Категорії
Лівий банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                               Наказом Козятинського МРУЮ                                                                          №        від 05.01.2015 року

                                                                   ________________  О.С.Комар

ГРАФІК

участі керівництва структурних підрозділів у прямій «ГАРЯЧІЙ» телефонній лінії Козятинського міськрайонного управління юстиції на півріччя 2015 року

 

Комар Олександр Станіславович                           23 січня 

Начальник                                                                            2015 року

Козятинського міськрайонного управління юстиції            тел.2-39-30

 

Явна Сніжана Григорівна                                     13 лютого

Начальник                                                                            2015 року

реєстраційної служби                                                          тел. 2-44-60

 

Туранський Микола Анатолійович                         12 березня

Начальник                                                                            2015 року

державної виконавчої служби                                            тел..2-43-26

 

Крейдіна Інна Володимирівна                               16 квітня

Начальник                                                                             2015 року

відділу державної реєстрації актів                                      тел.2-19-07

цивільного стану                        

 

Сизонюк Тетяна Василівна                                    21 травня

Завідуюча                                                                              2015 року

державною нотаріальною конторою                                  тел.2-20-22

 

Комар Олександр Станіславович                           25 червня

Начальник                                                                             2015 року

Козятинського міськрайонного управління юстиції             тел.2-39-30

 

ПРИМІТКА: Телефони прямої «ГАРЯЧОЇ» телефонної лінії Козятинського міськрайонного управління юстиції встановлено у відділі Козятинського міськрайонного управління  за адресою:

                                            м. Козятин  вул.П.Орлика, 5

                    час проведення : з 16.00 до17.00

Козятинським міськрайонним управління юстиції проведено Всеукраїнський тиждень права

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА

     Тиждень права є чи не першим і чи не наймасштабнішим правовим заходом, який проводиться в Україні. Він узагальнює собою цілу низку соціально-значимих заходів і спрямований на утвердження в Україні правової держави, на підняття рівня правової культури, поваги до найвищих цінностей, які охороняються правом.

     Всеукраїнський тиждень права ініційовано 21 травня 2008 року Координаційною радою молодих юристів України, яка є консультативно-дорадчим органом Міністерства юстиції України. Завдяки підтримці Президента України, а саме, Указу Президента України від 8 грудня 2008 року № 1149/2008 Тиждень права має статус державного.

     Указом Президента України встановлено започаткувати проведення Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

      Сьогодні у суспільстві виникає величезний інтерес до права як механізму безконфліктної реалізації своїх інтересів. Правом урегульовуються складні соціальні відносини, забезпечується сталість суспільного розвитку, виховується нове покоління. Для втілення цього в життя необхідно, аби кожна людина була освічена в праві, щоб кожний не лише знав, але й умів застосовувати правові знання. Задля цього і реалізується норма ст. 57 Конституції України та  Національна програма правової освіти населення в Україні.

     Отже, 10 грудня в Україні й в усьому світі відзначається як Міжнародний день прав людини. В цей день була прийняла Загальна декларація прав людини – перший міжнародний документ, який задекларував рівність прав і  всіх людей.

    Цей день є нагадуванням про те, що кожен політик, державний діяч, державний службовець, виконуючи функції, які покладені на нього суспільством, повинен працювати у першу чергу в ім’я людини.

________________________________

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

    Правовий статус ветеранів війни, забезпечення створення належних умов для їх життєзабезпечення визначає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон).
   Відповідно до статті 4 Закону ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.
   До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.
   Статтею 6 Закону визначається перелік осіб, які визнаються учасниками бойових дій.
    Так, 16 липня 2014 року Президентом України підписано Закон України «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (щодо розширення кола осіб, що є учасниками бойових дій). Днями Закон набрав чинності та опублікований в газеті Верховної Ради України «Голос України» від 18 липня 2014 року за № 135 (5885). Ним передбачено, що військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися до участі в антитерористичній операції, у порядку, встановленому законодавством, визнаються учасниками бойових дій.
   Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України.
    Крім того, згідно зі статтею 10 Закону його чинність поширюється на:
-сім'ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на території інших держав, прирівняних до них осіб, зазначених у статтях 6 і 7 цього Закону, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів;
-сім'ї військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які призивалися на збори військовозобов'язаних Міністерства оборони, органів внутрішніх справ і державної безпеки колишнього Союзу РСР і загинули (померли) під час виконання завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з антигромадськими проявами;
-сім'ї загиблих під час Великої Вітчизняної війни осіб із числа особового складу груп самозахисту об'єктових та аварійних команд місцевої протиповітряної оборони, а також сім'ї загиблих внаслідок бойових дій працівників госпіталів, лікарень та інших медичних закладів;
-сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
   До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших осіб, зазначених у цій статті, належать:
 утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;
 батьки;
 один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
 діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
 діти, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;
 діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;
дружин (чоловіків) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, а також дружин (чоловіків) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.
   На дружин (чоловіків) померлих інвалідів війни, учасників бойових дій, партизанів, підпільників і учасників війни, нагороджених орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу, визнаних за життя інвалідами, чинність цієї статті поширюється незалежно від часу смерті інваліда;.
   -дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге, батьків, неповнолітніх дітей померлих учасників бойових дій, партизанів, підпільників, військовослужбовців та учасників війни, які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1938, 1939, 1945 років з імперіалістичною Японією, нагороджених за бойові дії державними нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім ювілейних);
   -дітей померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
   Статтею 12 Закону встановлено, що учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги:
-безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
-безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;
-75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
-75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);
-75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
-безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
-користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
-щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
-першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
-виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
-використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
-переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;
-першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.
     Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.
   -одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;
   -першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;
   -безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
   -зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
   -позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;
   -першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
   -позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також на обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;
     учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.
    Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4 - 6 цієї статті, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.
    Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.
   Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
  Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.
   Учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені статтею 13 цього Закону для інвалідів війни I групи.
    Пільги вказаній категорії осіб визначені статтею 15 Закону.
     Поряд з цим повідомляємо, що відповідно до статті 18 Закону ветеранам війни вручаються посвідчення та нагрудні знаки. Порядок виготовлення та видачі посвідчень і знаків встановлюється Кабінетом Міністрів України та міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.
    Так, постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 затверджено Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни.
   Згідно з пунктами 2 та 7 вказаного Положення посвідчення є документом, що підтверджує статус ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на основі котрого надаються відповідні пільги і компенсації.
    «Посвідчення учасника бойових дій» і нагрудний знак видаються органами Міноборони, МВС, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПтС, Управління державної охорони, ДПС, Адміністрації Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, а також Держспецтрансслужбою за місцем реєстрації ветерана.
    «Посвідчення інваліда війни», «Посвідчення учасника війни» і відповідні нагрудні знаки, «Посвідчення члена сім'ї загиблого» видаються органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.
                                                           
Начальник Козятинського МРУЮ
О.С.Комар
 

  ___________________________

13.05.2014 року Верховною Радою України прийнято та 04.06.2014 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України" (далі - Закон), яким внесені окремі зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Цивільно-процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Закону України "Про звернення громадян", Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України", Закону України "Про банки і банківську діяльність" та Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

     Так, згідно внесеним змінам до статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", які набирають чинності з 1 січня 2015 року, перевірка достовірності зазначених у декларації відомостей здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей орган протягом десяти днів з дня одержання декларації від суб'єкта декларування надсилає її копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, під час проведення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей має право одержувати інформацію або копії необхідних документів щодо зазначених відомостей в межах своїх повноважень. У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, письмово повідомляє про це спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, а також керівника органу, в якому працює відповідний суб'єкт декларування. Подання завідомо недостовірних відомостей в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру є підставою для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної відповідальності, в порядку, визначеному законодавством.
     Згідно статті 172-6 КУАП, з внесеними змінами, подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Попередньою редакцією статті штраф у розмірі від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян застосовувався лише за неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.
    Також вищезазначеним Законом посилено кримінальну відповідальність за злочини передбачені розділом XVII Кримінального кодексу України, згідно внесеним змінам до ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), санкція ч.1 статті передбачає штраф від однієї тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Попередня редакція санкції ч.1 вищезазначеної статті передбачала лише штраф від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років.
 
   Законом передбачено механізми конфіскації коштів, отриманих злочинним шляхом державними службовцями (спеціальна конфіскація).
 
   Ще однією надзвичайно важливою новацією стало внесення змін до статті 20 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", яка надає можливість громадянам повідомляти органи влади про корупцію в анонімному порядку. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" підлягає розгляду у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.
 
   У разі, підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
 
   Розгляд анонімного повідомлення відбувається не згідно Закону України "Про звернення громадян", а згідно Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
    Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".
 
    Окрім зазначеного, цей закон передбачає зобов'язання українськими банками надавати інформацію податковим органам щодо вказаних у декларації відомостей при проведенні їх перевірки. Водночас органи доходів і зборів та Військові служби правопорядку позбавляються повноважень складання протоколів про адміністративні корупційні правопорушення.
    Дані новели антикорупційного законодавства стосуються державних службовців та осіб, які надають публічні послуги, в тому числі нотаріусів.
 
Начальник Козятинського міськрайонного
управління юстиції О.С.Комар
 
 

Стартує пілотний проект електронних торгів!

    Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Вінницькій області повідомляє, що Міністром юстиції України 16.04.2014 підписано наказ «Про проведення експерименту із запровадження порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів», з яким можна ознайомитись на веб-порталі Верховної Ради України.
   Згідно з наказом, експеримент стартує з 01 травня 2014 року у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській областях та в місті Києві. Також наказом затверджено Тимчасовий порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, яким визначено порядок реєстрації учасників, безпосереднє проведення торгів, правила уцінки майна, вирішення спірних ситуацій,тощо.
    Інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, реєстрація учасників, подача заяв на участь в електронних торгах, доступ спостерігачів електронних торгів та проведення електронних торгів буде  здійснюватись через Веб-сайт електронних торгів.
   У разі виникнення питань при бажанні взяти участь в електронних торгах, за отриманням необхідної інформації звертатись до управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Вінницькій області за телефоном 
(0432) 66-16-36.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

щодо прав та обов’язків, соціального та правового захисту військовозобов'язаних, призваних на військову службу
у зв'язку з мобілізацією, резервістів,
а також військовослужбовців, прийнятих на військову службу в добровільному порядку (за контрактом)

    Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України відповідно до статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» є конституційним обов'язком громадян України.

    Військовий обов'язок включає, зокрема  прийняття на військову службу в добровільному порядку (за контрактом), призов на військову службу, проходження служби у військовому резерві.

     Права та обов’язки, соціальний та правовий захист військовозобов'язаних, призваних на військову службу у зв'язку з мобілізацією, та резервістів.

    Обов'язки громадян щодо здійснення мобілізаційних заходів визначено Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

    Згідно зі статтею 22 цього Закону військовозобов’язані зобов'язані з'являтися за викликом до військових комісаріатів (військовозобов'язані Служби безпеки України – за викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України) для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час.

    Під час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві), зобов'язані з'явитися на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних посвідченнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов'язані Служби безпеки України - керівників органів, де вони перебувають на військовому обліку, військовозобов'язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). Резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.

    Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу уповноваженої посадової особи.

    Відповідно до статті 23 Закону не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

  - заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

    - визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

- чоловіки, на утриманні яких перебувають п'ять і більше дітей віком до 16 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);

    - жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

- зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

    - народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

    - інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Права та обов'язки військовозобов'язаних під час проходження зборів та резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві встановлюються Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу», іншими нормативно-правовими актами.

