Категорії
Лівий банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційна служба

Вільний доступ до інформації з призначення часу державної реєстрації шлюбу

banner of_odryzhenya

 

                З метою забезпечення доступності адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та створення належних умов для отримання суб'єктами звернень такої інформації реєстраційною службою Головного управління юстиції у Вінницькій області забезпечено вільний доступ до інформації з призначення часу державної реєстрації шлюбу у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Інформація з 1 вересня 2014 року розміщена на головній сторінці офіційного сайту Головного управління юстиції у Вінницькій області у рубриці «Інформація з призначення часу реєстрації шлюбів у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області» та постійно оновлюється.

 

 

 

Порядок видачі втрачених, пошкоджених або зіпсованих документів.

            До сьогоднішнього дня існувала проблема,
   якщо людина  наприклад, втратила державний акт  на землю, вона не могла
   зареєструвати право власності на об'єкт  нерухомості.

       За новими правилами, згідно Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень передбачених Постановою Кабінету Міністрів України №868 від 17.10.2013 року для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням  документа заявник подає державному реєстратору реєстраційної служби копію примірника  втраченого, пошкодженого або зіпсованого документа, завірену в установленому порядку органом, який  його видавав, а також оголошення про втрату документа в регіональних засобах масової інформації за місцем розташування нерухомогомайна (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа).

 В оголошені повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким органом. За результатами розгляду заяви та документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, державний реєстратор органу державної реєстрації прав проводить державну реєстрацію права власності з видачею свідоцтва на заміну втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа.

 

Різниця між громадським об’єднанням із статусом юридичної особи і без такого статусу. Форма громадського об’єднання, яку обрати?

Громадське об’єднання– це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.      
Організаційно-правова форма громадського об’єднання– громадська організація або громадська спілка.
Громадська організація– це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.
Громадська спілка-   це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.
Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу, основною метою якого не є одержання прибутку. Такий поділ не є новим, він був закріпленим і у попередньому законодавстві.
Незалежно від форми громадського об’єднання, його учасники можуть проводити повноцінну діяльність (проводити зустрічі, тренінги, організовувати вечірки, концерти, навчальні заходи; поширювати інформацію про свою діяльність та отримувати таку інформацію від органів державної влади і місцевого самоврядування, тощо.)
Щоб зрозуміти у чому відмінність, варто звернутись до визначення юридичної особи. Юридична особа – це організація, що має відокремлене майно, може від свого імені здобувати майнові та особисті немайнові права та обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. (ст. 80 Цивільного кодексу України). Таким чином, громадське об’єднання із статусом юридичної особи набуває усіх ознак, характерних для будь-якої юридичної особи. Громадське об’єднання із статусом юридичної особи на відміну від громадського об’єднання без такого статусу може:
  • створювати відокремлені підрозділи громадської організації;
  • здійснювати підприємницьку діяльність;
  • бути учасником цивільно-правових відносин;
  • мати зареєстровану власну символіку;
  • засновувати ЗМІ та інше. (ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання»)
  Разом з тим, на громадське об’єднання із статусом юридичної особи покладений обов’язок ведення фінансової документації.
Яку ж форму громадського об’єднання обрати?
Якщо для здійснення діяльності учасникам потрібний банківський рахунок, печатка, відокремлені підрозділи, можливість вести підприємницьку діяльність, орендувати офіс і наймати працівників – то найкраще обрати форму громадського об’єднання із статусом юридичної особи. 
Якщо ви не плануєте здійснювати господарську діяльність в рамках ГО, орендувати офіс, наймати працівників – то вам достатньо створити ГО без статусу юридичної особи. Така організація повноцінно може справлятися з головною задачею ГО – представляти і захищати інтереси своїх членів і інших людей. ГО без статусу юридичної особи може подавати петиції і скарги, організовувати мітинги і брати участь в роботі громадських рад. І при цьому не потрібно подавати податкові звіти в податкову інспекцію, інформацію про підтвердження відомостей про організацію державному реєстратору.
Якщо ви плануєте залучати кошти на діяльність організації, наймати персонал, виробляти соціальні послуги, тоді звичайно вам варто реєструвати ГО зі статусом юридичної особи.             
 
