робочих місць, в міськрайонному центрі зайнятості зареєстровано 3 трудових договорів між найманими працівниками та фізичними особами-підприємцями, здійснювались відповідні заходи по документальному оформленню неофіційних трудових відносин та легалізації внаслідок цього виплати заробітної плати.

03  червня 2014 року спільно із фахівцями департаменту соціальної політики Вінницької ОДА для керівників, фахівців кадрових, бухгалтерських та економічних служб підприємств району проведено інформаційно-консультативний семінар на тему: «Практика застосування Законів України «Про оплату праці», «Про відпустки» із врахуванням останніх змін в законодавстві в колективних договорах підприємств, установ та організацій.

З метою забезпечення конституційного права громадян на безпечні та нешкідливі умови праці, організації системи управління охороною праці у відповідності до Закону України «Про охорону праці» розроблена та затверджена «Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки». Проводиться робота по виконанню відповідних пунктів районної Програми та виконання комплексних заходів щодо профілактики травматизму невиробничого характеру. Також відділом розроблено відповідні розділи районних програм: «Програма зайнятості населення Козятинського району до 2017 року», «Програма соціально-економічного розвитку району на 2013-2014роки»,  районна «Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014роки». Виконання розділів вищевказаних програм постійно тримаються на контролі, інформація узагальнюється та направляється до ДСП Вінницької ОДА.

Постійно проводиться моніторинг щодо створення нових робочих місць  у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Кількість працівників, прийнятих на новостворені робочі місця: станом на 01.06.2014р створено всього  98 робочих місць, що становить 31,6% до річного завдання, яке доведено в кількості 310 осіб.

Відділом проводиться повідомна реєстрація укладання та виконання колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях району. Систематично вживаються дієві заходи щодо збільшення кола суб’єктів господарювання усіх форм власності, де укладаються колективні договори,  та посилено контроль за станом виконання прийнятих зобов’язань. Особлива увага приділяється наявності пунктів в колективних договорах щодо проведення на підприємствах, на яких є важкі та шкідливі умови праці, атестації робочих місць та надання працівникам за результатами атестації робочих місць пільг та компенсацій, передбачених законодавством.   

Станом на 01.06.2014року в Козятинському районі було укладено 144колективних договора.Ними охоплено 6100осіб, що складає 98відсотки облікової чисельності штатних працівників.

Протягом 1 півріччя  2014 року організовано та прийнято участь у проведенні  2 –х засідань районної Координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення На засіданнях ради  розглядались питання щодо підготовки та проведення в районі заходів з нагоди дня охорони праці, підведені підсумки роботи служб охорони праці підприємств, установ та організацій району за відповідний квартал, розглядались  актуальні питання створення безпечних і нешкідливих умов праці, профілактики нещасних випадків, заслуховувались керівники підприємств та інженери з охорони праці де сталися нещасні випадки. За результатами підсумків засідань координаційних рад розроблені та затверджені відповідні заходи з питань охорони праці для усунення виявлених недоліків.

Запроваджено дієвий контроль за виконанням заходів, нормативних актів в галузі охорони праці. Самостійно та спільно з  органами що здійснюють державний контроль за охороною праці  перевірено 9 підприємств щодо виконання вимог Закону України  «Про охорону праці». Перевірками виявлено 47 порушень законодавства про охорону праці.

У червні 2014 року міжрайпрокуратурою проводилась перевірка відділу щодо дотримання законодавства з питань охорони праці на піднаглядних об’єктах району.

Постійно ведеться  контроль щодо роботи з охорони праці: перевіряється стан справ на кожному підприємстві з підвищеною небезпекою, робочі місця зі шкідливими умовами праці, проводиться атестація робочих місць, здійснюється всеобуч з вимог охорони праці і промислової безпеки. Станом на 01.06.2014 року атестація робочих місць за шкідливими умовами праці проведена на 64 підприємствах району, що складає 100% від загальної кількості. Всього нараховується 64 підприємств різних форм власності із шкідливими та важкими умовами праці.  На протязі 2014 року проведено 7 обстежень стану атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах різних форм власності, де  проведено  17 експертиз .   

Через ЗМІ  проводиться  інформаційно – роз’яснювальна робота у сфері  соціально-трудових відносин, оплати праці, зайнятості населення в т.ч. громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки. Постійно розглядаються усні та письмові звернення  громадян.  

 

Допомога одиноким громадянам

 24.07.2014 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося планове засідання комісії з питань надання соціальних послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам у складі працівників управління та  територіального центру соціального обслуговування на чолі з головою комісії – заступником голови Козятинської районної державної адміністрації Ігорем Джусом.. Було розглянуто 13 заяв громадян щодо взяття їх на соціальне обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома районного територіального центру. В результаті роботи комісії 7 одиноких громадянина взято на соціальне обслуговування вдома на безоплатній основі,  по 6 заявам громадян було прийнято рішення про взяття їх на соціальне обслуговування на контрактній основі у зв’язку з тим, що заявники мають близьких родичів, зокрема працездатних дітей, зобов’язаних за законом забезпечити їм догляд і допомогу. Плата за надання соціальних послуг становитиме 12% від доходу пенсіонерів. 

До уваги інвалідів! (17.07.14)

Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів «Поділля» проводить інформаційно-просвітницькі заходи «Дізнайся більше про свої можливості» з метою інформування інвалідів про свою діяльність.

Аудиторія для якої проводиться робота це діти-інваліди віком від 16 років та інваліди І,ІІ,ІІІ груп до пенсійного віку.

Всіх бажаючих запрошуємо 23 липня о 10.00 в приміщенні Козятинського міськрайонного центру зайнятості  за адресою: м. Козятин, вул. П. Орлика, 19.

 

ІНФОРМАЦІЯ (15.07.14)

про роботу відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення у І півріччі 2014 року

 

Основними завданнями відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації є створення та підтримка в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та ведення їх персоніфікованого обліку, організація та ведення на базі реєстру контролю правильності використання бюджетних коштів.  

Станом на 01.07.2014р. до державного реєстру осіб, які мають право на пільги, внесено 11654 пільговика різних категорій. Робота по формуванню реєстру продовжується.

Управління соціального захисту населення, як головний розпорядник коштів, проводить роботу по фінансуванню видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту пільгової категорії населення за рахунок субвенції з державного бюджету. За І півріччя 2014 р. перераховані кошти підприємствам-надавачам послуг за спожиті енергоносії, житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та пільговий проїзд пільговим категоріям населення на загальну суму 2691,1 тис. грн.

Відповідно до Положення «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. №117, спеціалісти відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення використовують інформацію, що міститься в реєстрі, для проведення роботи по контролю за використанням бюджетних коштів, направлених на відшкодування пільг. Щомісяця підприємства – постачальники послуг надають до управління соціального захисту населення списки пільговиків на відшкодування витрат за надані пільги як в паперовому, так і в електронному вигляді. За результатами звірки формуються протоколи розбіжностей, які опрацьовуються спеціалістами відділу.

Для забезпечення твердим паливом пільгових категорій населення затверджено та передано списки на Козятинський паливний склад на 96 пільговиків, з них отоварили 34 чол. на суму 18,1 тис. грн..

Відповідно до розпорядження заступника голови Козятинської райдержадміністрації від 26.03.2014 р. № 70 «Про надання пільг населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою у 2014 році» спеціалісти відділу проводять нарахування та виплату пільг готівкою громадянам, які мають на це право. За шість місяців поточного року готівку отримали 281 пільговик на суму 145,3 тис. грн. Крім того, 228 пільговиків які користуються скрапленим газом отримали компенсацію на суму 15,7 тис. грн..

На виконання Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” проведена виплата щорічної разової допомоги до 5 травня 1915 ветеранам війни на суму 716,7 тис. грн.

Громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» громадянам виплачено компенсацій на суму 186,7 тис. грн..

За звітний період відшкодуванні витрати за безоплатне поховання 4 учасників бойових дій та інвалідів війни на суму 5,7 тис. грн. Фінансування  здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

За рахунок державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 року № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» протягом поточного року надано одноразову матеріальну допомогу 7 інвалідам  та малозабезпеченим особам на суму 3,4 тис. грн.

З метою виконання Урядом своїх зобов’язань щодо інвалідів, за рахунок державного бюджету виділяються кошти, необхідні для фінансування витрат для задоволення потреб інвалідів, зокрема для забезпечення їх засобами реабілітації та пересування. Протягом І півріччя 2014 року технічними та іншими засобами реабілітації забезпечено 15 осіб, які перебували на обліку в управлінні. По мірі необхідності інваліди отримали направлення для забезпечення протезно-ортопедичними виробами через державні протезні підприємства.

Формується централізований банк даних з проблем інвалідності, який постійно корегується по мірі звернень інвалідів на видачу направлень для проведення протезування та видачу технічних засобів реабілітації.

92 інваліди, які мають у своєму користуванні автомобілі або перебувають у черзі на отримання автотранспорту, отримані через органи соціального захисту населення, отримали компенсацію на бензин та транспортне обслуговування на суму 8,03 тис. грн..

Важливий і серйозний напрямок роботи управління – оздоровлення пільгових категорій громадян. За путівками, наданими головним управлінням облдержадміністрації, протягом поточного року оздоровлено 6 осіб  із числа інвалідів загального захворювання та ветеранів війни.

Грошову компенсацію вартості санаторно-курортного лікування  отримали 11 осіб, які не оздоровлювались протягом попередніх років на суму 4,02 тис. грн..

Робота районної комісії

 11.07.2014р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. Було розглянуто 38 заяв громадян щодо призначення їм соціальних допомог та пільг. 7 заявників, справи яких розглядалися на засіданні комісії  – пенсіонери, які звернулися за призначенням субсидії на тверде паливо та скраплений газ, не являються власниками житла.  2 осіб з числа багатодітних сімей звернулися за наданням пільг на житлово-комунальні послуги за фактичним місцем проживання. 29 заявників звернулися за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. За результатами роботи комісії по всіх заявах прийнято позитивні рішення.   