    Відповідно до статті 29 цього Закону призвані на збори військовозобов'язані та резервісти, які виконують обов'язки служби у військовому резерві, забезпечуються матеріальними засобами в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

    За призваними на збори військовозобов'язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.

    Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів визначено  постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1644.

    Виплата середньої заробітної плати військовозобов'язаним за весь період зборів та резервістам за час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

    Якщо військовозобов'язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

   Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов'язків служби у військовому резерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов'язків, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих обов'язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

     Військовозобов'язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів та резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов'язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

    Статтею 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачена виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, у розмірі, встановленому цим Законом.

Права та обов’язки, соціальний та правовий захист військовослужбовців, прийнятих на військову службу в добровільному порядку (за контрактом)

    Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов'язки визначаються Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» (далі – Закон), відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

    На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим статтею 20 Закону вимогам проходження військової служби.

    Відповідно до статті 21 Закону громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати. 

    Перевезення громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, до місця служби здійснюються за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями, в яких проходять військову службу військовослужбовці.

    Порядок проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, питання, пов'язані з проходженням такої служби під час виконання громадянами військового обов'язку в запасі, регулюються Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

    З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт про проходження громадянами України військової служби, в якому, серед іншого визначаються права та обов’язки військовослужбовця, термін дії контракту.

Основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімейвизначені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Розділом ІІ зазначеного Закону встановлені права військовослужбовців щодо:

    - забезпечення громадянських прав і свобод (військовослужбовці беруть участь у референдумах, обирають і можуть бути обраними до відповідних місцевих рад та інших виборних державних органів згідно з Конституцією України);

   - реалізації права на свободу світогляду і віросповідання (військовослужбовці вправі сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відкрито висловлювати свої релігійні або атеїстичні переконання);

    - недоторканності військовослужбовців (військовослужбовцю гарантується недоторканність особи. Він не може бути арештований інакше, як на підставі судового рішення);

   - вибору місця проживання і виїзду за кордон (військовослужбовці при звільненні з військової служби мають право на вибір місця проживання в будь-якому населеному пункті України або в іншій державі відповідно до законів та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України);

   - грошового забезпечення (держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. До складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення);

   - продовольчого, речового та іншого забезпечення (продовольче та речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України);

   - службового часу і часу відпочинку (загальна тривалість службового часу військовослужбовців на тиждень не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу за відповідний період, визначеної законодавством України, за винятком випадків проведення військових навчань, походів кораблів, бойових стрільб та бойового чергування, несення служби в добовому наряді та інших заходів, пов'язаних із забезпеченням боєготовності військових частин, які здійснюються без обмеження загальної тривалості службового часу. Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всього особового складу, крім військовослужбовців, залучених до виконання службових обов'язків);

   - права на відпустки (військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Також їм надаються додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки. Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України);

   - охорони здоров'я та медичної допомоги (військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Військовослужбовці щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. Таким же правом користуються члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби);

   - забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями (держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР та іншими нормативно-правовими актами);

   - права військовослужбовців та членів їх сімей на освіту (військовослужбовці мають право на навчання (у тому числі на отримання післядипломної освіти) у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців. Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти);

   - пенсійного забезпечення і виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби (пенсійне забезпечення військовослужбовців після звільнення їх з військової служби провадиться відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються зі служби в залежності від підстав звільнення виплачується одноразова грошова допомога в розмірі від 25 до 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби);

   - одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (одноразова грошова допомога призначається і виплачується військовослужбовцям, військовозобов'язаним та резервістам, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, у розмірі:

   - 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста;

   - 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи, 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи, 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи).

Статтею 14 цього Закону встановлено пільги військовослужбовцям та членам їх сімей.

  Так, військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд:

1) залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:
    а) у відрядження;
    б) у відпустку в межах України;
    в) при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв'язку з передислокацією військової частини;
     г) до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби в межах України;
    2) всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі) - тільки військовослужбовці строкової військової служби.

    При переведенні військовослужбовців на нове місце проходження військової служби або звільненні з військової служби вони мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах з попереднього місця проживання до нового залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, - іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн.

    Члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:

   1) від місця проживання до місця проходження військової служби військовослужбовця у зв'язку з його переведенням;

   2) до місця проведення відпустки військовослужбовцем в межах України;

   3) при звільненні військовослужбовця з військової служби, а також у разі загибелі (смерті) військовослужбовця - до обраного місця проживання в межах України.

    Члени сімей військовослужбовців при переїзді до обраного місця проживання у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, - іншими  видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн.

    Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, користуються правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів. Вони мають право на 50-відсоткову знижку при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону.

   Військовослужбовці при направленні у відрядження, до нового місця проходження військової служби, а також до місця використання відпустки та назад мають право на придбання проїзних документів для себе та членів своєї сім'ї на всі види транспорту поза чергою. При цьому військовослужбовці, які направляються у відрядження, користуються правом на бронювання та отримання поза чергою місця в готелі на підставі посвідчення про відрядження.

   При виконанні службових обов'язків, пов'язаних з відрядженням в інші населені пункти, військовослужбовцям відшкодовуються витрати на відрядження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

   Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби, мають право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації.

   Військовослужбовці строкової військової служби мають право безоплатно відправляти й одержувати листи. Безоплатними поштовими посилками відправляється особистий одяг громадян, призваних на строкову військову службу.

    Витрати, пов'язані з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистого майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі) транспортом, бронюванням місць у готелях при направленні військовослужбовців у відрядження, відшкодовуються за рахунок коштів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

    Військовослужбовці та члени їх сімей, які мають право на пільги, гарантії та компенсації відповідно до цього Закону, користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями, встановленими для громадян України законами та іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями органів місцевого самоврядування. Якщо такі особи одночасно мають право на отримання однієї і тієї ж пільги, гарантії чи компенсації з кількох підстав, то їм надається за їх вибором пільга, гарантія чи компенсація тільки з однієї підстави, крім випадків, передбачених законами.

 

Начальник Козятинського МРУЮ                                 О.С.Комар

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

До уваги адвокатів!

На виконання Плану-графіку проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24.02.2014 року № 39/7

Оголошено конкурс адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним управлінням юстиції у Вінницькій області, а також Козятинським міськрайонним управлінням юстиції Вінницької області до 28 березня 2014 року.

З головним текстом оголошення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції у Вінницькій області  (http://vinjust.gov.ua/).

_______________________________

Ухилення боржника від сплати аліментів, та його наслідки

    Слід зазначити, що аліментні правовідносини регулюються насамперед Конституцією України, Сімейним кодексом України та іншими нормативно правовими актами, в яких зазначено, що право на отримання аліментів має той з подружжя хто є непрацездатним та потребує матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя має можливість надати таку матеріальну допомогу. Оскільки аліментні зобов’язання носять особистісний характер, відповідно особи на яких покладено обов’язок сплати аліментів повинні виконувати свої зобов’язання самостійно, тобто даний вид стягнення не може бути «переданий» іншій особі, отже і відповідальність за несплату аліментів боржник несе особисто.
     В наш час не рідко виникають заборгованості по сплаті аліментів, що зумовлені різними факторами.  Важливо знати, що під ухиленням від сплати аліментів розуміються дії або бездіяльність винної особи, спрямовані на невиконання рішення суду про стягнення з неї на користь дитини (дітей) визначеної суми аліментів.
     Слід зазначити, що з приводу вирішення питання, щодо внесення подання про притягнення до кримінальної відповідальності боржника, в чинному законодавстві виникають деякі колізії, оскільки п.10 ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, право державного виконавця на звернення до відповідних органів з вищезазначеним поданням, однак з 20.11.2012 набув чинності новий кримінально-процесуальний кодекс України (КПК) яким встановлено, що згідно ч. 1 ст. 477 чинного КПК України, кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених в тому числі ч.1 ст.164 Кримінального Кодексу України (ухилення від сплати аліментів).
        Стаття 164 Кримінального кодексу України регламентує, що злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів (аліментів) на утримання дітей, а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні.                                                                                                                                               Ухилення від утримання неповнолітніх, а також повнолітніх, але непрацездатних дітей, що перебувають на утриманні батьків, може полягати у незабезпеченні таких дітей харчуванням, одягом, іншими речами (насамперед, першої необхідності).
      Об’єктом злочину є право неповнолітніх дітей на повноцінне життя та всебічний розвиток.
      Потерпілими від цього злочину можуть бути діти, на утримання яких за рішенням суду їх батько чи мати мають сплачувати аліменти, а також неповнолітні чи непрацездатні діти, що перебувають на утриманні батьків. Неповнолітніми дітьми визнаються особи віком до 18 років, якщо згідно з законом вони не набувають прав повнолітніх раніше (наприклад, внаслідок одруження). Непрацездатними є повнолітні діти, які в силу фізичних чи психічних вад позбавлені можливості постійно чи тимчасово працювати (це, зокрема, діти-інваліди 1 та II групи).
      Склад злочину, передбачений ст. 164, у формі ухилення від сплати аліментів може мати місце лише за наявності рішення суду, відповідно до якого мати або батько чи інша передбачена законом особа зобов’язана сплачувати аліменти. Водночас наявність рішення суду не є обов’язковою умовою притягнення винного до відповідальності за цією статтею, відповідно вчинення цього злочину у формі ухилення від сплати аліментів і ухилення від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей утворюють цей склад злочину лише у випадку, коли воно є злісним. Поняття злісності належить до оціночних категорій і має бути визначено у кожному конкретному випадку окремо. Визнання судом ухилення - злісним повинно бути належним чином вмотивовано у вироку. Про злісний характер ухилення можуть свідчити тривалість ухилення, продовження ухилення після попередження про необхідність виконання свого обов’язку та неодноразові звернення потерпілого чи інших осіб, тощо.
       Не може визнаватися злісним, ухилення від сплати аліментів чи злісним ухиленням від утримання дітей, яке хоча і тривало значний проміжок часу чи мало систематичний характер, але було вимушеним з боку особи, на яку такий обов’язок покладено законом чи рішенням суду. До таких випадків слід відносити несплату аліментів особою через хворобу, через неможливість знайти роботу, не виділення із сімейного бюджету коштів, необхідних для придбання одягу неповнолітній дитині чи для лікування непрацездатної дитини.
       Злочин визнається закінченим з моменту, коли зазначене у цій статті ухилення набуло злісного характеру.

 

Старший державний виконавець                       А.В.Бевза

 

До уваги зареєстрованих громадських об'єднань та відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій!

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ. «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян»(далі – Законпро внесення змін), прийнятого Верховною Радою України 16.01.2014№ 721-VІІ, громадські об’єднання, а також відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, які на день набрання чинності цим Законом  отримують кошти чи інше майно з іноземних джерел та беруть участь у політичній діяльності, яка здійснюється на території України, зобов’язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом здійснити дії, необхідні для набуття ними статусу громадського об’єднання, яке виконує функції іноземного агента, а також дії, необхідні для приведення найменування у відповідність до вимог Законупро внесення змін.

Громадські об'єднання мають протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом про внесення змін подати до уповноваженого органу з питань реєстрації за своїм місцезнаходженням заяву про включення до Реєстру громадських об'єднань інформації щодо здійснення громадським об'єднанням своєї діяльності як громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента (далі – Заява), та інші документи для внесення необхідних змін до статуту.