 
 
Головний спеціаліст реєстраційної служби
Козятинського міськрайонного
управління юстиції                                                      В.В. Мамчур

 

Оформлення прав власності на майно, виділене в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств.

       Державна реєстраційна служба України листом від 06.06.2014 №9299/05-15-14 «Роз’яснення щодо порядку оформлення прав власності на майно, виділене в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств», довела до відома органів державної реєстрації прав інформацію щодо порядку оформлення прав власності на майно, виділене в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств.
        Відповідно до пункту 13 Порядку визначення розмірів майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств та їх документального посвідчення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року №177, майновий пай члена підприємства документально підтверджується свідоцтвом про право власності на майновий пай члена підприємства за зразком згідно з додатком.
        У разі набуття у власність майнового паю (його частини) на підставі угоди міни, дарування та інших цивільно-правових угод, а також спадкування видається нове свідоцтво.
        Разом з тим листом Державною реєстраційною службою України зазначено, що свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) підтверджує право особи на пайовий фонд майна колективного сільськогосподарського підприємства.
         Утім державна реєстрація речових прав на нерухоме майно проводиться на підставі документів, що посвідчують виникнення чи перехід речових прав на конкретний об’єкт нерухомості, одним з яких є свідоцтво про право власності на нерухоме майно (пункт 36 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року №868).
         Порядок розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств був врегульований наказом Міністерства аграрної політики від 14 березня 2001 року №62 «Про затвердження Порядку розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 04 квітня 2001 року за №306/5496 (далі – Наказ), який втратив чинність 24 травня 2013 року на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства від 11 квітня 2013 року №253 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2013 року за №673/23205.
         Вказаним Порядком передбачалося, що виділення майнових паїв у натурі окремим особам, які виявили бажання отримати свої майнові паї в індивідуальну власність, проводилося підприємством-користувачем майна із переліку майна, виділеного на ці цілі.
          При виділені майна в натурі конкретному власнику підприємство-правонаступник (користувач) одночасно з підписанням акта приймання-передавання майна робило відмітку про виділення майна в натурі у свідоцтві про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, що засвідчувалося підписом керівника підприємства та печаткою.
         Вказане свідоцтво з відміткою про виділення майна в натурі індивідуально, акт приймання-передавання майна були підставою для оформлення прав власності на зазначене майно в установленому порядку.
         Враховуючи те, що Наказ втратив чинність та на даний час відсутній інший спеціальний нормативно-правовий акт, направлений на врегулювання порядку виділення членам реорганізованого сільськогосподарського підприємства майна, Державна реєстраційна служба України вважає, що свідоцтво з відміткою про виділення майна в натурі та акт приймання-передавання майна є підставою для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності.
 
Головний спеціаліст сектору
державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно                                                      Голодняк С.О.

Мін'юст спростив реєстрацію сільськогосподарської землі

 

Відтепер, громадяни України зможуть реєструвати права на землю сільськогосподарського призначення не лише за місцем розташування земельної ділянки, а й у інших структурних підрозділах Укрдержреєстру в межах області, відповідний наказ № 845/ 5 від 28 травня 2014 року підписав Міністр юстиції України Павло Петренко.

Отже, в разі необхідності подачі великої кількості заяв щодо реєстрації договорів оренди земель сільськогосподарського призначення та значною навантаженістю на реєстраторів Реєстраційної служби Козятинського міськрайонного управління юстиції, громадяни можуть звертатись до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Вінницькій області (м.Вінниця, вул..Хмельницьке шосе, 7) для вирішення питання можливості проведення реєстрації права оренди реєстраторами інших районів області.

Начальник Реєстраційної служби
Козятинського МРУЮ                                                                 
Явна С.Г.

 

                                  Легалізація профспілок

          Відповідно до статті 16 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки, їх об’єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу.

          Легалізація всеукраїнських профспілок, їх об’єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок та їх об’єднань – відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції.

          Для проведення процедури легалізації засновники або керівники виборних органів профспілок подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з’їзду, конференції, установчих чи загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних територіально-адміністративних одиницях, про засновників об’єднань.