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР

ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

(м. Лютіж)

У Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів триває набір за робітничими професіями:

*     Бджоляр

 *    Вишивальник

 *    Взуттьовик з ремонту взуття

 *    Манікюрник

 *    Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

 *    Оператор комп’ютерного набору

 *    Перукар (перукар-модельєр)

 *    Секретар керівника

 *    Слюсар з ремонту автомобілів

 *    Швачка

 

Перелік необхідних документів для вступу:

Особи з інвалідністю звертаються до місцевих органів соціального захисту населення та подають їм пакет документів:

- заяву на ім’я директора про вступ до Центру, в якій вказують обрану робітничу професію (із числа тих, за якими здійснюється професійна реабілітація у Центрі), групу інвалідності, місце проживання, номер домашнього телефону (або контактної особи), засоби пересування ( якщо маються) (додаток 1).

- документ про освіту: копію свідоцтва про базову середню загальну освіту (9 класів), атестата про повну середню загальну освіту (11 класів) чи диплома про середню спеціальну освіту або документ про освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями (копія);

- медичну довідку (лікарський професійно-консультативний висновок) за формою № 086/О;

- виписку з особової амбулаторної картки стосовно динаміки інвалідизуючого захворювання за останні 2 роки;

- довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності (копія);

- індивідуальну програму реабілітації, видану МСЕК (ЛКК копія);

- паспорт (копія 1,2, 11 стор.);

- документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників  податків;

- дві фотокартки розміром 3×4 см.;

- рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості за місцем проживання інваліда за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням актуальності на ринку праці;

 

Інвалід, який проходить професійну реабілітацію в Центрі, забезпечується безкоштовно:

- професійним навчанням за робітничою професією;

- заходами з соціально-психологічної реабілітації;

- заходами з медичного супроводу;

- медикаментами і лікарськими засобами згідно чинного законодавства;

- харчуванням;

- проживанням.

 

Особам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації, після завершення навчання присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво державного зразка.

 

 

ВІННИЦЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "ПОДІЛЛЯ"

 

В Центрі проводиться професійна реабілітація інвалідів за 17 робітничими професіями:

*    Візажист

*    Манікюрниця

*    Оператор комп’ютерного набору

*    Взуттьовик з ремонту взуття

*    Оператор котельні

*    Конторський службовець (бухгалтерія)

*    Швачка

*    Лицювальник-плиточник

*    Перукар (перукар – модельєр

*    Флорист

*    Ліфтер

*    Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття

*    Касир банку

*    Кравець

*    Фотограф (фотороботи

*    В’язальниця трикотажних виробів та полотна

*    Секретар керівника

 

Перелік необхідних документів для вступу:

Направлення осіб з інвалідністю до Центру здійснюють управління соціального захисту населення, яким інваліди подають:

-  Заяву про направлення до Центру;

- Копія документа  про освіту (свідоцтва про базову середню загальну освіту (9 класів)/атестата про повну середню загальну освіту (11 класів) чи диплома про середню спеціальну освіту або документ про освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями);

- Медичну  довідку – форми 086-о, із зазначенням даних про обстеження психіатром, наркологом, онкологом, дерматовенерологом.

- Копія довідки  МСЕК/ЛКК  про  встановлення  інвалідності.

- Копія індивідуальної  програми  реабілітації  інваліда з  висновками МСЕК  та  рекомендаціями  на  навчання.

- Копія паспорта (сторінки із зазначенням ПІБ, яким органом і коли виданий, місце проживання).

- Копія пенсійного  посвідчення.

- Копія довідки  про  ідентифікаційний  номер з  податкової  інспекції.

- Рекомендація з центру зайнятості (за результатами наданих профорієнтаційних послуг).

- дві фотокартки розміром 3x4 см.

 

Інвалід, який проходить професійну реабілітацію в Центрі, забезпечується безкоштовно:

 - професійним навчанням за робітничою професією;

- заходами з соціально-психологічної реабілітації;

- заходами з медичного супроводу;

- медикаментами і лікарськими засобами згідно чинного законодавства;

- харчуванням;

- проживанням.

Особам, які пройшли в Центрі професійну реабілітацію і здобули робітничу професію, Центр видає свідоцтво державного зразка про присвоєння  кваліфікації за робітничою професією.

 

ЖИТОМИРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ

 УЧИЛИЩЕ-ІНТЕРНАТ

 

Готує кваліфікованих робітників з таких професій:

На базі 9 класів

*      оператор комп’ютерного набору, секретар керівника

*   оператор комп’ютерного набору, електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальної техніки

*      кухар, кондитер

*       слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

 На базі 11 класів

*       радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

*       оператор комп’ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія)

*       оператор комп’ютерного набору, соціальний працівник

*       взуттєвик з індивідуального пошиття взуття

*       взуттєвик з пошиття ортопедичного взуття

*       слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

 Випускники ПТУ, шляхом конкурсного відбору, приймаються на навчання за спеціальностями:

*       «Діловодство» на базі професій – «Оператор комп’ютерного набору», «Оператор комп’ютерного набору, соціальний працівник», «Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника»;

*       «Конструювання, виробництво і технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв» на базі професії – «Радіо механік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури»;

*       «Бухгалтерський облік» на базі професії – «Оператор комп’ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія)».

          Випускникам видається диплом молодшого спеціаліста.

      До училища приймаються без екзаменів інваліди ІІ-ІІІ груп, яким не протипоказане навчання за обраною професією.

           На базі спеціалізованих загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом:

* Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття. Взуттьовик з пошиття ортопедичного  взуття

*  Кухар. Кондитер

 Перелік необхідних документів для вступу:

- Заява на ім’я директора;

- Довідка ЛКК про можливість навчання певній професії;

- Копія довідки  МСЕК/ЛКК  про  встановлення  інвалідності;

- Копія документа  про освіту;

- Медична  довідку – форми 086-у;

- Довідкуа з наркодиспансера та від психіатра;

- Довідка з місця проживання про склад сім’ї;

- Копія паспорта та свідоцтва про народження. Військовий квиток подається особисто;

- Копія ідентифікаційного  номера;

- Копія індивідуальної  програми  реабілітації  інваліда з  висновками МСЕК  та  рекомендаціями  на  навчання.

- Копія пенсійного  посвідчення.

- Рекомендація з центру зайнятості (за результатами наданих профорієнтаційних послуг).

- 6 фотокарток розміром 3x4 см.

- 2 поштових конверта, папка для паперів, швидкозшивач, 10 файлів.

     Випускникам видається диплом про набуту професію.

   Учні одержують стипендію, забезпечуються безкоштовно 4-х разовим харчуванням, послугами лікарів, проживанням в гуртожитку.

 

                       

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ   ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ   ТЕХНІКУМ-ІНТЕРНАТ

 

Готує кваліфікованих робітників з таких професій:

*  Бухгалтерський облік (системи АПК);

*  Економіка підприємства (системи АПК);

*  Соціальна робота.

 

Перелік необхідних документів для вступу:

-  Заява;

- Документ державного зразка про освіту, за особистим вибором оригінал або його завірена ксерокопія (ксерокопія завіряється за оригіналом в технікумі);

-  Медична довідка (Форма № 086-о), (оригінал або завірена копія), карта профілактичних щеплень (Форма № 63);

-  Направлення на навчання міського (районного) управління праці та соціального захисту населення, погоджене з міським (районним) центром зайнятості населення;

-  6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.;

- Виписка з трудової книжки, завірена керівником підприємства для осіб, що мають стаж роботи;

- Пенсійна книжка і довідка МСЕК (Форма № 4 або 4-а про групи інвалідності) з діагнозом хвороби і висновком про те, що навчання та робота з  обраної спеціальності не протипоказані;

Примітка: Інваліди з дитинства до 18-літнього віку повинні пред’явити свідоцтво на одержання щомісячної допомоги від органів соціального захисту або пенсійне свідоцтво та медичне заключення на дитину – інваліда з дитинства у віці до 18 років.

- Довідка про склад сім’ї та документи,  що дають право на пільги.

 

Зараховані на навчання до технікуму (інваліди І-ІІІ груп та інваліди з дитинства) забезпечуються стипендією та знаходяться на державному утриманні (безкоштовне чотирьохразове харчування, проживання в гуртожитку, безкоштовне оздоровлення в літній період в лікувально-оздоровчому центрі).

 

 

 

Інформація

для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та виїхали з Донецької та Луганської областей і тимчасово проживають у Козятинському  районі

  Для отримання всіх видів державної соціальної підтримки, зокрема допомоги, компенсації, слід звертатися до управління соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації за адресою віл. В.Стуса, 25 або за телефоном (04342) 2-24-26.

Основні документи, які необхідно мати при собі:

- паспорт;

- посвідчення отримувача пенсії, допомоги, пільговика;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

     З усіх питань ви можете безкоштовно звернутись за телефоном «гарячої лінії» :    0800 507 309

     Також  для отримання допомоги ви можете звернутись на «гарячі лінії»:

Пенсійного фонду

0800 503 753

Державного  центру зайнятості

0800 505 060

730 – з  мобільного  телефону

 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

0800 501 892

“Телефон довіри”Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

 

0800 501 383

 

 

Нова адресна програма Уряду для соціальної підтримки малозабезпечених сімей при оплаті житлово-комунальних послуг

З метою посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 83, якою передбачено запровадження з 01.07.2014 року нового виду допомоги на оплату комунальних послуг - компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв’язку з підвищенням цін і тарифів на ці послуги (далі - компенсація).

Для жителів району компенсація призначатиметься з початком опалювального сезону 2014-2015 років.

Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщені, звертається із заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації і надає довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, а також довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги), та пред’являє паспорт.

Право на отримання компенсації матимуть сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення. До складу сім’ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).