Порядок прийняття Заяви та перелік необхідних документів щодо змін до статуту громадського об'єднання визначено статтею 14 Закону України «Про громадські об'єднання» (далі – Закон про громадські об'єднання).

Відокремлені підрозділи іноземних неурядових організаційЗаяву про включення до Реєструта інші документи для внесення змін подають в порядку, визначеному статтею 20 Законупро громадські об'єднання.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини першої статті 28, частини четвертої статті 30 Закону про громадські об'єднання невиконання цього обов’язку є підставою для заборони громадського об'єднання/заборони діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.

Заяву про включення до Реєстру та інші документи необхідно подавати до уповноваженого органу з питань реєстрації громадського об'єднання. Адреса реєстраційної служби _______________________ /в оголошенні необхідно вказати адресу (адреси) реєстраційної служби/служб/.

Відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій подають Заяву про включення до Реєстру та інші документи до Державної реєстраційної служби України за адресою: 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

в.о. начальника РС
Козятинського МРУЮ                                В.М. Кукуруза

_______________________________

Порядок попереднього розгляду заяв іноземця чи особи без громадянства про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Відповідно до статті 8 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, який прийняв до розгляду заяву іноземця чи особи без громадянства про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видає заявникові довідку про звернення за захистом в Україні та реєструє заявника.

Довідка про звернення за захистом в Україні - це документ, що засвідчує законність перебування особи на території України на період, що розпочинається з моменту звернення особи з відповідною заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і є дійсною для реалізації прав і виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством до остаточного визначення статусу такої особи чи залишення нею території України.

Протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації заяви орган, що прийняв заяву повинен провести співбесіду із заявником, розглянути відомості, наведені в заяві, та інші документи, у разі потреби вимагає додаткових відомостей та приймає рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення зазначеного питання.

У разі якщо заява про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту подається законним представником дитини, що розлучена із сім’єю приймається рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, без попереднього розгляду заяви.

За бажанням заявника у попередньому розгляді заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту може брати адвокат. Призначення адвоката для надання правової допомоги заявникові здійснюється в установленому порядку.

Під час співбесіди заявнику, який не володіє українською або російською мовами, повинно бути забезпечено перекладача з мови, якою заявник може спілкуватися. Заявник має право залучити перекладача за свій рахунок або за рахунок інших юридичних чи фізичних осіб. Перекладач повинен дотримуватися конфіденційності з обов’язковим оформленням розписки про нерозголошення відомостей, що містяться в особовій справі заявника.

 Рішення про оформлення або відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, приймається на підставі письмового висновку працівника, який веде справу, і оформлюється наказом уповноваженої посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

У разі прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту орган, що прийняв таке рішення продовжує строк дії довідки про звернення за захистом в Україні. Рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питань щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, приймаються за заявами, які є очевидно необґрунтованими, а Рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питань щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту приймаються за заявами, які є необґрунтованими, а також якщо заяви носять характер зловживання: якщо заявник з метою визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видає себе за іншу особу, а так само за заявами, поданими особами, яким було відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у зв’язку з відсутністю підстав, передбачених для визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у разі якщо зазначені умови не змінилися.

У разі прийняття рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту орган, що прийняв таке рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилає заявнику або його законному представнику письмове повідомлення з викладеними причинами відмови і роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту орган, що прийняв таке рішення про відмову до прийняття рішення за скаргою залишає на зберіганні документи, що посвідчують особу заявника, та інші подані документи.
У разі невикористання особою права на оскарження протягом п’яти робочих днів з дня її письмового повідомлення про прийняття рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту орган, що прийняв таке рішення вилучає у такої особи довідку про звернення за захистом в Україні та повертає особі документи, що посвідчують особу заявника, та інші документи, що перебувають на зберіганні.

Провідний спеціаліст Козятинського МРУЮ
Корженівська О.В. 

ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ

     Відповідно до статті 4 Закон України «Про захист прав споживачів»:

1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

1) захист своїх прав державою;

2) належну якість продукції та обслуговування;

3) безпеку продукції;

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;

6) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;

7) об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

2. Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

3. Споживачі зобов'язані:

1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;

2) в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

Захист прав споживачів(стаття 5):

1. Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності.

2. Держава створює умови для здобуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх прав.

3. Захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші державні органи, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також суди.

Право споживача на належну якість продукції(стаття 6) 

1. Продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію.

2. Продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобов'язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції.

3. Вимоги до продукції щодо її безпеки для життя, здоров'я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища встановлюються нормативними документами.

Щодо окремих груп продукції зазначені вимоги встановлюються законами та іншими нормативно-правовими актами.

На товари, що ввозяться на територію України, повинен бути передбачений законодавством документ, який підтверджує їх належну якість.

4. Забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції.

5. Виробник (виконавець) зобов'язаний забезпечити використання продукції за призначенням протягом строку її служби, передбаченого нормативним документом або встановленого ним за домовленістю із споживачем, а в разі відсутності такого строку - протягом десяти років.

Виробник (виконавець) зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт продукції, а також її випуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт, у необхідному обсязі та асортименті запасних частин протягом усього строку її виробництва, а після зняття з виробництва - протягом строку служби, в разі відсутності такого строку - протягом десяти років.

6. Реалізація інтересів споживачів у встановленні вимог до належної якості продукції забезпечується правом участі споживачів та їх об'єднань у розробленні нормативних документів згідно із законодавством.

 

Начальник Козятинського міськрайонного
управління юстиції                                                         Олександр Комар 

 

Правові підстави виселення громадян з жилого приміщення

        Відповідно до частини третьої статті 47 Конституції України позбавити громадянина житла можна лише на підставі закону за рішенням суду. Відповідно до статті 109 Житлового кодексу виселення із займаного жилого приміщення допускається з підстав, установлених законом. Виселення проводиться добровільно або в судовому порядку. Допускається виселення в адміністративному порядку з санкції прокурора лише осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом. Судові рішення, відповідно до ст. 124 Конституції України, є обов’язковими до виконання на всій території України. Примусове виконання рішень судів покладено на державну виконавчу службу, яка входить до системи Міністерства юстиції України
       Статтею 78 Закону України «Про виконавче провадження» визначено компетенцію державного виконавця під час виконання рішень про виселення боржника, зокрема частина 4 статті 78 Закону говорить, що виселення полягає у звільненні приміщення, зазначеного у виконавчому документі, від особи (осіб), яка виселяється, її майна, домашніх тварин та у забороні такій особі користуватися цим приміщенням. Примусовому виселенню підлягають виключно особи, зазначені у виконавчому документі. Слід зазначити, що відсутність боржника, повідомленого про день і час виселення, не є перешкодою для виконання рішення.
        Законодавством також передбачено, що звернення стягнення на передане в іпотеку жиле приміщення є підставою для виселення всіх громадян, що мешкають у ньому, за винятками, встановленими законом. Після прийняття кредитором рішення про звернення стягнення на передане в іпотеку жиле приміщення всі громадяни, що мешкають у ньому, зобов’язані на письмову вимогу кредитора або нового власника цього жилого приміщення добровільно звільнити його протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги. Якщо громадяни не звільняють жиле приміщення у встановлений або інший погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове виселення здійснюється на підставі рішення суду. Виселення громадян при зверненні стягнення на жилі приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення, є підставою для надання цим громадянам жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання, відсутність жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання або відмова у їх наданні не тягне припинення виселення громадянина з жилого приміщення, яке є предметом іпотеки.
        Насамкінець потрібно додати, що Конституцією України закладено принцип обов’язковості виконання судових рішень. Вироки, рішення, постанови, ухвали, які виносяться ім’ям України, повинні виконуватися, і цю функцію покладено законом на Державну виконавчу службу, яка є єдиним органом примусового виконання рішень в Україні, адже виконання судових рішень – це важлива державна справа, яка потребує високої професійної відповідальності та моральних чеснот. Справа, яка працює на благо громадян України та стоїть на захисті їх конституційних прав.

 
 
Головне управління юстиції у Вінницькій області оголошує
         конкурс на заміщення вакантних посад

- провідного спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Козятинського міськрайонного управління юстиції  Вінницької області (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника);

    Вимоги до учасників конкурсу:

 - наявність громадянства України;

 - наявність повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра у галузі знань «Право»;

  - вільне володіння державною мовою;

 - стаж роботи за фахом на державній  службі на посаді спеціаліста І та  ІІ категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років.

- головного спеціаліста реєстраційної служби  Козятинського міськрайонного управління юстиції (на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною).

      Вимоги до учасників конкурсу:

  - наявність громадянства України;

  - наявність повної вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним
    рівнем спеціаліста, магістра за напрямом підготовки «Право»;

  -  вільне володіння державною мовою;

  - стаж роботи за фахом на державній службі не нижче посади провідного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах  управління не менше 3 років.

    Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою Головного управління юстиції у Вінницькій області. Документи на участь в конкурсі приймаються з 06 листопада 2013 року до 05 грудня 2013 року  включно за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 (каб. 105),  тел. 66-01-36,  66-02-67.

 
    Начальник Козятинського міськрайонного
управління юстиції                                                                        О.С.Комар

 

 

БІЛЬШЕ 300 УКРАЇНЦІВ СКОРИСТАЛИСЬ МОЖЛИВОСТЯМИ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ ЗА КОРДОНОМ   

Змінений порядок проведення спецперевірки осіб,
які претендують на
посади державних службовців  

 11 жовтня набув чинності Указ Президента № 529/2013 від 25 вересня 2013 року, котрим внесено зміни до Указу Президента від 25 січня 2012 року N33 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

 Зокрема, Порядок доповнений пунктом 5.1, у якому зазначено, що кандидат, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні, переведенні на посаду до іншого органу державної влади, органу місцевого самоврядування письмово повідомляє про це відповідний орган разом із поданням заяви про призначення.

Зазначений орган не пізніше наступного робочого дня після одержання повідомлення від кандидата надсилає за останнім місцем його роботи, де проводилася спеціальна перевірка, запит про надання копії довідки про результати спеціальної перевірки, після отримання якої розглядається питання про призначення на посаду. Копія довідки про результати спеціальної перевірки надається відповідним органом державної влади, органом місцевого самоврядування протягом п'яти робочих днів з дня одержання запиту.

Також, п. 6. викладений у новій редакції, відповідно до якої, спеціальна перевірка проводиться у строк, що не перевищує 15 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

Крім того, у новій редакції викладений п. 15, в якому вказано, що у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих кандидатом автобіографії та/або декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік посадовою особою, яка проводить спеціальну перевірку, надається можливість кандидату протягом 5 робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити розбіжності.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа, яка здійснює призначення на цю посаду, відмовляє кандидату у призначенні на посаду. А у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень кандидата факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей посадова особа, яка здійснює призначення на посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє кандидату у призначенні на посаду.

Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. У разі незгоди кандидата з результатами перевірки він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу. Рішення про відмову кандидату у призначенні на посаду можуть бути оскаржені до суду.

Начальник Козятинського МРУЮ                                О.С.Комар 

 

 

 

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 15 жовтня 2013 року № 77.