          На підставі поданих профспілкою документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними ст. 11 Закону, включає профспілку, об’єднання профспілок до реєстру об’єднань громадян і видає свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу. Легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки чи об’єднання профспілок.

           У разі невідповідності поданих документів зазначеному статусу легалізуючий орган пропонує профспілці, об’єднанню профспілок надати додаткову доку­ментацію, необхідну для підтвердження статусу.

           Статус організацій всеукраїнської чи профспілки іншого рівня визначається статутом цієї профспілки. Організації, які діють на підставі статуту профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення про належність до певної профспілки з посиланням на свідоцтво про її легалізацію, на підставі якого вони включаються до реєстру об’єднань громадян. Первинні профспілкові організації також письмово повідомляють про це ро­ботодавця.

          Профспілка підприємства, установи, організації, яка діє на підставі власного статуту, легалізується у порядку, визначеному цією статтею.

Профспілка, об’єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.

          Профспілка, її організації, об’єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).

           За подання на легалізацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно із законом.

Спрощена державна реєстрація нерухомості на селі.

Верховна Рада України 15.04.2014 року прийняла Закон України «Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" щодо особливостей державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна закінчених будівництвом до 05 серпня 1992 року», яким значно спростила порядок їх оформлення.

Так, для проведення державної реєстрації будинків, побудованих до 05.08.1992 у сільській місцевості, наразі достатньо подати заяву та виписку з погосподарської книги. Вказана виписка буде надаватися за місцем знаходження таких будинків сільським головою або відповідною архівною установою.

У таких випадках для проведення державної реєстрації права власності технічний паспорт не подається за виключенням випадків, коли у виписці з погосподарської книги відсутні дані стосовно технічної характеристики об’єкта нерухомості.

Крім цього, для здійснення державної реєстрації права власності на зазначені об’єкти нерухомості, документами, що посвідчують речові права на земельні ділянки під такими об’єктами також вважаються рішення відповідної сільської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.

Правочинні документи на об’єкти нерухомого майна

      Правочинні документи на об’єкти нерухомого майна розрізняють двох видів: первісні та похідні.

      Первісні документи - такі, що видаються на новостворені об’єкти нерухомого майна

( будівництво нового об’єкта, або приватизація об’єкта нерухомого майна).

Для отримання дублікату чи копії первісних документів на такий об’єкт треба звернутися до органу, який здійснює видачу оригіналу такого документу, а саме до органу виконавчої влади, або до органу місцевого самоврядування.

В разі крадіжки, втрати, пошкодження тощо свідоцтва про право власності чи витягу про реєстрацію прав БТІ можуть видати дублікат витягу або за дорученням органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації здійснити необхідні підготовчі заходи для видачі дубліката свідоцтва. Для цього подається заява, якій передує опублікування в пресі повідомлення про недійсність викрадених, загублених, пошкоджених свідоцтв про право власності чи витягів про реєстрацію права. БТІ перевіряє належність заявленої вимоги відомостям з Реєстру прав і оформлює дублікат свідоцтва чи витягу.

       Похідні документи. В разі переходу права власності на об’єкт нерухомого майна від попереднього власника до нового, такі правовстановлюючі документи видаються державними та приватними нотаріусами чи посадовими особами виконавчого комітету сільської, селищної, міської Ради.

Видача дублікату або копії втраченого документу виданого вище зазначеними посадовими особами здійснюється державним нотаріальним архівом. До передачі в архів примірників документів, дублікат втраченого документа видається відповідно нотаріусом чи посадовою особою виконавчого комітету за місцем його зберігання.

Зокрема у разі вчинення різного роду перебудов, прибудов та реконструкцій правовстановлюючі документи та їх копії або дублікати видаються органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

 В разі винесення судом рішення про встановлення права власності на даний об’єкт нерухомого майна, дублікат рішення видається безпосередньо тим судом який його виносив , за письмовою заявою осіб, які брали участь у справі, за плату у розмірі, встановленому законодавством.

У випадку відсутності можливості отримання копії або дублікатів правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, у зв’язку з причинами, пов’язаними зі стихійним лихом підтвердження права власності на такі об’єкти можливо здійснити лише у судовому порядку.

 

Rada.info Яндекс.Метрика