У разі коли будь-хто з працездатних членів сім’ї надає інформацію про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід такого члена сім’ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановлені прожиткові мінімуми (з 1 січня 2014 року):

для дітей віком до 6 років - 1032 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1286 грн;

для працездатних осіб - 1218 грн;

для осіб, які втратили працездатність - 949 гривень.

Приклад: сім’я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина віком 6 років, друга - від 6 до 18 років). Заробітна плата чоловіка та дружини складає 4 500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім’ї становить 4 764 грн (1218грн*2 особи +1286 грн + 1032 грн). Дохід сім’ї менший за прожитковий мінімум для сім’ї. Сім’я має право на компенсацію.

Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за житлово – комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії) після підвищення цін і тарифів на послуги та розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги.

Підприємства, що надають комунальні послуги (газопостачання, централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води), подають інформацію про:

- середньомісячний розмір плати за фактично спожиті комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидій, які надавалися відповідно до законодавства) до зміни цін і тарифів на комунальні послуги — окремо для опалювального та неопалювального періоду;

- розмір плати за комунальні послуги виходячи з фактичного обсягу середньомісячного споживання комунальних послуг у попередньому періоді у межах норм споживання (з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства) після зміни цін і тарифів на комунальні послуги — окремо для опалювального та неопалювального періодів.

Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014 — 2015 років.

Компенсація надаватиметься у безготівковому вигляді і щомісяця перераховуватиметься підприємствам, що надають комунальні послуги.

Приклад 1.

Сім’я з двох непрацездатних осіб проживає у газифікованому будинку площею 67 кв.м.

Середньомісячний дохід сім’ї становить 2 500 грн на місяць.

Розмір платежу за природний газ до підвищення цін і тарифів становив 400 грн на місяць.

Розмір обов’язкової плати сім’ї становить 250 грн на місяць (10 % від доходу).

Така сім’я одержує житлову субсидію у розмірі - 150 грн на місяць (400 грн - 250 грн).

З урахуванням підвищеннятарифів на природний газ платіж сім’ї становитиме 500 грн. на місяць.

Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не зміниться розмір обов’язкової плати сім’ї становитиме 250 грн на місяць (10 % від доходу).

Для такої сім’ї на 100 грн збільшиться розмір житлової субсидії і становитиме 250 грн на місяць (500 грн - 250 грн).

Тобто, зазначена сім’я не відчує підвищення цін і тарифів, оскільки платила і платитиме 10 % від свого доходу.

Приклад 2.

Сім’я з чотирьох осіб у складі двох дорослих (один із них має право на 50% пільгу) та двох дітей проживає в приватному будинку площею 80 м2 і використовує природний газ для опалення, підігріву води та приготування їжі.

Середньомісячний дохід сім’ї становить 3 700 грн на місяць.

Розмір платежу за житлово-комунальні послуги в опалювальний період до підвищення цін і тарифів становив 600 грн. на місяць без пільг і 300 грн. з урахуванням пільг.

Розмір обов’язкової плати сім’ї становить 370 грн на місяць (10 %від доходу, оскільки до складу сім'ї входять діти і дохід на особу менше прожиткового мінімуму).

Така сім’я не одержує житлову субсидію, оскільки розмір її платежу з урахуванням пільг не перевищує 10 %доходу.

З урахуванням підвищенняціни на природний газ розмір платежу з урахуванням пільг становитиме 510 грн. на місяць.

Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не зміниться вона отримає субсидію у розмірі 140 грн. на місяць (510 грн. - 370 грн.), а також компенсацію у розмірі 70 грн. на місяць (370 грн. розмір платежу з урахуванням субсидії - 300 грн. розмір платежу до підвищення тарифів).

ВАЖЛИВО:

Компенсація надається на безповоротній основі, її отримання не пов’язане із зміною форми власності житла і не тягне за собою таку зміну.

Для одержання компенсації сім’я має сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги, у іншому випадку - надання компенсації припинятимється.

 

Відбувся інформаційно-консультативний семінар.

    03 червня 2014 року  в приміщені районної державної адміністрації спеціалістами управління соціального захистуспільно із фахівцями департаменту соціальної політики Вінницької ОДА для керівників, головних бухгалтерів , фахівців з кадрової роботи підприємств району було проведено інформаційно-консультативний семінар на тему: «Практика застосування Законів України «Про оплату праці», «Про відпустки» із врахуванням останніх змін в законодавстві та особливості відображення норм цих законів в колективних договорах підприємств, установ та організацій різних форм власності. 

Допомога одиноким громадянам

 20.06.2014 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося планове засідання комісії з питань надання соціальних послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам у складі працівників управління та  територіального центру соціального обслуговування на чолі з заступником голови комісії – начальником управління соціального захисту населення Володимиром Гнатюком.. Було розглянуто 8 заяв громадян щодо взяття їх на соціальне обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома районного територіального центру. В результаті роботи комісії 5 одиноких громадянина взято на соціальне обслуговування вдома на безоплатній основі,  по 3 заявам громадян було прийнято рішення про взяття їх на соціальне обслуговування на контрактній основі у зв’язку з тим, що заявники мають близьких родичів, зокрема працездатних дітей, зобов’язаних за законом забезпечити їм догляд і допомогу. Плата за надання соціальних послуг становитиме 12% від доходу пенсіонерів. 

Робота районної комісії      

13.06.2014р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. Було розглянуто 55 заяв громадян щодо призначення їм соціальних допомог та пільг. 14 заявників, справи яких розглядалися на засіданні комісії  – пенсіонери, які звернулися за призначенням субсидії на тверде паливо та скраплений газ. 5 осіб звернулися за наданням пільг на житлово-комунальні послуги за фактичним місцем проживання. 36 заявників звернулися за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. За результатами роботи комісії по всіх заявах прийнято позитивні рішення.   

 

Допомога на дітей,

над якими встановлено опіку чи піклування (10.06.2014)

В приміщенні сільської ради с.Комсомольське 10 червня 2014 року управлінням соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації проведено зустріч з отримувачами допомог на тему: «Виплата допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування».

Начальник відділу виплат соціальних допомог повідомила присутнім про те, що відповідно до ст.28 Постанови КМУ від 27.12.2001р. №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається на шість місяців. Питання про продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви та довідок про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує опікун чи піклувальник на дитину.

Також вказано на те, що підставою для припинення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, є:

·   звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;

·   працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;

·   досягнення дитиною 18-річного віку;

·   надання неповнолітній особі цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена 

виплата зазначеної допомоги, її одержувачі, служба у справах дітей, виконавчий комітет сільської (селищної) ради зобов’язані у десятиденний термін повідомити про це органи соціального захисту населення, які виплачують допомогу.

Виплата допомоги припиняється за рішенням органу  соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли відповідні обставини.

 

Можливістю отримати фахову консультацію у спеціалістів управління з інших питань, що стосуються соціального захисту, скористалось 2 громадян. 

 

 

 

Нова адресна програма Уряду для соціальної підтримки малозабезпечених сімей при оплаті житлово-комунальних послуг

З метою посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 83, якою передбачено запровадження з 01.07.2014 року нового виду допомоги на оплату комунальних послуг - компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв’язку з підвищенням цін і тарифів на ці послуги (далі - компенсація).

Для жителів району компенсація призначатиметься з початком опалювального сезону 2014-2015 років.

Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщені, звертається із заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації і надає довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, а також довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги), та пред’являє паспорт.

Право на отримання компенсації матимуть сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення. До складу сім’ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).

У разі коли будь-хто з працездатних членів сім’ї надає інформацію про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід такого члена сім’ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановлені прожиткові мінімуми (з 1 січня 2014 року):

для дітей віком до 6 років - 1032 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1286 грн;

для працездатних осіб - 1218 грн;

для осіб, які втратили працездатність - 949 гривень.

Приклад: сім’я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина віком 6 років, друга - від 6 до 18 років). Заробітна плата чоловіка та дружини складає 4 500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім’ї становить 4 764 грн (1218грн*2 особи +1286 грн + 1032 грн). Дохід сім’ї менший за прожитковий мінімум для сім’ї. Сім’я має право на компенсацію.

Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за житлово – комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії) після підвищення цін і тарифів на послуги та розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги.

Підприємства, що надають комунальні послуги (газопостачання, централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води), подають інформацію про:

- середньомісячний розмір плати за фактично спожиті комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидій, які надавалися відповідно до законодавства) до зміни цін і тарифів на комунальні послуги — окремо для опалювального та неопалювального періоду;

- розмір плати за комунальні послуги виходячи з фактичного обсягу середньомісячного споживання комунальних послуг у попередньому періоді у межах норм споживання (з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства) після зміни цін і тарифів на комунальні послуги — окремо для опалювального та неопалювального періодів.

Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014 — 2015 років.

Компенсація надаватиметься у безготівковому вигляді і щомісяця перераховуватиметься підприємствам, що надають комунальні послуги.

Приклад 1.

Сім’я з двох непрацездатних осіб проживає у газифікованому будинку площею 67 кв.м.

Середньомісячний дохід сім’ї становить 2 500 грн на місяць.

Розмір платежу за природний газ до підвищення цін і тарифів становив 400 грн на місяць.

Розмір обов’язкової плати сім’ї становить 250 грн на місяць (10 % від доходу).

Така сім’я одержує житлову субсидію у розмірі - 150 грн на місяць (400 грн - 250 грн).

З урахуванням підвищеннятарифів на природний газ платіж сім’ї становитиме 500 грн. на місяць.

Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не зміниться розмір обов’язкової плати сім’ї становитиме 250 грн на місяць (10 % від доходу).

Для такої сім’ї на 100 грн збільшиться розмір житлової субсидії і становитиме 250 грн на місяць (500 грн - 250 грн).

Тобто, зазначена сім’я не відчує підвищення цін і тарифів, оскільки платила і платитиме 10 % від свого доходу.

Приклад 2.