 

* Детальніше 

 

 Адміністративна  послуга щодо внесення виправлення, доповнення та поновлення актових записів цивільного стану 

    Одним із різновидів послуг , що надають відділи ДРАЦС реєстраційних служб України  відповідно до закону України  „Про адміністративні послуги”    №5203-УІ  ,  що вступив в дію 06 вересня 2012 року є послуга  по внесенню виправлень та змін в актові записи цивільного стану громадян в разі неправильних відомостей, що містяться в архівних документах, перекручення або неповноти інформації , а також у випадках поновлення актових записів цивільного стану, що втрачені.

Відповідно до вищезазначеного закону, суб’єктом надання адміністративної  послуги  по  місту Козятину  і  Козятинському району –  є відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби  Козятинського міськрайонного управління юстиції у Вінницькій області , що знаходиться за адресою : місто Козятин,вул. П.Орлика,5

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

заява встановленої форми;

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості, або відомості, які підлягають зміні;

інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті, крім тих, які знаходяться у володінні відділу або у володінні державних органів, від яких відділ має право їх витребовувати;

документ, що підтверджує сплату державного мита  за видачу свідоцтва у зв’язкуіз зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян  (0,34 грн.).

Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі до подання відповідної заяви.

Від сплати державного мита звільняються:

громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

інваліди I та II групи.

Видача суб’єкту звернення свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану здійснюється  при внесенні змін, доповнень, виправлень до актових записів цивільного стану чи складенні поновленого актового запису цивільного стану.

Строк розгляду заяви про внесення змін, доповнень, виправлень чи поновлення актових записів цивільного стану становить три місяці та може бути продовжений керівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану вищого рівня (Головного управління юстиці) , не більше ніж ще на  три місяці .

Після внесення виправлення, якщо це можливо зробити і це не суперечить чинному законодавству суб’єкт отримує , або свідоцтво встановленого державою зразка, або інший документ (Витяг з Державного Реєстру, плата за який здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  і  складає 73 гривні ).

Отримання свідоцтва  чи витягу засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення .

Начальник відділу ДРАЦС
РС Козятинського МРУЮ у
Вінницькій області                                                  Крейдіна І.В.

 

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 04 жовтня 2013 року № 74

* Детальніше

 

Право громадян на звернення

       Відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ,  організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

        Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

       Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України,  якщо інше не передбачено міжнародними  договорами.
        Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.             

         Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

         У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце  проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

         Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою  або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

         Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

         Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

         Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім  випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України „Про звернення громадян”
         Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

         Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання,   національність громадянина, незнання мови звернення.

         Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів  пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі,   про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той  же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

         Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемляє права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не  підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.

         Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого  самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості  вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права  звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі  відсутності  такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

         Громадянин, який звернувся із заявою чи  скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно  від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

-   особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

-   знайомитися з матеріалами перевірки;

-   подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

-   бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

-   користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши  це уповноваження у встановленому законом порядку;

-   одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

-   висловлювати усно або письмово  вимогу  щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

-   вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

         Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм  власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації,  їх  керівники  та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:

-   об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

-   у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до
відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це
мотивовану постанову;

-   на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

-   скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають
закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до
припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови,
які сприяли порушенням;

-   забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання
прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;

-   письмово повідомляти громадянина про результати перевірки
заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

-   вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом
порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в
результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати
питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний
термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого
самоврядування,  трудового колективу чи об'єднання громадян за
місцем проживання громадянина;

-   у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

-   не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

-   особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг  громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують,  систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

         Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного  місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в  місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник  відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється  особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань,  порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Головний спеціаліст Козятинського
міськрайонного управління юстиції                                 Кобернюк М.В.

 

   
 
Малозабезпеченим людям надаватиметься безоплатна вторинна правова допомога адвокатів  

    Міністерство юстиції України та Головне управління юстиції у Вінницькій області оголосило конкурс з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги, що проходитиме з 14 жовтня по 1 листопада поточного року в три етапи. Прийом документів від претендентів для участі у конкурсі триватиме з 2 вересня по 2 жовтня 2013 року.

   Під час конкурсу перевага надаватиметься претендентам, які мають відповідну спеціалізацію та ґрунтовні знання цивільного й адміністративного законодавства, оскільки з наступного року розширюється коло учасників отримання безоплатної вторинної правової допомоги та перелік випадків, у яких така допомога надається.

   З  1 січня 2014 року безоплатна вторинна правова допомога буде надаватись, окрім кримінальних, ще й в адміністративних та цивільних справах.

    «Безоплатну вторинну правову допомогу буде надано малозабезпеченим особам, інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, безпритульним дітям, дітям, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї та іншим категоріям, що передбачено Законом «Про безоплатну правову допомогу».

     З цією метою Міністерство юстиції України розробить перелік питань тестового завдання конкурсу та збалансує ваги критеріїв оцінки претендентів, у тому числі для полегшення доступу до системи адвокатів, які зможуть цілодобово надавати правову допомогу.

    Загалом станом на 1 липня 2013 року у локальних реєстрах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя перебувають 3016 адвокатів, з якими центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, створені при Міністерстві юстиції України, уклали 1989 контрактів та 217 договорів. 

 

 Узагальнення  роботи Козятинського міськрайонного управління юстиції Вінницької області за І півріччя 2013 року

         З метою вдосконалення правової роботи в місцевих органах  виконавчої влади, установах, організаціях та на підприємствах міста і Козятинського району міськрайонним управлінням юстиції проаналізовано стан правової роботи з цього напрямку.

        Протягом І півріччя2013 року питання щодо стану правової роботи розглядалися на чотирьох оперативних нарадах при начальникові управління юстиції 11.01.2013 року протокол №1; 20.02.2013 року протокол №2; 15.04.2013року протокол №4; 12.06.2013 року протокол №5. Питання правової роботи в управлінні знаходиться на належному рівні.

      Робота в управлінні знаходиться на належному рівні.

      Постійно проводяться перевірки з питань правої роботи та правової освіти на підприємствах, установах, організаціях міста та району, після чого розробляються та направляються відповідні письмові рекомендації із встановленням терміну виконання, про що управління юстиції інформується належним чином керівниками установ та організацій. Таким чином перевірки  за І півріччя 2013 року проводилися:

 1. 07.02.2013р. в Козятинській районній державній адміністрації;
 2. 08.02.2013р. у відділі охорони здоров’я Козятинської РДА;
 3. 27.02.2013р. у відділі містобудування та архітектури Козятинської РДА;
 4. 10.04.2013р. у фінансовому управлінні Козятинської РДА;
 5. 17.04.2013р. у управлінні соціального захисту населення Козятинської РДА;
 6. 24.04.2013р. в управлінні економіки Козятинської РДА;
 7. 30.04.2013р. в управлінні агропромислового розвитку;
 8. 31.05.2013р. у відділі у справах сім»ї та молоді Козятинської РДА;
 9. 07.06.2013р. у Козятинському міськрайонному центрі зайнятості;
 10.  17.06.2013р. у відділі культури і туризму  Козятинської РДА.

        Вище зазначених установах перевірено наявність нормативно-правої бази, стану роботи щодо забезпечення  відповідності чинному законодавству виданих наказів, розпоряджень.

        При перевірці з’ясовувалося питання щодо стану дотримання законодавства про працю, ведення претензійно-позовної та договірної роботи, стану правової роботи та забезпечення вищезазначених установ юрисконсультами.

       При проведенні здійсненні перевірок виявлено порушень чинного законодавства з боку посадових осіб, а саме:

 • відсутній колективний договір;
 • відсутність в деяких установах правових куточків;
 • в установахне здійснюється  облік та систематизація законодавства;
 • не належним чином ведеться реєстрація договорів;
 • не належним чином в деяких установах ознайомленні з «Типовою   інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної  Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» затвердженої Постановою КМУ від 30.11.2011р. №1242.

  Таким чином, слід зазначити, що за І півріччя2013 року правовим обслуговуванням охоплено:

 • територіальних органів центральних органів виконавчої влади – 9;
 • державнихпідприємств– 1.

  Козятинським міськрайонним управлінням юстиції проведено 3 семінарських заняття з юрисконсультами на теми: «Ведення діловодства та особливості Типової інструкції з діловодства» та «Порядок розгляду звернень громадян. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян», «Систематизація законодавства: поняття, порядок здійснення систематизації та підтримання актів законодавства України у контрольному стані», а також 5 семінарських занять з працівниками Козятинського міськрайонного управління юстиції та з працівниками структурних підрозділів на теми: «Здійснення систематизації законодавства в місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах в установах та організаціях», та «Ведення контрольних примірників – однин із шляхів обліку актів законодавства в органах та установах юстиції України», «Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців», «Запобігання корупційним проявам», «Організація та здійснення контролю за виконання актів та доручень» та 1 заняття з   бібліотекарями районної центральної бібліотеки на тему: ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції».

    Працівниками Козятинського міськрайонного управління юстиції та його структурних підрозділів надано 22 роз’яснення з питань чинного законодавства в засобах масової інформації, зокрема в щотижневику «Вісник Козятинщини» та «Моє місто».

    З метою надання практичної допомоги юридичним службам, юрисконсультам підприємств, установ, організацій району за І півріччя2013 року управлінням юстиції розроблено та направлено до Головного управління юстиції 6 методичних посібники, а саме:

- «Організація роботи юрисконсульта»;

- «Реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

- «Соціально-правовий захист дітей-біженцівта осіб, які потребують додаткового захисту»;
 
- «Дотримання вимог перевірок стану додержання законодавства з державної реєстрації нормативно-правових актів»;

- «Реалізація ЗУ «Про доступ до публічної інформації» на практиці»;

- «Моральність дітей – обличчя батьків».

      Управлінням юстиції за І півріччя2013 року було проведено 3 стажування юрисконсультів з питань організації правової роботи. Під час проходження стажування значна увага приділялася організації претензійної та веденням позовної роботи.Зосереджено увагу на основних правах та обов’язках юрисконсульта та його участі у підготовці,укладені та контролі за виконанням господарських договорів.Було ознайомлено з    порядком систематизації законодавства та вимогами до кодифікаційно-довідкової роботи; порядком перегляду нормативно-правових актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність до законодавства; організацією роботи з напрямку правової освіти населення;вивчали порядок розгляду звернень громадян та оформлення службових документів тощо.

      На території м. Козятина та Козятинського району  знаходиться 17 дошкільних навчальних закладів, 35 загальноосвітніх закладів (в тому числі спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв,) та 1 професійно-технічний навчальний заклад. За І півріччя 2013 року Козятинським міськрайонним управлінням юстиції проведено сім перевірок стану правової освіти у навчальних закладах, а саме:

 1. ДНЗ №1 «Лелека» управління освіти, сім»ї, молоді та спорту Козятинської міської ради;
 2. ДНЗ №2 «Журавонька» управління освіти, сім»ї, молоді та спорту Козятинської міської ради;
 3. ДНЗ №3 «Сонечко» управління освіти, сім»ї, молоді та спорту Козятинської міської ради;
 4. ДНЗ №4 «Малятко» управління освіти, сім»ї, молоді та спорту Козятинської міської ради;
 5. КНЗ Комсомольська СЗШ I-IIIст. Козятинського району;
 6. КНЗ Білопільська  СЗШ I-IIIст. Козятинського району;
 7. КНЗ Бродецька  СЗШ I-IIIст. Козятинського району.

    Козятинським міськрайонним управлінням юстиції проведено 14 перевірок стану обліку і систематизації законодавства, в тому числі в відділі державної реєстрації актів цивільного стану, відділі державної виконавчої служби та в державній нотаріальній конторі. Перевірки здійснюються у відповідності до затвердженого плану роботи.

    В ході перевірок вивчаються наступні питання:

1. Номенклатура справ.

2. Додержання правил ведення контрольних примірників Кодексів, нормативно-правових актів.

3. Додержання порядку ведення журналів обліку законодавства України.

4. Виконання порядку обліку і зберігання юридичної літератури.

5. Кількість виступів в засобах масової інформації.

6. Ведення в контрольному стані офіційних періодичних видань Міністерства юстиції України.

7. Наявність та стан довідково-інформаційного стенду.

 По результатам перевірки складається довідка, яка містить виявлені недоліки та відповідні рекомендації по їх усуненню.

4.2. Під час перевірок надається методична допомога шляхом роз’яснення правильного застосування Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004р. № 31/5.

    Для підвищення рівня правової культури населення як в приміщенні управління, так і в його структурних підрозділах, розміщені довідково-інформаційні стенди. На стендах розміщені графіки прийому громадян, порядок роботи громадської приймальні, роз’яснення законодавства, витяги з законодавчих актів. Стенди, які розміщені в відділі державної виконавчої служби, реєстраційній службі, відділі державної реєстрації актів цивільного стану, нотаріальній конторі містять інформацію щодо діяльності даних структурних утворень та роз’яснення законодавства України.

    Для підвищення фахового рівня, працівники структурних підрозділів управління юстиції, які відповідальні за ведення обліку та систематизації законодавства (відділу ДВС, відділу ДРАЦС, ДНК) при управлінні юстиції проходять стажування. Питання ведення обліку та систематизації законодавства також включаються в план стажувань юрисконсультів підприємств, установ та організацій. Так, протягом І півріччя 2013 року з питань обліку та систематизації законодавства пройшли стажування 3 особи.

    Протягом І півріччя 2013 року надано 3 усних роз’яснень з питань систематизації законодавства. При наданні консультацій використовуються офіційні виданні Міністерства юстиції України.

    Станом на 01 липня 2013 року доступу до мережі Інтернет немає.

    Козятинським міськрайонним управлінням юстиції Вінницької області на виконання вимог Указу Президента України від 03.10.1992р. «Про державну реєстрацію нормативно – правових актів Міністерств та інших органів виконавчої влади», протягом І півріччя 2013 року зареєстровано 3 нормативно – правовий  акти:

 1. Наказ фінансового управління  Козятинської РДА №01-Од  від 8 січня  2013 року «Про затвердження Порядку складання і виконання розпису районного бюджету» ;
 2. Розпорядження Козятинської РДА № 69 від 28 березня 2013 року «Про надання пільг населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою у 2013 році»;
 3. Наказ фінансового управління Козятинської РДА № 33-Од від 17 червня 2013 року « Про затвердження Порядку складання і виконання розпису районного бюджету».

         Відмовлень у державній реєстрації нормативно – правових актів не було.

         Зареєстровані нормативно – правові акти були оприлюднені суб’єктами нормоутворення на сторінках районної газети «Вісник Козятинщини» та сійті Козятинської райдержадміністрації, а також на веб-сторінці Козятинського міськрайонного управління юстиції « Kazatinjust. blogspot.com».

         Протягом І півріччя 2013 року здійснено 110 перевірок  стану дотримання вимог чинного законодавства з питань державної реєстрації нормативно – правових актів.      

         В ході проведення перевірок не зареєстрованих нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації не виявлено.

         Проведено два семінарських заняття з працівниками юридичного відділу та працівниками відділів Козятинської райдержадміністрації відповідальними за реєстрацію нормативно-правових актів  апарату Козятинської районної державної адміністрації,  на тему: 

 1. «Порядок підготовки та подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів »  19.03.2013 року.
 2. «Зміни до пункту 9 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 28.12.1992 № 731.» 14.06.2013 року.

    Протягом І півріччя проведено два стажування спеціаліста І категорії юридичного відділу Козятинської райдержадміністрації.

    Питання державної реєстрації нормативно – правових актів обговорювалось на трьох оперативних нарадах .

 

Начальник

Козятинського МРУЮ                                            О.С. Комар

   

 

Нормативні акти,

що набрали чинності з 1 липня 2013 року

     З 1 липня 2013 року набрали чинності зміни до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Функції держреєстратора юридичних та фізичних осіб-підприємців передані від місцевих держадміністрацій підрозділам Укрдержреєстру.

    З 1 липня 2013 року змінюється механізм нарахування трудових пенсій та щорічного перерахунку вже призначених згідно Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії". Також  відпустка по вагітності та пологах буде зараховуватися до страхового стажу при нарахуванні пенсії. 

   З 1 липня 2013 року Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності" визначено, що заборона господарської діяльності контролюючими органами проводиться тільки за рішенням аміністративного суду.

    1 липня 2013 року вступив в дію Кодекс цивільного захисту, що передбачає реагування на надзвичайні ситуації, єдину державну систему цивільного захисту, визначає повноваження органів державної влади, місцевого самоврядування, права та обов'язки громадян, підприємств, установ і організацій. 

   З 1липня2013 рокунабув чинності Закон України «Про аквакультуру». Законом визначено аквакультуру (рибництво) як сільськогосподарську діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування об'єктів аквакультури в цілому або частково контрольованих умовах для отримання сільгосппродукції (продукції аквакультури) та реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг.

    2 липня 2013 року, набула чинності постанова Кабміну від 19.06.2013 р. № 424, якою доповнено перелік документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів та запасних частин до них, що мають ідентифікаційні номери. До переліку віднесли акт про проведення аукціону або постанову і акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу.

    2 липня 2013 року вступила в дію постанова Кабміну від 19.06.2013 р. № 423, якою внесено зміни до п. 25 переліку органів ліцензування. Згідно Постанови ліцензування господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном буде здійснюватися не Мінсоцполітики, а Державною службою зайнятості.

Начальник Козятинського МРУЮ Комар О.С.

Відділ державної виконавчої служби Козятинського міськрайонного управління юстиції повідомляє що станом на 25.03.2012 р. у відділі на виконанні перебуває 3 (три) підприємства які мають заборгованість по заробітній платі :

 1. ПМП «Обрій» м.Козятин вул.Васьковського,17  керівник – (Іващенко Валерій Борисович) на виконанні перебуває 1 виконавче провадження, має заборгованість перед Бондарчук Галиною Володимирівною в розмірі 3078,61 грн. відповідно до В/листа  Козятинськогоміськрайонногосуду за № 2-14 від 12.04.2011 року.
 2. ТОВ «Техпромсервіс-ОЙЛ» вул.Молодогвардійська,86 с.Козятин керівник – (Чернишенко Сергій Володимирович) на виконанні перебуває 4 (чотири) виконавчих провадження, має заборгованість перед працівниками в розмірі 9662,79 грн. відповідно до Судових наказів Козятинського міськрайонного суду.
 3.   КП «Будтеплосервіс» м.Козятин вул.Довженка,2а  керівник – (Тимощук Петро Архипович) на виконанні перебуває 15 (п'ятнадцять) виконавчих проваджень , має заборгованість перед працівниками в розмірі 109731,06 грн. відповідно до рішень Козятинського міськрайонного суду, та рішень Комісії по трудових спорах КП «Будтеплосервіс».        
    
  Начальник ВДВС
Козятинського МРУЮ                                                 Туранський М.А.      

 

 

                «Офіційний вісник України»

    Державне підприємство «Українська правова інформація» (до листопада 2008 року — Головне державне об’єднання правової інформації, з листопада 2008 року до травня 2010 року — ДП «Держреєстр») створене в середині 90-хроків ХХ ст. при Міністерстві юстиції України з метою інформаційно-правового забезпечення Мін’юсту та органів юстиції, реалізації продуктів, товарів і послуг юридичним та фізичним особам. Предметом діяльності підприємства є видання та розповсюдження періодичних видань «Офіційний вісник України», «Бюлетень Міністерства юстиції України», випуск довідкової, нормативно-технічної, інформаційної продукції, надання інформаційних та консультаційних послуг, створення сучасних інформаційних технологій і програмних засобів у галузі правової інформації, формування і ведення баз даних у  галузі правової інформації тощо.
   
    Основний напрям діяльності підприємства — видавничий. Починаючи з 1997 року, згідно з Указом Президента України N 1207 від 13 грудня 1996 року виходить друком «Офіційний вісник України» — найповніше офіційне видання, в якому публікуються державною мовою повні тексти нормативно-правових актів, включених до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, а саме:  закони України, постанови Верховної Ради України, акти Конституційного Суду України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, міжнародні договори України, що набрали чинності, європейські конвенції, рішення Європейського суду з прав людини тощо.
   
    За час існування «Офіційного вісника України» в бюлетені оприлюднено близько 45000 актів законодавства, із них 13 кодексів, 3600 законів України, 3200 указів Президента України, 14500 постанов Кабінету Міністрів України та багато інших нормативно-правових актів. Сьогодні передплатник бюлетеня «Офіційний вісник України» отримує в середньому 1900 сторінок правової інформації щомісячно.
   
    Починаючи з 1998 року для зручності користування «Офіційний вісник України», крім журнальної версії, випускається також в електронному варіанті на дисках.
   
    З січня 2007 року з метою оперативнішого оприлюднення  нормативних актів інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України» виходить двічі на тиждень і уся база нормативних документів стала доступною на сайтіhttp://ovu.com.ua.
                
 
 
 Про відділ державної виконавчої служби
Козятинського міськрайонного управління юстиції
та його напрямки роботи
 
           Відділ державної виконавчої службизнаходиться  за адресою: м.Козятин, вул. П.Орлика,5, є одним із підрозділів  Козятинського міськрайонного управління юстиції. Основним завданням відділу є виконання рішень судів та інших  органів (посадових осіб),  які провадяться відповідно до ЗУ «Про виконавче провадження». Виконують рішення судів та інших органів (посадових осіб) державні виконавці.
        
     При надходженні виконавчого документа , державний виконавець в 3-х денний строк виносить постанову про відкриття виконавчого провадження і надає боржнику 7 днів на добровільне виконання рішення. 
 
     Тому краще відразу перерахувати гроші на зазначений у виконавчих документах рахунок. Але якщо сума заборгованості перейшла рубіж в кілька десятків тисяч гривень, це може бути непросто-такі гроші і в борг взяти складніше, і віддавати не хочеться. І в такому випадку ВДВС (відділ державної виконавчої служби) переходить до заходів примусового виконання - зокрема може накласти арешт на майно боржника або його кошти.
    
    У виконавчому документі суд вказує тільки суму, яка підлягає стягненню. З чого буде стягнута ця сума - з розрахункового рахунку або примусової реалізації рухомого або нерухомого майна - суд не вирішує, а вирішує ВДВС.  
        
     Виникає питання, яке турбує боржників: «Чи можуть забрати машину або квартиру за борги?» Можуть і забирають. І судове рішення як уже згадувалося, не має до цього ніякого відношення. Арештовувати майно чи ні, а також продавати чи ні майно боржника, вирішує виконавча служба. В разі коли борг перевищує 10 мінімальних заробітних звернення може бути звернено на житло боржника. Будинок продається на аукціоні .
        