Сім’я з чотирьох осіб у складі двох дорослих (один із них має право на 50% пільгу) та двох дітей проживає в приватному будинку площею 80 м2 і використовує природний газ для опалення, підігріву води та приготування їжі.

Середньомісячний дохід сім’ї становить 3 700 грн на місяць.

Розмір платежу за житлово-комунальні послуги в опалювальний період до підвищення цін і тарифів становив 600 грн. на місяць без пільг і 300 грн. з урахуванням пільг.

Розмір обов’язкової плати сім’ї становить 370 грн на місяць (10 %від доходу, оскільки до складу сім'ї входять діти і дохід на особу менше прожиткового мінімуму).

Така сім’я не одержує житлову субсидію, оскільки розмір її платежу з урахуванням пільг не перевищує 10 %доходу.

З урахуванням підвищенняціни на природний газ розмір платежу з урахуванням пільг становитиме 510 грн. на місяць.

Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не зміниться вона отримає субсидію у розмірі 140 грн. на місяць (510 грн. - 370 грн.), а також компенсацію у розмірі 70 грн. на місяць (370 грн. розмір платежу з урахуванням субсидії - 300 грн. розмір платежу до підвищення тарифів).

ВАЖЛИВО:

Компенсація надається на безповоротній основі, її отримання не пов’язане із зміною форми власності житла і не тягне за собою таку зміну.

Для одержання компенсації сім’я має сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги, у іншому випадку - надання компенсації припинятимється.

 

  «Соціальна допомога».(16.05.2014)

Управлінням соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації 16.05.2014 року перераховано кошти у сумі 60,1 тис. грн. на виплату допомоги  на догляд особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним через поштові відділення та банківські установи за травень поточного року.

 

«Виплата  соціальної допомоги».(15.05.2014р.)

Управлінням соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації 14.05.2014 року перераховано кошти у сумі 52,1 тис. грн. на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» через поштові відділення та банківські установи за травень поточного року.

 

Робота районної комісії

  14.05.2014р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. Було розглянуто 48 заяв громадян щодо призначення їм соціальних допомог. Близько половини заявників, справи яких розглядалися на засіданні комісії  – пенсіонери, які звернулися за призначенням субсидії на тверде паливо та скраплений газ. За результатами роботи комісії призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям по 25 справах, субсидію на житлово-комунальні послуги по 23 справах.   

 «Виплата  допомоги».(14.05.2014р.)

Управлінням соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації 13.05.2014 року перераховано кошти у сумі 8,0 тис. грн. на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги через поштові відділення та банківські установи за травень поточного року.

 

«Виплата соціальних допомог за травень 2014 року».(13.05.2014р.)

 

Управлінням соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації 07.05.2014 року перераховано кошти на виплату допомоги одержувачам державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, при усиновленні дитини та тимчасової державної допомоги через поштові відділення та банківські установи за травень поточного року.

Загальна сума виплати склала 3,9 млн. грн., а саме:

 • Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами – 28,7 тис. грн.
 • Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 498,9 тис.грн.
 • Допомога при народженні дитини – 1619,6 тис. грн.
 • Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 143,2 тис. грн.
 • Допомога на дітей одиноким матерям – 358,4 тис. грн.
 • Тимчасова державна допомога дітям – 73,7 тис. грн.
 • Допомога при усиновленні дитини – 2,4 тис. грн.
 • Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 682,3 тис. грн.
 • Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 451,9 грн.

День Перемоги! (08.05.2014p.)

У переддень свята – Дня Перемоги від імені керівництва Козятинської районної державної адміністрації із залученням структурних підрозділів райдержадміністрації 87 ветеранів Великої Вітчизняної війни, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни у 1941-1945 роках отримали щирі привітання та цінні подарунки, адже саме вони своїми  зусиллями виборювали Перемогу над ворогом. Так працівники управління соціального захисту населення райдержадміністрації на чолі з начальником управління Гнатюком В.М. відвідали та привітали з врученням цінних подарунків ветеранів Непедівської сільської ради, а саме:

- Костюка Григорія Прокоповича, с. Гурівці;

- Лукашука Степана Дмитровича, с. Гурівці;

- Попсуя Петра Степановича, с. Непедівка;

- Загоруйка Івана Андрійовича, с. Непедівка,

Ці люди заслуговують на увагу, бо є справжніми героями та зразком наслідування для майбутніх поколінь.

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації вітає всіх з Днем Перемоги.

 

Доповідь про виконану роботу

управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації

у І кварталі 2014 року

На соціальний захист населення Козятинського району на 2014 рік передбачено 60 млн. грн.. проти минулорічних 50,2 млн.грн.. Протягом І кварталу 2014 року було використано 14 млн. грн., в т.ч.:

- 13,5 млн. грн. – за рахунок субвенцій з державного бюджету, що на 1,9 млн. грн. перевищує показник 2013 року;

- 99,2  тис. грн. – за рахунок державного бюджету, що більше на 15,9 тис.грн. ніж у 2013 році;

- 346,0  тис. грн. – обласний бюджет, різниця з відповідним періодом 2013 року у 22,5 тис. грн. в меньшу сторону.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги” в автоматизованому реєстрі обліковується 11939 громадян пільгових категорій. За спожиті ними у І кварталі 2014 року житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та пільговий проїзд перераховані кошти підприємствам-надавачам послуг в загальній сумі 1660,0 тис. грн.

Виплачено компенсацій:

· Постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на 99,2 тис. грн.

· На поховання учасників бойових дій та інвалідів війни на 2,9 тис. грн.

· Бензин та транспортне обслуговування інвалідів на 7,9 тис. грн.

Направлено на оздоровлення 2 інвалідів загального захворювання.

Забезпечено технічними засобами реабілітації 1 інваліда та видано 17 направлень на протезно-ортопедичне підприємство.

Регулярне фінансування, як з державного так і з обласного бюджетів, дозволило проводити соціальні виплати щомісячно та забезпечити матеріальну підтримку 3964 сімей на загальну суму 11,8 млн.грн..

Для здійснення соціальних виплат через  поштові відділення забезпечено проведення тендерних процедур згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель».

На обліку в управлінні перебувають також 960 сімей – одержувачів субсидій на оплату ЖКП, нарахування становить 540,3 тис.грон.

Протягом 1 кварталу 2014 року проведено обстеження по 7 підприємствах щодо дотримання мінімального розміру заробітної плати згідно чинного законодавства. Отримано пояснення від керівників господарств та встановлено, що деяким працівникам господарств була нарахована заробітна плата менше мінімального розміру у зв’язку з перебуванням у відпустках за власний рахунок, запровадженням  4-годинного робочого часу, праці за сумісництвом.

Здійснено організаційне забезпечення роботи двох засідань районної  комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та  погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, за результатами заслухано та попереджено про персональну відповідальність 7 керівників підприємств боржників, які мали борги по платежам по єдиному соціальному внеску. За результатами засідання прийнято відповідні рішення та надано пропозиції щодо визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань з метою прискорення погашення боргів.

Робочою групою проведено 3 рейди з питань легалізації зайнятості населення та виплати заробітної плати, перевірено 43 приватних підприємця, виявлено 1 найманий працівник з яким  не укладено і не зареєстровано в   міськрайонному центрі зайнятості  трудовий договір.

Станом на 01.04.2014 р. укладено 144 колективних договори. Ними охоплено 8350 осіб, що складає 98% від кількості підприємств, на яких повинні укладатися колективні договори.

Перевірено 5  підприємств щодо виконання вимог Закону України  «Про охорону праці». Перевірками виявлено 19 порушень законодавства про охорону праці.

Станом на 01.04.2014 року атестація робочих місць за шкідливими умовами праці проведена на всіх підприємствах району. Всього нараховується 64 підприємств різних форм власності із шкідливими та важкими умовами праці.  На протязі 1 кварталу 2014 року проведено 5 обстежень стану атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах різних форм власності, де  проведено 13  експертиз.  

В порядку контролю за цільовим використанням коштів субвенції з державного бюджету одержувачами соціальних допомог станом на 01.04.2014 р. працівниками  відділу державних соціальних інспекторів було перевірено 529 справ, що складає  59% від загальної кількості справ сімей, яким призначені соціальні допомоги, з них:

167   – випадки обстеження сімей, проведених з метою підтвердження їх права на призначення допомоги;

252 – з метою перевірки достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан одержувачів різних видів допомог.

110 ­­­­­- перевірки цільового використання коштів допомоги при народженні дитини.­­­­

В результаті перевірок та обстежень виявлено 5 випадків подання недостовірної інформації про доходи.  До державного бюджету  повернуто 500 грн. Проводиться робота по поверненню надміру переплачених коштів в сумі  7525,28 грн.

 

Суботник

 

29 березня  поточного року колектив управління соціального захисту населення відгукнувся на пропозицію керівництва лісництва Хмільницького лісового господарства та долучився до робіт по поповненню лісових площ молодняком. Під час акції  в Іванківецькому лісі Козятинського району. державними службовцями управління було висаджено близько 1,5 тисячі саджанців дубів, кленів, липи. 

 

Семінар-нарада

 

27 березня проведена семінар-нарада з уповноваженими сільських, селищних рад з актуальних питань  соціального захисту населення, на яку були запрошені також і громадянирайону.

На нараді  відбулось:

- опрацювання постанови Кабінету Міністрів України та відповідного розпорядження облдержадміністрації щодо встановлення норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом, вимоги до документів, які подаватимуться для призначення субсидії на тверде паливо та скраплений газ у 2014 році; 

- ознайомлення присутніх із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

- доведення до відома  присутніх порядку проведення атестації робочих місць у дошкільних навчальних закладах;

- інформування присутніх про виплату державних допомог та субсидії;

- інформування про можливість направляти дітей - інвалідів та інвалідів працездатного віку до центрів соціальної та професійної реабілітації;

- доведення до відома змін в законодавстві щодо призначення пенсії батькам, які виховали п’ятеро і більше дітей чи дитину – інваліда;

- обговорення визначення  потреб населення району у соціальних послугах.