     Деякі порушники правил дорожнього руху не завжди поспішають сплатити штраф накладений ДАІ. При виконанні постанов про стягнення штрафу одним із засобів виконання є арешт автомобіля, а потім його оцінка, вилучення та реалізація через торгівельну мережу з метою погашення штрафу . Можливе оголошення автомобіля в розшук належного боржнику. ДАІ затримує такий автомобіль та ставить на арешт майданчик. І щоб  забрати свій автомобіль боржник вже сплачує  не лише штраф, а й за арешт майданчик ВДАІ, як це було з одним із жителів смт. Бродецьке. Тому штраф краще сплатити відразу при отриманні виклику з державної виконавчої служби. Є боржники які приховують арештоване майно, наприклад :автомобіль, як це зробив житель одного з сіл Козятинського району, купив автомобіль в кредит, тепер не  сплачує кредит і не повертає банку автомобіль, який перебуває в заставі банку, приховує арештоване майно. Автомобіль оголошено в розшук, а проти боржника, який приховує автомобіль  Козятинським РВ УМВС порушено кримінальну справу.
Державний виконавець має право через суд тимчасово обмежити  право виїзду  боржника за межі України, поки не буде виконано рішення суду –щодо сплати боргу чи штрафу. І вже чимала кількість  боржників  в Козятинському районі за поданням державного виконавця до суду , обмежена згідно ухвали суду в праві виїзду за межі України.
        
    За ігнорування, невиконання боржником без поважних причин вимог державного виконавця накладається штраф. При повторному невиконанні –подвійний штраф.
        
    За вплив на державного виконавця в будь-якій формі  з метою перешкоди виконання ним службових обов’язків - штраф до 1700 грн. або виправні роботи до 1 року, або арешт до 3 місяців. За опір державному виконавцю (не допуск в квартиру, перешкоджання вилученню майна або автомобіля) - штраф від 1700 грн до 2400 грн. або арешт на 3-6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років. За застосування насильства до  держвиконавця  або загрозу насильства-обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на 2-5 років.
        
    Тому ще раз хочемо зазначити, щоб не мати проблем краще не відкладаючи на майбутнє зразу ж при отриманні виклику з державної виконавчої служби сплатити штраф чи борг, тоді сума сплати буде меншою ніж після примусового виконання принаймні на 10 % від суми стягнення та витрат на проведення виконавчих дій.
 
 
Головний державний виконавець                              А.І.Василюк
відділу ДВС Козятинського МРУЮ

 

 

   На виконання Плану-графіку проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31.01.2013 року № 190/5

    Оголошено конкурс адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним управлінням юстиції у Вінницькій області, а також Козятинським міськрайонним управлінням юстиції у Вінницькій області до 04 березня 2013 року.

    З головним текстом оголошення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції у Вінницькій області  (http://vinjust.gov.ua/).

 
 
 
План - графік
проведення безвиїзних та виїзних перевірок щодо дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів
Козятинської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, нормативно-правові акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації у Козятинському міськрайонному управлінні юстиції на 2013 рік

 

п/п

 

завдання (перелік питань) перевірки

період, що перевіря-ється

найменування суб’єкта нормотворення

строки проведення перевірки

виконавець

1

відсутність (наявність) неподання, несвоєчасного подання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації, направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз’яснень у будь-якій формі, що встановлюють правові норми

січень

2013 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козятинська районна державна адміністрація

та її структурні підрозділи

11-28 лютого

2013 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корженівська О.В.

2

 

- // -

лютий

2013 року

 

- // -

11-29 березня 2013 року

Корженівська О.В.

3

 

- // -

 

 

березень

2013 року

- // -

10-30 квітня 2013 року

Корженівська О.В.

4

 

- // -

квітень

2013 року

 

- // -

 

13-31 травня 2013 року

Корженівська О.В.

5

 

- // -

травень

2013 року

 

- // -

 

10-27 червня 2013 року

Корженівська О.В.

6

 

- // -

червень

2013 року

 

- // -

 

10-31 липня 2013 року

Корженівська О.В.

7

 

- // -

липень

2013 року

 

- // -

 

12-30 серпня 2013року

Корженівська О.В.

8

 

- // -

серпень

2013 року

 

- // -

 

10-30 вересня 2013 року

Корженівська О.В.

9

 

- // -

вересень

2013 року

 

- // -

 

10-31жовтня 2013 року

Корженівська О.В.

10

 

- // -

жовтень

2013 року

 

- // -

 

11-29 листопада 2013 року

Корженівська О.В.

11

 

- // -

листопад

2013 року

 

- // -

 

10-31 грудня 2012 року

Корженівська О.В.

 

ПЕРЕЛІК

суб’єктів нормотворення, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації в Козятинському міськрайонному управлінні юстиції

1.     Козятинська районна державна адміністрація;
2.     Фінансове управління Козятинської РДА;
3.     Управління соціального захисту населення Козятинської РДА;
4.     Управління агропромислового розвитку Козятинської РДА;
5.     Відділ культури і туризму Козятинської РДА;
6.     Відділ освіти Козятинської РДА;
7.     Служба у справах дітей;
8.     Відділ з питань фізичної культури та спорту;
9.     Відділ у справах сім’ї та молоді.

                   

ПЛАН - ГРАФІК

здійснення  перевірок Козятинським міськрайонним управлінням юстиції стану правової освіти в державних органах виконавчої влади, на підприємствах, установах, організаціях та навчальних закладах Козятинського району в 2013 році 
 

п/п

Назва підприємства, установи, організації

Адреса

Дата перевірки

Відмітка про виконання

 1.  

Комсомольська СЗШ І-ІІІ ступенів Козятинського району Вінницької області

с. Комсомольське

вул.. Шкільна, 2

29 січня

 

 1.  

Дошкільний навчальний заклад №1 «Лелека»

м. Козятин

вул. Мічуріна, 17

19 лютого

 

 1.  

БілопільськаСЗШ І-ІІІ ступенів Козятинського району Вінницької області

с. Білопілля, вул.. Будьонного, 1

   5 березня

 

 1.  

Дошкільний навчальний заклад №2 «Журавонька»

м. Козятин

вул. Підгорбунського, 18

    20 березня

 

 1.  

БродецькаСЗШ І-ІІІ ступенів Козятинського району Вінницької області

смт. Бродецьке, вул.. Робітнича, 29

      3 квітня

 

 

 1.  

Дошкільний навчальний заклад №3 «Сонечко»

м. Козятин

вул. Валдаєвська, 24

 

    7 травня

 

 

 1.  

Дошкільний навчальний заклад №4 «Малятко»

м. Козятин

вул. Леніна, 6

      

     20 травня

 

 1.  

Дошкільний навчальний заклад №5 «Горобинка»

м. Козятин

вул. 8-ма Гвардійська, 67

11 липня

 

 1.  

Дошкільний навчальний заклад №6 «Теремок»

м. Козятин

 

    21 серпня

 

 1.  

Комунальний навчальний заклад «ЗОШ I-III ст. № 4 Козятинської міської ради»

м. Козятин

вул.. Котовського, 20

 

     3 жовтня

 

 

 1.  

Комунальний навчальний заклад «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області»

м. Козятин

вул.. Червоноармійська, 57/25

 

 

10 жовтня

 

 1.  

ГлуховецькаСЗШ І-ІІІ ступенів Козятинського району Вінницької області

смт. Глухівці, вул.. Шкільна, 4

 

   23 жовтня

 

 1.  

ЙосипівськаСЗШ І-ІІІ ступенів Козятинського району Вінницької області

с. Йосипівка, вул. Леніна, 92

 

  30 жовтня

 

 
АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо діяльності Козятинського міськрайонного управління юстиції
з питань правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів, обліку та систематизації
в 2012 році

    Протягом 2012 року Козятинським міськрайонним управлінням юстиції  проводилась робота, спрямована на вдосконалення стану та організації правової роботи на підприємствах, установах, організаціях району.

     При виконанні даних заходів  управління юстиції керувалось чинним законодавством, вказівками та рекомендаціями Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції у Вінницькій області, а також здійснювало свою діяльність відповідно до плану роботи на 2012 рік та заходів, затверджених начальником  районного управління юстиції.

        Обов’язки по забезпеченню правової роботи в Козятинському міськрайонному управлінні юстиції покладено на головного спеціаліста Козятинського міськрайонного управління юстиції М.В. Кобернюк.

        Протягом 2012 року питання щодо стану правової роботи розглядалися на шістьох оперативних нарадах при начальникові управління юстиції від 13.01.2012 року протокол № 1, 17.05.2012 року протокол № 3, 13.07.2012 року протокол №4, 23.08.2012 року протокол №5, 29.11.2012 року протокол №6 та 14.12.2012 року протокол №7.         

        Питання правової роботи в управлінні знаходиться на належному рівні.

        Відповідно до Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції,наказу Міністерства юстиції України від 09.03.2011 року №713/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи», плану  перевірок з питань правової роботи, обліку та систематизації законодавства районного управління юстиції на  2012 рік та з метою здійснення контролю за додержанням місцевими органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами, організаціями діючого законодавства, своєчасного попередження, виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення чинного законодавства, вивчення, узагальнення та поширення новітніх форм й методів роботи з правового забезпечення управлінням юстиції, Козятинським міськрайонним управлінням юстиції протягом  2012 року було проведено  всього 15 перевірок, з них: 13  планових та 2 позапланові перевірки  стану організації правової роботи та обліку і систематизації законодавства, з яких:  11 спільних.

     Козятинським міськрайонним управлінням юстиції були здійснені наступні перевірки:

1.  12.03.2012 р. в Козятинській Райдержадміністрації;

 1. 23.03.2012р. в управлінні освіти, сім’ї, молоді та спорту  Козятинської міської Ради;
 2. 03.04.2012р. в фінансовому управлінні Козятинської Райдержадміністрації;
 3. 06.04.2012 р. в управлінні праці та соціального захисту населення Козятинської Райдержадміністрації;
 4. 10.04.2012р. в управлінні агропромислового розвитку Козятинської Райдержадміністрації;
 5. 17.04.2012р. в  управлінні економіки Козятинської Райдержадміністрації;
 6. 18.05.2012р. в Козятинському міськрайонному центрі зайнятості;
 7. 18.06.2012р. в Козятинській об’єднаній державній податковій інспекції;
 8.  22.06.2012р. в управлінні Державного казначейства у Козятинському районі;
 9.  21.08.2012 р. у відділі освіти Козятинської РДА ;
 10.  23.08.2012 р. в управлінні пенсійного фонду м. Козятині та Козятинського району;
 11.  04.09.2012 р. у відділі Держкомзему у Козятинському районі;
 12.  05.09.2012р. у відділі Держкомзему у місті Козятині;
 13.  19.10.2012р. в управлінні ветеринарної медицини у Козятинському районі;
 14.  07.11.2012р. в Козятинській районній СЄС;

    Під час перевірок значну увагу звернено на недостатнє забезпечення установ та організацій юридичною літературою.

    В ході перевірок управлінням юстиції надавались рекомендації щодо здійснення підписки періодичних видань Міністерства юстиції України.

    Результати перевірки стану правового забезпечення та виявлені недоліки, щодо їх усунення обговорювалися з керівником підприємства, установи, організації по кожному факту перевірки.  Крім цього, з метою усунення виявлених в процесі перевірки недоліків, розроблялися та направлялися відповідні листи про результати перевірки.

    За результатами проведених перевірок встановлено, що стан правової роботи в організаціях району знаходиться в основному  на належному рівні.

    Проте, основними недоліками, при організації роботи які були виявлені під час перевірок є:

 • Порушенняп.86, п.90, п.243 Типової інструкції з діловодства у  центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади затвердженої постановою КМУ від 30.11.2011 року №1242 щодо оформлення  наказів;
 • Порушення пунктів 3,7 Загального положення, а саме не у всіх організаціях які перевірялись юрисконсульти підпорядковані безпосередньо керівнику;
 • Не створені нормальні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації юрисконсультів (відсутній окремий кабінет, телефонний зв'язок, юридична література) ;
 • Недотримання IVрозділуТипової інструкції з діловодства у  центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади затвердженої постановою КМУ від 30.11.2011 року №1242 щодо створення єдиної системи формування справ;
 • Порушення  п.2 абзацу 3, 9 ,10 та п.3 абзацу 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об`єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14 .04.1997 року №348 (зі змінами);
 • Юрисконсультом не ведеться планування своєї роботи;
 • Недотримання порядку прийняття та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • Порушення термінів затвердження графіків відпусток;
 • Відсутність журналів обліку претензій, позовів;
 • Порушення порядку ведення особових справ державних службовців;
 • Відсутність підписів працівників про ознайомлення з наказами;
 • В роботі з документацією недотримання вимог Типової  інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів АРК, місцевих органах виконавчої влади , затвердженої постановою КМУ від 30.11.2011 року №1242;
 • Галузеві нормативно-правові акти не підтримуються в  контрольному стані;
 • Відсутнє планування заходів з правової роботи;
 • Порушення порядку ведення претензійно – позовної роботи установ, підприємств організацій;
 • Порушення порядку ведення договірної роботи;
 • На деякихпідприємствахне здійснюється  облік та систематизація законодавства.

    За наслідками роботи управління юстиції з перевірки стану правової роботи було надіслано 1 інформацію районній державній адміністрації за результатами проведення перевірок та з питань організації правової роботи.

    В вище зазначених підприємствах, установах та організаціях перевірено наявність нормативно-правої бази, стану роботи щодо забезпечення  відповідності чинному законодавству виданих наказів, розпоряджень.

   При перевірці з’ясовувалося питання щодо стану дотримання законодавства про працю, стану правової роботи та забезпечення вищезазначеного юрисконсультами підприємств, установ, організацій.

   Таким чином, слід зазначити, що за 2012 рік правовим обслуговуванням охоплено:

 • державних підприємств – 8;
 • органи місцевого самоврядування – 7.    

    Козятинським міськрайонним управлінням юстиції проведено 5 семінарських занять з юрисконсультами на теми: «Проведення аналізу претензійно-позовної роботи», «Дотримання встановленого порядку підготовки та візування укладених договорів та прийнятих актів», «Юридична служба на підприємстві», «Правила поведінки спеціаліста-юриста», «Здійснення обліку і систематизації законодавства», а також:

- з головами та секретарями сільських рад на тему: «Вчинення нотаріальних дій»;

- з працівниками районних та міських бібліотек «Про доступ до публічної інформації»;

- з працівниками Козятинського міськрайонного управління юстиції та з працівниками структурних підрозділів проведено 2 семінарські заняття на теми: «Особливості Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної  Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» затвердженої Постановою КМУ від 30.11.2012р. №1242» та «Облік і систематизація законодавства».

       Працівниками Козятинського міськрайонного управління юстиції та його структурними підрозділами надано 48 роз’яснень з питань чинного законодавства в засобах масової інформації, зокрема в щотижневику «Вісник Козятинщини» та «Моє місто».

Інші роз’яснення надавались:

 • на особистому прийомі начальником управління юстиції;
 • під час роботи громадських приймалень, участь у роботі яких беруть усі працівники управління юстиції;
 • значна кількість роз’яснень законодавства надається під час проведення перевірок;
 • під час проведення стажувань юрисконсультів.

       Роз’яснення надавались стосовно дотримання інструкції з діловодства, трудового, земельного, цивільного, житлового законодавства, законодавства про державну службу, порядку виконання судових рішень, організації претензійно - позовної роботи, ведення обліку і систематизації законодавства, порядок ведення договірної роботи тощо.

         З метою надання практичної допомоги юридичним службам, юрисконсультам підприємств, установ, організацій району в  2012 році управлінням юстиції розроблено та направлено 5 методичних посібників, а саме:

1.Методичний посібник «Здійснення систематизації законодавства в місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях»;

2.  Методичний посібник «Вибори народних депутатів»;

3. Методичний посібник «Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування»;

4. Методичний посібник «Договірна робота на державних підприємствах, установах, організаціях»;

5. Методичний посібник «Загальна характеристика новел антикорупційного законодавства».

    Для надання якісної методичної допомоги в організації правової роботи територіальним органам центральних органів виконавчої влади, державним підприємствам, установам, організаціям, а також для повного та якісного здійснення функцій, районним управлінням юстиції ведеться постійний облік даних про чисельність юридичних служб підприємств, установ, організацій міста та району. Двічі на рік аналізується структура, чисельність юридичних служб підприємств, установ, організацій.

    Управлінням юстиції налагоджена співпраця з юрисконсультами міста Козятина та Козятинського району, підтримується постійний зв’язок та надається практична допомога з питань правової роботи.

    Протягом 2012 року Козятинським міськрайонним управління юстиції постійно проводяться перевірки стану правової освіти по результатам яких розробляються та направляються директорам навчальних закладів відповідні письмові рекомендації із встановленням терміну виконання, по закінченню якого директори навчальних закладів повідомляють управління юстиції про усунення недоліків.

       За звітний період Козятинським міськрайонним управління юстиції проведено 10 перевірок стану правової освіти, а саме:

1.Школа-інтернат-гімназія районного відділу освіти Козятинської РДА.

2.КНЗ «ЗОШ I-IIIст. №5 Козятинської м.р.».

3.КНЗ «Спеціалізована школа I-IIIст. №1 Козятинської м.р.».

4.КНЗ «ЗОШ I-IIIст. №3 Козятинської м.р.»

5.КНЗ «ЗОШ I-IIIст. с. Вернигородок»

6.КНЗ «ЗОШ I-IIIст. №2 Козятинської м.р.»

7.КНЗ «ЗОШ I-IIIст. с. Сестринівка».

8.КНЗ «ЗОШ I-IIIст. №9 Районного відділу освіти Козятинської РДА.

9.Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту №17.

10.ДНЗ №6 управління освіти, сім»ї, молоді та спорту Козятинської м.р. 

       Обов’язки з питань правової освіти покладено на головного спеціаліста Козятинського міськрайонного управління юстиції М.В. Кобернюк.

       При визначенні об’єкту перевірки головний спеціаліст керується переліком органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, при цьому враховуються дані журналу обліку проведених перевірок за попередні роки, з метою проведення перевірки 1 раз на рік. Звертається увага і на стан виконання рекомендацій, які були надані в ході останньої перевірки та проблеми і недоліків організації правової освіти.

       Перевірки стану правової освіти проводяться в тих навчальних закладах, де є недостатній рівень роботи з учнями та їх батьками, незадовільна поведінка учнів, або у разі скоєння неповнолітніми правопорушень.

       В ході проведення перевірок стану правової освіти в навчальних закладах, звертається особлива увага на розроблення заходів: право освітніх, профілактики правопорушень, позакласної право виховної роботи, надання методичної допомоги, проведення робіт по роз’ясненню прав дітей та неповнолітніх, співпраця навчальних закладів і батьківських комітетів.

         З метою усунення недоліків, які виявляються в організації правової освіти та для покращення право виховної та право освітньої роботи працівників навчальних закладів, Козятинським міськрайонним управлінням юстиції надаються методичні посібники.

        Козятинським міськрайонним управлінням юстиції на виконання вимог Указу Президента України від 03.10.1992р. «Про державну реєстрацію нормативно – правових актів Міністерств та інших органів виконавчої влади», протягом  2012 року зареєстровано 9 нормативно – правових актів:

 1.  «Про бронювання на підприємствах, організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту у 2012 році» Розпорядження Козятинської РДА №571  від 28 грудня 2011 року.
 2. .«Про затвердження переліку видів оплачуваних громадських робіт в 2012 році»  Розпорядження Козятинської РДА № 572 від 28 грудня 2012 року.
 3. .«Про розвиток й удосконалення цивільної оборони району у 2012 році та основні завдання з її підготовки» Розпорядження Козятинської РДА №14 від 17 січня 2012 року.
 4. «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетного запиту  за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту районного бюджету на 2012 рік та при внесенні змін до районного бюджету у 2012 році» наказ фінансового управління Козятинської РДА № 12-од 30.03.12р.
 5. «Про затвердження складу та положення постійно діючої комісії з розгляду питань пов’язаних із погодженням документів із землеустрою» Розпорядження Козятинської РДА №226 від 25.05.12р.
 6. «Про затвердження Порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок субвенції з обласного  бюджету» Розпорядження Козятинської РДА №336 03.07.12р.
 7. «Про надання пільг населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою у 2012році» Розпорядження Козятинської РДА №366 від 06.08.12р.
 8. «Про  затвердження Інструкції з підготовки бюджетного запиту головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту районного бюджету на 2013 рік та при внесені змін до районного бюджету у 2013 році» наказ фінансового управління Козятинської РДА № 36-Од від 28.11.2012 р.
 9. «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за функціональною структурою видатків та за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту районного бюджету на 2013 рік та при внесенні змін до районного бюджету у 2013 році».

         Відмовлень у державній реєстрації нормативно – правових актів не було.

         Питання державної реєстрації нормативно – правових актів обговорювалось на двох оперативних нарадах .

   Зареєстровані нормативно – правові акти оприлюднюються суб’єктами нормоутворення на сторінках районної газети «Вісник Козятинщини» та сійті райдержадміністрації, а також на веб-сторінці Козятинського міськрайонного управління юстиції « Kazatinjust. blogspot.com».

         Протягом 2012 року здійснено 120 перевірок  стану дотримання вимог чинного законодавства з питань державної реєстрації нормативно – правових актів.      

         Переглянуто 607 розпоряджень, виданих головою Козятинської районної державної адміністрації. Значна частина розпоряджень стосується питань щодо виготовлення технічної документації, надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, про затвердження актів державної прийомної комісії про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів, затвердження протоколів про розподіл земельних ділянок між власними земельних часток та видачу державних актів на право власності на земельні ділянки, виділення коштів з районного бюджету, про затвердження паспортів бюджетних програм на 2012 рік та інше.

         В ході проведення перевірок не зареєстрованих нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації не виявлено.

         Проведено чотири семінарських заняття з працівниками юридичного та загального відділів апарату Козятинської районної державної адміністрації,  на тему: 

 1. «Подання на державну реєстрацію нормативно – правових актів.» 24.04.2012року  ;
 2. «Нормативно-правові акти, які не підлягають державній реєстрації». 24.05.2012 року ;
 3. «Державна реєстрація нормативно-правових актів, як засіб захисту конституційних прав і свобод людини»  17.08.2012 року.

     4. «Актуальні проблеми державної реєстрації нормативно-правових актів» 29.11.2012р.

Робота Козятинського міськрайонного управління юстиції по реєстрації нормативно – правових актів здійснюється у відповідності до Положень, а саме:

    - Положення про державну реєстрацію нормативно – правових актів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 731 від 28.12.1992 р.