Фахівцями управління також надавались відповіді на запитання присутніх.

   

 

 

 З 1 січня 2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (далі - Закону) щодо призначення пенсії батькам, які виховали п’ятеро і більше дітей».

    1. Згідно пункту 3 Прикінцевих положень Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років.

       За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу.

  2. Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” при призначенні пенсій жінкам, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного  віку, а також, у разі відсутності матері або за її згодою, чоловікам, які здійснювали виховання п'ятьох або більше дітей і   виховали   їх до шестирічного  віку, факт   народження   дитини встановлюється   на   підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку - на підставі свідоцтва   про народження чи паспорта дитини. У разі смерті дитини подається свідоцтво про смерть.

   3. Згідно пункту 8 статті 1 Закону пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її   батьківських   прав   виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося   батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

   4. Пенсія за особливі заслуги батькам, які виховали п’ятеро і більше дітей встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірах від 35 до 40 відсотків прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

  5. Пенсія за особливі заслуги перед Україною призначається з дня звернення за встановленням пенсії. Днем звернення вважається день прийому заяви про порушення клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. У разі, коли до заяви додані не всі необхідні документи,  орган Пенсійного фонду повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше 3 місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за встановленням пенсії за особливі   заслуги вважається день прийому заяви про встановлення такої пенсії.

  6.Пенсія за особливі заслуги виплачується на підставі витягу з протоколу засідання Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги при Кабінеті Міністрів України або при обласній державній адміністрації. Пенсії за особливі заслуги виплачуються за місцем проживання пенсіонера в порядку,   визначеному   законодавством України

 

 

 

 18.02.2014 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань надання соціальних послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам у складі працівників управління та  територіального центру соціального обслуговування Козятинської районної державної адміністрації на чолі з заступником голови райдержадміністрації Ігорем Джусом. Було розглянуто 18 заяв громадян щодо взяття їх на соціальне обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома районного територіального центру. В результаті роботи комісії 11 одиноких громадян взято на 

соціальне обслуговування вдома на безоплатній основі,  

по 6 заявам громадян було прийнято рішення про  взяття їх на соціальне обслуговування на платній основі в зв’язку з тим, що 

діти заявників не досягли пенсійного віку.

 

 

 

 

 12.02.2014р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. Було розглянуто 49 заяв громадян щодо призначення їм соціальних допомог та пільг.  

Призначено субсидію на житлово-комунальні послуги по 2 справах, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям по 44  заявах та пільги за фактичним місцем проживання по 3 заявах.   

 

 

 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям (12.02.2014)

В приміщенні управління соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації 12 лютого 2014 року відбулась зустріч з отримувачами допомог на тему: «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям».

     Начальник відділу виплат соціальних допомог повідомила присутнім про те, що відповідно до ст.15 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» розмір вищезгаданої допомоги у 2014 році збільшується на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї,  віком від 3 до 13 років – на 250 гривень, а від 13 до 18 років – на 500 гривень.  Також вона зазначила, що у разі затвердження нового рівня прожиткового мінімуму розмір призначеної допомоги перераховується без звернення уповноваженого представника сім’ї.

   Начальник відділу соціальних допомог ознайомила що у 2014 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

    Можливістю отримати фахову консультацію скористалось 2 громадян. Працівники управління мають надію, що в подальшому до подібних заходів  жителі району проявлятимуть більшу активність.

 

Розміри деяких видів державної допомоги з  січня 2014 року становлять:

-допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

(25 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць) –304,50грн.

-допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

(різниця між 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень)- мінімальний 130грн., максимальний – 1218грн.

- допомога на дітей одиноким матерям (різниця між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку)

на дітей віком:

до 6 років –мінімальний  309,60 грн., максимальний -516,00 грн.

від 6 до 18 років - мінімальний 385,80грн., максимальний –643,00 грн.

від 18 до 23 років-мінімальний 365,40 грн., максимальний – 609,00 грн.

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, пенсії, стипендії та державної допомоги за попередні шість календарних місяців)

на дітей віком:

до 6 років  - 2064 грн.

від 6 до 18 років –2572 грн.

-тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме (30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку)

на дітей віком:

до 6 років –309,60 грн.

від 6 до 18 років – 385,80 грн.

-державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом „гроші ходять за дитиною” (різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених на дитину пенсії, аліментів, стипендії, державних допомог)

на дітей віком:

до 6 років –2064грн.

від 6 до 18 років –2572грн.

 

Довідка  

 про   стан нарахування соціальних допомог

            Управлінням соціального захисту населення станом на 31.01.2014 року проведено нарахування  та підготовлені відомості на виплату допомог у  лютому на загальну суму-3822075 грн., а саме:

- Допомога по вагітності і пологам - 30055 грн.;

- Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - 459172  грн.;

- Допомога при народженні дитини - 1500372 грн.;

- Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням - 148261 грн.;

- Допомога на дітей одиноким матерям - 347425 грн.;

- Тимчасова державна допомога - 67447 грн.;

- Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам-475185 грн.;

- Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 671970 грн.;

- Допомога при усиновленні дитини 13590 грн.;

- Дитячі будинки - прийомні сімї - 53225 грн (заборгованість за січень - 1121 грн);

- Компенсація особам, які надають соціальні послуги - 7466 грн.

     (заборгованість за січень -1158 грн);

- Допомога по догляду з інвалідом І-ІІ групи психічного розладу - 47907 грн..

 

З метою реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо підтримки малозабезпечених верств населення  в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації  14.01.2014р. відбулося перше в цьому році засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. Було розглянуто 36 заяв громадян щодо призначення їм соціальних допомог.  Призначено субсидію на житлово-комунальні послуги по 13 заявах,  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям по 22 заявах, пільги на оплату житлово-комунальних послуг по 1 заяві.    

 

Інформуємо!

За будь-якої економічної ситуації держава ніколи не відмовляла в допомозі найменш захищеним громадянам, сім’ям з дітьми, інвалідам та малозабезпеченим сім’ям.

Успішно забезпечено виконання державної програми стосовно надання родинам з дітьми, інвалідам, незахищеним категоріям населення соціальної підтримки у вигляді житлових субсидій, допомоги та компенсацій. Вказані соціальні виплати у 2013 році отримали понад 4 тис. сімей з дітьми,  малозабезпечених сімей, одержувачів субсидій, на що витрачалося щомісячно в середньому біля 3,5 млн. грн..

Протягом року одноразову винагороду до почесного звання «Мати-героїня» отримали 70 жінок на суму 803 тис. грн..

На виплату державних соціальних допомог протягом року використано 41,9 млн.грн., на житлові субсидії – біля 1,2 млн. грн. та  на компенсаційні виплати  - понад 500 тис. грн.. 

Регулярне фінансування, як з державного так і з обласного бюджетів, дозволило проводити виплати щомісячно. Питання своєчасної виплати поставлено на жорсткий контроль з персональною відповідальністю керівників та щоденно відслідковувався поетапний рух коштів.

Одним з пріоритетних напрямів роботи управління соціального захисту населення визначено життєзабезпечення вразливих верств населення   шляхом своєчасного та якісного надання  пільг. На території нашого раону проживає понад 12 тис. громадян, які мають  право на ту чи іншу пільгу. У 2013 році на ці цілі району надійшло субвенцій на загальну суму 4,6 млн. грн., 

Упродовж року 16 ветеранів війни та інвалідів оздоровлено в санаторно-курортних  закладах України, забезпечено спецавтотранспортом 2 інвалідів війни.

Робота відділу державних соціальних ігспекторів

В управлінні заплановані та проводяться семінари з головами сільських, селищних рад, на яких наголошується  на правильність визначення нужденності сімей, видачі довідок про розміри земельних ділянок громадянам, які звертаються за призначенням усіх видів допомог, що призначються з врахуванням доходів. Такі семінари проводяться двічі на рік; Начальником  управління постійно здійснюється контроль за відшкодуванням надміру  нарахованих  та виплачених сум всіх видів соціальних допомог. З метою активізації роботи щодо максимального охоплення перевірками особових справ одержувачів допомог відділом державних соціальних інспекторів  на етапі подачі документів контролюється достовірність інформації про доходи громадян, що звертаються за призначенням соціальних допомог. Відповідно до п.9 наказу директора департаменту соціальної політики Вінницької облдержадміністрації №83 від 09.08.2013 року  двічі на місяць спеціалістами управління проводяться зустрічі з громадянами на яких детально роз’яснюються деякі питання призначення та надання соціальних допомог.

Станом на 25.12.2013р. працівниками  відділу державних соціальних інспекторів було перевірено 3076 справ, що складає  75% від загальної кількості справ сімей, яким призначені соціальні допомоги, з них:

644   – випадки обстеження сімей, проведених з метою підтвердження їх права на призначення допомоги;

       2308 – з метою перевірки достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан одержувачів різних видів допомог.

283 ­­­­­- перевірки цільового використання коштів допомоги при народженні дитини.­­­­

В результаті перевірок та обстежень повернуто до державного бюджету 24436грн. 56коп. та  припинено за недоцільністю:

7 допомог при народженні дитини в зв’язку з нецільовим використанням коштів;

2 допомоги при народженні дитини  в зв'язку з виїздом  одержувачок допомоги за межі  області без попередження соціальної та медичної служб, а також органів місцевого самоврядування;

13 допомог одинокій матері в зв'язку із встановленням факту спільного проживання з батьком  дитини;

1 допомогу одинокій матері в зв'язку із встановленням факту перебування дитини на повному державному утриманні;

У  5-ти випадках факт проживання з батьком дитини було встановлено на етапі подачі заяви, в результаті чого у призначенні допомоги одинокій матері заявницям було відмовлено.