    - Положення про районні,районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 року № 760/19498;

    - Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації № 34/5 від 12.04.2005р.

Начальник управління                                                               Комар О.С

 

Організаційна структура Реєстраційної служби

Козятинського міськрайонного управління юстиції, основні напрямки діяльності, функції, завдання та графіки роботи

 

    Реєстраційна служба Козятинського міськрайонного управління юстиції підпорядковується Державній реєстраційній службі України і безпосередньо реєстраційній службі Головного управління юстиції у Вінницькій області та є структурним підрозділом Козятинського міськрайонного управління юстиції.

Основними завданнями реєстраційної служби Козятинського міськрайонного управління юстиції є:

забезпечення реалізації державної політики у сферах:

-          державної реєстрації актів цивільного стану;

-          державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

-           державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-           реєстрації (легалізації) об’єднань громадян,інших громадських формувань, статутів.

Реєстраційна служба відповідно до покладених на неї завдань:

1.Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд відповідній реєстраційній службі Головного управління юстиції.

2.Проводить державну реєстрацію актів цивільного стану та видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану,розглядає матеріали про зміну імені та про внесення змін до актових записів цивільного стану; поновлює та анулює їх.

3.Забезпечує внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб,розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого в установленому порядку.

4.Забезпечує надання інформації про анулювання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану для її оприлюднення на офіційному веб-сайті Укрдежреєстру в разі не- повернення анульованого свідоцтва.

5.Забезпечує подання до реєстраційної служби головного управління юстиції матеріалів для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану.

6.Повторно видає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством.

7.Забезпечує подання відповідним відділам ведення Державного реєстру виборців відомостей про померлих виборців.

8.Організовує роботу щодо прийому від виконавчих органів сільських, селищних та міських (крім міст обласного значення) рад звітів з питань проведення державної реєстрації актів цивільного стану за встановленими формами.

9.Подає до реєстраційної служби головного управління юстиції в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану та звіти про витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, іншу документацію, яка використовується в діяльності реєстраційної служби управління юстиції.

10.Забезпечує належну взаємодію з іншими органами державної реєстрації актів цивільного стану та місцевими державними адміністраціями,органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами,організаціями з питань держаної реєстрації актів цивільного стану громадян.

11.Забезпечує належний облік бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та сприяє створенню умов для їх зберігання, а також книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, яка використовується у діяльності реєстраційної служби управління юстиції та інших органів чи осіб, що забезпечують реалізацію її повноважень.

12.Організовує забезпечення виконавчих органів сільських,селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, актових записів цивільного стану, а також іншою документацією.

13.Перевіряє дотримання вимог законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських, (крім міст обласного значення) рад, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану та надає їм методичну допомогу.

14.Організовує надання платних послуг працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану фізичним особам.

15.Забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до законодавства.

16.Забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників відділу державної реєстрації актів цивільного стану та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення)рад, які реєструють акти цивільного стану.

17.Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

18.Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону.

19.Надає інформацію про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження відповідно до закону.

20.Забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону.

21.Приймає та видає документи, пов’язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

22.Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

23.Вносить пропозиції реєстраційній службі Головного управління юстиції щодо удосконалення роботи органів державної реєстрації прав.

24. Надає реєстраційній службі Головного управління юстиції пропозиції щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому.

25.Забезпечує взаємодію з державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у межах компетенції проводить відповідні семінари та заходи інформаційного характеру.

26.Здійснює інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

27.Готує правові висновки та проекти наказів управління юстиції щодо здійснення у встановленому порядку згідно із законодавством легалізації місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних громадських організацій (крім місцевих громадських організацій та місцевих осередків, всеукраїнських і міжнародних громадських організацій, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад), місцевих та первинних професійних спілок та їх об'єднань, реєстрації структурних утворень політичних партій, державної реєстрації місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об’єднуються, місцевих благодійних організацій,відділень (філій, представництв)всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних (місцевих) творчих спілок,територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об'єднань,місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громадсіл, селищ,міст; взяття до уваги повідомлення організації місцевих, обласних, регіональних,всеукраїнських професійних спілок; веде відповідні реєстри та книги обліку,виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань,а також готує звітність щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань та їх статутів, яка подається до реєстраційної служби відповідного Головного управління юстиції.

28.Забезпечує здійснення контролю додержання місцевими громадськими організаціями (крім тих, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад) положень своїх статутів, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних громадських організацій (крім тих, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад) положень статутів всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, додержання структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, вимог Конституції та законів України, забезпечує здійснення відповідно до компетенції контролю за діяльністю місцевих благодійних організацій, відділень (філій,представництв)всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій; виконання виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень у сфері легалізації об’єднань громадян,надання їм методичної допомоги.

До складу реєстраційної служби Козятинського міськрайонного управління юстиції входять:

- відділ державної реєстрації актів цивільного стану;

- сектор державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

- головний спеціаліст з питань легалізації об’єднань громадян.

 

Графіки роботи реєстраційної служби та її структурних підрозділів.

Назва установи

Графік роботи

Реєстраційна служба

Козятинського міськрайонного

управління юстиції

Понеділок-Четвер

8год.00хв.-17год.05 хв.

П’ятниця

8год.00хв.-15год. 05хв.

Обідня перерва

12год.00хв.-12год. 45хв.

Субота - Неділя вихідні

Сектор державної реєстрації

речових прав на нерухоме майно

реєстраційної служби Козятинського

міськрайонного управління юстиції

Понеділок-Четвер

9год. 00хв.- 17год. 05хв.

П’ятниця

9год. 00хв.-15год. 05хв.

Обідня перерва

13год.00хв.-13год. 45хв.

Субота - Неділя вихідні

Чергування відповідальним працівником:

Понеділок-П’ятниця

З 8 год. 00хв. до 20год 00хв.

Субота

З 9год. 00хв.до 16год. 00хв.

 

Відділ державної реєстрації

актів цивільного стану реєстраційної

служби Козятинського міськрайонного

управління юстиції

Понеділок, Вівторок, Четвер, П’ятниця

9год. 00хв.-18год. 00хв.

Середа

9год. 00хв.-20год. 00хв.

Субота

9год.00хв.16год.45хв.

Обідня перерва

13год.00хв.-13год. 45хв.

Неділя, понеділок вихідні

Головний спеціаліст з питань

легалізації об’єднань громадян

реєстраційної служби Козятинського міськрайонного управління юстиції

Понеділок-Четвер

8год.00хв.-17год.05 хв.

П’ятниця

8год.00хв.-15год. 05хв.

Обідня перерва

12год.00хв.-12год. 45хв.

Субота, неділя вихідні

Інформація про керівництво служби, у тому числі робочі телефони служби та її структурних підрозділів.

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон (службовий)

Начальник реєстраційної служби Козятинського міськрайонного управління юстиції

Явна Сніжана Григорівна

2-44-60

Завідувач сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Козятинського міськрайонного управління юстиції

-

-

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Козятинського міськрайонного управління юстиції

Крейдіна Інна Володимирівна

2-19-07

Головний спеціаліст з питань легалізації об’єднань громадян реєстраційної служби Козятинського міськрайонного управління юстиції

Артемчук Анастасія Володимирівна

2-44-60

 

Адреса реєстраційної служби Козятинського міськрайонного управління юстиції та її структурних підрозділів.

22100, Вінницька область, Козятинський район, вул. Пилипа Орлика, 5

 

Козятинським міськрайонним управлінням юстиції

27.08.2012 року зареєстровано Громадську організацію «Футбольний клуб «Локомотив» Козятин» з місцезнаходженням: м. Козятин, вул. Довженка, 37, оф.6. Голова організації – Бабур Микола Михайлович. Основна мета діяльності – сприяння розвитку футболу, популяризація та підвищення ролі фізичної культури та спорту в соціально-побутовій сфері, зміцнення здоров’я, пропаганді здорового способу життя, спільної реалізації та захисту соціальних, економічних, соціально-культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів.

 

Начальник Козятинського
міськрайонного управління юстиції                                 Комар О.С.

 

З 1 січня 2013 року вводиться в дію новий Закон України
«Про громадські об’єднання»

Він був ухвалений парламентом в другому читанні та в цілому 22 березня 2012 року, і підписаний главою держави 13 квітня 2012 року.З цього ж дня втрачає чинність Закон України "Про об’єднання громадян" № 2460-XII від 16.06.1992р.

Новий Закон значно відрізняється від попереднього, а тому зупинимось саме на нововведеннях.

Відповідно до положень ст.1 Закону метою створення громадського об’єднання є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. За організаційно-правовою формою громадські об’єднання поділяються на громадські організації або громадські спілки.

Відповідно до ч.3 статті 7 Закону засновниками громадського об'єднання можуть бути 2 особи, коли раніше була вимога про те, що мінімальна кількість засновників громадської організації – 3 особи.

На відміну від статті 13 Закону «Про об’єднання громадян» 1992 року, стаття 11 новоприйнятого Закону розширює перелік відомостей, які повинні бути включені до статуту. Зокрема, положення Статуту тепер повинні регулювати серед іншого і:

 • повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також, для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи, – порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни;
 • періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
 • порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);
 • порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг.

Стаття 16 Закону «Про об’єднання громадян» 1992 року встановлювала, як підставу для відмови у реєстрації об'єднанню громадян, суперечність назви чи статутного або інших документів вимогам законодавства України. Натомість, у ч.10 ст.12 Закону нормотворцем встановлено чіткий та вичерпний перелік підстав для відмови у реєстрації громадського об'єднання, а саме: наявність у статуті та рішеннях, відображених у протоколі про утворення громадського об'єднання, положень, що не відповідають Конституції України, статті 4 Закону («Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань»); та порушення вимог статей 7 («Засновники громадського об'єднання»), 10 («Найменування громадського об'єднання») цього Закону.

Новим Законом передбачено такі нововведення у сфері діяльності громадських об’єднань:

 • знижено вік для засновників молодіжної громадської організації – з 15 років (Закон 1992 року) до 14 років;
 • закріплено право юридичних осіб приватного права бути засновниками громадських об’єднань, утворених у формі громадських спілок;
 • за громадськими об'єднаннями зі статусом юридичної особи закріплено право на здійснення підприємницької діяльності безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню;
 • більш детальне врегульовано порядок утворення громадської організації, встановлено вимоги до протоколу установчих зборів;
 • більш детально врегульовано процедуру реєстрації громадських організацій та відмови у такій, в т.ч. встановлено на нормативному рівні строк розгляду документів для реєстрації (7 днів), передбачено необхідність інформування уповноваженим органом з питань реєстрації засновників про заснування чи відмову у такій рекомендованим листом із повідомленням про вручення, із наданням мотивованого рішення, посилаючись на відповідний закон.

Слід зазначити, що громадські організації, їх спілки, легалізовані до введення нового Закону в дію шляхом реєстрації або легалізації, не потребуватимуть перереєстрації або повторної подачі документів для легалізації. Однак, статути (положення) організації, спілок громадських організацій повинні бути приведені у відповідність до Закону протягом п’яти років з дня введення його в дію. Реєстрація таких змін до статуту (положення), здійснюватиметься без справляння плати за реєстраційні дії протягом п’яти років з дня введення нового Закону в дію.

 

Начальник Козятинського
міськрайонного управління юстиції                                    Комар О.С.

 

Rada.info Яндекс.Метрика