         Працівниками відділу соціальних допомог та відділу державних соціальних інспекторів здійснюється підготовка справ та  розгляд їх на засіданні комісії з питань призначення та надання державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. Переважно це сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом 2013р. проведено 15 засідань комісії на яких  призначено   допомогу малозабезпеченим сім’ям  по 321 заяві.

           Розроблені та виконуються спільні заходи  управління соціального захисту населення та центру соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді, які передбачають:

 • обмін інформацією щодо сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, послуг, що їм надаються, суб’єктів що надають соціальні послуги;
 • підготовку спільних висновків за результатами соціального інспектування та надання відповідних висновків до дорадчого органу по роботі з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 • забезпечення комплексного підходу в наданні різних видів соціальних допомог сім’ям, які знаходяться під соціальним супроводом;
 • обмін інформацією щодо сімей, де виявлено нецільове використання коштів допомоги при народженні дитини;

        Спеціалістами управління постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення району щодо прав громадян на призначення соціальних допомог, яка здійснюється через засоби масової інформації та на особистих прийомах. 

 

Робота відділу соціально-трудових відносин та праці за 2013 рік.

       Відділом соціально-трудових відносин та праці відповідно до наданих повноважень забезпечується реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин, зайнятості населення, оплати праці, охорони праці, здійснюється соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживаються заходи до якісного проведення атестації робочих місць. Забезпечено виконання організаційних заходів щодо захисту конституційних прав працюючих осіб на своєчасне отримання заробітної плати та дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці. 

            Фахівцями управління проводяться обстеження вивчення ситуації щодо дотримання законодавства про працюз метою контролю за своєчасною і не нижче встановленого державою мінімального розміру оплатипраці. Особлива увага звертається на дотримання вимог ст.15 Закону України «Про оплату праці» в частині здійснення оплати праці працівникам у першочерговому порядку.  Протягом  2013 року здійснено 32 обстеження по питаннях дотримання вимог чинного законодавства про працю, внесено 70 рекомендацій щодо усунення виявлених порушень. Постійно тримається на контролі питання впровадження мінімального розміру заробітної плати згідно чинного законодавства. З 01.01.2013 року мінімальний розмір заробітної плати – 1147грн. впроваджено на усіх підприємствах, установах, організаціях району.

      У 2013 році здійснено організаційне забезпечення роботи  9 засідань районної  комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та  погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, за їхніми результатами заслухано та попереджено про персональну відповідальність 36 керівників підприємств боржників.За результатами засідань приймалися відповідні рішення та надавалися пропозиції щодо визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань з метою прискорення погашення боргів із виплати заробітної плати.

      Забезпечена системна діяльність робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.  З початку року проведено 9 засідань робочої групи, здійснено 13 виїзних рейдів.

     За результатами проведених заходів у 228 роботодавців протягом поточного року виявлено 58 не легалізованих робочих місць, в міськрайонному центрі зайнятості зареєстровано 54 трудових договорів між найманими працівниками та фізичними особами-підприємцями, здійснювались відповідні заходи по документальному оформленню неофіційних трудових відносин та легалізації внаслідок цього виплати заробітної плати.

         По статистичним даним станом на 01.12.2013 року рахується заборгованість по економічно-неактивному товариствуТОВ «Техпромсервіс-ойл»- 343,2 тис.грн. На даному товариству відсутнє наявне майно для проведення його реалізації та погашення боргупо заробітній платі перед звільненими працівниками. По вищевказаному товариству Козятинською міжрайпрокуратурою було відкрито кримінальну справу по обвинуваченню директора товариства за ч.1 ст.175 Кримінального Кодексу України. Матеріали справи передані до суду. Розгляд кримінальної справи перебуває на стадії судового слідства.

            З метою забезпечення конституційного права громадян на безпечні та нешкідливі умови праці, організації системи управління охороною праці у відповідності до Закону України «Про охорону праці» розроблена та затверджена «Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки». Проводиться робота по виконанню відповідних пунктів районної Програми та виконання комплексних заходів щодо профілактики травматизму невиробничого характеру.Також відділом розроблено відповідні розділи районних програм: «Програма зайнятості населення Козятинського району до 2017 року», «Програма соціально-економічного розвитку району на 2013-2014роки»,  районна «Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014роки». Виконання розділів вищевказаних програм постійно тримаються на контролі, інформація узагальнюється та направляється до ДСП Вінницької ОДА.

      Постійно проводиться моніторинг щодо створення нових робочих місць  у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Кількість працівників, прийнятих на новостворені робочі місця: станом на 01.12.2013р створено всього 219 робочих місць, що становить 73% до річного завдання, яке доведено в кількості 300 осіб.

      Станом на 01.12.2013року в Козятинському районі було укладено 142 колективних договора.Ними охоплено 6100осіб, що складає 97відсотки облікової чисельності штатних працівників.

      Протягом 2013 року організовано та прийнято участь у проведенні  3 –х засідань районної Координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення На засіданнях ради  розглядались питання щодо підготовки та проведення в районі заходів з нагоди дня охорони праці, підведені підсумки роботи служб охорони праці підприємств, установ та організацій району за відповідний квартал, розглядались  актуальні питання створення безпечних і нешкідливих умов праці, профілактики нещасних випадків, заслуховувались керівники підприємств та інженери з охорони праці де сталися нещасні випадки, підводилися підсумки за результатами засідання обласної Координаційної ради з питань життєдіяльності населення та колегії територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області. За результатами підсумків засідань координаційних рад  розроблені та затверджені відповідні заходи з питань охорони праці для усунення виявлених недоліків.

      Запроваджено дієвий контроль за виконанням заходів, нормативних актів в галузі охорони праці. За січень - листопад 2013р самостійно та спільно з  органами що здійснюють державний контроль за охороною праці  перевірено 22 підприємств щодо виконання вимог Закону України  «Про охорону праці». Перевірками виявлено 153 порушень законодавства про охорону праці.

 Також ведеться постійний контроль щодо роботи з охорони праці: перевіряється стан справ на кожному підприємстві з підвищеною небезпекою, робочі місця зі шкідливими умовами праці, проводиться атестація робочих місць, здійснюється всеобуч з вимог охорони праці і промислової безпеки. Станом на 01.12.2013 року атестація робочих місць за шкідливими умовами праці проведена на 67 підприємствах району, що складає 98,5% від загальної кількості. Всього нараховується 68 підприємств різних форм власності із шкідливими та важкими умовами праці.  На протязі 2013 року проведено 36 обстежень стану атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах різних форм власності, де  проведено  80 експертиз .   

Комісія в управлінні

З метою реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо підтримки пенсіонерів,  одиноких непрацездатних громадян похилого віку  та інвалідів 18.12.2013 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань надання соціальних послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам у складі працівників управління та  територіального центру соціального обслуговування Козятинської районної державної адміністрації на чолі з заступником голови райдержадміністрації Ігорем Джусом. Було розглянуто 24 заяви громадян щодо взяття їх на соціальне обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома районного територіального центру. В результаті роботи комісії 21 одинокого громадянина взято на соціальне обслуговування вдома на безоплатній основі. По 3 заявам було відмовлено у взятті на соціальне обслуговування в зв’язку з тим, що діти заявників не досягли пенсійного віку.    

 

В рамках плану заходів Департаменту соціальної політики облдержадміністрації по проведенню Всеукраїнського тижня права:

«Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Станом на01.12.2013року управлінням соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації 63 жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», нараховано та виплачено одноразову винагороду на загальну суму 722610,00грн..

Зазначена виплата здійснюється відповідно до Указу Президента України від 25 грудня 2007р. №1254/2007«Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»та Закону України «Про державні нагороди України», у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання. У поточному році сума винагороди становить 11470,00 грн.  

 

В управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації 19 грудня 2013 року проведена зустріч з громадянами з метою вивчення громадської думки про соціальний захист за тематикою: «Допомога на дітей одиноким матерям ».

 Начальником відділу соціальних допомог  управління роз’яснено відвідувачам умови призначення  допомоги на дітей одиноким матерям (та  вдовам та вдівцям)  та розмір допомоги.

Державним соціальним інспектором звернуто увагу на  питання достовірності інформації про доходи та цільове використання коштів.   

Фахову консультацію отримали 8 громадян та почули відповіді на свої питання.

В рамках Всеукраїнського тижня права (11.12.2013)

Управлінням соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації проведено зустріч з громадянами 11 грудня  2013 року за тематикою: «Порядок виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» в приміщенні Миколаївської сільської ради.

Начальник відділу виплат соціальних допомог управління ознайомила присутніх з розміром і періодом виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, акцентувавши увагу на тому, що за бажанням громадяни мають право оформити вищезазначену допомогу з урахуванням доходів сім’ї терміном на шість місяців з наступним переоформленням документів. Також було зазначено, що в разі коли особа, яка отримує допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку вийшла на роботу раніше ніж дитині виповнилось три роки на повний робочий час, роботодавець зобов’язаний відповідно до п.20 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. за № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», протягом п’яти днів після видання наказу про припинення  відпустки по догляду за дитиною повідомити про це орган соціального захисту населення за місцем проживання такої особи. Виплата допомоги матері в цьому випадку припиняється. Звернутись за допомогою переоформивши її на себе може батько, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич, тобто особа працездатного віку, яка не отримує пенсію та здійснює догляд за дитиною.

Дана тема зацікавила 5 громадян Козятинського району.  Зустріч пройшла у доброзичливій, невимушеній атмосфері. Присутні мали можливість поставити запитання  та отримати на них вичерпні і конкретні відповіді.  

  

 

Начальником управління соціального захисту населення проведена   нарада з колективом щодо роз’яснення євроінтеграційних процесів України та рішень керівництва держави з даного питання. (28.11.2013)

Наведені де – які цифри та факти щодо проведення діючою владою значної роботи для забезпечення євроінтеграційного курсу України та приведення національного законодавства у відповідність до законодавства ЄС. Прийнято значну кількість законів, десятки підзаконних актів. Відповідно до рекомендацій європейських інституцій розпочато реалізацію Конституційної реформи, внесено зміни до Кримінального виконавчого і Кримінального процесуального, Митного кодексів, проведена модернізація виборчого законодавства, розпочато реформу судової системи та прокуратури. До європейських стандартів і норм адаптовано законодавство у сфері ЗМІ, захисту персональних даних, боротьби з корупцією, тобото  євроінтеграційний вибір країни залишається незмінним. 

 

Виїзні зустрічі!   (29.11.2013р.)

Управлінням соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації проведено зустрічі із громадянами які відбулися 13 листопада 2013 року в приміщені Йосипівської сільської ради та 27 листопада 2013 року - Вернигородоцької за тематикою: «Встановлення статусу учасника війни та надання відповідних пільг» і «Виплата компенсацій на бензин та технічне обслуговування автомобілів» відповідно.

 Начальником відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення Шуляком Л.І. та завідуючою сектором обслуговування інвалідів відділу  персоніфікованого обліку пільгових категорій населення Пасічко В.С. роз’яснено 7 відвідувачам порядки встановлення статусу учасника війни, отримання пільг на житлово-комунальні послуги, а також оформлення та виплату компенсації на бензин та технічне обслуговування автомобіля. 

 

 

соціальне обслуговування населення

З метою реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо підтримки пенсіонерів,  одиноких непрацездатних громадян похилого віку  та інвалідів 08.11.2013 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань надання соціальних послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам у складі працівників управління та  територіального центру соціального обслуговування Козятинської районної державної адміністрації на чолі з заступником голови райдержадміністрації Ігорем Джусом. Було розглянуто 12 заяв громадян щодо взяття їх на соціальне обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома районного територіального центру. В результаті роботи комісії 8 одиноких громадян взято на соціальне обслуговування вдома на безоплатній основі. По 3 заявах громадян було надано пропозиції  щодо взяття їх на соціальне обслуговування на платній основі за умови їх погодження. По 1 заяві рішення про взяття на соціальне обслуговування відкладено з метою більш детального вивчення ситуації.  

 

Відділ соціально-трудових відносин та праці інформує: (06.11.2013)

З метою посилення державного контролю за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру заробітної плати, охороною праці та легалізації зайнятості населення  фахівцями управління проводяться перевірки суб’єктів господарювання, так за січень - жовтень 2013 року  здійснено 76 обстежень:

- вивчення ситуації щодо дотримання законодавства про оплату праці – 28;

- стану атестації робочих місць за умовами праці – 30;

- вивченні стану дотримання законодавства про охорону праці - 18. 

 

Попрацювали фізично! (31.10.2013)

На виконання доручення голови райдержадміністрації працівниками управління здійснюється розчистка придорожньої смуги закріпленого відрізку автомагістралі Кременець – Біла Церква. Регулярні виїзди працівників не дають пагонам дерев змоги розростися. Черговий виїзд відбувся в останню декаду жовтня поточного року. Працювати на придорожній смузі довелось чоловічій частині працівників управління соціального захисту, в той час, як жіноча частина дружньо наводила лад на прибудинковій території управління, тим самим привертаючи  лагідні погляди перехожих.  

«Виконання у регіонах завдань Президента України щодо поліпшення соціального та медичного захисту ветеранів війни» (29.10.2013)

Про покращення соціального захисту ветеранів війни ішла мова на апаратній нараді голови райдержадміністрації 28.10.2013 року.

Для стовідсоткового охоплення пільгами всіх ветеранів війни та праці та для можливості передбачати для них кошти в бюджетах всіх рівнів, управління соціального захисту населення веде облік пільговиків, створивши Єдиний реєстр одержувачів пільг.

Станом на 01.10.2013 на обліку в Реєстрі перебуває 2186 ветеранів війни, у тому числі: учасників бойових дій – 139, інвалідів війни – 106, учасників війни – 1613, членів сімей загиблих і померлих ветеранів війни – 328.

На виконання нових соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича було прийнято рішення збільшити в 2013 році розміри щорічної разової грошової допомоги до Дня Перемоги усім ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, що виплачувалась до 5 травня.

У середньому збільшення становило 10% порівняно з минулим роком. Загалом грошову допомогу отримали 2172 ветерани війни, які мали на неї право, яка становила 753,6 тис.грн..

З 01.01.2013 з метою поліпшення соціального захисту учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, а також інвалідам ІІ та ІІІ груп із числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для інвалідів війни I групи.Так, 40 ветеранів війни набули права на пільги та соціальні гарантії в розмірах, як для інвалідів війни І групи.

 Щомісячно пільгами з оплати житлово-комунальних послуг користується   2186 ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Телефонізовано помешкання 3 ветеранів війни. Категорія, яка користується пільговими послугами зв’язку становить 385 осіб щомісячно.

Пільговим твердим паливом забезпечено 82 домогосподарств ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, скрапленим газом –  311  на загальну суму 62,5 грн..

З початку 2013 року забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування 2 ветеранів війни. Грошову компенсацію замість санаторно-курортного лікування отримали  32 інвалідів війни на суму 10,2 тис.грн.

Залишається проблемним питання щодо забезпечення інвалідів війни автомобілями, оскільки фінансування цих видатків обмежені. Станом на 01.10.2013 на обліку для забезпечення автомобілями перебуває 12 інвалідів війни. У 2013 році двоє інвалідів забезпечено пільговими автомобілями.

Щороку з районного бюджету виділяються кошти на підтримку статутної діяльності громадських ветеранських організацій. З 2012 року сума збільшена з 2,5 тис.грн. до 5 – и. Представники громадських організацій ветеранів беруть активну участь у вирішенні питань соціального захисту, входять до складу різних комісій, комітетів,

З метою виявлення потреб ветеранів війни у наданні соціальних послуг розроблена „Соціальна картка потреб та соціального становища ветерана війни”, яка містить інформацію про ветерана війни, його матеріальний, побутовий, сімейний стан, користування пільгами, правами, соціальними послугами, а також висновки про потреби ветерана і виконання заходів, спрямованих на задоволення виявлених потреб. Станом на 01.10.2013 працівниками управління заведено 243 соціальних картки на інвалідів та учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війни.

 

Про допомогу при народженні (18.10.2013)

Управлінням соціального захисту населення Козятинської районної державної адміністрації проведено зустріч з громадянами 17 жовтня 2013 року за тематикою: «Порядок виплати допомоги при народженні дитини».

Начальник відділу виплат соціальних допомог управління повідомила відвідувачам якими є розміри і терміни виплат по допомозі при народженні у 2013 році відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», в т.ч., що зазначена виплата на одну дитину здійснюється два роки, на другу – чотири, а третю – шість.

Вищезазначена тема зацікавила 4 громадян Козятинського району.  Зустріч закінчилась запитаннями-відповідями і пройшла плідно та у доброзичливій атмосфері.  

 

Участь у загальнорайонній акції (14.10.2013)

Виконуючи розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.10.2013 року № 298 «Про проведення загальнорайонної акції «День створення захисних насаджень навколо сміттєзвалищ» в 2013 році у Козятинському районі» 11жовтня 2013 року працівники управління соціального захисту населення на чолі з керівником Гнатюком В.М. здійснили виїзд на терена Флоріанівської сільської ради для проведення даної акції.

Спільними зусиллями працівників управління та сільської ради навколо місцевого сміттєзвалища було висаджено понад 220 саджанців клена.

Сподіваємось на їхнє 100 – відсоткове укореніння, оскільки посаджені з добрими намірами та гарним настроєм.  

 

 

Зустрічі з громадянами (11.10.2013)

10.10.2013 р. управлінням соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації проведена зустріч з жителями Махаринецької територіальної громади за тематикою: «Призначення допомог та субсидій малозабезпеченим сім’ям ».

 Начальником відділу соціальних допомог  управління роз’яснено відвідувачам умови призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення даної допомоги.

Державним соціальним інспектором звернуто увагу на питання достовірності інформації про доходи під час подання декларацій на призначення різних видів допомог та житлових субсидій з метою цільового використання коштів бюджетів усіх рівнів.   

Можливістю отримати фахову консультацію скористалось 5 громадян. Працівники управління закликають жителів району до більшої активності та участі у  подібних заходах. 

 

Винесено 32 позитивних рішення (10.10.2013)

 З метою реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо підтримки малозабезпечених верств населення 09.10.2013р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. Було розглянуто 32 заяви громадян щодо призначення їм соціальних допомог та пільг.  Призначено субсидію на тверде паливо по 5 заявах,  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям по 26 заявах та пільги за фактичним місцем проживання по 1 заяві. 

 

Звіт

щодо діяльності соціальних інспекторів управління соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації

станом на 01.10.2013р.

Станом на 01.10.2013р. працівниками  відділу державних соціальних інспекторів було перевірено 2259 справ, що складає  86% від загальної кількості справ сімей, яким призначені соціальні допомоги, з них:

316   – випадки обстеження сімей, проведених з метою підтвердження їх права на призначення допомоги;

1718 – з метою перевірки достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан одержувачів різних видів допомог.

224­­­­­- перевірки цільового використання коштів допомоги при народженні дитини.­­­­

В результаті перевірок та обстежень повернуто до державного бюджету 17316грн. 48коп. та  припинено за недоцільністю:

4 допомоги при народженні дитини в зв’язку з нецільовим використанням коштів;

2 допомоги при народженні дитини  в зв'язку звиїздом  одержувачок допомоги за межі  області без попередження соціальної та медичної служб, а також органів місцевого самоврядування;

6 допомог одинокій матері в зв'язку із встановленням факту спільного проживання з батьком  дитини;

1 допомогу одинокій матері в зв'язку із встановленням факту перебування дитини на повному державному утриманні; 

 

 

Кошти нараховані та очікують на виплату

Підвищення якості життя для сімей з дітьмиє однією з ініціатив Президента України Віктора Януковича. З цією метою управління соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації забезпечує матеріальну підтримку сімей з дітьми шляхом нарахування та організації виплати різних видів соціальних допомог. У період з 23 по 30 число кожного місяця проводиться опрацювання виплатних документів. Так, станом на  30 вересня своєчасно здійснено нарахування соціальних допомог та підготовлені відомості на їх виплату за жовтень 2013 року на загальну суму 3623,7 тис. грн., в т.ч.:

 • допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами на суму 32,0 тис. грн.,
 • допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 439,9 тис. грн.,
 • допомоги при народженні дитини – 1494,6 тис. грн.,
 • допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 153,0 тис. грн.,
 • допомоги на дітей одиноким матерям – 319,7 тис. грн.,
 • тимчасової державної допомоги дітям – 67,0 тис. грн.,
 • допомоги при усиновленні дитини – 3,0 тис. грн.,
 • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 534,9 тис. грн.,
 • державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 409,8 тис. грн.,
 • щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним – 52,7 тис. грн.,
 • компенсації як фізичній особі, яка надає соціальні послуги – 7,3 тис. грн.,
 •  соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 57,1 тис. грн.,
 • компенсаційної виплати особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років – 0,7 тис. грн.,
 • державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам – 52,0 тис. грн.

При надходженні субвенції з державного бюджету виплатні відомості будуть гарантовано доставлені до банківських установ та поштових відділень для організації виплати готівкових сум одержувачам допомог. 

Зустріч з громадянами

Управлінням соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації започатковані зустрічі з громадянами з метою вивчення громадської думки про соціальний захист. Така зустріч відбулась 26 вересня 2013 року за тематикою: «Нове в законодавстві щодо державної соціальної допомоги дітям-інвалідам».

Спеціалістами управління роз’яснено відвідувачам, що на виконання соціальних ініціатив Президента України, відповідно до змін внесених Верховною Радою України до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» збільшено розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом, якій відповідно до медичного висновку встановлено підгрупу А, з 50% до 100% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Можливістю отримати фахову консультацію скористалось 3 громадян. Працівники управління мають надію, що в подальшому до подібних заходів  жителі району проявлятимуть більшу активність. 

 

 

Трьом інвалідам - одноразову допомогу

З метою реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо підтримки інвалідів 25.09.2013 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим у складі працівників на чолі з начальником управління Гнатюком В. М. Було розглянуто 6 заяв громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги. В результаті роботи комісії 2 дітям-інвалідам та 1 інваліду І групи загального захворювання надано допомоги на суму 1341 грн.

 

Одиноким громадянам - особлива увага

З метою реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо підтримки пенсіонерів,  одиноких непрацездатних громадян похилого віку  та інвалідів 26.09.2013 р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань надання соціальних послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам у складі працівників управління та  територіального центру соціального обслуговування Козятинської районної державної адміністрації на чолі з заступником голови райдержадміністрації Ігорем Джусом. Було розглянуто 31 заява громадян щодо взяття їх на соціальне обслуговування відділення соціальної допомоги вдома районного територіального центру. В результаті роботи комісії 26 одиноких громадян взято на соціальне обслуговування вдома на безоплатній основі. По 4 заявах громадян щодо взяття їх на соціальне обслуговування на платній основі прийняті позитивні рішення.  

В полі зору - малозабезпечені громадяни

З метою реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо підтримки малозабезпечених верств населення 11.09.2013р. в управлінні соціального захисту населення Козятинської райдержадміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань призначення та надання субсидії та державної соціальної допомоги окремим малозабезпеченим сім’ям. Було розглянуто 36 заяв громадян щодо призначення їм соціальних допомог.  Призначено субсидію на тверде паливо по 5 заявах,  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям по 31 заяві.

 

 

За вугіллям – на паливний склад

На території Козятинського району послуги з роздрібної торгівлі твердим паливом населенню надає паливний склад, з власниками якого (ПрАТ «Вінницяоблпаливо») управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації укладено договір про співпрацю. Станом на 30.09.2013 р. на паливний складпереданісписки на 155пільговиків, що проживають у будинках з пічним опаленням, з них  отримали вугілля63 ветерана війни, а це 40% від спискової чисельності.

  З метою підвищення соціального захисту ветеранів війни, військової служби, громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, багатодітних родин, пенсіонерів, що користуються пільгами згідно Закону України «Про освіту», Основ законодавства України про охорону здоров’я,   Основ законодавства України про культуру, в районі надається право вибору отримання пільги на тверде паливо у натуральному вигляді або грошовому еквіваленті. Підґрунтя для виплати компенсацій на придбання вугілля дало розпорядження голови Козятинської райдержадміністрації від 28 березня поточного року №69 «Про надання пільг населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою у 2013 році». Таким правом скористалось 260 осіб.

Управління стурбовано про громадян, які досі не використали своє право на пільгове придбання вугілля. Шановні пільговики! Не гайте часу!Вас чекають на паливному складі.

 

Реалізація управлінням соціального захисту населення ініціатив Президента України щодо найбільш уразливих верств  населення

Відповідно до соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковичапріоритетним напрямом роботи управління соціального захисту населення визначено життєзабезпечення найбільш уразливих верств населення, що забезпечується   шляхом своєчасного та якісного надання  пільг, допомог та компенсацій.

На території нашого району проживає 12139 громадян, які мають  право на ту чи іншу пільгу, в тому числі:

2210 ветеранів війни;

5318 дітей війни

4190 ветеранів праці

276 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

569 малозабезпечених родин

З метою створення сприятливих умов для соціальної інтеграції осіб з особливими потребами, покращення їх соціального захисту, соціальними ініціативами Президента України В.Ф. Януковича передбачено забезпечити засобами реабілітації 100% інвалідів, які цього потребують.

Забезпечення здійснюється відповідно до нового Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації  інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення трьома шляхами за вибором інваліда:

- безпосередньо через підприємства, що виготовляють зазначені вироби;

- через сервісні центри, який зокрема створений на базі державного підприємства Вінницький протезний завод;

- через управління соціального захисту населення.

З метою забезпечення системності і своєчасності в роботі, пов’язаної із забезпеченням осіб з особливими потребами технічними та іншими засобами реабілітації щодо реалізації соціальних ініціатив Президента, вживаються відповідні заходи:

- управлінням соціального захисту населення проведено анкетування антропометричних даних та функціональності інвалідів для визначення потреби кожної людини з обмеженими фізичними можливостями в засобі пересування та реабілітації, при чому інвалід самостійно обирає виробника;

- заповнені анкети інвалідів та дітей-інвалідів надіслано на підприємства-виробники для подальшої організації роботи по виготовленню засобів пересування з урахуванням індивідуальних потреб заявника;

- на всіх інвалідів сформовані особові справи, внесені особисті дані інваліда, дитини-інваліда до Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Зокрема з початку року технічними засобами реабілітації було забезпечено 67 інвалідів, а також видано 68 направлень на протезно-ортопедичні підприємства.

    Станом на 27.09.2013 року 3 інваліда направлено на навчання до Вінницького центру професійної реабілітації інвалідів «Поділля» та 2 дітей-інвалідів для проходження реабілітації в Вінницький обласний центр ранньої соціальної реабілітації дітей інвалідів «Промінь».

Завершена виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, це стосується 13 сімей померлих ветеранів, на якихоформлені документи та проведена виплата у сумі 7340 грн.

 (до 5 травня 2172 ветеранам війни виплачено 753,6 тис. грн.)

155 громадян пільгових  категорій використовують для обігріву житла пічне опалення. На даний час 63 особи забезпечені вугіллям на суму 32,1 тис. грн.. (граничний показник вартості твердого палива – 995,60 гривень за 1 тонну та 127,73 гривень за один балон скрапленого газу).

З метою підвищення соціального захисту ветеранів війни, багатодітних родин в районі надається право вибору отримання пільги на тверде паливо у натуральному вигляді або грошовому еквіваленті. Правом на отримання грошової компенсації скористалось 260 осіб.

Підтримкою громадян окремих категорій також є забезпечення безкоштовного проїзду в приміському транспорті для чого з автоперевізниками району заключні договори та відшкодовуються витрати за надані послуги.

При районній  державній адміністрації створена та постійно функціонує комісія з питань надання соціальних послуг інвалідам, пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам у складі працівників управління соціального захисту населення, територіального центру соціального обслуговування, установ охорони здоров’я на чолі з заступником голови райдержадміністрації Ігорем Джусом. В результаті роботи комісії у поточному році 92 особи користуються послугами відділення соціальної допомоги вдома районного територіального центру, в тому числі  88 одиноких громадян – на безоплатній основі.

Заяви громадян, у сім’ях, яких складаються  особливі обставини, а саме тривала хвороба, смерть близьких родичів постійно розглядаються на засіданнях відповідної комісії, за рішенням якої 11 інвалідам і  2 непрацюючим малозабезпеченим особам надана одноразова грошова допомога у загальній сумі 5343 грн.

Під увагою Президента України також знаходяться громадяни,  постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. У поточному році виділено коштів на виплату різного роду компенсацій цій категорії на 6 % більше, ніж у попередньому.

Запроваджено новий підхід  при проведенні оздоровлення чорнобильців: з 1 січня 2013 року вони мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

На виконання соціальних ініціатив Президента України, відповідно до змін внесених Верховною Радою України до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»  щодо збільшення розміру надбавки на догляд за дитиною-інвалідом з 50% до 100% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, управлінням здійснено перерахунок розміру вищезазначеної допомоги 6 сім’ям  в складі яких є діти-інваліди віком до 18 років та яким відповідно до медичного висновку встановлено підгрупу А.

Таким чином, робота по реалізації соціальних ініціатив Президента України,  спрямована на подальше підвищення рівня життя інвалідів, ветеранів війни та праці триває.